Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hum karriere 1

451 views

Published on

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hum karriere 1

  1. 1. Mundtlig præsentationsteknik Linda Greve
  2. 2. Den gode præsentation • Forberedelse • Relation
  3. 3. Den gode præsentation • Forberedelse • Relation
  4. 4. Forberedelse Behov Tilgang Fordele Konkurrence/alternativer Carlson, Wilmot: Innovation
  5. 5. Forberedelse Påstand Belæg Hjemmel Gendrivelse
  6. 6. Forberedelse Behov: Tilgang: Jeres behov er... Her passer min profil ind... Fordele: Konkurrence/alternativer: Ved at ansætte mig får I helt Nu tænker I måske... konkret...
  7. 7. go/kill go/kill go/kill go/kill go/kill Idéudvikling Disponering Sprog & stil Memorering Fremførelse Brainstorm Påstand Relation Noter Fremførelse - - - - - Undren Disposition Stil Husketeknik Evaluering - - - - Taler & lytter Tilgang Sprog Læring
  8. 8. Forberedelse og relation • lindaGreve.dk

×