Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seo 5 - Part 5

1,451 views

Published on

Bài giảng SEO - Inet 5

Published in: Education, Technology, Business
 • cảm ơn bạn rất nhiều!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Seo 5 - Part 5

 1. 1. SEO – Search Engine Optimization<br />Created by: Le Dang Hai Nam<br />Date: 8.8.2011<br />
 2. 2. Ngày5 – Giớithiệu Google Adwords<br /><ul><li>Giớithiệu Google Adwords
 3. 3. Triểnkhaidựán Google Adwords
 4. 4. TạoQuảngCáo
 5. 5. TừKhóa
 6. 6. Khuvựchiểnthị
 7. 7. Tùychọnthanhtoán
 8. 8. Côngcụkhác
 9. 9. Cáchtính chi phíthựchiện Google Adwords</li></li></ul><li>Giớithiệu Google Adwords<br />1<br />
 10. 10. Giớithiệu Google Adwords<br />AdWords là sản phẩm quảng cáo của Google, hiển thị quảng cáo của bạn cho những người đang tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trên Google hoặc trang web đối tác của Google.<br /><ul><li>Google Search
 11. 11. Google Partner Search
 12. 12. Google Partner Website</li></li></ul><li>Giớithiệu Google Adwords<br />Google Adwordschophépbạnchọncácthiếtbịhiểnthịquảngcáo. Nhằmgiúptốiưuviệchiểnthịtrêncácthiếtbịđượcchọn<br /><ul><li>Máy laptop hay desktop
 13. 13. Tablet
 14. 14. Smartphone</li></li></ul><li>Triểnkhaidựán Google Adwords<br />2<br />
 15. 15. Triểnkhai Google Adwords<br />Đườngdẫn: https://adwords.google.com.vn<br />
 16. 16. Triểnkhai Google Adwords<br />Đăngkítàikhoảnbằngviệcbấm-> Bắtđầungaybâygiờ<br />
 17. 17. Triểnkhai Google Adwords<br />Sửdụng Gmail đểđăngkínếubạncó Gmail vìsẽnhanhhơn.<br />Nếucácbạnsửdụngdịchvụ mail khác, bạnvuilòngchọn. <br /><ul><li>Tuikhôngmuốnsửdụngdịchvụnày.</li></li></ul><li>Triểnkhai Google Adwords<br />Saukhiđăngkíbạnđăngnhậpđểtạochiếndịchquảngcáo<br />
 18. 18. Cáchtính chi phí Google Adwords<br />3<br />
 19. 19. Xếphạngquảngcáo – Hiểnthịtrên Google Search<br />Xếp hạng Quảng cáo = Giá thầu CPC x Điểm Chất lượng<br />Vịtríhiểnthịquảngcáo<br />Sốtiềnbỏracho 1 click<br />Đượccungcấpbởi Google<br />
 20. 20. Điểmchấtlượng<br /><ul><li>Tỷ lệ nhấp (CTR) lịch sử của từ khoá và quảng cáo phù hợp trên Google; nếu quảng cáo xuất hiện trên trang mạng tìm kiếm, thì CTR của quảng cáo trên đối tác mạng tìm kiếm đó cũng được xem xét
 21. 21. Lịch sử tài khoản, được đo bởi CTR của tất cả quảng cáo và từ khoá trong tài khoản của bạn
 22. 22. CTR lịch sử của URL hiển thị trong nhóm quảng cáo
 23. 23. Mức độ phù hợp của từ khoá với các quảng cáo trong nhóm quảng cáo của từ khoá đó
 24. 24. Mức độ phù hợp của từ khoá và quảng cáo phù hợp với truy vấn tìm kiếm
 25. 25. Hiệu suất của tài khoản trong vùng địa lý nơi quảng cáo sẽ được hiển thị
 26. 26. Các yếu tố có liên quan khác</li></li></ul><li>Xếphạngquảngcáo – Hiểnthịtrêntrangđốitác<br />Xếp hạng Quảng cáo = giá thầu nội dung x Điểm Chất lượng<br />Vịtríhiểnthịquảngcáo<br />Sốtiềnbỏracho 1 click<br />Đượccungcấpbởi Google<br />
 27. 27. Mẹocảithiệnđiểmchấtlượng<br /><ul><li>Mẹo Tối ưu hoá: Truy cập vào trang Mẹo Tối ưu hoá của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách tối ưu hoá tài khoản, bao gồm cách tối đa hoá hiệu suất cho quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khoá và cải thiện vị trí của quảng cáo mà không cần phải tăng giá thầu.
 28. 28. Công cụ Ước tính Lưu lượng: Sử dụng Công cụ Ước tính Lưu lượng của chúng tôi để xem cách thay đổi giá thầu CPC có thể ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo của từ khoá trên mạng tìm kiếm.
 29. 29. Giá thầu Nội dung: Sử dụng giá thầu nội dung để kiểm soát tốt hơn vị trí quảng cáo của bạn trên mạng nội dung.</li></li></ul><li>Mẹogiúpbạntriểnkhaiquảngcáohiệuquả<br />Link đến các trang đích đến liên quan<br />Tối ưu hoá những cài đặt chiến dịch<br />Kiểmtracácquảngcáophứctạp<br />Chèntừkhoámụctiêuvàoquảngcáo<br />Quảngbálợiích<br />Chènvàoquảngcáocáctừhấpdẫn<br />Sử dụng từ ngữ kích thích cảm xúc người xem<br />Tránh những người tìm kiếm sản phẩm/dịch vụ miến phí<br />
 30. 30. CLIMAX<br />END OF THE PRESENTATION<br />THANK YOU FOR YOUR ATTENDING<br />

×