SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
dowiedz się, kto jest właścicielem/
zarządcą podwórka
ustal czy podwórko jest objęte
miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego
jest objęte planem zagospo-
darowania przestrzennego
nie jest objęte planem zago-
spodarowania przestrzennego
zawarcie umowy dzier-
żawy jest utrudnione
dowiedz się, kiedy za-
planowana inwestycja
ma zostać zrealizowa-
na i czy instnieje moż-
liwość zawarcia umowy
na czas nieokreślony
nie ma możliwości za-
warcia umowy na czas
nieokreślony – niestety
musisz zrezygnować
z dzierżawy podwórka
możliwe jest za-
warcie umowy na
czas nieokreślony
skompletuj niezbędne dokumenty
dokumenty złóż
u zarządcy podwórka
▶wniosek o dzierżawę – powinien zawierać
dane identyfikacyjne wnioskodawcy i określać
tryb, w jakim dzierżawa powinna być udzielo-
na, wskazanie terenu- przedmiotu dzierżawy
i krótkie uzasadnienie wniosku
▶mapa przedmiotu dzierżawy (Zarządzie
Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
(al. M. Kromera 44)
▶jeżeli wnioskodawcą jest spółdzielnia - uchwa-
ła w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
▶jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna bądź
podmiot gospodarczy nie będący wspólnotą
ani spółdzielnią mieszkaniową wymagane jest
załączenie dokumentu potwierdzającego tytuł
włąsności nieruchomości, lokalu, bądź po-
twierdzający prawo do korzystania z nierucho-
mości, lokalu (np. umowa najmu)
▶dokument określający sposób wykorzysta-
nia podwórka i jego dokładne przeznaczenie
(wstępny plan, szkic)
JAK WYDZIERŻAWIĆ PODWÓRKO?
procedura związana z dzierżawą może trwać
2-3 miesiące

More Related Content

More from Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze

More from Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze (9)

2 finalmapnadodrze
2 finalmapnadodrze2 finalmapnadodrze
2 finalmapnadodrze
 
Potencjał sektora kreatywnego na Dolnym Śląsku
Potencjał sektora kreatywnego na Dolnym ŚląskuPotencjał sektora kreatywnego na Dolnym Śląsku
Potencjał sektora kreatywnego na Dolnym Śląsku
 
Katalog wystawy "Nadodrzanie w porcelanie"
Katalog wystawy "Nadodrzanie w porcelanie" Katalog wystawy "Nadodrzanie w porcelanie"
Katalog wystawy "Nadodrzanie w porcelanie"
 
Ano 1312 nocgal_flyer_web
Ano 1312 nocgal_flyer_webAno 1312 nocgal_flyer_web
Ano 1312 nocgal_flyer_web
 
Informator
InformatorInformator
Informator
 
Plan zagospodarowania podwórka przy placu Staszica
Plan zagospodarowania podwórka przy placu StaszicaPlan zagospodarowania podwórka przy placu Staszica
Plan zagospodarowania podwórka przy placu Staszica
 
Plan zagospodarowania podwórka przy ul. Roosevelta
Plan zagospodarowania podwórka przy ul. RooseveltaPlan zagospodarowania podwórka przy ul. Roosevelta
Plan zagospodarowania podwórka przy ul. Roosevelta
 
Projekt podwórka przy Jagiellończyka II
Projekt podwórka przy Jagiellończyka IIProjekt podwórka przy Jagiellończyka II
Projekt podwórka przy Jagiellończyka II
 
Projekt podwórka przy Jagiellończyka
Projekt podwórka przy JagiellończykaProjekt podwórka przy Jagiellończyka
Projekt podwórka przy Jagiellończyka
 

Dzierżawa podwórka

  • 1. dowiedz się, kto jest właścicielem/ zarządcą podwórka ustal czy podwórko jest objęte miejscowym planem zagospodaro- wania przestrzennego jest objęte planem zagospo- darowania przestrzennego nie jest objęte planem zago- spodarowania przestrzennego zawarcie umowy dzier- żawy jest utrudnione dowiedz się, kiedy za- planowana inwestycja ma zostać zrealizowa- na i czy instnieje moż- liwość zawarcia umowy na czas nieokreślony nie ma możliwości za- warcia umowy na czas nieokreślony – niestety musisz zrezygnować z dzierżawy podwórka możliwe jest za- warcie umowy na czas nieokreślony skompletuj niezbędne dokumenty dokumenty złóż u zarządcy podwórka ▶wniosek o dzierżawę – powinien zawierać dane identyfikacyjne wnioskodawcy i określać tryb, w jakim dzierżawa powinna być udzielo- na, wskazanie terenu- przedmiotu dzierżawy i krótkie uzasadnienie wniosku ▶mapa przedmiotu dzierżawy (Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (al. M. Kromera 44) ▶jeżeli wnioskodawcą jest spółdzielnia - uchwa- ła w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę ▶jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna bądź podmiot gospodarczy nie będący wspólnotą ani spółdzielnią mieszkaniową wymagane jest załączenie dokumentu potwierdzającego tytuł włąsności nieruchomości, lokalu, bądź po- twierdzający prawo do korzystania z nierucho- mości, lokalu (np. umowa najmu) ▶dokument określający sposób wykorzysta- nia podwórka i jego dokładne przeznaczenie (wstępny plan, szkic) JAK WYDZIERŻAWIĆ PODWÓRKO? procedura związana z dzierżawą może trwać 2-3 miesiące