Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KGI Bouwfysica geluid (1)

609 views

Published on

Published in: Real Estate, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KGI Bouwfysica geluid (1)

  1. 1. Technische service/Bouwfysica Geluid Er zijn vier elementen die de manier waarop geluid ervaren wordt, beïnvloeden. Dit is het geluids­ niveau, de tijdsduur en frequentie van het geluid, maar ook de psychologische factor (individueel). Het geluidsniveau loopt sterk uiteen en gaat van zeer lage tonen naar hele hoge tonen. Onderstaande tabel geeft het geluidsniveau in decibel weer bij verschillende elementen en activiteiten. Bij de psychologische factor (individueel) onder- scheiden we de akoestiek; de voortplanting van een klank in een besloten ruimte en de ervaring die deze voortplanting bezorgt aan de luisteraar. De waarde van geluid 130 Een goede verhouding tussen de geluidsabsorptie en de Opstijgende straaljager 120 Pijngrens Trilplaat (wegenbouw) 110 geluidreflectie zorgt voor een prettige werk- of leefomgeving. Ketelmakerij 100 Voor iedere toepassing in een gebouw, is er een andere be- 90 Gevaarlijk geluid Harde muziek hoefte qua verhouding van het geluid. 80 Ondergrondse metro 70 Vermoeiend geluid Zeer drukke straat Geluid in terminologie 60 Drukke straat 50 Hinderlijk geluid Akoestiek kan je verdelen in twee segmenten: Gesprek 40 • De verhouding van geluidsabsorptie en geluidreflectie in Rustig kantoor 30 een ruimte. Appartement 20 Comfortabel geluid 10 • Een goede geluidsisolatie. Dit zorgt ervoor dat geluid in de Wind door de bladeren 0 betreffende ruimte blijft. Woestijn
  2. 2. Technische serviceAkoestische absorptie en reflectieVoor een goede spraakverstaanbaarheid in een ruimte, is de absorptie en reflectie van geluid van belang, in de vorm van hetbeperken van de nagalm.Alpha Sabine coefficient (of NRC = Noise Reduction Coefficient): de geluidsabsorptiecoëfficiënt van de materialen die de galm ineen ruimte beheerst. Hoe hoger αs, hoe efficiënter de geluidsabsorptie. Dit wordt weergegeven in een schaal van 0 tot 1. Poreuze, zachtematerialen met reliëf absorberen meer geluid dan harde, vlakke materialen. De mate van geluidsverspreiding, absorptie en reflectiezijn van invloed op een prettige leefomgeving.Hertz (Hz): De frequentie van geluid aangegeven in het aantal geluidstrillingen per seconde. Hierin worden de hoge, gemiddeldeen lage klanken onderscheiden. Het menselijk oor kan geluidstrillingen met een frequentie tussen 20 Hz en 16.000 Hz waarnemenals geluid. De frequentieband waarop de meetwaarde wordt geëvalueerd loopt veelal van 125 t/m 4000 kHz.Akoestische isolatieHet isoleren van geluid is het verhinderen dat het geluid zijn doorgang vindt. De verbetering van akoestiek wordt weergegeven inhet reduceren van het aantal decibel.Rw (C;Ctr): waarde die de luchtgeluidsisolatie weergeeft.Ln,W: waarde die de contactgeluidsisolatie weergeeft.Wanneer de Rw (C;Ctr) waarde hoog is, is er een goede absorptie van luchtgeluid. Wanneer de Ln,W waarde laag is, is er eengoede absorptie van het contactgeluid.dB-waarde (decibel): de intensiteit van het geluid. Decibel is een logaritmische schaal. Dit houdt in dat de geluidsniveau´s van meer-dere bronnen niet bij elkaar opgeteld kunnen worden (een verhoging van 10 dB zal waargenomen worden als verdubbeling vanhet geluidsniveau). Minerale wol is het meest efficiënte isolatiemateriaal ten behoeve van geluidsisolatie.Beste oplossing isolatiesystemen Systeem Afmetingen TP 416/RS-35 Geluidsverzwakkingsindex in dB W 111 met TP 416/RS-35 Wandbreedte (mm) Profielbreedte (mm) Beplating (mm) Dikte (mm) Rw (C; Ctr) 70 40 12,5 30 42 (-2; -7) 70 45 15 40 41 (-3; -9) 75 50 15 40 42 (-3; -10) 100 75 15 60 43 (-4; -10) 125 100 15 75 46 (-3; -9) W 112 met TP 416/RS-35 Wandbreedte (mm) Profielbreedte (mm) Beplating (mm) Dikte (mm) Rw (C; Ctr) 100 50 2 x 12,5 40 50 (-2; -8) 125 75 2 x 12,5 60 51 (-2; -8) 150 100 2 x 12,5 75 52 (-3; -8) W 115 met enkele TP 416/RS-35 Wandbreedte (mm) Profielbreedte (mm) Beplating (mm) Dikte (mm) Rw (C; Ctr) 145 2 x 45 2 x 12,5 40 57 (-6; -13) 155 2 x 50 2 x 12,5 40 57 (-5; -13) 205 2 x 75 2 x 12,5 60 61 (-4; -10) 255 2 x 100 2 x 12,5 75 62 (-4; -10) W 115 met dubbele TP 416/RS-35 Wandbreedte (mm) Profielbreedte (mm) Beplating (mm) Dikte (mm) Rw (C; Ctr) 145 2 x 45 2 x 12,5 2 x 40 61 (-4; -11) 155 2 x 50 2 x 12,5 2 x 40 61 (-4; -10) 205 2 x 75 2 x 12,5 2 x 60 63 (-4; -11) 255 2 x 100 2 x 12,5 2 x 75 63 (-3; -10) W 116 met enkele TP 416/RS-35 Wandbreedte (mm) Profielbreedte (mm) Beplating (mm) Dikte (mm) Rw (C; Ctr) 145 2 x 45 2 x 12,5 40 52 (-5; -13) 155 2 x 50 2 x 12,5 60 53 (-6; -13) 205 2 x 75 2 x 12,5 75 54 (-3; -10) 255 2 x 100 2 x 12,5 55 (-3; -9) W 116 met dubbele TP 416/RS-35 Wandbreedte (mm) Profielbreedte (mm) Beplating (mm) Dikte (mm) Rw (C; Ctr) 145 2 x 45 2 x 12,5 2 x 40 55 (-5; -12) 155 2 x 50 2 x 12,5 2 x 40 55 (-4; -11) 205 2 x 75 2 x 12,5 2 x 60 57 (-4; -11) 255 2 x 100 2 x 12,5 2 x 75 57 (-3; -9)Akoestische prestaties van gipsplaatwanden uitgedrukt in Rw (C; Ctr) volgens EN-ISO 717-1

×