Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

судалгаа цэцэгхүү

267 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

судалгаа цэцэгхүү

 1. 1. Анализ Судалгаа 1 0 төрд№ Овог Нэр Мэргэжил ажилсан Нас Хүйс жил a. Тийм b. Үгүй 1 Kolya Tsetsegkhuu English teacher 18 40 0 ### эм 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 #NA #NA 4 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? #NAME? #NAME? ME? #NA #NA 5 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? #NAME? #NA ME? #NA 6 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA 7 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? #NAME? ME? #NA #NA 8 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA 9 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA10 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? #NAME? ME? Хуудас 1
 2. 2. Анализ #NA #NA11 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA12 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? #NAME? ME? #NA #NA13 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA14 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA15 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? #NAME? ME? #NA #NA16 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA17 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA18 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? #NAME? ME? #NA #NA19 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? #NA #NA20 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? ME? ME? Хуудас 2
 3. 3. Анализудалгаа 1 2 3 4 5 6 Та гэрийнхээ Ubuntu үйлдлийн компьютерт Ubuntu үйлдлийн систем суулгах Ubuntu 0 0 0 систем бие даан чадварын түвшин үйлдлийн суулгаж чадах уу? хэр вэ? систем суулгасан уу? b. Дунд зэрэг a. Тааруухан d. Маш сайн a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм c. Сайн b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй d. d. d. d. c. c. c. c. c. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N #N #N #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA AM AM AM ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? E? E? E? #N #N #N #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA AM #N AM #N AM #N ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? #NA ME? ME? ME? E? #NA #NA #NA AM E? AM E? AM ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? E? E? E? #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? Хуудас 3
 4. 4. Анализ#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME?#NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NA #NAME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? ME? Хуудас 4
 5. 5. Анализ 6 7 8 9 10 11 12 13 БичвэрТа гэрийнхээ Та зөөврийн OpenOffice.org боловсруулах Ubuntu компьютерт компьютертаа Word processor OpenOffice.org үйлдлийн Ubuntu Ubuntu програмын Word processor систем танд 0 0 0 үйлдлийн үйлдлийн тухай сургалт програм дээр хэр таалагдсан систем систем ойлгомжтой ажиллах бэ?суулгасан уу? суулгасан уу? байсан уу? чадварын түвшин хэр вэ? a. Ойлгомж муутай a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн a. Тийм c. Сайн c. Сайн c. Сайн b. Үгүй d. d. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #NA AM AM #N #N #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? ME? E? E? AM #NA AM AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? Хуудас 5
 6. 6. АнализХуудас 6
 7. 7. Анализ 13 14 15 16 17 18 19 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #NAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AME? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E?#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #NAM#N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #NE?AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AME? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? Хуудас 7
 8. 8. АнализХуудас 8
 9. 9. Анализ19 20 21 220 0 0 0 Блош хаяг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM E? E? E? E? E? E? E? E? E? #NAME? E? E? E? #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? #NAME? AM E? AM E? AM E? AM E? E? E? E? E? E? E? E? E? #NAME? E? E? E? Хуудас 9
 10. 10. АнализХуудас 10
 11. 11. Анализ 23 24 25 26 27 28 29 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #NAM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM #NA #NAE? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? ME?#N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #N #NAM#N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #N AM #NA #NA #NE?AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? AM E? ME? ME? AM #NA #NAE? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? ME? ME? Хуудас 11
 12. 12. АнализХуудас 12
 13. 13. Анализ290 0 0 0 0 0 0 0 0 #NA #NA ME? ME? #NA #NA ME? ME? #NA #NA ME? ME? Хуудас 13
 14. 14. АнализХуудас 14
 15. 15. АнализХуудас 15
 16. 16. АнализХуудас 16
 17. 17. АнализХуудас 17
 18. 18. АнализХуудас 18
 19. 19. АнализХуудас 19
 20. 20. АнализХуудас 20
 21. 21. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Судалгаанд оролцсон нийт Тийм гэж хариулсан Үгүй гэж хариулсан 12 2 4Асуулт 2: Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 12 #NAME? #NAME?Асуулт 3: Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 12 #NAME? #NAME?Асуулт 4: Судалгаанд оролцсон нийт Тийм гэж хариулсан Үгүй гэж хариулсан 12 #NAME? #NAME?Асуулт 3: Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 12 #NAME? #NAME? Асуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? Тийм гэж хариулсан Үгүй гэж хариулсан Хуудас 21
 22. 22. Тийм гэж хариулсан Үгүй гэж хариулсан ГрафикАсуулт 2: Та компьютер хаана хэрэглэдэг вэ? 10 9 8 7 a. Тийм 6 b. Үгүй c. 5 d. 4 3 2 1 0Асуулт 3: Таны хэрэглэдэг компьютерын үзүүлэлт хэр зэрэг вэ? 10 9 8 7 a. Тийм 6 b. Үгүй c. 5 d. Хуудас 22 4 3 2 1
 23. 23. 10 9 8 7 График a. Тийм 6 b. Үгүй c. 5 d. 4 3 2 1 0Асуулт 4: Тан Microsoft Word програм хэрэглэдэг үү? 10 9 8 7 Тийм гэж 6 хариулсан Үгүй гэж 5 хариулсан 4 3 2 1 0Асуулт 5: Тан Microsoft Word програмыг хэр түвшинд мэдэх вэ? 10 9 8 a. Тааруухан 7 Хуудас 23b. Дунд зэрэг c. Сайн 6 d. Маш сайн 5 4
 24. 24. 10 График 9 8 a. Тааруухан 7 b. Дунд зэрэг c. Сайн 6 d. Маш сайн 5 4 3 2 1 0 Хуудас 24
 25. 25. График c. d.#NAME? #NAME? c. d.#NAME? #NAME?c. Сайн d. Маш сайн#NAME? #NAME? Хуудас 25
 26. 26. ГрафикХуудас 26
 27. 27. ГрафикХуудас 27
 28. 28. ГрафикХуудас 28
 29. 29. ГрафикХуудас 29
 30. 30. ГрафикХуудас 30
 31. 31. ГрафикХуудас 31
 32. 32. ГрафикХуудас 32
 33. 33. Цахим су 1 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6Овог НасНэр ХүйсАсуулт 1: Та англиар ном уншдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та англиар кино үздэг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Гадаад хүнтэй харьцдаг уу a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Ubuntu үйлдлийн систем бие даан суулгаж чадах уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Ubuntu үйлдлийн систем суулгах чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 6: Та гэрийнхээ компьютерт Ubuntu үйлдлийн систем суулгасан уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 7: Та зөөврийн компьютертаа Ubuntu үйлдлийн систем суулгасан уу? Хуудас 33
 34. 34. 1 a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 8: Ubuntu үйлдлийн систем танд хэр таалагдсан бэ? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: OpenOffice.org Word processor програмын тухай сургалт ойлгомжтой байсан уу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Бичвэр боловсруулах OpenOffice.org Word processor програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 34
 35. 35. 1Хуудас 35
 36. 36. 1Хуудас 36
 37. 37. хим судалгаа 1 Мэргэжил төрд ажилсан жил Хариулт a Хариулт aхарьцдаг уу ? Хариулт a Хариулт ad. Маш сайн Хариулт a Хариулт a Хуудас 37
 38. 38. 1 Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт aaчадварын түвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт a Хуудас 38
 39. 39. 1Хуудас 39
 40. 40. 1Хуудас 40
 41. 41. 1Хуудас 41
 42. 42. 1Хуудас 42
 43. 43. 1Хуудас 43
 44. 44. 1Хуудас 44

×