Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אוצרות תוכן כתהליך עבודה, מוצר ושירות

310 views

Published on

מצגת ההרצאה שלי בכנס טלדן אינפו 2017 בנושא אוצרות תוכן.
Content Curation as a process, product and service - Teldan Info2017 presentation.

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

אוצרות תוכן כתהליך עבודה, מוצר ושירות

 1. 1. ‫כמוצר‬ ‫תוכן‬ ‫אוצרות‬, ‫שירות‬‫חברתית‬ ‫ותכנית‬ ‫אלכסנדר‬ ‫מעין‬ ‫אינטרנט‬,‫חברתי‬ ‫ושינוי‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫אינפו‬ ‫כנס‬2017
 2. 2. ‫להכיר‬ ‫נעים‬): •‫אלכסנדר‬ ‫מעין‬ •‫חברתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫אינטרנט‬ •‫פרויקטים‬ ‫ומנהלת‬ ‫מאפיינת‬,‫ומרצה‬ ‫יועצת‬ •‫ועדכונים‬ ‫לחדשות‬:MaayanAlexander.com
 3. 3. ‫בתכנית‬ ‫מה‬ •‫תוכן‬ ‫אוצרות‬ ‫מהי‬ •‫לא‬ ‫היא‬ ‫מה‬ •‫תוכן‬ ‫באוצרות‬ ‫העבודה‬ ‫תהליך‬ •‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ •‫דוגמאות‬ Image by Marc Wathieu, Flickr
 4. 4. ‫דקה‬ ‫כל‬ ‫באינטרנט‬...
 5. 5. ‫ה‬ ‫עידן‬-TMI:Too Much Info •‫מידע‬ ‫המון‬,‫ודיווחים‬ ‫נתונים‬ •‫הכל‬ ‫לקרוא‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ •‫לקרוא‬ ‫ומה‬ ‫להקשיב‬ ‫למי‬ ‫לבחור‬ ‫קשה‬ •‫ואיכות‬ ‫אמינות‬ ‫להעריך‬ ‫קשה‬
 6. 6. ‫תוכן‬ ‫אוצרות‬ ‫תוכן‬ ‫אוצרות‬(Content Curation)‫של‬ ‫מעשה‬ ‫היא‬ ‫איסוף‬,‫זיהוי‬,‫בחירה‬,‫הרלוונטי‬ ‫התוכן‬ ‫ושיתוף‬ ‫ארגון‬ ‫מסוים‬ ‫בנושא‬ ‫ביותר‬,‫וממשאבים‬ ‫מהאינטרנט‬ ‫אחרים‬,‫ספציפי‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬ ‫של‬ ‫לצרכים‬ ‫להתאים‬ ‫כדי‬. ‫מקורי‬ ‫תוכן‬ ‫מוסיפה‬ ‫טובה‬ ‫תוכן‬ ‫אוצרת‬ ‫כי‬ ‫הסבורים‬ ‫יש‬ ‫משלה‬:‫מחשבות‬,‫יצירות‬,‫וכדומה‬ ‫פתרונות‬.
 7. 7. ‫תוכן‬ ‫אוצרות‬ •‫עבודה‬ ‫תהליך‬ •‫מומחיות‬:‫רלוונטיות‬,‫מסויים‬ ‫נושא‬ •‫שונים‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ ‫שילוב‬ •‫ספציפי‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬ •‫האוצרת‬ ‫של‬ ‫תוכן‬ ‫הוספת‬
 8. 8. ‫לא‬ ‫היא‬ ‫תוכן‬ ‫אוצרות‬: •‫קוראת‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫לשתף‬ •‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫לשתף‬ •‫כתבתי‬ ‫שאני‬ ‫דברים‬ ‫ולהפיץ‬ ‫לשתף‬/‫עשיתי‬
 9. 9. ‫תוכן‬ ‫אוצרות‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫תהליך‬ •‫הגדרת‬‫עבורם‬ ‫מוסף‬ ‫וערך‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬ •‫איתור‬‫והערכתם‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ •‫קריאה‬‫חומר‬ ‫של‬ •‫בחירה‬‫לשתף‬ ‫מה‬ •‫ארגון‬‫לשיתוף‬ ‫המידע‬ •‫פרסום‬‫והפצה‬ •‫מדידה‬‫והערכה‬
 10. 10. ‫לשיתוף‬ ‫המידע‬ ‫ארגון‬ •‫למעלה‬ ‫יותר‬ ‫יופיע‬ ‫חשוב‬ ‫שיותר‬ ‫מה‬ •‫למעלה‬ ‫יותר‬ ‫יופיע‬ ‫דחוף‬ ‫שיותר‬ ‫מה‬(‫אירועים‬, ‫הגשה‬ ‫מועדי‬)... •‫השני‬ ‫ליד‬ ‫אחד‬ ‫יופיעו‬ ‫קשורים‬ ‫או‬ ‫דומים‬ ‫דברים‬ •‫לתתי‬ ‫יחולקו‬ ‫פריטים‬ ‫רבות‬ ‫רשימות‬-‫רשימות‬ •‫לשמור‬"‫לסיום‬ ‫ממתק‬"
 11. 11. ‫והפצה‬ ‫פרסום‬ •‫פייסבוק‬ ‫על‬ ‫בלעדית‬ ‫להסתמך‬ ‫לא‬! •‫אתר‬ ‫או‬ ‫בלוג‬:‫ה‬"‫משלך‬ ‫חדר‬"‫ברשת‬ •‫דוא‬"‫ל‬:‫דיוור‬ ‫מערכת‬ •‫סרטון‬,‫פודקאסט‬,‫תמונות‬ ‫אלבום‬ •‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫כלי‬:Scoop.it, Storify, Pinterest ‫ועוד‬...
 12. 12. ‫שירות‬ ‫או‬ ‫כמוצר‬ ‫תוכן‬ ‫אוצרות‬
 13. 13. ‫למצב‬ ‫מצוינת‬ ‫דרך‬ ‫היא‬ ‫תוכן‬ ‫אוצרות‬ ‫כמומחה‬ ‫עצמך‬ ‫את‬
 14. 14. ‫מחייבת‬ ‫מוצר‬ ‫או‬ ‫כשירות‬ ‫תוכן‬ ‫אוצרות‬ ‫במרכז‬ ‫המשתמשים‬ ‫את‬ ‫לשים‬
 15. 15. ‫חברתית‬ ‫תכנית‬ ‫או‬ ‫שירות‬ •‫נוספות‬ ‫לפעולות‬ ‫שמובילה‬ ‫פעילות‬ •‫לפעולה‬ ‫הנעה‬: –‫קשר‬ ‫לרשימת‬ ‫הרשמה‬ –‫נוספים‬ ‫שירותים‬ ‫צריכת‬ –‫כספית‬ ‫תרומה‬/‫מוצרים‬ ‫רכישת‬ •‫עבודה‬ ‫ותכנון‬ ‫זמן‬ ‫הקצאת‬
 16. 16. ‫דוגמאות‬ ‫כמה‬
 17. 17. ‫האורגני‬ ‫המשלוח‬:‫פוסטים‬ ‫סדרת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בנושאי‬ ‫חודשיים‬,‫חברה‬ ‫וקהילה‬‫בבלוג‬"‫אינטרנט‬,‫טכנולוגיה‬ ‫חברתי‬ ‫ושינוי‬" ‫שלי‬ ‫התוכן‬ ‫אוצרות‬:
 18. 18. ‫האורגני‬ ‫המשלוח‬ •‫בעיה‬: –‫בפייסבוק‬ ‫הבלוג‬ ‫בדף‬ ‫פעילות‬ ‫מעט‬ –‫בדף‬ ‫לפרסם‬ ‫מוטיבציה‬ ‫פחות‬ –‫בדף‬ ‫שפורסמו‬ ‫דברים‬ ‫ולמצוא‬ ‫לחפש‬ ‫קשה‬ •‫הפתרון‬: –‫חודשי‬ ‫פוסט‬ –‫ותיוג‬ ‫שם‬" :‫אורגני‬ ‫משלוח‬" –27‫כה‬ ‫עד‬ ‫פוסטים‬
 19. 19. ‫עבודה‬ ‫ותהליך‬ ‫כלים‬(1) •‫קורא‬ ‫באמצעות‬ ‫הקריאה‬ ‫רוב‬RSS-Feedly •‫נוספים‬ ‫מקורות‬:‫ניוזלטרים‬,‫פייסבוק‬ ‫קבוצות‬ •‫שיתוף‬:‫פייסבוק‬ ‫דף‬/‫פרופיל‬/‫טוויטר‬ •‫ב‬ ‫בעתיד‬ ‫לפרסום‬ ‫שמירה‬-pocket
 20. 20. ‫עבודה‬ ‫ותהליך‬ ‫כלים‬(2) •‫ששיתפתי‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫עוברת‬ ‫בחודש‬ ‫פעם‬ •‫ב‬ ‫קישורים‬ ‫על‬ ‫עוברת‬-pocket(‫שיתפתי‬ ‫שלא‬) •‫בתבנית‬ ‫במסמך‬ ‫עורכת‬ •‫בבלוג‬ ‫מפרסמת‬–‫מבוסס‬WordPress.com •‫במייל‬ ‫אוטומטית‬ ‫הפצה‬ •‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫מפיצה‬
 21. 21. ‫ומהניתוח‬ ‫מהפעילות‬ ‫למדתי‬ ‫מה‬: ‫חסרונות‬ ‫יתרונות‬ ‫לוקח‬‫משמעותי‬ ‫עבודה‬ ‫זמן‬ ‫לפעילות‬ ‫משמעות‬ ‫יותר‬ ‫בפייסבוק‬ ‫קצר‬ ‫חיים‬ ‫זמן‬ ‫עם‬ ‫פוסטים‬ ‫חדשים‬ ‫מנויים‬ ‫מביא‬ ‫לפחות‬ ‫יש‬‫בחודש‬ ‫אחד‬ ‫פוסט‬ ‫ותהליך‬ ‫מבנה‬ ‫יש‬
 22. 22. ‫מעמיקה‬ ‫רשימה‬ ‫על‬ ‫תודה‬. ‫מצויין‬ ‫מודל‬ ‫היא‬ ‫הזו‬ ‫הרשימה‬ ‫בתחומי‬ ‫מידע‬ ‫הפצת‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫אוצרות‬. ‫סלנט‬ ‫עמי‬ ‫הפוסט‬ ‫לנושא‬ ‫עקרוני‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫יודעת‬ ‫אני‬, ‫יפהפיות‬ ‫האלה‬ ‫הצנוניות‬ ‫אבל‬:( ‫עדה‬ ‫יקרה‬ ‫מעיין‬ ‫מחדש‬ ‫נהנת‬ ‫אני‬ ‫פעם‬ ‫כל‬. ‫ומתעדכנת‬ ‫קוראת‬.‫לומדת‬. ‫ירון‬ ‫נוני‬ ‫השיתוף‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬! ‫גורי‬ ‫חמוטל‬ ‫תמיד‬ ‫כמו‬,‫את‬ ‫לקבל‬ ‫כיף‬ ‫שלך‬ ‫המשלוח‬…‫רבה‬ ‫תודה‬!!! ‫אפרת‬
 23. 23. ‫אחד‬ ‫פריט‬ ‫לבחור‬ ‫יותר‬ ‫קשה‬ ‫לפעמים‬ ‫עשרה‬ ‫לשתף‬ ‫מאשר‬
 24. 24. ‫שימושיים‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ •‫של‬ ‫המדריך‬Buffer‫תוכן‬ ‫לאוצרות‬ •7‫בתבונה‬ ‫תוכן‬ ‫לאוצרות‬ ‫טכניקות‬(‫בת‬'‫קנטר‬) •‫ב‬ ‫תוכן‬ ‫אוצרות‬"‫דיגיטלית‬ ‫וסקרנות‬ ‫ידע‬( "‫סלנט‬ ‫עמי‬) •11‫שיווק‬ ‫לאנשי‬ ‫תוכן‬ ‫לאוצרות‬ ‫כלים‬(HubSpot) •‫דיגיטלי‬ ‫סיפורים‬ ‫וסיפור‬ ‫תוכן‬ ‫לאוצרות‬ ‫כלים‬
 25. 25. ‫ובהצלחה‬ ‫תודה‬ ‫אלכסנדר‬ ‫מעין‬ ‫חברתי‬ ‫ושינוי‬ ‫להשפעה‬ ‫אינטרנט‬ MaayanAlexander.com

×