Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avasta Enda Jaoks Ida Virumaa

1,855 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Avasta Enda Jaoks Ida Virumaa

 1. 1. AVASTA ENDA JAOKS IDA-VIRUMAA
 2. 2. <ul><li>1.Через это место проходило много войн, но особенно жестокие бои прошли здесь в 1944 году, когда погибло 200 000 человек. </li></ul><ul><li>Назовите объект </li></ul><ul><li>Какая оборонительная линия здесь проходила. </li></ul><ul><li>1944 a toimusid siin eriti verised lahingud, kus hukkus üle 200 000 inimese. </li></ul><ul><li>Nimetage objekt, milline kaitseliin siin asus? </li></ul>
 3. 3. Vastused <ul><li>1.Sinimäe </li></ul><ul><li>2.Tannenberg </li></ul>
 4. 4. <ul><li>2. У мызы Пюхайыэ впадает в реку ручей Мягара, где находится живописный четырехступенчатый водопад. </li></ul><ul><li>Назовите реку </li></ul><ul><li>Назовите водопад. </li></ul><ul><li>Pühajõe mõisa maadel voolab Mägara oja, kus asub maaliline 4-astmeline juga. Mis nime kannab see jõgi ja kuidas kutsutakse seda juga? </li></ul>
 5. 5. Vastused <ul><li>1. Pühajõgi </li></ul><ul><li>2. Aluoja </li></ul>
 6. 6. <ul><li>3.Эта Крепость в исторических источниках известна под названием Изенхейм или Альт-Изенхейм, </li></ul><ul><li>Строительство вассального замка начали при Якобе фон Таубе в 1533 году. </li></ul><ul><li>На протяжении времен зданию пришлось выполнять разные функции: оно было местом жительства феодальной семьи, защищало во времена военных походов, позднее использовалось в качестве тюрьмы, ледника и склада зерна. </li></ul><ul><li>Назовите данный объект </li></ul><ul><li>укажите , что было создано недалеко от него в 1992 году. </li></ul><ul><li>Ajalooallikates on nimetatud seda objekti järgmiselt:Isenheim või Alt-Isenheim. Kindlust hakati ehitama 1533 a. Jakob von Taube ajal.Kindlus on kaitsnud elanikke sõdade ja rahutuste ajal, kasutatud vanglana, jääkeldrina ja viljahoidlana. </li></ul><ul><li>Mis objektiga on tegemist? 1992 a asutati selle lähistele veel üks objekt. Milline? </li></ul>
 7. 7. Vastused <ul><li>1.Purtse </li></ul><ul><li>2 . H IIEMÄGI </li></ul><ul><li>Парк жертвам репрессий </li></ul>
 8. 8. <ul><li>4. Долина реки Пюхайыэ и свежий морской воздух манили отдыхающих сюда уже в конце 19 века. Особенно это место прославилось на рубеже столетия, когда богатый русский купец распорядился построить замок Ору и создать парк. </li></ul><ul><li>Назовите данный объект </li></ul><ul><li>Назовите имя купца </li></ul><ul><li>Какую функцию выполнял данный замок в годы ЭР </li></ul><ul><li>19. saj sai sellest paigast suvitajate meeliskoht. Eriti tuntuks sai see sajandivahetusel, kui vene kaupmees ehitas siia Oru lossi ja rajas pargi. Nimetage see objekt ja kaupmehe nimi. </li></ul>
 9. 9. Vastused <ul><li>1.Toila </li></ul><ul><li>2.Jelissejev </li></ul><ul><li>3. резиденция Президента Эстонии </li></ul>
 10. 10. <ul><li>5. Эту крепость основали датчане в 13 веке, а 14-16 веках новые хозяева перестроили . В ходе Северной Войны под стенами городской крепости прошли два больших боя. В 1700 году победили шведские войска под руководством Карла XII, а в 1704 году бой закончился победой русских войск. </li></ul><ul><li>назовите объект </li></ul><ul><li>при ком крепость была перестроена </li></ul><ul><li>Taanlased asutasid selle kindluse 13. saj , 14-16 saj ehitati see ümber. Põhjasõja ajal toimusid siin suured lahingud.1700 a võitsid Rootsi väed Karl XII juhtimisel, aga 1704 a vallutati vene vägede poolt. Nimetage objekt, kelle valitsemise ajal ehitati kindlus ümber. </li></ul>
 11. 11. Vastused <ul><li>1.Narva Hermanni linnus </li></ul><ul><li>2. Liivimaa Ordu </li></ul>
 12. 12. <ul><li>6. Высочайший водопад в Эстонии. Со смотровой площадки водопада лучше всего виден прорез глинта Северной Эстонии. </li></ul><ul><li>назовите объект </li></ul><ul><li>назовите высоту водопада </li></ul><ul><li>Eesti kõrgeim juga. Vaateplatvormilt on hästi näha Põhja-Eesti glint. Nimetage objekt ja joa kõrgus. </li></ul>
 13. 13. Vastused <ul><li>1.Valaste </li></ul><ul><li>2. 25 м </li></ul>
 14. 14. <ul><li>7. Равнинный ландшафт Ида-Вирумаа оживляют находящиеся ещё в использовании или уже покрытые лесом искусственные горы. </li></ul><ul><li>назовите самую высокую искусственную гору </li></ul><ul><li>назовите её высоту </li></ul><ul><li>Ida-Virumaa tasandikku ilmestavad kunstmäed. Nimetade kõrgeim kunstmägi ja selle kõrgus. </li></ul>
 15. 15. Vastused <ul><li>1. Kiviõli </li></ul><ul><li>2. 115м </li></ul>
 16. 16. <ul><li>8. Мыза находится на границе двух маакондов и является единственной мызой в в нашем уезде, возвращенной правопреемному обладателю. </li></ul><ul><li>назовите объект </li></ul><ul><li>назовите мааконды </li></ul><ul><li>Mõis asub kahe maakonna piiril ja on ainus mõis meie maakonnas, mis on tagastatud endistele omanikele. Nimetage see mõis, mis maakondade piiril ta asub. </li></ul>
 17. 17. Vastused <ul><li>1.Kalvi mõis </li></ul><ul><li>2.Ida-Virumaa </li></ul><ul><li>3.Lääne-Virumaa </li></ul>
 18. 18. <ul><li>9. Этот памятник был уставлен в канун 300-летия исторического события. </li></ul><ul><li>назовите город, где он установлен </li></ul><ul><li>назовите событие, которому посвящен этот памятник. </li></ul><ul><li>Mälestussammas püstitati selle ajaloosündmuse 300. aastapäevaks. Nimetage linn, kus see ausammas asub ja millisele ajaloosündmusele on pühendatud? </li></ul>
 19. 19. Vastused <ul><li>1.Narva </li></ul><ul><li>2.Северная война/ Põhjasõda </li></ul>
 20. 20. <ul><li>10. Построена вероятно как церковь-крепость в середине 14 века. В 1865 году у церкви проходил первый певческий праздник Алутагусе, организованный пробстом Мейером. </li></ul><ul><li>назовите местонахождение объекта </li></ul><ul><li>назовите имя святого, которое носит эта церковь. </li></ul><ul><li>Ehitatud on see kindluskirik 14. saj keskel. 1865.a toimus kirikus I Alutaguse laulupidu. </li></ul><ul><li>Kus see kirik asub, millise pühaku nime kannab? </li></ul>
 21. 21. Vastused <ul><li>1.Jõhvi </li></ul><ul><li>2. Святой Михаил/ Püha Miikael </li></ul>
 22. 22. <ul><li>11. Мыза основана в 1888 году Дикхофами. В 1922 году начали реставрировать здание, в ходе чего скомбинировали прежний стиль с новыми интересными деталями. Сейчас в здании мызы работает основная школа. </li></ul><ul><li>Дайте название объекта </li></ul><ul><li>В связи с каким знаменательным событием 2005 года Президент Эстонии г.Рюйтель посетил эту мызу </li></ul><ul><li>Mõis on asutatud 1888 a . 1922.a hoone restaureeriti. Praegu seal töötab kool. Nimetage objekt. Seoses millise sündmusega külastas 2005.a seda mõisa president A.Rüütel? </li></ul>
 23. 23. Vastused <ul><li>1.Illuka </li></ul><ul><li>2. самая красивая школа/ kõige ilusam kool </li></ul>
 24. 24. <ul><li>12. Самая большая озерная система в Эстонии, где на 30 км 2 расположено примерно 40 озер разной величины и глубины. </li></ul><ul><li>назовите данный объект </li></ul><ul><li>назовите самое глубокое озеро </li></ul><ul><li>назовите самое большое озеро </li></ul><ul><li>Eesti suurim järvistu, kus 30 ruutkilomeetril asub umbes 40 erineva suuruse ja sügavusega järve. Nimetage järvistu, kõige sügavam ja suurim järv? </li></ul>
 25. 25. Vastused <ul><li>1.Kurtna Järvistu </li></ul><ul><li>2.Konsu </li></ul><ul><li>3.Kuradijärv </li></ul>
 26. 26. <ul><li>13. В середине векового парка стоит бывшая усадьба, впервые упомянутая в 1542 году, основана Петером фон Тизенхаузеном. В 1736 году купил мызу Отто Фабин фон Розен. Во владении Розенов мыза была почти два века. </li></ul><ul><li>назовите объект </li></ul><ul><li>Keset parki seisab 1542 a Peeter von Tisenhauseni poolt rajatud mõisahoone. 1736 ostis hoone Otto von Rosen, kelle valduses mõis oli peaaegu 2 sajandit. </li></ul><ul><li>Mis mõisahoonega on tegemist? </li></ul>
 27. 27. Vastus <ul><li>1.Mäetaguse mõis </li></ul>
 28. 28. <ul><li>14. Этот памятный камень в Кабелиметса , близ Йыхви, установлен ученому, исследователю Арктики, в его родовом имении. </li></ul><ul><li>Это его символическая могила. </li></ul><ul><li>назовите имя ученого </li></ul><ul><li>Jõhvi lähedal asuva mõisa maadel Kabelimetsas seisab mälestussammas Arktika uurijale. Nimetage maadeuurija nimi. </li></ul>
 29. 29. Vastus <ul><li>1. E. Toll </li></ul>
 30. 30. <ul><li>15. На горе Куремяги находится единственный православный монастырь в Эстонии </li></ul><ul><li>Назовите объект </li></ul><ul><li>Назовите дату основания монастыря </li></ul><ul><li>Kuremäel asub Eesti ainus õigeusu klooster.Nimetage see objekt ja asutamise aasta. </li></ul>
 31. 31. Vastus <ul><li>1. Пюхтицкий женский монастырь </li></ul><ul><li>2. 1892 </li></ul>
 32. 32. <ul><li>16. Этот объект считался самым восточным форпостом Ливонского Ордена, был построен в 1349 году, но вскоре русские войска его разрушили. Сейчас от замка сохранились лишь остатки стены, толщиной в 3 метра, свидетельствующие о значительном месте между двумя государствами. </li></ul><ul><li>назовите объект </li></ul><ul><li>1349 a asutatud kindlustus oli Liivi Ordu idapoolseim tugipunkt. Alles on 3 m paksused seinad. </li></ul><ul><li>Nimetage see objekt. </li></ul>
 33. 33. Vastus <ul><li>1.Vasknarva ordulinnus </li></ul>
 34. 34. <ul><li>17. Назовите данный объект и укажите, какой вид электроэнергии вырабатывают здесь . </li></ul><ul><li>Nimetage see objekt ja millist energiat siin toodetakse? </li></ul>
 35. 35. Vastused <ul><li>1. Baltieletktrijaam </li></ul><ul><li>2. elekter </li></ul>
 36. 36. <ul><li>18. Назовите данный объект и скажите, истоком для какой реки он служит. </li></ul><ul><li>Mis objektiga on tegemist? Millise jõe suudmes see asub? </li></ul>
 37. 37. Vastused <ul><li>1.Peipsijärv </li></ul><ul><li>2.Narova </li></ul>
 38. 38. 19. Назовите данный объект и укажите способ добычи горючих сланцев, используемый здесь. Nimetage objekt ja põlevkivi kaevandamise viis, mida siin kasutatakse.
 39. 39. Vastused <ul><li>1.Aidu karjäär </li></ul><ul><li>2. открытый способ (карьер)/ lahtine kaevandamine </li></ul>
 40. 40. 20. Назовите данный объект и уточните, горные породы какого возраста (эры) слагают его. Nimetage objekt ja mis ajastust pärinevad selle kivimid.
 41. 41. Vastused <ul><li>1.Ontika </li></ul><ul><li>2. Палеозойская эра/ paleosoikum </li></ul>
 42. 42. 21 . Назовите объект и укажите глубину самой глубокой шахты. Nimetage objekt ja kaevanduse kõige suurem sügavus.
 43. 43. Vastused <ul><li>1. музей-шахта “Кохтла”/ kaevandusmuuseum </li></ul><ul><li>2. 70 м </li></ul>
 44. 44. 22. Назовите город данного объекта и укажите на каком ландшафте он расположен. Mis linnas asub see objekt ja millisel maastikul?
 45. 45. Vastus <ul><li>1. Плато Viru / Viru platoo </li></ul>

×