3 minutter om hvad jeg kan tilbyde dig

426 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 minutter om hvad jeg kan tilbyde dig

 1. 1. Bo Kotian LundKlik for at begynde – erautomatiskafspilningslåettil, tagerpræsentationen 3 minutter<br />Præsentation & CV<br />
 2. 2. Hvorforansættemig?<br />
 3. 3. Jegeråben for mulighederogudfordringer<br />Blandtandeterjeg gift med en dejligpigefraIndien..<br />
 4. 4. .. ogblev gift påtraditionelvisiIndien<br />www.kotianlund.dk<br />
 5. 5. Harboetogarbejdet 1½ åriØstensvarme sol<br />Hvilketviserjegkanarbejdei et ukendtmiljøogharforståelse for kulturelleudfordringer<br />
 6. 6. JegernyuddannetCand. Merc. Jur.<br />som34 årig…<br />www.asb.dk<br />
 7. 7. Harnemligogsåværetkok<br />Hvilketviserjegeromstillingsparat<br />ogikkebange for at gånyeveje<br />
 8. 8. Jegerjuridisk generalist med mange specialer<br />Jeg har topkarakterer i forvaltningsret, selskabsret, formueret, international handelsret, markedsret og arbejdsret, men...<br />
 9. 9. .. harogsålæst management på et afIndienshøjestrangeredeskoler<br />og alternative fag somJapanskKultur, Forhandligsteknikog Strategy and Business Development, <br />www.iimcal.ac.in<br />
 10. 10. Skolebænkenoglærebøgerneernødvendigeonder<br />.. men detharaltidværetvirkelighedenderhartrukket<br />
 11. 11. ..sommitmangeårigevirkepåStudenterhus Aarhus, bådesomfrivilligogansatmellemleder under studierne<br />www.studenterhusaarhus.dk<br />
 12. 12. ellersomfrivillig for Danish – India Child and Woman Care<br />Hvorjegevaluerede de Indiskeprojekter for detdanskemoderselskabogstuderedederesmikrokreditter<br />www.childrencare.dk<br />
 13. 13. Trodsnyuddannet, harjeg rig arbejdserfaring<br />Hovedsageligtfraførstudierne..<br />
 14. 14. Bl.a. somSouschef for restaurantkæden Bone’s<br />Hvorjeghavdedetledelses- ogdriftsmæssigeansvar for 40 medarbejderog en restaurant med drønpå…<br />www.bones.dk<br />
 15. 15. Men ogsåstudierelateretarbejde<br />i form af en 6 månederspraktik for.. <br />
 16. 16. Trade Commission of Denmark iIndien<br />Hvor vi solgtelandettildanskevirksomhederogydedekonsulentydelseriIndien<br />http://tradecouncil.india.um.dk<br />
 17. 17. I fritidenerjegaktivoginitiativrig<br />Trænerdagligt med løbogvandreture, har en storinteresse for arkitekturog design<br />
 18. 18. Ogsåerjeg en ivrigfotograf<br />-hvordeterdetaljenogøjet for detinteressanteidetalmindelige - dergørforskellen<br />
 19. 19. Såhvadkanjegtilbydejer?<br />
 20. 20. Mine “Buzz-words”<br /><ul><li>Tænke i flere dimensioner, bred horisont
 21. 21. Tværfaglighed = gode samarbejdsevner
 22. 22. Generalist = fleksibel og hurtigomstillende
 23. 23. Dynamisk, alsidig og fleksibel</li></li></ul><li>Jeghar et stortinternationaltnetværk<br />fraAsienogEuropa, allevennerogkollegaerdereruddannettil at bestride topstillingerierhvervslivet . Et netværkderkan vise sig værdifuld for din virksomhed! <br />
 24. 24. Jeghargodeinterpersonelleevner<br />Ogertestettil at have en logisk IQ på 122 og Myers-Briggs personlighedstype “Mastermind” (INTJ)<br />
 25. 25. Om Masterminds siges det at de:”..som strateger er bedre end nogen anden type til at brainstorme tilgange til situationer. Selvom de gerne træffer hurtige beslutninger, er de åbne for nye beviser og nye ideer og fleksible i deres planlægning til at imødekomme skiftende situationer. For Masterminds er det vigtige er få det gjort, men også lære principperne for hvordan, så det sker effektivt med et professionelt niveau af kvalitet”<br />
 26. 26. Jegerledendeafnaturog god til, at få en gruppetil at arbejdesammenom et fællesmål. Jegtænkeri processer oghvordandissekanoptimeres, ogvilgernetænkeforandringog store linjerJegharhøjfaglighed – kvalitetfrem for kvantitet, indenfor de rammer dererstillet. Nåraltid mine deadlinesJegharhøjenergiogaltidigodthumør, er social ogudadvendtogvilgernemødesifritiden<br />
 27. 27. Jegkanmeget, men harogsåmeget at lære. Detvigtigsteer at JEG VIL, ervidebegærligogønsker at vokse med stillingenogvidere. <br />Givmigmuligheden for at vise hvadjegkanogjegvil give tilbage med hårdtarbejdeoglysttil at udviklemig med jer!<br />
 28. 28. I kankontaktemigpå<br />Mail: bo@kotianlund.dk<br />Telefon: +46 7380 52 895<br />- håber vi ses!<br />

×