Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Химийн урвалын хурд
Химийн урвал   <ul><li>Зорилго   </li></ul><ul><li>Химийн урвалын хурд нь биетийн нэгж хугацаанд туулсан замын уртаар биш,...
td : Нэгж хугацаанд урвалд орж байгаа бодисын концентрацийн бууралт буюу урвалаас үүссэг бүтээгдэхүүний концентрацийн өсөл...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

112233

858 views

Published on

Published in: News & Politics, Sports
  • Be the first to comment

112233

  1. 1. Химийн урвалын хурд
  2. 2. Химийн урвал <ul><li>Зорилго </li></ul><ul><li>Химийн урвалын хурд нь биетийн нэгж хугацаанд туулсан замын уртаар биш, нэгж хугацаанд урвалд оролцёон бодисын концентрацийн өөрчлөлтөөр хэмжигддэгийн мэдэх </li></ul>химийн урвал хугацааны хувьд харилцан адилгүй явагдаж байгаа нь урвалд орж байгаа бодисын төлөв байдал түүний химийн найрлага, бүтцээс хамаарахын зэрэгцээ урвал явагдах гадаад нөхцөл холбоотой танилцах <ul><li>Зорилт </li></ul>
  3. 3. td : Нэгж хугацаанд урвалд орж байгаа бодисын концентрацийн бууралт буюу урвалаас үүссэг бүтээгдэхүүний концентрацийн өсөлтийг химийн урвалын хурд гэнэ.

×