Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INFORMACIONĀLĀS  DARBĪBAS NORMATĪVĀ  BĀZE  Datu bāzes aizsardzība1
SATURS  Datu bāzes veidotāju  tiesības  Datu bāzes izmantotāju  tiesības  Datu bāzes aizsardzības  tiesību ter...
DATU BĀZES UN TO VEIDOTĀJIDatu bāze – neatkarīgu darbu, datu vai citu materiālu krājums, kas sakārtots sistemātiski vai me...
DATU BĀZES VEIDOTĀJIFiziskās personas tiesības tiek atzītas, ja: Latvijas pilsonis / nepilsonis (tiesības uz pasi) / ES ...
DATU BĀZES VEIDOTĀJU TIESĪBASTiesības novērst datu bāzes satura vai tā daļas: Iegūšanu (pastāvīgu vai īslaicīgu (pagaidu)...
DATU BĀZES IZMANTOTĀJUTIESĪBAS & PIENĀKUMI  Iegūt vai atkārtoti izmantot jebkādā nolūkā  nebūtisku kvalitatīvi vai kv...
AIZSARDZĪBAS TERMIŅŠ  15 gadus no dienas, kad pabeigta datu bāzes  izveide  Ja datu bāzes saturā tiek izdarīti jebkā...
IEROBEŽOJUMIBez piekrišanas likumīgie izmantotāji drīkst: iegūt neelektroniskas datu bāzes saturu personiskiem mērķiem ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Datu bāzes aizsardzība

481 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Datu bāzes aizsardzība

 1. 1. INFORMACIONĀLĀS DARBĪBAS NORMATĪVĀ BĀZE Datu bāzes aizsardzība1
 2. 2. SATURS Datu bāzes veidotāju tiesības Datu bāzes izmantotāju tiesības Datu bāzes aizsardzības tiesību termiņš Datu bāzes aizsardzības tiesību ierobežojumi 2
 3. 3. DATU BĀZES UN TO VEIDOTĀJIDatu bāze – neatkarīgu darbu, datu vai citu materiālu krājums, kas sakārtots sistemātiski vai metodiski un individuāli pieejams elektroniskā vai citādā veidāKritērijs – izveidošanā, pārbaudē vai noformēšanā ir ielikts būtisks kvalitatīvs vai kvantitatīvs ieguldījumsVeidotājs – fiziska vai juridiska persona, kas uzņēmusies iniciatīvu un ieguldījuma risku 3
 4. 4. DATU BĀZES VEIDOTĀJIFiziskās personas tiesības tiek atzītas, ja: Latvijas pilsonis / nepilsonis (tiesības uz pasi) / ES dalībvalsts pilsonis / Latvija vai cita ES valsts – pastāvīgā dzīvesvieta / pastāvīgās uzturēšanās atļaujaJuridiskas personas tiesības tiek atzītas, ja: Izveidota saskaņā ar Latvija vai citas ES valsts normatīvajiem aktiem / juridiskā adrese, pārvalde vai darbības vieta ir ES. Ja tikai juridiskā adrese – darbībām jābūt saistītām ar 4 Latvija vai citas ES valsts ekonomiku.
 5. 5. DATU BĀZES VEIDOTĀJU TIESĪBASTiesības novērst datu bāzes satura vai tā daļas: Iegūšanu (pastāvīgu vai īslaicīgu (pagaidu) pārvietošanu uz citu vidi jebkādā veidā vai formā) atkārtotu izmantošanu (publiskas piekļūšanas nodrošināšanu jebkādā formā, izplatot tās eksemplārus, to iznomājot vai nodrošinot tās tiešsaisti vai citas pārsūtīšanas formas)Publisks patapinājums nav uzskatāms par 5 iegūšanu vai atkārtotu izmantošanu!
 6. 6. DATU BĀZES IZMANTOTĀJUTIESĪBAS & PIENĀKUMI Iegūt vai atkārtoti izmantot jebkādā nolūkā nebūtisku kvalitatīvi vai kvantitatīvi novērtējamu datu bāzes satura daļu (tikai tādu, kuru likumīgam izmantotājam ir atļauts iegūt vai atkārtoti izmantot) Jāievēro ar datu bāzē iekļautajiem darbiem vai materiāliem saistīto autortiesību vai blakustiesību subjektu tiesības! Nedrīkst veikt darbības, kas ir pretrunā ar normālu šīs datu bāzes izmantošanu vai kas nepamatoti aizskar šīs datu bāzes veidotāja 6 likumīgās intereses!
 7. 7. AIZSARDZĪBAS TERMIŅŠ 15 gadus no dienas, kad pabeigta datu bāzes izveide Ja datu bāzes saturā tiek izdarīti jebkādi būtiski kvalitatīvi vai kvantitatīvi novērtējami grozījumi, kā arī tajā radušās izmaiņas uzkrājušos secīgu papildinājumu, izslēgumu vai grozījumu dēļ un to rezultātā var uzskatīt, ka ir veikts būtisks kvalitatīvi vai kvantitatīvi novērtējams jauns ieguldījums, šādai datu bāzei ir tiesības uz savu aizsardzības termiņu 7
 8. 8. IEROBEŽOJUMIBez piekrišanas likumīgie izmantotāji drīkst: iegūt neelektroniskas datu bāzes saturu personiskiem mērķiem iegūt būtisku datu bāzes satura daļu izglītības vai zinātniskās pētniecības nolūkos, obligāti norādot avotu, turklāt tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams nekomerciāla mērķa sasniegšanai iegūt vai atkārtoti izmantot būtisku datu bāzes satura daļu valsts drošības nolūkos, kā arī administratīviem vai tiesvedības mērķiem 8

×