Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rola PM w sklepie internetowym podczas wdrożenia e-commerce

873 views

Published on

Jaką rolę pełni project manager wewnątrz firmy, która decyduje się na wdrożenie e-commerce

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rola PM w sklepie internetowym podczas wdrożenia e-commerce

 1. 1. Rola project managera w sklepie internetowym podczas wdrożenia Łukasz Plutecki, AtomStore
 2. 2. Wielkość sklepu a osoba PM • mały sklep • 1-4 osoby • kilkaset zamówień miesięcznie • średni sklep • 5-10 osób • kilkadziesiąt zamówień dziennie • duży sklep
 3. 3. Rola PM podczas wdrożenia • opracowanie wymagań i wybór dostawcy • współpraca z wykonawcą podczas opracowywanie specyfikacji • zarządzanie pracą zespołu projektowego (kluczowi interesariusze) po stronie klienta • dbanie o budżet projektu • kontrolowanie przebiegu prac, harmonogramu
 4. 4. Rola PM podczas wdrożenia • zarządzanie zmianami • ograniczanie tzw. waterfall effect • opracowywanie dokumentacji wewnętrznych • szkolenia wewnętrzne • ‘PR’ nowego systemu • testy
 5. 5. Opracowanie wymagań i wybór dostawcy • zebranie listy wymagań od pracowników • podział listy na funkcje: kluczowe, dodatkowe, nieistotne • wyszukanie potencjalnych rozwiązań • przygotowanie zapytań ofertowych • analiza ofert i wybór dostawcy
 6. 6. Opracowanie specyfikacji, harmonogramu • współpraca z dostawcą podczas przygotowywania specyfikacij • współtworzenie harmonogramu wdrożenia • sezonowość • terminy dla zadań wewnętrznych • dokumentacja i instrukcje wewnętrzne
 7. 7. Zarządzanie zespołem proj. w sklepie • planowanie spotkań • wyznaczanie zadań dla poszczególnych członków teamu • dbanie o terminowość realizacji zadań • dbanie o spójność decyzji • uzgadnianie zmian
 8. 8. Zarządzanie budżetem, harmonogramem • opracowanie budżetu projektu wraz z zarządem i dostawcą • zarządzanie ‘wolną pulą’ • uzgadnianie zmian w projekcie i budżecie • kontrola harmonogramu i postępu prac
 9. 9. Ograniczenie ‘waterfall effect’ • ograniczenie zakresu projektu do niezbędnych funkcji • eliminacja mało istotnych pomysłów powstających podczas realizacji projektu • opracowanie planu rozwoju
 10. 10. Opracowanie dokumentacji, szkolenia PR • opracowanie wewnętrznej dokumentacji oraz instrukcji dla pracowników • szkolenia dla zespołu • dbanie o należytą komunikacje, wewnętrzny PR systemu
 11. 11. Testy • opracowanie planu testów • testy i odbiór poszczególnych etapów wdrożenia • testy przed uruchomieniem systemu
 12. 12. Łukasz Plutecki AtomStore Dziękuje za uwagę

×