Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NOREA ALV Symposium Advies 2010

375 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NOREA ALV Symposium Advies 2010

 1. 1. de beroepsorganisatie van IT-auditors De RE als adviseur Ing. J.M. (Koos) Ziere RE CISA, Berk Ir.drs. J. (Jurgen) van der Vlugt RE CISA, Noordbeek NOREA symposium ad ALV 10 juni 2010, Doorn
 2. 2. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 2de beroepsorganisatie van IT-auditors Agenda • Het Huis • Studie • Plaats • Inhoudelijk • Hoofdstukken • Nu, issues
 3. 3. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 3de beroepsorganisatie van IT-auditors Op basis van onderzoek … • Op basis van onderzoek • Mbt situatie tav informatietechnologie in een organisatie • Oordeel of advies geven • Anders ‘niet-actief’ (w.o. ‘In Business’)
 4. 4. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 4de beroepsorganisatie van IT-auditors Huis •C1 Raamwerk Assurance- opdrachten •C2 Richtlijn Assurance- opdrachten A1 Statuten • A2 Huishoudelijk reglement • A3 Reglement van toelating • A4 Reglement Beroepsethiek • A5 Reglement van Tucht • A6 Reglement van beroep • A7 Richtlijn PE • A8 Regeling Over- stappers en herintreders B1 Reglement Gedragscode • E Advies Invulling in ontwikke- ling B2 Reglement Beroepsbeoefening • G Uitvoeringsrichtlijnen (Opdrachtaanvaarding, Documentatie) • H Handreikingen (ZekeRE Business, ZekeRE Zorg); studierapporten, Handboek en 'De IT-Auditor' B3 Reglement KwaliteitsBeheersing NOREA • DAudit Assessment Review Quick Scan Beoordeling Analyse • F ‘Niet-Actief’ (zoals In business of gepensioneerd) [Geen invulling]
 5. 5. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 5de beroepsorganisatie van IT-auditors Studie • Aanleiding: Blanco gebied • Reglementering • Kennis, inzicht → Risico’s …? • Leden (Door de mand vallen RE / gemeenschappelijke belangen) • NOREA (Bevorderen kwaliteit beroepsuitoefening, Bevorderen ontwikkelingen binnen vakgebied, Uitholling waarde titel) • Discussie ¬ Assurance ≈ Advies ?? • ¬ Assurance = Auditreviewquickscanbeoordeling··· • Audit = ..? • NB ¬ (Assurance Audit) = Advies˅
 6. 6. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 6de beroepsorganisatie van IT-auditors Werkgroep Adviesdiensten • Erwin Veth, APG/Cordares • Huub Lucassen, Ernst& Young • Hub Heijnen, VKA ‫٭‬ • Jan Roodnat, RAD / Bestuur • Jurgen van der Vlugt, Noordbeek • Koos Ziere, Berk ‫٭‬ • Leo Benschop, Noordbeek • Wilfried Olthof, NOREAMeekijkend/sturend: Stuurgroep (proff. Verkruijsse, Eimers, Paans), VC, C(H)Br ‫’٭‬Geen IT-Auditors van huis uit’
 7. 7. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 7de beroepsorganisatie van IT-auditors Janus Fringilla Coelebs: gewone vink (Herseninhoud 0,8gr) Audire Tele-videre
 8. 8. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 8de beroepsorganisatie van IT-auditors ∆ • Advies ∆ besluitvoorbereidende mening over een object of aspect in de toekomst • Besluitvoorbereidend, niet zelf besluiten → ‘Conclusie’ is wel of geen oordeel? • Mening? Of ‘uiting’?
 9. 9. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 9de beroepsorganisatie van IT-auditors Plaats • C1 Raamwerk Assurance- opdrachten • C2 Richtlijn Assurance- opdrachten A1 Statuten • A2 Huishoudelijk reglement • A3 Reglement van toelating • A4 Reglement Beroepsethiek • A5 Reglement van Tucht • A6 Reglement van beroep • A7 Richtlijn PE • A8 Regeling Over- stappers en herintreders B1 Reglement Gedragscode • E Advies Invulling in ontwikke- ling B2 Reglement Beroepsbeoefening • G Uitvoeringsrichtlijnen (Opdrachtaanvaarding, Documentatie) • H Handreikingen (ZekeRE Business, ZekeRE Zorg); studierapporten, Handboek en ‘De IT-Auditor’ B3 Reglement KwaliteitsBeheersing NOREA • D Audit Assessment Review Quick Scan Beoordeling Analyse • F ‘Niet-Actief’ (zoals In business of gepensioneerd) [Geen invulling] – [B2 en B3 n.v.t.] Onderzoek, met als Resultaat een Uiting Inspanning Gericht op beoordeling van wat Ís Toekomstgericht
 10. 10. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 10de beroepsorganisatie van IT-auditors Criteria • Onderzoek ‘verplicht’ (Anders uit de mouw geschud) • Toekomstgerichte conclusie (Anders Assurance/Audit) • Heldere Uiting als deliverable beoogd (Anders In Business / overeengekomen specifieke werkzaamheden / detachering / begeleiding, etc.)
 11. 11. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 11de beroepsorganisatie van IT-auditors Inhoudelijk • Afkeuren van een voorstel/plan/proces/procedure/keuze (Al of niet in uitvoering) • Aanbeveling bij bevinding (Mate van abstractie van het symptoom?) • Management letter (-items) • Terloops advies • Hulp bij implementatie (Van sturing geven via bewaken tot handje vasthouden tot ‘doen’) • Specifieke vraag • Onderzoek zonder normen? (Hoe impliciet dan ook) • Audits ten behoeve van verbetering in organisaties (Monitoring in management control cycle → Internal Audit met doorlopende opdracht….!?) • Overeengekomen specifieke werkzaamheden • Feitelijk doel = Toekomstgericht / bijsturen • In tegenstelling tot beoordeling van verantwoordingsinformatie • In tegenstelling tot inspanningsverplichting • (Statuten…)
 12. 12. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 12de beroepsorganisatie van IT-auditors Inhoudelijk dl. II
 13. 13. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 13de beroepsorganisatie van IT-auditors Hoofdstukken 1. Korte schets • Assurance/Audit ↔ Advies • Advies ↔ In Business / ‘Consultancy’ 2. Generiek adviesproces 3. Taxonomie en vormen 4. Passendheid, haalbaarheid, effectiviteit 5. Ontwikkelingen elders 6. Voorbeelden van slecht advies 7. Potentieel..! Pro forma reglement
 14. 14. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 14de beroepsorganisatie van IT-auditors Hoofdstukken nu • Korte schets, Generiek proces, Taxonomie, Passendheid in ontwikkeling • Ontwikkelingen elders: IFAC, FEE, etc. (Uw input is welkom) • Voorbeelden van slecht advies: Uw input is welkom! • Pro forma reglement ? • Uit Reglement Gedragscode, • Uit Raamwerk / Richtlijn Assurance, • En/of vanaf scratch
 15. 15. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 15de beroepsorganisatie van IT-auditors Blijvende issues • Proces: Zeer variabel • Hoeveel onderzoek ‘achterwaarts’ (nul?), Hoeveel onderzoek in breedte (zoekruimte) Hoeveel/ver vooruitkijkend ? Hoe beschrijven we het probleem van de klant, ons werk daarin, de oplossing en de wereld waarin die moet passen ? (Taal-issue) • Etc. • Taxonomie, vormen, soorten • Aanbeveling bij bevinding • Scenario-opstelling ? • Niet: ‘Consultancy’; veranderbegeleiding Wel: …? • Kwaliteit van advies(diensten) = … ? (Herkenbaarheid vooraf/achteraf)
 16. 16. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 16de beroepsorganisatie van IT-auditors Stellingen • Alles wat geen assurance-opdracht is, is Advies • Als een RE het doet, is het Assurance, of In Business, of … Advies
 17. 17. NOREA ALV mini-symposium RE als adviseur 2010 06 10 17de beroepsorganisatie van IT-auditors The End KEEP RIGHT

×