Geluidsisolatie versie 1 nvm som (1)

1,672 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Geluidsisolatie versie 1 nvm som (1)

 1. 1. Geluidsisolatie 1B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 2. 2. Voorstellingsronde • Naam • Bij wie ben jij werkzaam • Werkzaamheden • Hoe lang ben je werkzaam in deze branche 2B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 3. 3. Programma – 08.30 – 10.00 cursus – 10.00 – 10.15 pauze – 10.15 – 12.00 cursus – 12.00 – 12.45 lunch – 12.45 – 14.15 cursus – 14.15 – 14.30 pauze – 14.30 – 15.45 cursus – 15.45 – 16.00 dagevaluatie / sluiting 3B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 4. 4. Inleiding: Case Makelaar met algemene geluidkennis. •Wat kan ik van mijn Makelaar verwachten inzake geluid? • Functie en doel? 4B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 5. 5. Probleemherkenning en probleem- oplossing: Lucht en contactgeluid? Hoe herken ik geluidsproblemen? Verborgen gebreken –Bouwfouten Voor ieder probleem een oplossing? 5B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 6. 6. Case : Groningen • Hoe zou je dit probleem oplossen? 6B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 7. 7. Akoestiek / geluid • Onze samenleving wordt steeds rumoeriger, en het is alom bekend dat bescherming tegen geluidshinder ons helpt om ons mentale en fysieke welbevinden te verbeteren. • Het is een aangetoond feit dat geluidshinder er niet alleen voor zorgt dat we ons zelf minder goed kunnen ontspannen, maar dat het tevens stressverschijnselen kan veroorzaken en daardoor een serieuze bedreiging is van onze gezondheid. 7B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 8. 8. • Geluidshinder kan verschillende oorzaken hebben zoals verkeerslawaai, geluidsoverlast van de buren (schreeuwen, lopen of muziek), vliegverkeerslawaai enz. • Om ervoor te zorgen dat we in onze eigen woonomgeving een basis 'bescherming' hebben tegen deze verschillende soorten van potentiële geluidshinder, zijn er wetten en regels opgesteld. 8B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 9. 9. • Deze wetten en regels hebben betrekking op zowel de geluidsproductie (aanpakken van de bron) en de overdracht (hoe komt het geluid van de bron naar de gehinderde), en zelfs in sommige situaties aan de ontvanger (denk aan gehoorbescherming). • Bij gebouwen gaat het vaak om beperking van geluidsoverdracht. Oftewel het realiseren van voldoende geluidsisolatie. In combinatie met het absorberen van het geluid in de ruimte door toepassing van geluidsabsorberende producten. 9B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 10. 10. Wat is geluid? • Geluid is energie die in de vorm van trillingen door een bron wordt voortgebracht. • En die zich als geluidgolven in een medium, zoals lucht, verplaatst en die door een waarnemer, zoals het oor, wordt opgevangen. • Het menselijk oor is het meest gevoelig voor tonen tussen 200 en 5000 Hz. 10B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 11. 11. • De gevoeligheid voor geluiden is niet voor iedereen even groot. • Bovendien neemt de gevoeligheid voor hoge tonen af bij het ouder worden. 11B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 12. 12. Frequentie • Geluid bestaat uit verschillende frequenties (toonhoogtes). • De frequentie is het aantal trillingen per seconde. • Frequentie wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). • Een lage toon heeft een lage frequentie en een hoge toon een hoge frequentie. • Frequenties kunnen worden gebundeld tot bijvoorbeeld octaafbanden en tertsbanden. 12B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 13. 13. Geluiddruk en geluiddrukniveau • De sterkte van het geluid is hetzelfde als de geluiddruk. • Deze geluidsterkte is het (kleine) verschil tussen de luchtdruk en de geluiddruk. • De luchtdruk is 1.10-5 Pa. Het menselijk oor reageert al bij een verschil van 2.10-5 Pa (gehoordrempel). 13B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 14. 14. • Er is een maat ingevoerd waarbij de gehoordrempel (2.10-5 Pa ) het nulpunt is. • Deze maat, uitgedrukt in decibel (dB), heet het geluiddrukniveau. • Een geluiddrukniveau van 0 dB is de gehoorgrens, 140 dB is de pijngrens ( figuur 1 ) 14B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 15. 15. 15B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 16. 16. Voortplanting van een geluidgolf in de lucht. 16B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 17. 17. • Ons gehoor is niet voor elke frequentie even gevoelig. • Daarom worden lage tonen bij een zelfde sterkte als minder luid ervaren dan hoge tonen. 17B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 18. 18. • Om dit verschijnsel te corrigeren, wordt het geluiddruk niveau per octaaf- of tertsband gecorrigeerd. • Nadat deze correctie is uitgevoerd, spreken we van een geluiddruk niveau in dB(A) in plaats van in dB. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 18
 19. 19. Geluid bestaat uit verschillen in luchtdruk die elkaar volgens een patroon opvolgen. 19B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 20. 20. Rekenen met dB’s De complexiteit van rekenen met geluid wordt veroorzaakt door de logaritmische rekenregels. Omdat het geluiddruk niveau uitgedrukt wordt in dB (Logaritmische eenheid), kunnen de geluiddruk niveaus van meerdere bronnen niet zonder meer worden opgeteld. Twee bronnen van 60 dB geven een totaal niveau van 63 dB. 20B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 21. 21. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 21
 22. 22. Een verdubbeling van het aantal bronnen heeft dus een stijging van 3 dB tot gevolg. Om het niveau 10 dB te laten stijgen, dienen tien bronnen met een geluiddruk niveau van 60 dB aanwezig te zijn. Over het algemeen zal een verhoging van 10 dB worden ervaren als een verdubbeling van het geluidniveau. 22B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 23. 23. Geluidsniveaus in de praktijk. 23B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 24. 24. • Twee gelijke geluiddrukniveau’s bij elkaar opgeteld leidt doorgaans slechts tot een verhoging van 6 decibel. Dus 40 dB + 40 dB=46 dB. • Als twee geluiddrukniveau’s 20 decibel verschillen, dan heeft de laagste waarde vrijwel geen invloed meer. Dus 60 dB + 70 dB ≈ 70 dB. 24B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 25. 25. • Voor het menselijk oor lijkt een geluid pas tweemaal zo hard als het 10 dB sterker is. • Een geluiddrukniveau van 60 dB klinkt dus twee keer zo hard als een geluiddrukniveau van 50 dB. • Verschillen van 1 dB zijn niet waarneembaar, maar verschillen van 2 tot 3 dB zijn duidelijk hoorbaar. 25B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 26. 26. • Geluid met frequenties van 20 Hz tot ongeveer 20.000 Hz is voor mensen waarneembaar. • Mensen ervaren echter geluiden van verschillende toonhoogten maar met dezelfde geluidssterkte, niet als even luid. 26B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 27. 27. Luchtgeluid of contactgeluid Geluid kan worden veroorzaakt door verschillende bronnen. Indien een bron eerst de lucht in trilling brengt en vervolgens bijvoorbeeld door een constructie de andere ruimte bereikt, wordt gesproken over luchtgeluid. Voorbeelden hiervan zijn onder andere stemgeluid, televisie- geluid en geluid van muziek- instrumenten. 27B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 28. 28. Luchtgeluid of contactgeluid Indien een bron direct contact maakt met een constructie en vervolgens de andere ruimte bereikt, heet het contactgeluid. Voorbeelden hiervan zijn onder andere loopgeluid van schoenen op de vloer en het schuiven van meubilair over de vloer. 28B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 29. 29. 29B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 30. 30. 30B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 31. 31. 31B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 32. 32. Normen en wetgeving Op het gebied van geluid is een aantal normen beschikbaar die omschrijven hoe een meting uitgevoerd dient te worden en hoe een ééngetals- aanduiding dient te worden berekend. 32B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 33. 33. Nieuwe Bouwbesluit • Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het Bouwbesluit 2003. Naar alle verwachting zal deze versie in 2011 van kracht worden. • In Nederland (en nergens anders!) zijn we al jaren gewend aan de grootheden Ilu;k en Ico waarin alle eisen worden uitgedrukt met betrekking tot geluidsisolatie in de woningbouw. • Hier komt verandering in met invoering van het nieuwe Bouwbesluit doordat er meer uniformiteit komt op dit gebied op Europees niveau (o.a. vanwege CE-markering van producten). 33B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 34. 34. Kortgezegd betekent dit het volgende: • Bouwbesluit 2003 Nieuw Bouwbesluit (2011?) Luchtgeluidsisolatie Ilu;k (karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid) • DnT,A,k (A-gewogen genormeerd karakteristiek luchtgeluidniveauverschil) • Contactgeluidsisolatie Ico (karakteristieke isolatie-index voor contactgeluid) • LnT,A (A-gewogen genormeerd contactgeluidniveau) 34B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 35. 35. • Let op! Het Bouwbesluit 2003 (dat nog van kracht is) wijst nog geen norm aan waarin de grootheden DnT,A;k en LnT,A zijn opgenomen. • De grootheden Ilu;k en Ico blijven dan ook voorlopig nog van kracht. • Conform bijlage B van NEN 5077:2006 kunnen de oude grootheden als volgt vergeleken worden met de nieuwe: • Ilu;k = DnT,A,k - 52 dB • Ico = 59 - LnT,A dB 35B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 36. 36. • NB. Als ervan uitgegaan wordt dat alleen de scheidingsconstructie de prestatie van de geluidwering bepaalt, kan ter indicatie de volgende vuistregel gebruikt worden bij de toepasbaarheid van een constructie/product: • Ilu ≈ Rw - 52 dB 36B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 37. 37. Het Bouwbesluit stelt een minimum eis aan de geluidwering • Geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van- 20 dB(A) • De wet geluidshinder zegt: • Geluidwering van de gevel van nieuw te bouwen woningen ten hoogste -35 dB(A) • Geluidswering tussen verblijfruimtes van -20 dB(A) • Het karakteristieke geluidniveau van installaties, in naastgelegen woningen, mag ten hoogste 30 dB(A) bedragen B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 37
 38. 38. Van Naar Prestatie-eis (dB) Ilu;K besloten ruimt e verblijfsgebied (VG) ≥ 0 Ico besloten ruimte verblijfsgebied (VG) ≥ +5 Ilu;K besloten ruimte besloten ruimte (geen VG) ≥ -5 Ico besloten ruimte besloten ruimte (geen VG) ≥ 0 comfortnivea u Ilu;K besloten ruimte verblijfsgebied (VG) ≥ +5 Ico besloten ruimte verblijfsgebied (VG) ≥ +10 38B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 39. 39. Wetten en regels • Voor de gebouwde omgeving zijn in Nederland in het Bouwbesluit (afdeling 3.1 t/m 3.5) eisen gesteld aan de volgende geluidsaspecten voor zowel woon- als utilitaire gebouwfuncties: • Luchtgeluidsisolatie • Contactgeluidsisolatie • Installatiegeluid • Geluidsabsorptie (beperking van galm) 39B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 40. 40. • De belangrijkste normen waarnaar het Bouwbesluit verwijst als het gaat om geluid zijn: • NEN 5077: Geluidwering in gebouwen: bepalingsmethoden • NEN 5078: Geluidwering in gebouwen: rekenmethode voor de bepaling van de geluidabsorptie in ruimten • NEN 5079: Geluidwering in gebouwen: ééngetalsaanduidingen • NEN 1070: Geluidwering in gebouwen: specificatie en beoordeling van de kwaliteit 40B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 41. 41. • De NEN 5077, 5078 en 5079 hebben met name betrekking op het vaststellen van de prestatie in de praktijk zodat getoetst kan worden aan de gestelde Bouwbesluiteisen. 41B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 42. 42. • De NEN 1070 gaat over classificering van de kwaliteit van de geluidwering in gebouwen. • Deze norm kent 5 geluidsklassen welke aangeduid worden met een cijfer (1 t/m 5). • De middelste klasse (k=3) sluit aan op de Bouwbesluit eisen. • Het gaat hier echter om de absoluut minimale geluidseisen waaraan een woning moet voldoen. 42B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 43. 43. Van product naar uiteindelijke prestatie • De eisen die aan geluidwering gesteld worden zijn eisen tussen ruimten onderling of tussen buiten en binnen. • Om aan deze eisen te kunnen voldoen met het samenspel van alle constructieonderdelen die een ruimte vormen moeten deze onderdelen (wanden, vloer, plafond etc) samen een bepaalde prestatie leveren. 43B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 44. 44. • Hiervoor geldt: 'de ketting is zo sterk als de zwakste schakel', oftewel de uiteindelijke geluidwering wordt bepaald door het zwakste deel in de constructie. • Om nu bouwdelen/producten met elkaar te kunnen vergelijken wordt vaak gebruik gemaakt van de grootheid Rw (C;Ctr) bepaald volgens ISO 717. De C en Ctr hierin verwijzen naar een correctiefactor voor respectievelijk 'burengeluid' en 'verkeerslawaai'. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 44
 45. 45. 45B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 46. 46. Plaatsing geluidbron luchtgeluid metingen 46B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 47. 47. Contactgeluidsmeetapparatuur. 47 5 stalen hamers die achtereen volgens vanaf een hoogte van 4 cm boven het oppervlak worden losgelaten in een ritme van 10 slagen per seconde B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 48. 48. • In het Bouwbesluit staan de prestatiegrootheden en de waarden waaraan verschillende constructies tenminste moeten voldoen. • Aangezien de eisen afhankelijk zijn van onder andere de gebruiksfunctie en de situering van de ruimten, verwijzen wij voor de exacte bepaling naar de tekst in het Bouwbesluit. • Het Bouwbesluit stelt onder andere eisen aan gebouwen met een woon-, bijeenkomst-,cel-, en onderwijsfunctie. 48B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 49. 49. Het Bouwbesluit stelt eisen aan: • Bescherming tegen geluid van buiten (afdeling 3.1) • Een gebouwschil biedt een verblijfsgebied bescherming tegen verkeerslawaai, vliegtuig- lawaai en andere geluidbronnen van buiten. • Deze prestatie, de karakteristieke geluidwering, wordt bepaald volgens de NEN 5077. • De eis is onder andere afhankelijk van de geluid- belasting op de gevel. 49B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 50. 50. • Bescherming tegen geluid van installaties (afdeling 3.2) • Verschillende installaties in een gebouw, zoals een toilet, een warmwatertoestel en een lift produceren ongewenst geluid. • In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan het, volgens NEN 5077 bepaalde, karakteristieke geluidniveau van installaties. 50B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 51. 51. • Geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie (afdeling 3.3) • Om bescherming te bieden tegen lucht- en contactgeluid binnen een gebouw worden eisen gesteld aan de betreffende karakteristieke isolatie-index, die bepaald wordt volgens NEN 5077. 51B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 52. 52. • Beperking van galm (afdeling 3.5) • De beperking van galm wordt gesteld om de geluidhinder in een verblijfsruimte van een woning tegen te gaan. • Daartoe is een eis gesteld aan de totale geluidabsorptie in een gemeenschappelijke verkeersruimte. • De hoeveelheid geluidabsorptie wordt bepaald volgens NEN 5078. 52B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 53. 53. • Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties (afdeling 3.6) • Deze afdeling geeft de eisen aan voor de lucht- en contactgeluidisolatie tussen woningen onderling. De eisen worden bepaald volgens de NEN 5077. 53B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 54. 54. Materialen: a. Kan ik geluidisoleren ook zonder geluids- isolatiemateriaal aan te brengen? b. Welke materialen zijn er op de markt? b. Welke materialen in welke toepassing? 54B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 55. 55. Kwaliteitsklassen •Geluid wordt door iedereen altijd en overal waargenomen. •Geluidtrillingen in lucht zijn in staat zware bouwmuren in trilling te brengen. •Een trillend voorwerp veroorzaakt vaak een hoorbaar geluid. •Trillingen met frequenties tussen 100 en 2.500 Hz zijn meestal niet voelbaar. 55B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 56. 56. •Deze trillingen kunnen echter wel hoorbaar hinderlijk geluid opleveren. •De eisen in het Bouwbesluit zijn hier dan ook vooral op gericht. •Hinder van trillingen en geluid is sterk persoons- afhankelijk. 56B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 57. 57. Hierdoor is het erg moeilijk om criteria vast te stellen voor hinder van geluid. De wettelijke criteria kunnen niet voor iedereen hinder voorkomen en daarom wordt vaak een percentage van 20% van de bevolking gehinderden geaccepteerd. 57B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 58. 58. Er zit ook verschil in de aard van het geluid. Een constant geluid is vaak minder hinderlijk dan een wisselend geluid. En ’s nachts wordt hetzelfde geluid als hinderlijker ervaren dan overdag. 58B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 59. 59. • De NEN 1070 classificeert de eisen aan geluidwering in gebouwen. • Hierin worden de verschillende akoestische eisen uitgedrukt in kwaliteitsklassen (zie tabel 1). 59B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 60. 60. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 60
 61. 61. 61B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 62. 62. • De kwaliteitscijfers III-IV-V komen ongeveer overeen met de verschillende eisen uit het Bouwbesluit: • K3 minimum niveau Bouwbesluit K4 ontheffingsniveau K5 niveau bestaande bouw 62B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 63. 63. • Kwaliteitsniveau K3 is dit waarop het Bouwbesluit is gebaseerd (Ilu;k= 0 dB en Ico=+5 dB) en geldt dus als het minimum te behalen niveau. • Kwaliteitsniveau K2 ('Comfort' met Ilu;k=+5 dB en Ico +1- dB) komt overeen met de variabele maatregel (S407) uit het Nationaal Pakket Duurzaam bouwen. Privaatrechtelijk (via het bestek) kan de NEN 1070 aangestuurd worden. 63B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 64. 64. 64B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 65. 65. 65B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 66. 66. 66B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 67. 67. 67B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 68. 68. NEN 5077 introduceert nieuwe termen voor geluidisolatie De eisen aan geluidwering tussen ruimten worden volgens Bouwbesluit 2003 gemeten en uitgedrukt volgens NEN 5077:2006+C1:2008. Deze norm is recentelijk vernieuwd en bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Het belangrijkste verschil is dat verschillende vertrouwde termen en de bijbehorende ééngetals- waarden plaats maken voor andere termen en getallen. Dat geeft wel een ander ‘beeld’, maar de achterliggende methode van meting en berekening verandert eigenlijk nauwelijks. 68B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 69. 69. Aanleiding om NEN 5077 te wijzigen is de Europese Richtlijn Bouwproducten. Elk bouwproduct moet sinds 1 juli 2004 zijn voorzien van een CE-markering die aangeeft dat het bouwproduct is getest volgens uniforme Europese voorschriften en dat de daarbij gehanteerde grootheden in geheel Europa dezelfde zijn. Ook de akoestische prestaties van een product horen daarbij; voor beproeving daarvan bestaan Europese normen. 69B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 70. 70. NEN 5077 is nu in overeenstemming gebracht met deze normen. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de meetmethode in sommige gevallen enigszins is aangepast en dat de ééngetalsaanduidingen nu worden bepaald volgens Europese regels. 70B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 71. 71. Luchtgeluid isolatie • In de nieuwe NEN 5077 wordt de vertrouwde term voor luchtgeluid Ilu:k (karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid) vervangen door: • DnT,A,k (A-gewogen genormeerd karakteristiek luchtgeluidniveauverschil) in dB. • De nieuwe term geeft min of meer het verschil aan tussen het geluidniveau in de zendruimte en het geluidniveau in de ontvangruimte. • Hoe hoger de waarde, des te beter de geluidisolatie. 71B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 72. 72. • LET OP • Voor de luchtgeluidisolatie geldt voor zowel Ilu;k als voor DnT,A,k: • hoe hoger de waarde, des de beter de luchtgeluidisolatie 72B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 73. 73. • Deze nieuwe term is net als de vertrouwde ‘karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid’ ook een ééngetals aanduiding. • Dat wil zeggen dat de geluidisolatie voor verschillende toonhoogten (spectrum, octaafbanden) volgens een genormeerde frequentieweging zijn omgerekend tot één getal. 73B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 74. 74. • Karakteristiek: de gemeten geluidisolatie wordt gecorrigeerd voor • de invloed van de vertrekafmetingen. • Dit wordt geëist door het Bouwbesluit vanwege de vrije indeelbaarheid. • De ‘oude’ karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid is eenvoudig uit de ‘nieuwe’ te berekenen met de formule: Ilu;k ≈ DnT,A,k – 52. 74B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 75. 75. • Een Ilu;k (bijvoorbeeld uit oude metingen, rapporten e.d.) mag niet zonder meer met bovenstaande formule worden omgerekend naar de DnT,A,k. • Het aangegeven verband geldt namelijk gemiddeld; in specifieke gevallen kunnen de verschillen groter of kleiner zijn. • De eisenniveaus zijn wel op deze gemiddelde formule gebaseerd. 75B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 76. 76. 76B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 77. 77. Contactgeluidisolatie • In de nieuwe NEN 5077 wordt de vertrouwde term voor contactgeluid Ico (isolatie-index voor contactgeluid) vervangen door: • LnT,A (A-gewogen genormeerd contactgeluidniveau) in dB. 77B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 78. 78. • De nieuwe grootheid is direct gerelateerd aan het geluidniveau dat naar de ontvangruimte doordringt. • Dit houdt in dat hoe lager de LnT,A-waarde, des te minder geluid er in de ontvangruimte doordringt. • Ofwel: hoe lager de waarde, des te beter de constructie isoleert 78B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 79. 79. • LET OP • Als de contactgeluidisolatie wordt uitgedrukt in Ico geldt: • hoe hoger de waarde, des te beter de isolatie. Voor LnT,A geldt: • hoe lager de waarde, des te beter de isolatie. 79B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 80. 80. • De nieuwe term LnT,A is net als de vertrouwde ‘isolatie-index voor contactgeluid (Ico)’ ook een ééngetalsaanduiding. • Dat wil zeggen dat de geluidisolatie voor verschillende toonhoogten (spectrum, octaaf- banden) volgens een genormeerde frequentie- beweging zijn omgerekend tot één getal. 80B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 81. 81. • A-gewogen: • het geluid is hierbij gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het menselijk oor volgens de zogenaamde A-weging. 81B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 82. 82. • Genormeerd: • Het gemeten geluidniveau is onafhankelijk gemaakt van de inrichting van de ontvangruimte. • Hierdoor kan dus zowel in bewoonde woningen als in woningen voor oplevering worden gemeten. • Het gemeten niveauverschil wordt omgerekend naar een gemiddelde inrichting (een nagalmtijd van 0,5 s). 82B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 83. 83. • De ‘oude’ isolatie-index voor contactgeluid is eenvoudig uit de ‘nieuwe’ te berekenen met de formule: Ico ≈ 59 – LnT,A. • Een Ico (bijvoorbeeld uit oude metingen, rapporten e.d.) mag niet zonder meer met bovenstaande formule worden omgerekend naar de LnT,A. • Het aangegeven verband geldt namelijk gemiddeld; in specifieke gevallen kunnen de verschillen groter of kleiner zijn. • De eisenniveaus zijn wel op deze ‘gemiddelde’ formule gebaseerd. 83B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 84. 84. 84B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 85. 85. Massa-veer-massa principe • Superieure geluidisolatie • Het massa-veer-massa systeem verzekert u van topprestaties op het gebied van geluidisolatie tussen aangrenzende ruimten door optimale akoestische bescherming te combineren met snelle, makkelijke en lage installatiekosten. • Een massa-veer-massa constructie die veel toegepast wordt is een scheidingswand bestaande uit metalen profielen, glaswol / steenwol en gipskartonplaten. 85B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 86. 86. • Het gipskarton functioneert hierbij als de massa en de luchtspouw als de veer. • Om een goede geluidisolatie te bereiken, mag de veer niet al te stijf zijn. • Voor het beste akoestische resultaat dient de luchtspouw (veer) tussen de twee gipskarton- platen gevuld te worden met een geluid- absorberend materiaal zoals een glaswol of steenwol B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 86
 87. 87. De voordelen van lichtere constructies • Het is algemeen bekend dat in conventionele massieve constructies, de geluidisolatie vooral afhangt van de massa van de constructie. • Een hogere geluidisolatie betekent automatisch een veel dikkere en zwaardere wand. In de praktijk is dit niet altijd wenselijk omdat een zwaardere en dikkere wand een sterkere (en dus duurdere) fundering vereist, een kleinere ruimte betekent en leidt tot een langere droogperiode en dus bouwtijd. 87B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 88. 88. • Als vuistregel geldt bij massieve constructies: een verdubbeling van de massa levert een verbetering van de geluidisolatie op van 3 dB. • Een vuistregel bij massa-veer-massa constructies is, dat elke extra centimeter isolatiedikte al een verbetering oplevert van 1 dB. 88B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 89. 89. • Een verbetering van 3 dB vereist dus niet een verdubbeling van de wanddikte, maar ‘slechts’ de toepassing van een 3 cm dikkere glaswol. • Mede hierdoor scoren scheidingswanden volgens het massa-veer-massa in principe beter dan massieve wanden van gelijke dikte als het gaat om geluidisolatie. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 89
 90. 90. Lichte constructies voldoen aan dezelfde isolatiewaarde met minder gewicht en dikte. 90B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 91. 91. Minerale wol dempt de veer en vergroot de geluidisolatie 91B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 92. 92. • Massa-veer-massa systemen presteren op het gebied van geluidisolatie vaak beter dan massieve constructies. • De prestaties worden nog verder verhoogd als er gekozen wordt om de gehele spouw te vullen met een minerale wol. • Waarom? Omdat minerale wol uitermate geschikt is voor akoestische isolatie. Volledige vulling geeft in vergelijking met een lege spouw een verbetering van de geluidisolatie tot wel 8 dB. 92B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 93. 93. Geluidisolatie van lichte scheidingswanden • In onderstaande tabel staan de resultaten vermeld van lichte scheidingswanden gevuld met minerale wol. 93B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 94. 94. Conclusie vulling en densiteit • Wandconstructies waarbij de spouw volledig gevuld is met minerale wol laten een zeer duidelijke verbetering zien van de geluidisolatie. • De verschillende densiteiten van het isolatiemateriaal laten geen significante verbetering zien in de geluidisolatie. • Verschillende fabrikanten hebben producten die men adviseert om een optimale geluidisolatie te realiseren. 94B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 95. 95. Hoe kan de geluidisolatie van lichte scheidingswanden worden verbeterd? • De prestaties van een lichte scheidingswand kunnen worden verbeterd door het toepassen van de volgende maatregelen: 1. Aantal gipsplaten verhogen. 2. Spouwbreedte vergroten. 3. Vullingsgraad van de glaswol verhogen 4. Toepassen van een dubbel metalen frame volledig van elkaar gescheiden: een dubbele skeletwand. 95B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 96. 96. Aandachtsgebieden • De uiteindelijke geluidisolatie tussen twee ruimten wordt niet alleen bepaald door de geluidisolatie van de scheidingswand. • Naast de opbouw van de constructie spelen de volgende factoren • Een rol: • De luchtdichtheid van de scheidingsconstructie. kieren in de wand en naden ter plaatse van de aansluitingen met de ruwbouw kunnen de geluidisolatie van de wand verslechteren. 96B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 97. 97. Aandachtsgebieden • De samenstellende delen van een wand dienen ongeveer dezelfde akoestische prestaties te bereiken om een bepaalde geluidisolatie te realiseren. • Als een deur met een relatief lage geluidisolatie zich in de wand bevindt kan deze ervoor zorgen dat de uiteindelijke geluidisolatie van een wand achterblijft bij de verwachtingen. • Het is beter om in dat geval eerst deze ‘zwakste’ schakel te verbeteren. 97B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 98. 98. Aandachtsgebieden • Flankerende constructies zoals plafonds, vloeren en gevels dienen indien mogelijk akoestisch ontkoppeld te worden. • Als bijvoorbeeld een lichte vloer doorloopt onder een scheidingsconstructie kan het geluid zich gemakkelijk via deze weg voortplanten 98B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 99. 99. Aandachtsgebieden • Overlangsgeluid kan tot gevolg hebben dat de geluidisolatie vermindert (figuur 2a). Met name bij de aansluiting van een wand aan een plafond dient hierop gelet te worden. Overlangsgeluid wordt verminderd door bijvoorbeeld de scheidingswand tot aan de bovenliggende vloer door te zetten (figuur 2b). • Andere mogelijkheden zijn het aanbrengen van een verlaagd plafond met een goede geluidisolatie (figuur 2c). • Ook het aanbrengen van speciale geluidschotten boven het systeemplafond, tussen de scheidingswand en de bovenliggende constructieve vloer is een mogelijkheid (figuur 2d). 99B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 100. 100. Aansluiting lichte scheidingswand met verlaagd plafond 100B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 101. 101. Aandachtsgebieden • Tot slot dienen doorvoeringen van luchtkanalen, leidingen en kabelgoten voldoende geluidisolerend uitgevoerd te worden. • Bijvoorbeeld door in kabelgoten geluid- absorberende stroken minerale wol op te nemen (circa 60 cm aan weerszijden van de wand). • Hiermee wordt het geluid dat wordt doorgeven aan de naastgelegen ruimte beperkt 101B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 102. 102. Spouwmuur Principe van een massa-veer-massa constructie 102B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 103. 103. Flankerend geluidoverdracht • Binnen een gebouw zal de geluidisolatie tussen twee ruimten niet alleen worden bepaald door de geluidisolatie van de constructie die tussen de twee ruimtes aanwezig is. • Via flankerende constructies (figuur 3) kan het geluid zich op twee manieren voortplanten: 103B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 104. 104. • Geluidgolven die de scheidingswand in trilling brengen, planten zich in de constructie in alle richtingen voort zodat ook de zijwanden, vloer en plafond van het ontvangvertrek in trilling komen en geluid af gaan stralen. 104B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 105. 105. • Geluidgolven die worden opgewekt in een zijwand, vloer of plafond van het vertrek, planten zich voort door de constructie en in het ontvangvertrek worden ze afgestraald. 105B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 106. 106. • Door de effecten van flankerende geluidoverdracht kan de verwachte geluidisolatie door een scheidingswand sterk worden beïnvloed. • Om dit te voorkomen moeten de vloer, zijwanden en plafond akoestisch worden ontkoppeld, zowel van elkaar als van de draagstructuur (figuur 4). • Dit kunt u doen door in de aansluiting een veerkrachtige laag zoals cellenband of iets dergelijks op te nemen. 106B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 107. 107. 107B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 108. 108. Geluidisolatie van betonvloeren • Een betonnen vloer biedt meestal een redelijke isolatie tegen luchtgeluid. De contactgeluidisolatie van een betonnen vloer kan soms echter niet toereikend zijn. • Om dit te verbeteren kan gebruik gemaakt worden van een verend opgelegde dekvloer. • Op de draagvloer wordt een drukvaste glaswolplaat aangebracht met daarop een polyethyleenfolie. 108B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 109. 109. • Hierop komt een dekvloer van cement of anhydriet. • Bij een verend opgelegde dekvloer dient de dekvloer volledig vrij te worden gehouden van de draagvloer, de wanden, leidingwerk e.d. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 109
 110. 110. Geluidisolatie verend opgelegde dekvloer • Een verend opgelegde dekvloer vormt akoestisch gezien een massa-veersysteem (figuur 5). • Dit bestaat uit twee massa’s (de draagvloer en de dekvloer) met daartussen verend materiaal. • Door deze opbouw is de dekvloer in hoge mate akoestisch ontkoppeld ten opzichte van de draagvloer en omliggende constructies. • De veer verzwakt de geluidtrillingen die vanuit de dekvloer aan de draagvloer worden doorgegeven. 110B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 111. 111. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 111
 112. 112. 112B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 113. 113. 113B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 114. 114. Massief of verend opgelegd? • Om een gevraagde contactgeluidisolatie te behalen zijn er twee gebruikelijke oplossingen voorhanden: een massieve vloeropbouw of een lichtere draagvloer met een verend opgelegde dekvloer. • De dikte en massa van het vloerpakket verschillen hierbij aanzienlijk (zie tabel 2 en tabel 3). • Ook andere aspecten zoals de uitvoering en kosten tellen vanzelfsprekend mee. 114B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 115. 115. Isover Sonefloor onderscheidt zich door de zeer lage (= gunstige) dynamische stijfheid, wat het mogelijk maakt de dikte van het vloerpakket te reduceren. Tabel 2 en tabel 3 vergelijken, volgens NPR 5070, de benodigde massa en dikte om een gevraagde contact-geluidisolatie te halen. 115B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 116. 116. 116B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 117. 117. 117B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 118. 118. 118B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 119. 119. 119B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 120. 120. LET OP • Op een verende dekvloer kan harde vloerafwerking zoals parket of natuursteen niet ‘zwevend’ worden gelegd. • Dit kan de geluidisolatie namelijk verslechteren (zie 8.2). • Als harde vloerafwerking is voorzien, is het dus raadzaam een verende dekvloer te kiezen die al direct de contactgeluidisolatie levert die wordt verwacht van de gehele vloer, dus inclusief afwerking. 120B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 121. 121. Constructies voor akoestisch comfort 121B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 122. 122. 122B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 123. 123. 123B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 124. 124. 124B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 125. 125. Houten vloeren • Bij houten vloeren verbetert het aanbrengen van een zwevende dekvloer de contactgeluidisolatie. • Tevens kan de zwevende dekvloer een positieve invloed hebben op de luchtgeluidisolatie. • Om de akoestische prestatie van een houten vloer verder te verbeteren, kan een geluid- isolerend verlaagd plafond aangebracht te worden (figuur 9). 125B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 126. 126. 126B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 127. 127. Zeer hoge akoestische eisen Ontkoppelde profielen in een dubbel Metal Stud skelet: extra hoge geluidisolatie tot wel 78 dB •De akoestische isolatie van binnenwanden moet soms aan zeer hoge eisen voldoen. •Dit is bijvoorbeeld het geval als een kamer zo geluiddicht mogelijk gemaakt moet worden. •Speciaal voor deze hoge eisen is de Gyproc SoundBloc Plus scheidingswand ontwikkeld (zie figuur 10). Deze wand heeft aan weerszijden dubbele Gyproc dB-gipsplaten, speciale akoestische profielen en is gevuld met 60mm minerale wol. 127B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 128. 128. Voor extra hoge geluidisolatie is het belangrijk dat de metalen profielen ontkoppeld worden. Deze profielen veroorzaken namelijk een geluidbrug. Optimale geluidisolatie kan alleen bereikt worden als de metalen profielen volledig ontkoppeld zijn en de wand gevuld is met minerale wol. 128B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 129. 129. De Gyproc SoundBloc Extreme scheidingswand heeft aan weerszijden dubbele Gyproc dB-gipsplaten, speciale akoestische profielen en is gevuld met twee keer 60 mm minerale wol. De toepassingsgebieden zijn legio. Van woningbouw tot scholen, van kantoren tot ziekenhuizen. 129B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 130. 130. 130B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 131. 131. Aandachtspunten • Bij het realiseren van de gewenste geluidsisolatie is het belangrijk om de volgende punten in acht te nemen: • Kies constructies waarvan door middel van laboratoriummetingen de geluidsisolerende kwaliteiten bewezen zijn. • De meetresultaten uit het laboratorium moeten als theoretisch maximaal haalbare waarden gezien worden. • Doorvoeringen en andere verzwakkingen moeten zoveel mogelijk voorkomen of zorgvuldig afgewerkt worden. 131B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 132. 132. • Trillingsopnemende constructies zoals buigslappe voorzetwanden of zwevende dekvloeren moeten mechanisch volledig ontkoppeld zijn. • Eén kiezelsteen als contact tussen de basis- constructie en de zwevende dekvloer doet het voordeel van de zwevende dekvloer volledig teniet. 132B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 133. 133. • Een geluidsisolerende constructie is nooit beter dan de zwakste schakel. Ramen, deuren en ventilatievoorzieningen moeten zorgvuldig gekozen worden om de gewenste geluidsisolatie te kunnen bereiken. • Let ook op dat bij ingebouwde contactdozen deze aan beide zijden van de muur NIET tegenover elkaar liggen. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 133
 134. 134. • Houten vloeren Bij houten vloeren verbetert het aanbrengen van een zwevende dekvloer de contactgeluidisolatie. • Tevens kan de zwevende dekvloer een positieve invloed hebben op de luchtgeluidsisolatie. Om de akoestische prestatie van een houten vloer verder te verbeteren, kan een geluidsisolerend verlaagd plafond aangebracht te worden. Vloer(verbetering) geschikt voor klasse k=2 of zelfs k=1 volgens NEN1070) 134B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 135. 135. 135B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 136. 136. 136B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 137. 137. Case : Taxaties en de gevolgen van waardebepaling: • Hoe vertaal ik geluidsproblemen en oplossingen in een juiste taxatiewaarde. • Wat zijn de gevolgen van de waardebepaling bij gemeten en/of geconstateerd geluidsoverlast. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 137
 138. 138. Sanitair • Waterleidingen / riolering • Hoge waterdruk • Leiding diameters te klein ( bad minimaal 22 mm) • Beperk zoveel mogelijk haakse bochten. • Standleidingen niet te lood stellen. • Monteer leidingen niet aan lichte scheidings- wanden. 138B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 139. 139. 139B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 140. 140. 140B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 141. 141. Sanitair • Toilet: • Vlakspoelers maken minder lawaai dan diepspoelers, bij het doorspoelen is het net andersom. • Plaats het watereservoir zo laag mogelijk en bij voorkeur op de toiletpot zelf.( duobloc) • Monteer de toiletpot niet rechtstreeks op de vloer maar gebruik tenminste neopreenstroken of een elastische Alkoxy kit als tussenlaag. • Gebruik trillingsisolerende schroeven ( in rubberen pluggen ) 141B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 142. 142. • Opstelling op een zwevende vloerplaat geeft nog betere resultaten. • Gebruik geluidarme vlotters en hoekstopkranen. 142B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 143. 143. Sanitair • Baden / douchebakken: • Bij vullen van het bad de waterstraal richten op de zijkant van het bad. • Bad vrij plaatsen van de muur. • Gebruik ontdreuningsmatten. • Rondom volzetten met minerale wol. • Bad / douchebak niet star aan muur bevestigen. 143B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 144. 144. Liften • Aandachtspunten: • De Schakelkast • De liftmotor en de rem • De geleiderail • De liftdeur. • Vaak kan worden volstaan met een verende opstelling in combinatie met voldoende massa van de schachtwanden en van de vloer van de liftmachinekamer. 144B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 145. 145. Ventilatiesystemen • Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan het geluidsniveau dat een mechanisch ventilatie- systeem in de eigen woning veroorzaakt. • Bij een centrale afzuiging in een woongebouw zijn er wel eisen. Als regel kan hieraan met eenvoudige middelen in de vorm van dempers worden voldaan. • Deze kunnen in de toe- en afvoerrooster worden opgenomen. Ook kan een demper in het kanaal nodig zijn. In woongebouwen kan deze demper ook tegen overspraak via de ventilatiekanalen helpen. 145B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 146. 146. Woningscheidende wand • Naarmate de geluidseisen zwaarder worden, neemt het belang van de indirecte geluids- transmissie toe ten opzichte van de directe transmissie. • De directe transmissie is het geluid dat aan de zendzijde op de scheidingsconstructie van de woningen valt en aan de andere zijde door trillingen aan de lucht wordt afgegeven. • Alle overige transmissiewegen worden aangeduid met indirecte of flankerende transmissie. 146B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 147. 147. • Bij een enkelvoudige, steenachtige constructie wordt daarom over de minimale massa van de constructie gesproken. • Gebruikelijk zijn enkelvoudige wanden van 250 mm (beton) tot 300 mm (kalkzandsteen). • In woongebouwen zijn, in verband met de verhoogde contactgeluidisolatieeis, verdieping- vloeren nodig met een massa van 800 kg/m² of toepassing van een zwevende dekvloer. • De logische keuze is een zwevende dekvloer, aangezien een vloer met een massa van 800 kg al snel te dik zou worden. 147B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 148. 148. • Voor directe transmissie is alleen de constructie van het bouwdeel (de woningscheidende vloer of wand) van belang. • Bij een enkelvoudige, steenachtige constructie wordt daarom over de minimale massa van de constructie gesproken. • Gebruikelijk zijn enkelvoudige wanden van 250 mm (beton) tot 300 mm (kalkzandsteen). 148B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 149. 149. • In de praktijk wordt ook de redenering gevolgd dat een ankerloze spouwmuur een meer dan minimale geluidsisolatie moet geven, met name in het kader van garantieverlening en ter vermijding van klachten. • In dit verband kan de oplegging van de begane grondvloer op speciaal vilt en rubber zinvol zijn. Het opleggen van de vloerdelen op een verbrede funderingsbalk, naast de spouwbladen blijkt in de praktijk vaak een verslechtering van de geluids- isolatie op te leveren. 149B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 150. 150. • Het is aan te bevelen de spouwbladen steeds op de systeemvloer te plaatsen. • In woongebouwen zijn, in verband met de verhoogde contactgeluidisolatie-eis, verdieping- vloeren nodig met een massa van 800 kg/m² of toepassing van een zwevende dekvloer. • De logische keuze is een zwevende dekvloer, aangezien een vloer met een massa van 800 kg al snel te dik zou worden. 150B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 151. 151. • Bij (ankerloze) spouwmuren is de massa van de spouwbladen van belang, maar ook hun onderlinge afstand. • Spouwconstructies met spouwbladen van 120 mm dikte en 60 mm spouw zijn gangbaar. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 151
 152. 152. 152B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 153. 153. • Indirecte geluidstransmissie passeert altijd een bouwknoop. • Deze transmissie wordt bepaald door zowel de eigenschappen van de bouwdelen waarop het geluid invalt en waarvan het afstraalt, als van de bouwknoop die de bouwdelen verbindt. 153B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 154. 154. • Enkele belangrijke knopen zijn: • de aansluiting van binnenwanden op de woningscheidende wand en vloer. • de aansluiting van de woningscheidende wand op de voor- en achtergevel. • de aansluiting van de woningscheidende wand op het dak (plat en hellend). 154B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 155. 155. • Bij een massieve woningscheidende wand is het meestal voldoende de begane grondvloer een massa van 250 kg/m² mee te geven en de dekvloer ter plaatse van de woningscheidende wand te onderbreken. • De systeemvloer kan direct op de funderingsbalk worden gelegd en er is geen verende oplegging nodig. 155B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 156. 156. • Bij een ankerloze spouwmuur ligt het gecompliceerder. Voor wat betreft de geluids- isolatie is het bij een goede uitvoering meestal niet nodig de funderingsbalk verdiept aan te leggen, kan de oplegging zonder vilt of rubber direct op de balk en hoeft de funderingsbalk niet verbreed te worden! 156B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 157. 157. • De spouwbladen van de woningscheidende wand moeten wel op de begane grondvloer worden geplaatst en de begane grondvloer moet voldoende zwaar zijn. • Verder mogen de vloer-elementen elkaar niet raken en moet de spouw schoon zijn en doorgezet worden tot op de funderingsbalk B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 157
 158. 158. 158B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 159. 159. • De aansluiting van de woningscheidende wand op een dak (plat of hellend) met een balklaag gaat in de praktijk regelmatig fout. • Bij een pannendak bestaat de oplossing uit het aanbrengen van een barrière van minerale wol in de dakspouw, boven de wand. • Het is ook mogelijk speciale systemen met 'geluidsisolerende' pannen toe te passen. • De toepassingsvoorwaarden zijn in de kwaliteitsverklaring van de dakelementen omschreven, evenals de uitvoering van de barrière. 159B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 160. 160. • Bij platte daken is het zorg de balklaag in gordingschoenen op te leggen, het plaatmateriaal ter plaatse van de wand te onderbreken (thermische isolatie kan wel doorlopen) en de aansluitnaden goed af te dichten. • Een gesloten verlaagd plafond completeert het geheel. 160B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 161. 161. 161B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 162. 162. Gevel • De eis kan variëren tussen een vereiste karakteristieke geluidswering GA;k van 20 tot 35 dB(A). • Bouwkundig kunnen de maatregelen variëren van normaal dubbel glas tot gelaagd dubbel glas met gasvulling, van normale tot dubbele kierdichting. • Behalve voor de minimum eis wordt in de praktijk altijd een rapport met berekeningen van een deskundige vereist. 162B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 163. 163. Gevel • Behalve de berekening van de geluidswering hoort hierin ook de ventilatiebalans van de woning te zijn opgenomen. • In verband met de geluidswering van de gevel zijn vaak 'suskasten' nodig (geluidgedempte ventilatie-openingen in de gevel). • Bij suskasten gaat een goede geluidsisolatie samen met minder goede ventilatie- eigenschappen. • De ventilatiebalans moet waarborgen dat het één niet ten koste van het andere gaat. 163B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 164. 164. Gevel • Globaal geldt dat de maatregelen (en dus de kosten) voor GA;k waarden tot circa 25 dB(A) beperkt zijn tot suskasten. • Tot waarden van 30 dB(A) kan beglazing met een grotere luchtspouw en dikkere spouwbladen worden toegepast en de lichtere geveldelen zwaarder uitgevoerd. • De maatregelen voor een karakteristieke geluidswering GA;k tussen 30 en 35 dB(A) zijn vaak ingrijpend. 164B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 165. 165. Gevel • Behalve gelaagd glas (al of niet gasgevuld) zijn met betrekking tot alle lichte geveldelen steeds maatregelen nodig. • De kosten voor een balkon of tuindeur met een dubbele kierdichting zijn vrij hoog. 165B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 166. 166. Aandachtspunten algemeen • Kies constructies waarvan door middel van laboratoriummetingen de geluidsisolerende kwaliteiten bewezen zijn; • De meetresultaten uit het laboratorium moeten als theoretisch maximaal haalbare waarden gezien worden; • Doorvoeringen en andere verzwakkingen moeten zoveel mogelijk voorkomen of zorgvuldig afgewerkt worden; 166B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 167. 167. • Trillingsopnemende constructies zoals buigslappe voorzetwanden of zwevende dekvloeren moeten mechanisch volledig ontkoppeld zijn. Eén kiezelsteen als contact tussen de basisconstructie en de zwevende dekvloer doet het voordeel van de zwevende dekvloer volledig teniet; 167B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 168. 168. • Een geluidsisolerende constructie is nooit beter dan de zwakste schakel. Ramen, deuren en ventilatievoorzieningen moeten zorgvuldig gekozen worden om de gewenste geluidsisolatie te kunnen bereiken. Let ook op dat bij ingebouwde contactdozen deze aan beide zijden van de muur NIET tegenover elkaar liggen. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 168
 169. 169. Ruimteakoestiek • In elke ruimte waar zich mensen bevinden moet aandacht besteed worden aan de ruimte- akoestiek. • De mate waarin is afhankelijk van het gebruiksdoel en het volume van de ruimte. • In utiliteitsgebouwen zoals kantoren, klaslokalen, vergaderzalen en ziekenhuizen komt het plafond het meest in aanmerking om de geluidsabsorptie aan te brengen. • Het plafond strekt zich immers over de gehele ruimte uit. 169B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 170. 170. • Werkplaatsen en fabrieken worden doorgaans opgebouwd uit akoestisch harde materialen, zoals geprofileerd staal en beton. • Dergelijke ruimten galmen overdadig. Gevolgen van teveel galm zijn onder andere een onnodig hoog geluidsniveau; een gevoel van desoriëntatie bij de medewerkers met als gevolg concentratieverlies en onvermoeibaarheid van spraak. • Een goede ruimteakoestiek leidt tot minder vermoeidheid en daarmee tot minder fouten. 170B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 171. 171. • Een goede verstaanbaarheid betekent betere communicatie en het beter horen van bijvoorbeeld waarschuwingssignalen waarmee de veiligheid is gediend. • Het verlagen van het geluidsniveau kan in het kader van de Arbo-wet gewenst zijn. • De mogelijkheden hiertoe zijn sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. • Geperforeerde dak- en wandplaten in combinatie met glas / steenwol levert een goede oplossing. 171B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 172. 172. • Zijn geperforeerde panelen niet mogelijk, bijvoorbeeld in een zwembad, dan kan de noodzakelijke geluidsabsorptie verkregen worden door toepassing van een industrieplafond of door zogenaamde baffles. 172B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 173. 173. Enkele praktische richtlijnen: • Bij ruimten met een geringe hoogte en een groot vloeroppervlak heeft een absorberend plafond en/of dak het meeste effect. • Bij vrijwel kubusvormige ruimten is een combinatie van een absorberend dak met absorberende wanden de beste oplossing. • Bij hoge hallen hebben absorberende wanden het meest effect. 173B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 174. 174. Praktische maatregelen • Fundering • Bij ankerloze spouwmuren kan de begane grondvloer op verend materiaal worden gelegd. • Het verdiept aanleggen van de funderingsbalk vergroot de omweg voor flankerend geluid en verbetert de verbindingsdemping. • Bij ankerloze spouwmuren kan de begane grondvloer op verend materiaal worden gelegd; 174B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 175. 175. • Gevel: • Het aanbrengen van een dilatatievoeg in het buitenspouwblad vergroot de verbindings- demping tussen binnenspouw bladen. • Pannendak • Het aanbrengen van een barrière van steenwol onderbreekt de geluidstransmissie via de dakspouw en verhoogt de verbindingsdemping tussen dakelementen. 175B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 176. 176. • Toilet • Plaatsing van de toiletpot op rubber matjes of kitrug verhoogt de verbindingsdemping; • Rubberpluggen verhogen de verbindingsdemping van de bevestiging van toiletpot, trap en leidingen. • Leidingen • Er zijn speciale beugels met rubber bekleding die de verbindingsdemping tussen leiding en wand verhogen. 176B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 177. 177. 177B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 178. 178. • Zijn er nog vragen. 178B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 179. 179. Afronding • Evaluatie: zijn de verwachtingen uitgekomen? • Waar zou u meer over willen weten? • Heeft u tips voor de docent of BouwCirkel? • Evaluatieformulieren • Certificaten 179B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies
 180. 180. Bedankt voor uw aandacht. B.T.A. Bove V.O.F. Sector: Training & Advies 180

×