SQL - deel 2

2,369 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,317
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SQL - deel 2

 1. 1. SQL – deel 2Katrien Verbertkatrien.verbert@cs.kuleuven.be
 2. 2. Inhoud van deze les•  Vervolg SQL: geavanceerde concepten en extra voorbeeld•  JDBC en embedded SQL 2
 3. 3. opvragingen (queries) in SQL•  Basisvorm van een vraag (query): SELECT  <a$ributen  lijst>              FROM          <tabellen  lijst>            WHERE    <condi3es>  ;   3
 4. 4. voorbeeld•  Q_0: geef de geboortedatum en het adres van werknemer John B. Smith SELECT    Bdate,  Address   FROM            EMPLOYEE   WHERE    Fname=John  AND  Minit=B  AND  Lname=Smith’  ;! Bdate Address ---------- ------------------------ 1965-01-09 731 Fondren, Houston, TX!
 5. 5. •  Q1B: geef naam en adres van alle werknemers die voor het "research" departement werken SELECT    E.Fname,  E.Lname,  E.Address   FROM    EMPLOYEE    E,  DEPARTMENT    D   WHERE    D.Dname  =  Research  AND  D.Dnumber  =  E.Dno  ;! 5
 6. 6. geneste queries•  geneste queries –  sommige queries vereisen ophalen van bestaande waarden en het gebruik ervan in voorwaarden; –  dat kan dikwijls op eenvoudige wijze geformuleerd worden met geneste queries.•  IN operator in conditie : –  test of tupel ∈ verzameling –  verzameling kan zelf door SQL-query bekomen zijn •  → geneste queries 6
 7. 7. voorbeeld –  Q 4A: geef alle projecten waarbij Smith betrokken is als manager van het controlerend departement of waaraan hij meewerkt SELECT    DISTINCT  Pnumber   FROM    PROJECT   WHERE    Pnumber  IN        (SELECT    Pnumber                                            FROM    PROJECT,  DEPARTMENT,  EMPLOYEE                                                    WHERE    Dnum  =  Dnumber  AND  Mgr_ssn  =  Ssn                                                      AND  Lname  =  Smith)              OR                  Pnumber  IN        (SELECT    Pno                                                  FROM    WORKS_ON,  EMPLOYEE                                                  WHERE    Essn  =  Ssn  AND  Lname  =  Smith)  ;   7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. IN operator met tupel i.p.v.enkelvoudige waarde•  tupel moet vergelijkbaar zijn met een element van de verzameling•  vb: –  selecteer de ssn’s van alle werknemers die met dezelfde combinatie (project, aantal uren) werken op om het even welk project waarop de werknemer ssn = ‘123456789’ werkt SELECT          DISTINCT  Essn   FROM    WORKS_ON   WHERE    (Pno,  Hours)  IN    (SELECT      Pno,  Hours                                                      FROM    WORKS_ON                                                      WHERE        Ssn  =  123456789)  ;   10
 11. 11. •  geef de naam van elke werknemer die een persoon ten laste heeft met dezelfde voornaam en hetzelfde geslacht als de werknemer SELECT    E.Fname,    E.Lname   FROM    EMPLOYEE    AS    E   WHERE    E.Ssn  IN  (SELECT  ESSN                  FROM      DEPENDENT    AS    D                    WHERE  D.Essn      AND      E.Sex  =  D.Sex                              AND      E.Fname  =  D.Dependent_name)  ;   Kan dit ook zonder geneste query? SELECT    E.Fname,    E.Lname   FROM    EMPLOYEE    AS    E  ,  DEPENDENT    AS    D   WHERE    E.Ssn  =  D.Essn      AND      E.Sex  =  D.Sex                  AND      E.Fname  =  D.Dependent_name  ;  
 12. 12. andere vergelijkingsoperatoren•  >, >=, <, <=, <>•  combinatie met ANY (of SOME) –  v > ANY s : er bestaat een element e van s waarvoor v > e –  = ANY is equivalent met IN•  combinatie met ALL –  v > ALL s : voor alle elementen e van s geldt v >e 12
 13. 13. voorbeeld•  bepaal de namen van alle werknemers waarvan het salaris groter is dan de salarissen van alle werknemers van departement 5 SELECT    Lname,  Fname   FROM    EMPLOYEE   WHERE    Salary  >  ALL    (SELECT    Salary                                                      FROM    EMPLOYEE                                                      WHERE    Dno  =  5)  ;   13
 14. 14. oplossen van dubbelzinnigheid ingeneste queries•  verscheidene niveaus van innesteling zijn mogelijk•  indien attributen met dezelfde naam voorkomen in buitenste en binnenste query: –  een referentie verwijst dan naar de binnenste geneste query –  om naar een andere relatie te verwijzen moet de attribuutnaam gekwalificeerd worden SELECT    E.Fname,    E.Lname   FROM    EMPLOYEE    AS    E   WHERE    E.Ssn    IN  (  SELECT    Essn                                        FROM          DEPENDENT                                        WHERE    Sex  =  E.Sex                                                                    AND    E.Fname  =  Dependent_name)  ;! 14
 15. 15. CONTAINS•  CONTAINS: "... heeft als deelverzameling ... "•  vgl. met deling –  vb: geef de naam van elke werknemer die werkt op alle projecten gecontroleerd door departement nummer 5 SELECT    Fname,  Lname   FROM    EMPLOYEE   WHERE    (  (  SELECT    Pno                            FROM        WORKS_ON                            WHERE      Ssn  =  Essn  )                  CONTAINS                      (  SELECT    Pnumber                            FROM            PROJECT                            WHERE      Dnum  =  5)  )  ;   15
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. EXISTS functie in SQL•  controleert of verzameling leeg is of niet•  geeft TRUE indien er ten minste één element is, zoniet FALSE –  Q 16 B: geef de naam van elke werknemer die een persoon ten laste heeft met dezelfde voornaam als de werknemer SELECT    E.Fname,    E.Lname   FROM    EMPLOYEE  AS  E   WHERE    EXISTS      (SELECT    *                                          FROM        DEPENDENT                                          WHERE              E.Ssn  =  Essn                                                          AND          E.Fname  =  Dependent_name)  ;   18
 19. 19. NOT EXISTS•  geeft TRUE als de verzameling leeg is•  Q 6: geef de namen van de werknemers die geen personen ten laste hebben SELECT    E.Fname,  E.Lname   FROM    EMPLOYEE  AS  E   WHERE          NOT  EXISTS    (SELECT    *                                                        FROM    DEPENDENT                                                        WHERE    E.Ssn  =  Essn)  ;   19
 20. 20. –  Q 7: Geef de namen van de managers die tenminste één persoon ten laste hebben SELECT  Fname,  Lname   FROM    EMPLOYEE     WHERE      EXISTS    (  SELECT  *                                      FROM            DEPENDENT                                      WHERE      Ssn  =  Essn)                            AND                              EXISTS    (  SELECT  *                                      FROM            DEPARTMENT                                      WHERE      Ssn  =  Mgr_ssn)  ;! Kan dit ook met 1 geneste query / zonder geneste query? 20
 21. 21. NOT EXISTS•  CONTAINS kan ook herschreven worden met NOT EXISTS•  Q 3 B herformulering: –  geef alle werknemers waarvoor er geen project bestaat gecontroleerd door departement 5 waarop de werknemer niet werkt SELECT    Fname,  Lname   FROM    EMPLOYEE  E   WHERE      NOT  EXISTS                              (SELECT      *                              FROM    WORKS_ON  B                              WHERE    B.Pno  IN    (SELECT    Pnumber                                                            FROM    PROJECT                                                            WHERE    Dnum  =  5)                                        AND                                          NOT  EXISTS    (SELECT  *                                                                    FROM              WORKS_ON  C                                                                                          WHERE          C.Essn  =  E.Ssn                                                                                                      AND                    C.Pno  =  B.Pno)  )  ;  
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. expliciete verzamelingen•  verzameling constanten : –  vb. (1,2,3)•  zoek de social security numbers of alle werknemers die werken op projecten nummer 1, 2 of 3 SELECT          DISTINCT  Essn   FROM    WORKS_ON   WHERE    Pno  IN  (1,2,3)  ;! 24
 25. 25. hernoeming van attributen en tabellenmet AS•  Q 8 A –  geef de familienaam van elke werknemer met de familienaam van zijn/haar supervisor SELECT    E.Lname    AS    Employee_name                    S.Lname    AS    Supervisor_Name   FROM    EMPLOYEE    AS    E,  EMPLOYEE    AS    S   WHERE    E.Super_ssn  =  S.Ssn  ;   25
 26. 26. joins•  JOIN operaties kunnen expliciet opgegeven worden –  verhoogt de duidelijkheid –  join condities gescheiden van selectiecondities•  FROM <tabel1> <jointype> <tabel2> ON <conditie> –  inwendige join: [ INNER ] JOIN –  uitwendig: { LEFT | RIGHT | FULL } [ OUTER ] JOIN –  natuurlijke : NATURAL JOIN 26
 27. 27. voorbeeld•  Q 1 A –  geef naam en adres van alle werknemers die voor het “Research” departement werken SELECT    Fname,  Lname,  Address   FROM    (EMPLOYEE  JOIN  DEPARTMENT  ON  Dno  =  Dnumber)   WHERE    Dname  =  Research’  ;!SELECT    Fname,  Lname,  Address  FROM    (  EMPLOYEE    NATURAL  JOIN                    (  DEPARTMENT  AS    DEPT  (Dname,  Dno,  Mssn,  Msdate)  )  )  WHERE    Dname  =  Research’  ;   27
 28. 28. voorbeeld•  Q 8 B –  geef de familienaam van elke werknemer met de familienaam van zijn/ haar supervisor SELECT    E.Lname    AS    Employee_name,                    S.Lname    AS    Supervisor_name   FROM    (EMPLOYEE  AS  E    LEFT  OUTER  JOIN  EMPLOYEE  AS  S                  ON    E.Super_ssn  =  S.Ssn)  ;   28
 29. 29. aggregaatfuncties•  Ingebouwde functies: –  COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG•  voorbeeld: zoek som, maximum, minimum en gemiddelde van alle salarissen SELECT    SUM(Salary),  MAX(Salary),  MIN(Salary),  AVG(Salary)   FROM    EMPLOYEE;   29
 30. 30. groepering•  Groeperen van tupels : GROUP BY –  aggregaatfuncties worden voor elke groep afzonderlijk toegepast•  voorbeeld: geef voor elk departement het nummer, het aantal werknemers en het gemiddelde salaris SELECT          DNO,  COUNT(*),  AVG(Salary)   FROM          EMPLOYEE   GROUP  BY      DNO  ;   30
 31. 31. •  geef voor elk project nr, naam en aantal mensen die eraan werken SELECT      Pnumber,  Pname,  COUNT(*)   FROM      PROJECT,  WORKS_ON   WHERE      Pnumber  =  Pno   GROUP  BY      Pnumber,  Pname  ;!•  .. enkel voor die projecten waar meer dan 2 mensen aan werken : met HAVING SELECT      Pnumber,  Pname,  COUNT(*)   FROM      PROJECT,  WORKS_ON   WHERE      Pnumber  =  Pno   GROUP  BY      Pnumber,  Pname   HAVING      COUNT(*)  >  2  ;   31
 32. 32. •  geef voor elk project, het projectnummer, de projectnaam, en het aantal werknemers van departement 5 die op dat project werken SELECT      Pnumber,  Pname,  COUNT(*)   FROM      PROJECT,  WORKS_ON,  EMPLOYEE   WHERE      Pnumber  =  Pno                                                AND    Ssn  =  Essn          AND    Dno  =  5   GROUP  BY  Pnumber,  Pname  ;   32
 33. 33. oppassen met condities•  WHERE selecteert tupels vóór groepering•  HAVING selecteert achteraf groepen•  voorbeeld: –  geef voor elk departement met minstens 5 werknemers, de naam van het departement, het totaal aantal werknemers met salaris > 40 000 in dat departement –  Foute formulering: (wat is er fout aan?) SELECT      Dname,  COUNT(*)   FROM      DEPARTMENT,  EMPLOYEE   WHERE      Dnumber  =  Dno  AND  Salary  >  40  000   GROUP  BY      Dname   HAVING      COUNT(*)  >  5  ;!
 34. 34. •  Correcte formulering: –  Geef voor elk departement met minstens 5 werknemers het totaal aantal werknemers met salaris > 40 000 in dat departement SELECT      Dname,  COUNT(*)   FROM      DEPARTMENT,  EMPLOYEE   WHERE      Dnumber  =  Dno  AND  Salary  >  40  000                    AND    Dno  IN  (SELECT              Dno                                                FROM                        EMPLOYEE                                                GROUP  BY        Dno                                                HAVING        COUNT(*)  >  5)   GROUP  BY    Dname  ;   34
 35. 35. algemene vorm van SQL-queries SELECT      <  a$ributen-­‐  en  func3e-­‐lijst  >   FROM      <  tabellenlijst  >   [  WHERE      <  voorwaarde  >  ]   [  GROUP  BY    <  groeperingsa$ributen  >  ]   [  HAVING      <  groepvoorwaarde  >  ]   [  ORDER  BY    <  a$ributenlijst  >  ]  ;   –  SELECT: op te halen attributen / functies –  FROM: benodigde tabellen –  WHERE: voorwaarden op tupels –  GROUP BY: groepering (voor aggregaatfuncties) –  HAVING: voorwaarden op gevormde groepen –  ORDER: volgorde voor tonen van resultaat 35
 36. 36. views in SQL•  “view" = afgeleide relatie –  tupels worden niet expliciet opgeslagen –  maar worden berekend uit andere relaties (= de definiërende tabellen van de view) 36
 37. 37. specificeren van een view•  sytax CREATE VIEW <viewname> [ < lijst van attribuutnamen> ] AS <query> V1 CREATE  VIEW    WORKS_ON1   AS    SELECT    Fname,  Lname,  Pname,  Hours          FROM    EMPLOYEE,  PROJECT,  WORKS_ON          WHERE    Ssn  =  Essn    AND    Pno  =  Pnumber  ;! CREATE  VIEW          DEPT_INFO(Dept_name,No_of_emps,Total_sal)   AS    SELECT          Dname,  COUNT(*),  SUM(Salary)          FROM          DEPARTMENT,  EMPLOYEE          WHERE          Dnumber  =  Dno          GROUP  BY              Dname  ;! 37
 38. 38. gebruik van views•  queries op view: zoals bij gewone tabellen SELECT  Fname,  Lname   FROM  WORKS_ON1   WHERE  Pname  =  ‘ProductX’  ;  •  Voordelen van views? •  eenvoudiger formulering van queries •  beveiligingsmechanisme •  gebruiker zicht op deel van gegevensbank geven •  vs. nieuwe tabel (cf. DEPT_INFO): •  geen redundantie •  steeds up-to-date 38
 39. 39. weglaten van view•  DROP VIEW (cf. gewone tabel) –  voorbeeld: DROP  VIEW  WORKS_ON1;   –  geen verwijdering van tupels 39
 40. 40. implementatie van views•  twee benaderingen: –  query modification: •  query op view wordt omgevormd tot query op onderliggende tabellen; •  nadeel: kan tot complexe en tijdsintensieve queries leiden –  view materialization: •  tijdelijke creatie van de afgeleide (view) tabel wanneer ze voor het eerst in een query gebruikt wordt; •  vereist ‘incremental update’: aanpassing van de afgeleide tabel wanneer basistabellen gewijzigd worden; •  afgeleide tabel wordt automatisch weggelaten als ze een tijd niet meer gebruikt wordt 40
 41. 41. voorbeeld van query modification –  de query QV1 op view WORKS_ON1 SELECT  Fname,  Lname   FROM  WORKS_ON1   WHERE  Pname  =   ProductX  ;   –  wordt omgevormd tot SELECT  Fname,  Lname   FROM  EMPLOYEE,  PROJECT,  WORKS_ON   WHERE  Ssn  =  Essn    AND    Pno  =  Pnumber        AND    Pname  =   ProductX  ;   41
 42. 42. wijzigen van view•  view is afgeleid uit andere relaties•  ⇒ wijziging moet doorgegeven worden aan andere relaties•  niet steeds mogelijk op eenduidige manier! 42
 43. 43. wijzigen van view•  View ← 1 basisrelatie: –  aanpassing aan view → aanpassing aan basisrelatie•  View ← join van meerdere basisrelaties: –  welke relaties aanpassen? 43
 44. 44. voorbeeld•  Wijzig PNAME van John Smith in WORKS_ON1 van ProductX naar ProductY’ UPDATE    WORKS_ON1   SET      Pname  =  ProductY   WHERE    Lname  =  Smith  AND  Fname  =  John                  AND  Pname  =  ProductX’  ;  •  Hoe de wijziging van productnaam doorgeven aan basisrelaties? –  Is het project van naam veranderd? –  Of werkt John Smith nu aan een ander project, nl. ProductY i.p.v. ProductX ? 44
 45. 45. UPDATE    PROJECT   SET      Pname  =  ProductY   WHERE    Pname  =  ProductX’  ;! UPDATE    WORKS_ON   SET      Pno  =    (SELECT  Pnumber  FROM  PROJECT                              WHERE  Name  =  ProductY)   WHERE    Essn  =    (SELECT  Ssn  FROM  EMPLOYEE                                    WHERE  Lname  =  Smith  AND  Fname  =  John)                  AND                  PNO  IN    (SELECT  Pnumber  FROM  PROJECT                                  WHERE  Pname  =  ProductX)  ;  sommige aanpassingen zijn zinloos: UPDATE    DEPT_INFO   SET      TOTAL_SAL=100000   WHERE    DNAME=Research’  ;! 45
 46. 46. wijzigen van views: algemeen•  een view afgeleid uit 1 tabel kan aangepast worden als de view een primaire sleutel of kandidaatsleutel van die tabel bevat (→ te wijzigen tupel is eenduidig bepaald)•  een view afgeleid uit meerdere tabellen is meestal niet aanpasbaar –  indien meerdere aanpassingen mogelijk zijn, moet er een procedure zijn om hieruit te kiezen, b.v.: •  gebruiker vragen een keuze te maken –  DBMS meest waarschijnlijke laten kiezen•  resultaten van aggregaatfuncties kunnen niet aangepast worden 46
 47. 47. ASSERTIONS
 48. 48. ter herinnering•  restricties op tabellen•  restricties op attribuutwaarden 48
 49. 49. restricties op tabellen•  primaire sleutel: PRIMARY KEY <attrlist>•  alternatieve sleutel: UNIQUE <attrlist> è  worden nagekeken bij toevoegen of wijzigen van tupels•  verwijssleutel: FOREIGN KEY <attrlist> REFERENCES <table><attrlist> è wordt nagekeken bij toevoegen of wijzigen van tupels in tabel è wordt nagekeken bij verwijderen of wijzigen van tupels in verwijzende tabel 49
 50. 50. referentiële integriteit•  Dno in EMPLOYEE verwijst altijd naar een bestaand dnumber in DEPARTMENT foreign key primary key
 51. 51. 51
 52. 52. referentiële integriteit•  Dno in EMPLOYEE verwijst altijd naar een bestaand dnumber in DEPARTMENT foreign key primary key 6 6 6
 53. 53. restricties op attribuut•  NOT NULL (automatisch voor primaire sleutels)•  DEFAULT <value>•  CHECK (voorwaarde)Dnumber  INT  NOT  NULL  CHECK  (Dnumber  >  0  AND  Dnumber  <  21);   è  worden nagekeken bij toevoegen of wijzigen van attribuutwaarden 53
 54. 54. algemene restricties specificeren•  andere restricties dan sleutel-, entiteits- en referentiële restricties opgeven: ASSERTION•  algemene vorm: CREATE  ASSERTION  <name>  CHECK  <cond>   54
 55. 55. voorbeeld–  salaris van werknemer <= salaris van manager van dept. waarvoor werknemer werkt CREATE  ASSERTION    SALARY_CONSTRAINT   CHECK      (  NOT  EXISTS                                                      (  SELECT    *                                                      FROM    EMPLOYEE    E,    EMPLOYEE    M,                                              DEPARTMENT    D                                                      WHERE    E.Salary  >  M.Salary                                              AND      E.Dno  =  D.Dnumber                                              AND      D.Mgr_ssn  =  M.Ssn)  )  ;! 55
 56. 56. werking•  bij creatie van een ASSERTION, wordt gecontroleerd of eraan voldaan is•  elke latere wijziging in de gegevensbank: –  slechts toegelaten indien aan de ASSERTION voldaan is –  dit kan veel extra werk vereisen!•  Voorbeeld: er moeten minstens drie werknemers per afdeling zijn. CREATE  ASSERTION  NIET_MINDER_DAN_3  AS   CHECK  (NOT  EXISTS  (SELECT  e1.DNO                        FROM  (SELECT  DISTINCT  DNO  FROM  EMPLOYEE  e1                          WHERE  3  >  (SELECT  count(*)                                                                  FROM  EMPLOYEE  e2                                                                  WHERE  e2.DNO  =  e1.DNO)));   56
 57. 57. CHECK-clausule•  kan ook bij –  attribuut - definitie –  CREATE DOMAIN gebruikt worden•  → domeinrestricties•  voorbeeld: –  departementsnummer kan slechts een gehele waarde tussen 1 en 20 zijn: DNUMBER  INT  NOT  NULL  CHECK  (DNUMBER  >  0  AND   DNUMBER  <  21);   CREATE  DOMAIN  D_NUM  AS  INTEGER   CHECK      (D_NUM  >  0  AND  D_NUM  <  21)  ;   57
 58. 58. •  CHECK –  wordt slechts gecontroleerd bij toevoegen of aanpassen van tupels, slaat op attributen of tupels –  kan dus efficiënter geïmplementeerd worden•  ASSERTION –  is meer algemeen 58
 59. 59. andere mogelijkheden•  CREATE TRIGGER•  hierbij wordt de te nemen actie opgegeven wanneer niet aan de voorwaarde voldaan is 59
 60. 60. TRIGGERS
 61. 61. triggers•  een trigger bestaat uit 3 delen: •  een event (bv. update van een attribuut) •  een voorwaarde (bv. een query die nagekeken wordt) •  een actie (delete, update, insert)•  syntax CREATE  TRIGGER  <name>   {  BEFORE  |  AFTER  }  <event>  ON  <table>     FOR  EACH  ROW   WHEN  (<cond>)    <ac3on>   61
 62. 62. voorbeeld CREATE  TRIGGER  TotalSal1   AFTER  INSERT  ON  EMPLOYEE     FOR  EACH  ROW   WHEN  (NEW.DNO  IS  NOT  NULL)    UPDATE  DEPARTMENT    SET  TOTAL_SAL=TOTAL_SAL  +  NEW.SALARY    WHERE  DNO=NEW.DNO   62
 63. 63. elementen van triggers•  timing van uitvoering van de actie –  before –  after –  instead of•  actie kan verwijzen naar oude of nieuwe toestand van de gegevensbank•  conditie wordt gespecificeerd in WHEN clausule 63
 64. 64. VRAGEN?Katrien.verbert@cs.kuleuven.be 65

×