Informacionālās darbībasnormatīvā bāzeAutortiesības. Autori              1
SatursAutortiesību  likumsAutortiesību  principiAutoriAutoru  tiesībasAutortiesību  īstenošana          ...
Autortiesību likums (saturs) Vispārīgie noteikumi (t.sk. Likumā lietotie termini) Aizsargājamie un neaizsargājamie darbi...
Autortiesību principi Neatkarīgi no tā vai darbs ir pabeigts, autortiesības pieder autoram, tiklīdz darbs ir radīts Aut...
Autortiesību principi (apliecināšana)Tiesības var apliecināt:©Autortiesību  subjekta vārds (nosaukums)Darba  pirmpubl...
Autors un autorībaAutors – fiziska persona, kuras radošo, intelektuālo un māksliniecisko spēju rezultātā radīts konkrēts d...
Autortiesību prezumpcijaFakta atzīšana par juridisku un neapšaubāmu, kamēr nav pierādīts pretējais, kas nosaka, ka darba...
LīdzautoriLīdzautors – ja darbam ir divi vai vairāk autori un katra autora individuālais ieguldījums darba tapšan ā nav ...
Salikta darba autoriSalikta darba autors – darba, kuros ieguldījumu devušas vairākas personas, tomēr katra autora darbs ...
Atvasināta darba autorsAtvasināta darba autors - persona, kas uz eksistējoša darba vai darbu bāzes ir izveidojusi jaunu da...
Audiovizuāla darba autorsAudiovizuāla darba autors – režisors, scenārija autors, dialogu autors, muzikāla darba autors, ci...
Darba devēja uzdevumā radītadarba autorsDarba, kas radīts pildot darba pienākumus, autorsPersonīgās un mantiskās tiesība...
Pasūtīta darba autorsAutora  līguma ietvaros radīts darbsDarbs jāizpilda saskaņā ar līguma noteikumiemPasūtītājs   ...
Autortiesību piederībaAutortiesības var piederēt (autortiesību subjekti):Darba  autoram (autoriem)Autoru  mantinieki...
Autoru personiskās tiesībasPersoniskās jeb morālās tiesības: uz autorību uz darba izziņošanu un publicēšanu uz darba at...
Autoru mantiskās tiesības (1)Mantiskās jeb ekonomiskās tiesības: publiskot darbu publicēt darbu publiski izpildīt darbu...
Autoru mantiskās tiesības (2)Atsevišķi definētas:Datorprogrammu autoru mantiskās tiesības (15.panta otrā daļa)Datu bāzu ...
Autortiesību mantošanaAutortiesības var mantot jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai autors atstājis mantojumā sava...
Kuras tiesības var mantot?Var mantot šādas personiskās tiesības:tiesības uz darba izziņošanu vai publicēšanutiesības uz ...
Citi autortiesību pārņēmējiCiti autortiesību pārņēmēji - personas, izņemot autortiesību mantiniekus, kas ieguvušas autor...
Autortiesību īstenošanaSavas tiesības autors var realizēt:patsar citu personu starpniecību (aģents, mantisko tiesību ko...
Autortiesību īstenošanaLīgums ar autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma  organizāciju - autors nodod organizācija...
AKKA/LAAVeic autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiec īb ā uz: Publisko patapinājumu Publisku izpildījumu ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Autortiesības. Autori

573 views

Published on

Autortiesību principi: http://prezi.com/x4t3v9o66fxc/autortiesibu-principi/

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
573
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Autortiesības. Autori

 1. 1. Informacionālās darbībasnormatīvā bāzeAutortiesības. Autori 1
 2. 2. SatursAutortiesību likumsAutortiesību principiAutoriAutoru tiesībasAutortiesību īstenošana 2
 3. 3. Autortiesību likums (saturs) Vispārīgie noteikumi (t.sk. Likumā lietotie termini) Aizsargājamie un neaizsargājamie darbi Autors un autora tiesību pārņēmēji Autora tiesības Autora mantisko tiesību ierobežojumi Autortiesību termiņš Darba izmantošanas tiesības Blakustiesības Datu bāzes aizsardzības īpatnības Mantisko tiesību kolektīvais pārvaldījums Vidutāji Autortiesību un blakustiesību aizsardzība Pārejas noteikumi Informatīva atsauce uz ES direktīvām 3
 4. 4. Autortiesību principi Neatkarīgi no tā vai darbs ir pabeigts, autortiesības pieder autoram, tiklīdz darbs ir radīts Autortiesības attiecināmas uz darbiem, neatkarīgi no darba uzdevuma un vērtības, izpausmes formas vai veida (arī uz nepabeigtiem darbiem) Autortiesību apliecināšanai nav nepieciešama reģistrācija, darba speciāla noformēšana vai citu formalitāšu ievērošana Pielīdzināmas tiesībām uz kustamu mantu Civillikuma izpratnē 4
 5. 5. Autortiesību principi (apliecināšana)Tiesības var apliecināt:©Autortiesību subjekta vārds (nosaukums)Darba pirmpublicējuma gads 5
 6. 6. Autors un autorībaAutors – fiziska persona, kuras radošo, intelektuālo un māksliniecisko spēju rezultātā radīts konkrēts darbs.Autorība – fiziskas personas dalība un radošais intelektuālais ieguldījums darba radīšanā, kas ir pietiekams, lai viņa tiktu atzīta par darba autoru.Persona ir autors ja: ir radīts darbs ieguldījums darba tapšanā vērtējams kā radošs 6
 7. 7. Autortiesību prezumpcijaFakta atzīšana par juridisku un neapšaubāmu, kamēr nav pierādīts pretējais, kas nosaka, ka darba autors nav tā persona, kuras vārds, pseidonīms, paraksts norādīts uz darba vai kopijām.Persona, kuras vārds vai pseidonīms ir norādīts uz publiskota, publicēta vai reproducēta darba, uzskatāma par autoru, ja nav pierādīts pretējais. 7
 8. 8. LīdzautoriLīdzautors – ja darbam ir divi vai vairāk autori un katra autora individuālais ieguldījums darba tapšan ā nav norobežojams kā neatkarīgs darbs.Autortiesības pieder visiem kopā.Līdzautoriem jāvienojas: kādas būs katra autora tiesības atļaut darbu izmantot kā tiks sadalīta autoratlīdzība apņemšanās nelikt nepamatotus šķēršļus darba izmantošanai kas notiek gadījumā, kad viens no līdzautoriem atsakās vai nevar turpināt darbu pie kopīgā darba izveidošanas 8
 9. 9. Salikta darba autoriSalikta darba autors – darba, kuros ieguldījumu devušas vairākas personas, tomēr katra autora darbs ir kvalificējams kā neatkarīgs darbs, autors.Principi:katrs autors, kura darbs ir iekļauts saliktajā darbā, saglabā autortiesības uz savu darbulikums paredz autortiesības arī salikta darba sastādītājam 9
 10. 10. Atvasināta darba autorsAtvasināta darba autors - persona, kas uz eksistējoša darba vai darbu bāzes ir izveidojusi jaunu darbu (atvasināto darbu).Princips:nepieciešama oriģināldarba autora atļauja 10
 11. 11. Audiovizuāla darba autorsAudiovizuāla darba autors – režisors, scenārija autors, dialogu autors, muzikāla darba autors, citas personasProducents nav audiovizuāla darba autors 11
 12. 12. Darba devēja uzdevumā radītadarba autorsDarba, kas radīts pildot darba pienākumus, autorsPersonīgās un mantiskās tiesības pieder autoram (izņemot datorprogrammas, kad mantiskās autortiesības pieder darba devējam)Mantiskās tiesības darba devējam var tikt nodotas ar līgumu 12
 13. 13. Pasūtīta darba autorsAutora līguma ietvaros radīts darbsDarbs jāizpilda saskaņā ar līguma noteikumiemPasūtītājs darbu izmanto līgumā noteiktajā termiņā un norādītajā kārtībāAutortiesību piederību definē līgumāDarbs jāveic autoram personīgi 13
 14. 14. Autortiesību piederībaAutortiesības var piederēt (autortiesību subjekti):Darba autoram (autoriem)Autoru mantiniekiemCitiem autortiesību pārņēmējiem 14
 15. 15. Autoru personiskās tiesībasPersoniskās jeb morālās tiesības: uz autorību uz darba izziņošanu un publicēšanu uz darba atsaukšanu uz vārdu uz darba neaizskaramību uz pretdarbībuAutora dzīves laikā neviena no šīm tiesībām nevar pāriet citai personai. Dažas tiesības var mantot. 15
 16. 16. Autoru mantiskās tiesības (1)Mantiskās jeb ekonomiskās tiesības: publiskot darbu publicēt darbu publiski izpildīt darbu izplatīt darbu raidīt darbu retranslēt darbu padarīt pieejamu sabiedrībai pa vadiem iznomāt, izīrēt un publiski patapin āt darba ori ģin ālu vai kopijas tieši vai netieši, īslaicīgi vai past āv īgi reproduc ēt darbu tulkot darbu aranžēt, dramatizēt, ekranizēt vai cit ādi p ārveidot darbu 16
 17. 17. Autoru mantiskās tiesības (2)Atsevišķi definētas:Datorprogrammu autoru mantiskās tiesības (15.panta otrā daļa)Datu bāzu autoru mantiskās tiesības (15.panta trešā daļa)Autoram ir tiesības izmantot savu darbu jebkādā veidā, kas ietver atļaut vai aizliegt tā izmantošanu, saņemt atlīdzību par atļauju izmantot savu darbu un par darba izmantošanu, izņemot Autortiesību likumā paredzētos gadījumus! 17
 18. 18. Autortiesību mantošanaAutortiesības var mantot jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai autors atstājis mantojumā savas autortiesības. Ja nav mantojuma līguma vai testamenta, tad Civillikuma kārtībā.Lai kļūtu par mantinieku: ir jābūt minētam kā mantiniekam mantojuma līgumā vai testamentā vai, ja tādu nav, jums jābūt pēc pakāpes tuvākajam autora likumiskajam mantiniekam mantojums ir jāpieņem noteiktā termiņā tiesai ir jāapstiprina mantojuma tiesības 18
 19. 19. Kuras tiesības var mantot?Var mantot šādas personiskās tiesības:tiesības uz darba izziņošanu vai publicēšanutiesības uz darba atsaukšanutiesības uz pretdarbību darba izkropļošanai, sagrozīšanai vai citādai pārveidošanaiMantojamas arī visas tās autora mantiskās tiesības, kas autoram ir piederējušas viņa nāves brīdī.Autora mantiniekiem ir tiesības aizsargāt autora personīgās tiesības! 19
 20. 20. Citi autortiesību pārņēmējiCiti autortiesību pārņēmēji - personas, izņemot autortiesību mantiniekus, kas ieguvušas autortiesības uz darbu vai nu uz līguma vai likuma (tiesas sprieduma) pamata.Citiem autora tiesību pārņēmējiem var pāriet visas autora mantiskās tiesības.Jānošķir tiesības, kas saistītas īpašumtiesībām uz materiālo objektu, kurā darbs ir izteikts, no autortiesībām (piem., vizuālās mākslas darbi) 20
 21. 21. Autortiesību īstenošanaSavas tiesības autors var realizēt:patsar citu personu starpniecību (aģents, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija)Līgumu veidi:Licences līgums, licencePārstāvības, pilnvarojuma līgumsAutortiesību atsavināšanas līgums 21
 22. 22. Autortiesību īstenošanaLīgums ar autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju - autors nodod organizācijai ekskluzīvas tiesības administrēt vienu vai visus viņa darbus un darbus, kas vēl tikai tiks radīti, noteiktos izmantojuma veidos.Līgums ar aģentu - autors var nodot autortiesību aģentam atsevišķa vai visu savu darbu administrēšanu visos, vienā vai vairākos darbu izmantojumu veidos, nosakot arī autoratlīdzības lielumuSavu tiesību īstenošana pašam - autors pats slēdz visus līgumus, izdod licences un kontrolē, vai darbu izmantotāji neizmanto autora darbus bez autora atļaujas. 22
 23. 23. AKKA/LAAVeic autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiec īb ā uz: Publisko patapinājumu Publisku izpildījumu Retranslēšanu Vizuālās mākslas oriģināldarbu tālākpārdošanu Reproducēšanu personiskām vajadzībām Publicēšanu Izplatīšanu Raidīšanu Darbu padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai cit ād ā veid ā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un laik ā Nomu Īri 23

×