Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jansaya123

454 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jansaya123

 1. 1. Анализ Судалгаа 1 Та 2007 ашигладаг уу? төрд№ Овог Нэр Мэргэжил ажилсан Нас Хүйс жил a. Тийм b. Үгүй 1 Дорж Алимаа Оюутан 0 20 эм 20 ### 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 #NA #NA 4 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? #NAME? #NAME? ME? #NA #NA 5 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? #NAME? #NA ME? #NA 6 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA 7 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? #NAME? ME? #NA #NA 8 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA 9 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA10 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? #NAME? ME? Хуудас 1
 2. 2. Анализ #NA #NA11 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA12 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? #NAME? ME? #NA #NA13 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA14 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA15 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? #NAME? ME? #NA #NA16 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA17 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA18 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? #NAME? ME? #NA #NA19 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA20 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? Хуудас 2
 3. 3. Анализудалгаа 1 2 3 4 5 6 Та гэрийнхээ Ubuntu үйлдлийн компьютерт ubuntu үйлдлийн Ubuntu үйлдлийнТа 2007 ашигладаг Та 2007 ашигладаг систем суулгах Ubuntu систем дээр систем бие даан уу? уу? чадварын түвшин үйлдлийн ажиллаж чадах уу? суулгаж чадах уу? хэр вэ? систем суулгасан уу? b. Дунд зэрэг a. Тааруухан d. Маш сайн a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм c. Сайн b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй d. d. d. d. c. c. c. c. c. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N #N #N #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA AM AM AM ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? E? E? E? #N #N #N #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA AM #N AM #N AM #N ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? ME? ME? E? #NA #NA #NA AM E? AM E? AM ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? E? E? E? #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? Хуудас 3
 4. 4. Анализ#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? Хуудас 4
 5. 5. Анализ 6 7 8 9 10 11 12 13 Бичвэр OpenOffice.orgТа гэрийнхээ Та зөөврийн OpenOffice.org боловсруулах Ubuntu Speadsheet Та компьютерт компьютертаа Word processor OpenOffice.org үйлдлийн програмын компьютерийн Та програм Ubuntu Ubuntu програмын Word processor систем танд тухай сургалт хичээлээ ашиглахдаа үйлдлийн үйлдлийн тухай сургалт програм дээр хэр таалагдсан хэр хэрхэн сурч хэр бэ? систем систем ойлгомжтой ажиллах бэ? ойлгомжтой байна?суулгасан уу? суулгасан уу? байсан уу? чадварын байсан бэ? түвшин хэр вэ? a. Ойлгомж муутай a. Ойлгомж муутай a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн a. Тийм c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн b. Үгүй d. d. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #NA AM AM #N #N #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? ME? E? E? AM #NA AM AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? Хуудас 5
 6. 6. АнализХуудас 6
 7. 7. Анализ 13 14 15 16 17 18 19 Бэлтгэсэн Та програм Та Бэлтгэсэн Бэлтгэсэн Та power point цахимТа програм ашиглан хийж интэрнетээс цахим цахим дээр цахим хичээлдээашиглахдаа байгаа мэдээлэл хичээлдээ хичээлдээ дуу хичээл хийж гипер холбоос хэр бэ? зүйлүүдээ хайхдаа хэр зураг оруулж оруулж чадах уу? хийж ойлгодог уу? чадварлаг вэ? сурсануу? сурсануу? сурсануу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? Хуудас 7
 8. 8. АнализХуудас 8
 9. 9. Анализ 19 20 21 22 Бэлтгэсэн Сургалтад цахим Блогийн тухай зориулсанхичээлдээ дуу сургалтыг хэр Блог хаягаа бичнэ үү? хувийн блог оруулж ойлгосон бэ? нээсэн үү? сурсануу? b. Дунд зэрэг a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн Блош хаяг a. Тийм c. Сайн b. Үгүй d. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ubunt21.blogmn.net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM E? E? E? E? E? E? E? E? E? #NAME? E? E? E? #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? #NAME? AM E? AM E? AM E? AM E? E? E? E? E? E? E? E? E? #NAME? E? E? E? Хуудас 9
 10. 10. АнализХуудас 10
 11. 11. Анализ 23 24 25 26 27 28 29 Сургалтаар Сургалтаар олж Та блогтоо Блогтоо Та Pitivi video олж авсан авсан мэдлэг Сургалтын Та сургалтанд сургалтад програм мэдлэг дээрээ дээрээ тулгуурлан блогоо Spreadsheet зориулсан зориулсан ашиглан жижиг тулгуурлан энэ энэ хичээлийн жилсургуулийн вэб програм бичлэг, хэдэн бичлэг, хэмжээний хичээлийн жил “Цахим сургалтын сайтад ашиглан цахим материал материал кино зохиомж “Цахим хичээл” хэрэглэгдэхүүн” холбосон уу? тест хийсэнүү? оруулсан уу? оруулсан бэ? хийсэнүү? хэдийг хэдийг бэлтгэсэн d. 6-с дээш бэлтгэсэн бэ? бэ? d. 6-с дээшa. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. 2-3 b. 2-3 b. 2-3 c. 4-5 c. 4-5 a. 1 a. 1 a. 1 d. d. d. d. c. c. c. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #NAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA #NAE? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? ME?#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #NAM#N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #NA #NA #NE?AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? ME? ME? AM #NA #NAE? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? ME? Хуудас 11
 12. 12. АнализХуудас 12
 13. 13. Анализ 29 Сургалтаар олж авсан мэдлэгдээрээ тулгуурланэнэ хичээлийн жил“Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ? d. 6-с дээш c. 4-5 0 0 0 0 0 0 #NA #NA ME? ME? #NA #NA ME? ME? #NA #NA ME? ME? Хуудас 13
 14. 14. АнализХуудас 14
 15. 15. АнализХуудас 15
 16. 16. АнализХуудас 16
 17. 17. АнализХуудас 17
 18. 18. АнализХуудас 18
 19. 19. АнализХуудас 19
 20. 20. АнализХуудас 20
 21. 21. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Судалгаанд оролцсон нийт Тийм гэж хариулсан Үгүй гэж хариулсан 12 2 4Асуулт 2: Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 12 #NAME? #NAME?Асуулт 3: Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 12 #NAME? #NAME?Асуулт 4: Судалгаанд оролцсон нийт Тийм гэж хариулсан Үгүй гэж хариулсан 12 #NAME? #NAME?Асуулт 3: Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 12 #NAME? #NAME? Асуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? Тийм гэж хариулсан Үгүй гэж хариулсан Хуудас 21
 22. 22. Тийм гэж хариулсан Үгүй гэж хариулсан ГрафикАсуулт 2: Та компьютер хаана хэрэглэдэг вэ? 10 9 8 7 a. Тийм 6 b. Үгүй c. 5 d. 4 3 2 1 0Асуулт 3: Таны хэрэглэдэг компьютерын үзүүлэлт хэр зэрэг вэ? 10 9 8 7 a. Тийм 6 b. Үгүй c. 5 d. Хуудас 22 4 3 2 1
 23. 23. 10 9 8 7 График a. Тийм 6 b. Үгүй c. 5 d. 4 3 2 1 0Асуулт 4: Тан Microsoft Word програм хэрэглэдэг үү? 10 9 8 7 Тийм гэж 6 хариулсан Үгүй гэж 5 хариулсан 4 3 2 1 0Асуулт 5: Тан Microsoft Word програмыг хэр түвшинд мэдэх вэ? 10 9 8 a. 7 Хуудас 23 Тааруухан b. Дунд 6 зэрэг c. Сайн 5 d. Маш сайн 4
 24. 24. 10 График 9 8 a. 7 Тааруухан b. Дунд 6 зэрэг c. Сайн 5 d. Маш сайн 4 3 2 1 0 Хуудас 24
 25. 25. График c. d.#NAME? #NAME? c. d.#NAME? #NAME?c. Сайн d. Маш сайн#NAME? #NAME? Хуудас 25
 26. 26. ГрафикХуудас 26
 27. 27. ГрафикХуудас 27
 28. 28. ГрафикХуудас 28
 29. 29. ГрафикХуудас 29
 30. 30. ГрафикХуудас 30
 31. 31. ГрафикХуудас 31
 32. 32. ГрафикХуудас 32
 33. 33. Цахим су 1 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6Овог Дорж Нас 20Нэр Алимаа Хүйс эмАсуулт 1: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та 2007 ашигладаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: ubuntu үйлдлийн систем дээр ажиллаж чадах уу? http://www.slideshare.net/jsaya/ss-7919248 a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Ubuntu үйлдлийн систем бие даан суулгаж чадах уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Ubuntu үйлдлийн систем суулгах чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 6: Та гэрийнхээ компьютерт Ubuntu үйлдлийн систем суулгасан уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Та зөөврийн компьютертаа Ubuntu үйлдлийн систем суулгасан уу? Хуудас 33
 34. 34. 1 a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: Ubuntu үйлдлийн систем танд хэр таалагдсан бэ? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: OpenOffice.org Word processor програмын тухай сургалт ойлгомжтой байсан уу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Бичвэр боловсруулах OpenOffice.org Word processor програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 11: OpenOffice.org Speadsheet програмын тухай сургалт хэр ойлгомжтой байсан бэ? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 12: Та компьютерийн хичээлээ хэрхэн сурч байна? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 13: Та програм ашиглахдаа хэр бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 14: Та програм ашиглан хийж байгаа зүйлүүдээ ойлгодог уу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 15: Та интэрнетээс мэдээлэл хайхдаа хэр чадварлаг вэ? Хуудас 34
 35. 35. 1 a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 16: Та power point дээр цахим хичээл хийж чадах уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 17: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ гипер холбоос хийж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 18: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 19: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 20: Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 21: Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 22: Блог хаягаа бичнэ үү? http://www. ubunt21.blogmn.netАсуулт 23: Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хуудас 35
 36. 36. 1Асуулт 24: Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 25: Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ? a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээшАсуулт 26: Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 27: Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 28: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээшАсуулт 29: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Хуудас 36
 37. 37. хим судалгаа 1 20 Мэргэжил оюутан эм төрд ажилсан жил Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт ad. Маш сайн Хариулт a Хариулт a Хуудас 37
 38. 38. 1 Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт aaчадварын түвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a Хуудас 38
 39. 39. 1d. Маш сайн Хариулт ad. Маш сайн Хариулт ad. Маш сайн Хариулт ad. Маш сайн Хариулт ad. Маш сайн Хариулт ad. Маш сайн Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хуудас 39
 40. 40. 1 Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт aхичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт aсургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт a Хуудас 40
 41. 41. 1Хуудас 41
 42. 42. 1Хуудас 42
 43. 43. 1Хуудас 43
 44. 44. 1Хуудас 44

×