Successfully reported this slideshow.

Inhout 31 Jongeneel Houthandel en Bouwmaterialen

1,493 views

Published on

Houthandel Koninklijke Jongeneel B.V. verkoopt en distribueert hout, plaatmateriaal en bouwmaterialen aan de professionele bouw en industrie via een landelijk netwerk van 44 vestigingen. Jongeneel is specialist in naaldhout, hardhout, plaatmaterialen, maar ook in deuren, plafonds, isolatie, keukens en nog veel meer aanverwante bouwmaterialen.
Op het gebied van gevels, wand-, en plafondbetimmering of systeemplafonds is Jongeneel Projecten de juiste partner.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inhout 31 Jongeneel Houthandel en Bouwmaterialen

 1. 1. INHOUT 31 maart 2011Bruynzeel levert vakwerk met nieuwe vloerenSCHEEPVAARTMUSEUM SPECTACULAIR GERENOVEERDEer van je werk met Quickpaint GarantSTRAKKE BUITENPLAAT MET VIJFTIEN JAAR GARANTIEProfessioneel verlijmen met Simson Panel TackGEVELPLATEN WORDEN STEEDS MEER VERLIJMDVan der Valk maakt complete metamorfose doorAPPELMOES MET KERS RAAKT STEEDS VERDER UIT ZICHT
 2. 2. Bestellen op eigen houtje! BIJ DE WEBSHOP VAN MIJNJONGENEEL.NLwww.mijnjongeneel.nl 2% extra korting op alle internetorders Snel en gemakkelijk online bestellen 24/7 beschikbaar
 3. 3. INHOUD 8 BEURSNIEUWS › Product zonder naam › Na-isoleren van hellende daken › Opmerkelijk onopvallend › Houten montagekozijn › Omgeef je met inspiratie › Indrukwekkend boekwerk › Slim alternatief 20 Van der Valk maakt complete voor wandtegels metamorfose door › Unieke isolatieplaat voor spouwmuren › Winnaar schenkt prijs aan goed doel 18 PROJECTEN › Nieuwbouw kinderdagverblijf Kitskensberg-Heide › Nieuwbouw woningen Ysselstein Boeidelen van14 Bruynzeel levert vakwerk › Renovatie met nieuwe vloeren woningen Quickpaint Culemborg Garant nu ook verkrijgbaar Webwinkel mijnjongeneel.nl populairste bouwsite Uw verslaggevers Henk ten Bouwhuis (links) en Henk Fieggen (rechts) bekijken de goedlopende webwinkel van Konink-4 Professioneel verlijmen 12 Eer van je werk met lijke Jongeneel. Hij is 24 uur per dag, 7 met Simson Panel Tack Quickpaint Garant dagen per week geopend en kreeg bij de door Cobouw georganiseerde verkiezingInhout is het relatiemagazine van Koninklijke Jongeneel. Het verschijnt vier keer per jaar. van de beste bouwsite 2010 de meesteRedactie Luc Abbing, Henk ten Bouwhuis, Klara Mussche en Henk Fieggen Redactieadres Koninklijke stemmen, een geweldige steun in de rugJongeneel, Afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 49, 3500 AA Utrecht. Telefoon 030 234 63 47.info@jongeneel.nl. www.jongeneel.nl Realisatie Mediabizz, Amersfoort. Fotografie Henk ten Bouwhuis bij de verdere uitbreiding van deze klan-Vormgeving Sok visueel management, Amsterdam Productie Grafisch Bedrijf Tuijtel, Hardinxveld- tenservice. De allernieuwste ontwikkelingGiessendam is dat er op mijnjongeneel.nl nu ook gecalculeerd kan worden. Heeft u nog geen inlogcode? Vraag hem dan snel aan bij één van de vestigingen. 3
 4. 4. 4
 5. 5. Professioneel verlijmen met Simson Panel Tack GEVELPLATEN WORDEN STEEDS MEER VERLIJMD Bostik is een wereldspeler op het gebied van lijmen en afdichtingsmiddelen voor de professionele markt. In de bouwwereld zijn ze onder meer actief met producten voor het verlijmen van gevelplaten. De naam waaronder deze producten op de markt worden gebracht, doet direct een belletje rinkelen.De nieuwe apparte-mentenblokken aanhet Minervaplein inRotterdam hebben G eneraties Nederlanders hebben hun lekke fietsband geplakt met de lijm, de plak- kertjes, het schuurpapiertje en de ban- denlichters uit het beroemde rood-zwarte Simson reparatiedoosje. Toen we besloten om flesjes van Heineken worden geplakt en maken ze speciale elastische lijmproducten voor baby- en incontinentieluiers. Het gaat daarbij om de lijm op de kleefstrips. Niet veel lijm per luier, maar wel heel veel luiers. Ze beschikken ookeen frisse, moderne een artikel te schrijven over het Simson Panel over een aantal laboratoria waarin nieuwe lijm-uitstraling gekregen Tack lijmsysteem – dat bij het bevestigen van soorten worden uitgetest. Eén van deze ‘proef- gevelplaten steeds meer wordt toegepast – vroe- fabrieken’ is in Nederland gevestigd, in ’s-Herto- gen we ons dan ook af of er een verband is. Dat genbosch om precies te zijn. blijkt er inderdaad te zijn. Het van origine Neder- landse, uit Groningen stammende familiebedrijf, Geheim van de smid dat de naam Simson al in 1921 als merk depo- Samen met strategisch inkoper Bert de Jongh neerde, kwam namelijk na vele omzwervingen en van Jongeneel brengen we een bezoek aan de overnames in handen van de Franse oliemaat- fabriek in het Noord-Franse Avelin, dat vlak over schappij ELF. Uit een fusie van ELF met FINA en de grens met België in de buurt van Lille ligt. Het TOTAL is vervolgens BOSTIK ontstaan en zij is een fabriek van 50.000 m2 op een terrein van brengen het Simson Panel Tack lijmsysteem op 90.000 m2. Er is dus nog voldoende ruimte voor de Nederlandse markt. Ondertussen bestaat het groei. Tijdens de rondleiding wordt ons verteld dat Simson reparatiedoosje nog steeds en is de de output op dit moment al bijna 50 miljoen een- inhoud ook nog steeds hetzelfde. Het bedrijf is heden per jaar bedraagt, verdeeld over 1.800 ver- alleen weer in andere handen overgegegaan. schillende artikelen en 400 verschillende bulkfor- BOSTIK is uitgegroeid tot een ware lijmgigant mules. De fabriek is daar helemaal op ingericht. met meer dan vijftig fabrieken over de hele De voor de productie van de verschillende lijm- wereld, waarvan er 22 in Europa staan. Ze pro- soorten benodigde polymeren worden in tank-De lijmproducten van duceren een groot aantal verschillende lijmpro- wagens aangevoerd. Onder toevoeging van stof-Bostik zijn ook in de ducten voor een groot aantal verschillende mark- fen die tot het geheim van de smid behoren,bouwwinkels van ten en marktsegmenten. Zo leveren ze onder worden ze in een ketel met elkaar vermengd. OmJongeneel verkrijgbaar meer de lijm waarmee de etiketten op de bier- de chemische reactie te voltooien, moet het 5
 6. 6. mengsel daarna – net als bij de productie van een Tack ook gevuld. Er zijn evenwel ook eindproduc- goede wijn – enige tijd ‘rijpen’. Dat rijpingsproces ten waarbij het mengsel op een ingenieuze wijze duurt gelukkig niet zo lang als bij de wijn en vol- in een folie wordt verpakt. Tijdens de rondleiding trekt zich in dezelfde ketel waarin de menging ook valt het ons op dat er voortdurend op kwaliteit heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt het wordt gecontroleerd. De fabriek blijkt ISO 9001 en mengsel onder een druk van 300 Bar in een tube binnenkort zelfs ISO 14001 gecertificeerd te zijn. gespoten en eveneens volautomatisch van het spuitstuk voorzien. Hiervoor zijn speciale vulma- Perfecte verlijming Een kijkje in de chines ontworpen die bij elke productwisseling Het Simson Panel Tack lijmsysteem is een com- ‘proeffabriek’ in eerst weer moeten worden schoongemaakt. Op pleet lijmsysteem. Het bestaat uit een primer, de ‘s-Hertogenbosch deze wijze worden de tubes van Simson Panel lijm zelf en speciaal assemblagetape. We spreken erover met Antoon van den Boogaard. Hij geeft leiding aan Jongeneel Projecten Zuid en heeft al de nodige ervaring met dit lijmsysteem opge- daan. Hij gaat eerst in op de ontwikkeling dat gevels steeds vaker worden verlijmd in plaats van geschroefd: ‘Enerzijds is dit een gevolg van het feit dat de lijmproducten de laatste jaren steeds beter zijn geworden; anderzijds wil het oog natuurlijk ook wat. Lijmen in plaats van schroeven levert een mooiere en strakkere gevel op en daar zijn niet alleen architecten gevoelig voor. Bij Jongeneel Projecten richten wij ons op het volledig verzorgen van afbouwprojecten, vanaf het juiste advies via de levering en de mon- tage tot en met het onderhoud. We hebben ons daarbij onder meer in gevelplaten gespeciali- seerd en dan weet je op een gegeven moment wel wat waarvoor de beste oplossing is. Bij lij- men is dat erg afhankelijk van de materialen die je met elkaar moet verlijmen. Bij het project dat we straks gaan bekijken, gaat het om het eerste grote project in Nederland waar Steni Colour als gevelplaten is toegepast. De basis voor deze plaat wordt vervaardigd door speciaal geprepa- reerde vloeibare polyester te vermengen met glasvezeldoek en losse glasvezels en daar mar- mergruis aan toe te voegen. Door deze samen- stelling komt een bijna perfecte verlijming met het Simson Panel Tack lijmsysteem tot stand, omdat daarin ook polymeren zijn verwerkt. Dit verklaart tevens waarom er zo veel verschillende productvarianten zijn.’ Mediterrane uitstraling Het project dat Antoon van de Boogaard bedoelt, ligt aan het Minervaplein in Rotterdam, in het hart van de wijk 110-Morgen. Dat vinden we een nogal vreemde naam voor een wijk. Hij blijkt zijn oorsprong te vinden in een Oud-Neder- landse oppervlaktemaat waarmee een gebied werd aangeduid dat in één ochtend kon worden omgeploegd. Een morgen is iets minder groot dan een hectare. De wijk ligt in een polder aan de noordzijde van de dorpskern van Hilligersberg. De naoorlogse woningen waren na ruim 50 jaar gedateerd. Om de wijk aantrekkelijker te maken, heeft er een grote herstructurering plaatsge- vonden. Die ging in 2004 van start met de fees- telijke sloop van de Ajaxflat in de toenmalige6
 7. 7. Ajaxstraat. Ze waren weliswaar allebei naar de dit project betrokken, maar wisten toch nog eenGriekse held en niet naar de voetbalclub ver- aanzienlijke bezuiniging te realiseren door Steninoemd, maar je zal er als rasechte Rotterdam- Colour te adviseren. Dat bleek voor deze toe-mer maar wonen. Antoon van de Boogaard: ‘Als passing veel goedkoper te zijn. Met behulp vanonderdeel van deze grote herstructurering heeft het complete Simson Panel Tack lijmsysteemDura Vermeer 68 appartementen gebouwd, ver- hebben we het probleemloos kunnen monteren.deeld over twee blokken met winkels en een kin- Jullie zien hoe strak het eruit ziet. Normaliter Het montageteam vanderdagverblijf op de begane grond en een worden we eerder in het bouwproces betrokken Jongeneel Projecten aanondergrondse parkeerkelder. Zoals jullie zien en kunnen onze opdrachtgevers nog meer pro- het werk bij het verlijmenheeft het geheel een frisse, moderne uitstraling fijt trekken van onze productkennis en praktijk- van de witte variant vangekregen. Wij raakten in een vrij laat stadium bij ervaring.’ < Steni Colour 7
 8. 8. Quickpaint Garant ® Innovatief & Efficiënt
 9. 9. BEURSNIEUWS NA-ISOLEREN VAN HELLENDE DAKEN Als leverancier van isolerende dak- en gevelsystemen houdt Opstalan haar vin- gers goed aan de pols van de markt. Op de bouwbeurs kwamen ze met maar liefst drie nieuwe, innovatieve dakoplossingen. Onze belangstelling ging uit naar de nieuwe isolerende RPG PIR Plus elementen voor het na-isoleren van hel- lende daken. Deze elementen zijn nu ook van een strook minerale wol voorzien. Daardoor is de isolatiewaarde van deze oplossing aanzienlijk verhoogd. Ze kun- nen op bestaande dakelementen worden aangebracht of op een dragend dak- beschot met tengels en zijn geschikt voor toepassing onder ventilerende, schub- vormige dakbedekking zoals pannen en leien. Het bestaande dak hoeft niet te worden verwijderd en de eventuele binnenafwerking kan behouden blijven. Bewoners ondervinden er dus weinig tot geen hinder van. Daarnaast kunnen de bestaande en nieuwe isolatiewaarden bij elkaar worden opgeteld. In het basis- element zit PIR-hardschuim verwerkt. Dat is vochtongevoelig en veroudert nau- welijks. De hoge isolatiewaarde blijft dus gedurende de gehele levensduur van het gebouw intact. <PRODUCT ZONDER NAAMOp de stand van Werzalit worden we hartelijkontvangen door Frits Cornelisse die de productenvan deze Duitse fabrikant onuitwisbaar op deNederlandse kaart heeft gezet. De bijnaam Mr.Werzalit heeft hij meer dan verdiend. Afgemetenaan zijn enthousiasme lijkt hij geen plannen tehebben om met pensioen te gaan: ‘Daar moet ikniet aan denken. Ik ben ook nog steeds nauwbetrokken bij het ontwikkelen van nieuwe pro-ducten. Zo hebben we onlangs een nieuwekunststof bevel siding op de markt gebracht. Hijheeft nog niet eens een naam, maar lijkt nu al eenwinnaar te zijn. De basis voor dit product is gelijkaan die van onze andere producten: houtspaan-ders geïmpregneerd met een duroplastischekunsthars. Hij wordt ommanteld met een folie diezich bij het vervaardigen van kunststof kozijnen almeer dan twintig jaar heeft bewezen. Het productis in diverse houtdessins leverbaar, 152 millime-ter hoog en 3.610 mm lang. <OPMERKELIJK ONOPVALLENDEen deursysteem zonder koplatten met onzichtbare scharnieren: Xinnix is denaam, geïnspireerd op ‘Zie niks’. Met de oplossing die Xinnix biedt, vormenwand en deur één geheel en dat past perfect in moderne interieurs die vragenom een strakke en minimalistische uitstraling. Het is een systeem voor bin-nendeuren en kan zowel in de nieuwbouw als in de renovatiebouw worden toe-gepast. Op de stand blijkt dat het een samenwerkingsverband is tussen Schreu-der & Co, specialist op het gebied van schuif- en draaideursystemen, enBruynzeel Deuren, al meer dan honderd jaar een begrip als het om deuren gaat.Xinnix bestaat uit vier delen: een lichtgewicht aluminium kozijn, een onzicht-bare 3D Kubica scharnier, een volledig geïntegreerd insteekslot zonder zicht-bare sluitplaat en een Bruynzeel deur. Een magnetisch mechanisme in het slotzorgt ervoor dat de deur geruisloos opent en sluit. Het systeem kan bij iedermuurtype en iedere dikte worden toegepast en is geschikt voor iedere wille-keurige stompe deur. < 9
 10. 10. INDRUKWEKKEND BOEKWERK Voorafgaand aan de traditionele houtborrel werd op de gezamenlijke stand van Centrum Hout, de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houton- dernemingen, de Nederlandse Bond van Timmer- fabrikanten en de Vereniging van Hout Skelet Bou- wers het eerste exemplaar uitgereikt van de tiende druk van het Houtvademecum, een uitgave van Centrum Hout en SDU Uitgevers. Het is een indruk- wekkend boekwerk geworden met 250 uniforme en overzichtelijk gerangschikte beschrijvingen van in Nederland gebruikte en verwerkte houtsoorten. Deze must-have voor bouwprofessionals en hout- liefhebbers beschrijft ook de bomen die het hout voortbrengen inclusief de botanische namen, de lokaal gebruikte namen, het herkomstgebied en toe- passingsadviezen. Tevens besteedt het boek aan- dacht aan recente ontwikkelingen op het gebied van houtmodificatie, verduurzaming, brandveilig- heid en duurzaam inkopen. Het eerste exemplaar werd door manager Eric de Munck van Centrum Hout uitgereikt aan oprichter Alex van de Beld van HAAL MEER INTERIEUR IN HUIS het internationaal werkende architectenbureau ONIX uit Groningen, architect van het jaar 2010 en Op de drukbezochte stand van Berkvens spreken we met commercieel medeontwerper van de houten verkeersbrug in directeur Johan van Rozendaal. Hij laat ons tal van nieuwe producten en Sneek die de cover siert. < concepten zien, waaronder een nieuw schuifdeursysteem voor de woning- bouw waarmee de deur moeiteloos in de wand wordt geschoven en op het- zelfde oppervlak meer ruimte wordt gecreëerd. Hij vertelt ons ook over een nieuw concept waarbij het kozijn niet meer in de ruwbouw, maar in de afbouw wordt gesteld. Dit concept bespaart de aannemer niet alleen veel werk. Er kan ook veel sneller gebouwd worden. We staan wat langer stil bij het houten montagekozijn. Het blijkt een hot item te zijn. Dit kozijn kan in dezelfde maatvoering worden geleverd als een metalen montagekozijn en maakt het mogelijk het interieur te verfraaien met een luxe stijldeur (foto). Er zijn in een woning gemiddeld zeven deuren maar met name voor de deur van de hal naar de woonkamer is dit een relatief goedkope optie om meer interieur in huis te halen. < Manager Eric de Munck van Centrum Hout presen- teert de tiende editie van het Houtvademecum UNIEKE ISOLATIEPLAAT VOOR SPOUWMUREN Knauf Insulation heeft haar assortiment minerale wolproducten uitgebreid met een unieke isolatieplaat voor spouwmuren: Cavitec 032 Premium. We bezoeken hun stand op de bouwbeurs en krijgen uitleg van marketing manager Benelux Céline Lustig en communicatiespecialiste Inge Hilberts: ‘Twee jaar geleden hebben wij een nieuwe generatie minerale wol geïn- troduceerd. In plaats van petrochemische derivaten maken wij nu gebruik van een bindmiddel op basis van duurzame grondstoffen. Deze ECOSE Technology heeft niet alleen in producten met een superieure duurzaamheid geresulteerd. Bij de productie van het nieuwe bindmiddel wordt ook nog eens 70% energie bespaard. Met de aanscherping van de Energie Presta- tie Eis (EPC) van 0,8 naar 0,6 per 1 januari 2011 was het van belang om te blijven doorontwikkelen en daarvan is de introductie van Cavitec 032 Pre- Marketing manager Benelux Céline Lustig (rechts) en mium één van de resultaten. Het is een glaswolplaat met een micro geper- communicatiespecialiste Inge Hilberts (links) van Knauf foreerde aluminiumfolie aan de ene kant en een naturel glasvlies aan de Insulation tonen een monster van Cavitec 032 Premium andere kant. Met een dunnere plaat bereiken we de hoogste Rc-waarde.’ <10
 11. 11. BEURSNIEUWS WINNAAR SCHENKT PRIJS AAN GOED DOEL Ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan heeft Trespa een internatio- nale wedstrijd voor haar wereldwijde dealernetwerk georganiseerd. De dealers werden eerst voor de uitdaging geplaatst om een slogan af te maken. Daarna ontvingen ze Think Trespa T-shirts en werden ze uitgeno- digd om zich daarin te laten fotograferen voor hun favoriete toepassing van Trespa Meteon. Met deze foto moesten ze de vrijwel onbeperkte ont- werpmogelijkheden laten zien. Jan-Peter Tulp van Jongeneel Enschede won één van de drie hoofdprijzen, een reis voor twee personen naar New York, maar besloot om de geldswaarde van deze prijs aan een goed doel te schenken. Hij koos voor de Stichting KIKA (Kinderen Kankervrij) die fondsen werft voor onderzoek op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn, meer genezing en meer kwaliteit van leven. Deze stichtingSLIM ALTERNATIEF VOOR WANDTEGELS heeft in haar bijna tienjarig bestaan al ongelooflijk veel bereikt en hoopt kinderkanker over vijftien jaar voor 95% geneesbaar te maken. <We brengen ook een bezoek aan de stand vanRET Bouwproducten. Daar krijgen we een demon-stratie van de tegelpanelen van Fibo Trespo enraken onder de indruk van het hoge tempo waar-mee ze kunnen worden gemonteerd. Daar valtniet tegenop te tegelen. De demonstratie wordtgegeven door Kees Bouman van bouwbedrijfBouwen met Bouman. Na afloop legt hij uit datdeze panelen zijn opgebouwd uit een drager van9 mm Berken multiplex met een HPL toplaag enbacking: ‘In de toplaag is een fraai tegelmotiefgefreesd, dat nauwelijks van echte tegels valt teonderscheiden. De panelen zijn voorzien van eenhandige klikverbinding waardoor ze naadloos opelkaar aansluiten. Ze zijn 100% waterbestendig endus bij uitstek geschikt voor alle denkbare ruim-tes waar direct contact met water is. Ze zijn al toe-gepast, onder meer bij de bouw van de nieuwebedrijfskantine van BAM Rotterdam en de reno-vatie van een particuliere badkamer. Probleem-loos.’ De Fibo Trespo tegelpanelen hebben een Op de fraaie stand van Trespa werd door countrymanager Frans van Tuel van Trespaafmeting van 240 cm bij 60 cm en kunnen in ver- International (links) en directeur Wilgard Daris van Koninklijke Jongeneel (rechts)schillende decoren worden geleverd. < een cheque van € 2.500 uitgereikt aan vrijwilliger Jorg Santen van Stichting KIKA OMGEEF JE MET INSPIRATIE De ontwikkelingsdrift van Trespa is niet te stuiten. Ze blijven de bouw- wereld verrassen met nieuwe gevelconcepten en daarmee concrete inhoud geven aan hun voortrekkersfunctie als toonaangevende vernieu- wer van hoogwaardige gevels. We spreken erover met global marketing manager Brechje Hanssen-Kuit: ‘Wij ontlenen onze ideeën aan inspire- rende vormen in kunst, design, mode en natuur en proberen ze te verta- len in opwindende en duurzame designconcepten. Daarbij hanteren we drie uitgangspunten. Meer diepte door verder te kijken dan het oppervlak en een nieuwe benadering van licht, donker en schaduw mogelijk te maken. Meer ritme door onverwachte patronen en verrassende structu- ren te creëren die kunnen veranderen naarmate het licht over de gevel speelt. En meer karakter door een onvergetelijke indruk achter te laten in herhalende of juist niet herhalende patronen. Omgeef jezelf met inspira-Global marketing manager Brechje Hanssen-Kuit tie. Dat is het leidende thema bij de gevelconcepten die we dit jaar intro-voor één van de inspirerende gevelconcepten op duceren. We werken ook aan een techniek waarmee we patronen onbe-de stand van Trespa International perkt kunnen laten doorwerken.’ < 11
 12. 12. Eer van je werk met Quickpaint Garant STRAKKE BUITENPLAAT MET VIJFTIEN JAAR GARANTIE Het is bekend dat Jongeneel een zeer uitgebreid assortiment plaatmateriaal heeft. Voor elke toepassing is een geschikte oplossing voorhanden. In dit artikel staan de schijnwerpers op Quickpaint Garant, een hoogwaardige buitenplaat voorzien van een speciale, direct overschilderbare toplaag. W e gaan te rade bij Niels Boelema. Hij is eindverantwoordelijk voor de inkoop van al het plaatmateriaal dat Jonge- neel aanbiedt: ‘We zijn continu op zoek naar de juiste producten en de juiste leveranciers. Daarbij deze buitenplaat leveren met een garantie van maar liefst vijftien jaar. Hij beschikt ook over een CE2+ markering en testen hebben uitgewezen dat de verfhechting optimaal is. Quickpaint Garant is in verschillende diktes leverbaar, waar- kijken we nadrukkelijk ook naar de werkprocessen bij de 10 en 12 mm uitvoeringen met twee lang- van onze klanten. Kunnen deze processen met sfineren direct onder de toplaag worden ver- behoud van resultaat worden vereenvoudigd, vaardigd. Dit wordt gedaan om de stabiliteit van zodat tijd en daarmee geld kan worden bespaard? de plaat te waarborgen. Van belang is ook dat we Onze keuze voor Quickpaint Garant is daar in de samen met de fabrikant een uitgebreid kwali- eerste plaats door bepaald. De basis van deze teitsdocument hebben opgesteld en dat elke ver- plaat is volledig opgebouwd uit rode hardhoutfi- scheping van dit product ter plekke door ons neren van eenzelfde densiteit en duurzaamheid. wordt gecontroleerd .’ Hij is aan beide zijden voorzien van een 390 Uitvoerder Tim Heijs grams MDO film. Deze speciale toplaag maakt het Stabiel en betrouwbaar van Bouwbedrijf OSDO mogelijk om hem direct af te lakken. Schuren en Niels Boelema raadt ons aan om de proef op de (links) en vertegenwoor- gronden is dus niet meer nodig. Het spreekt voor som te nemen en de toepassing van Quickpaint diger Erik van Dijk van zichzelf dat onze klanten daardoor veel tijd kun- Garant ook eens in de praktijk te bekijken. Samen Jongeneel Tilburg nen besparen. De keuze voor Quickpaint Garant met vertegenwoordiger Erik van Dijk van Jonge- (rechts) voor de erker is overigens niet alleen een keuze voor efficiëntie. neel Tilburg bezoeken we een project van Bouw- die ook met Quickpaint Het is ook een keuze voor zekerheid. De naam van bedrijf OSDO uit het Brabantse Dongen. Erik van Garant is gebouwd het product zegt het eigenlijk al. Jongeneel kan Dijk is wat je noemt een oude rot in het vak. Hij12
 13. 13. Het project omvat werkt al bijna vijfentwintig jaar bij Jongeneel en en beoordeling van de prijs/kwaliteit-verhouding19 vrijstaande woningen zat daarvoor ook al in het hout. Het ontbreekt hem gekozen voor Interplex gegrond als binnenplaat waarin 1.600 m2 dus niet aan de nodige kennis en ervaring. Hij en Quickpaint Garant als buitenplaat. Bij de keuze Quickpaint Garant legt uit dat OSDO al jaren een goede klant van voor Quickpaint Garant heeft de dikkere, kwalita- wordt verwerkt Jongeneel is: ‘OSDO bestaat al sinds 1977 en is in tief hoogwaardige toplaag de doorslag gegeven. de loop der jaren uitgegroeid tot een gerenom- Daarmee komen wij beter uit de bus dan onze meerde en veelzijdige bouwonderneming met directe concurrenten. En dat is niet zo verwon- een eigen identiteit en karakter. Tot op de dag van derlijk want door de 390 grams MDO film die aan vandaag is het een familiebedrijf. De naam ver- de buitenkant zit, kan na het aanbrengen en afpla- raadt het al een beetje: OSDO is door Henk van Os muren van de platen direct met het aflakken wor- en Jan van Dongen opgericht en wordt op dit den begonnen. Tel uit je winst. Quickpaint Garant moment door de tweede generatie bestuurd. In is voor veel toepassingen geschikt, met name deze regio behoren ze tot de middelgrote bouw- voor boeidelen, boeiboorden, dakoverstekken, ondernemingen. Het klantenbestand is zeer dakkapellen, windveren en andere buitenbetim- divers: van projectontwikkelaars en particulieren meringen. Bouwbedrijf OSDO heeft dit product al tot zelfstandige ondernemers, woningcorporaties, bij een aantal projecten naar volle tevredenheid vastgoedbeheerders en winkelketens. Ik heb ze toegepast: bij de bouw van 8 appartementen in leren kennen als een flexibel bouwbedrijf dat heel Molenschot, 24 woningen in Dongen, verschil- goed in staat is om hun werkwijze op een bepaald lende luxe woningen in Breda, Gastel en Ulven- project of een bepaalde behoefte af te stemmen. hout en nu dan bij dit fraaie project in Teteringen: Opvallend is dat ze ook voor hun werknemers 19 vrijstaande woningen aan de rand van Golfpark een stabiele en betrouwbare factor zijn. Langdu- De Haenen. Het schitterende clubhuis is eveneens rige dienstverbanden zijn geen uitzondering.’ door OSDO gebouwd. Jullie zien dat in dit project veel Quickpaint Garant is verwerkt. In totaal leve- Tel uit je winst ren wij hier 1.600 m2. Voor het maken van de ‘Als het om hout en plaatmateriaal gaat, zijn wij de foto’s lopen we mee met uitvoerder Tim Heijs. Hij huisleverancier van Bouwbedrijf OSDO. Dat doen wijst ons op een aantal details en steekt zijn we op basis van jaarafspraken. Met betrekking enthousiasme niet onder stoelen of banken: ‘Met tot het plaatmateriaal hebben ze na intern overleg Quickpaint Garant heb je eer van je werk.’< 13
 14. 14. 14
 15. 15. Sales manager projecten Peter Berden (beneden) van Bruynzeel Vloeren: ‘Wij zien het als onze taak om onze opdrachtgevers zoveel mogelijk te ontzorgen. Het was een uitdagend project, niet alleen vanwege de omvang maar ook van- wege de complexiteit’Bruynzeel levert vakwerkmet nieuwe vloerenSCHEEPVAARTMUSEUM SPECTACULAIR GERENOVEERDIn de laatste week van september is het zover. Dan opent het NederlandsScheepvaartmuseum in Amsterdam weer haar deuren en kunnen we ons indit markante gebouw weer aan onze indrukwekkende maritieme geschiedenislaven. Als leverancier aan Bruynzeel Vloeren is Koninklijke Jongeneel ook bijde grootscheepse renovatie betrokken geweest.N iet alleen het gebouw en de inrichting zijn onder handen genomen, ook de tentoon- stellingsvisie is grondig herzien en afge-stemd op de nieuwe generatie museumbezoe-kers. Het museum is sinds het jaar 1972 werd rond 1655 op een fundering van maar liefst 1.000 palen gebouwd en diende voor de opslag van kanonnen, zeilen, vlaggen en andere scheepsuitrusting. Vanaf het allereerste moment is het gebouw een toeristische trekpleistergevestigd in ’s Lands Zeemagazijn, het grootste geweest. Zo bood het dak de zeventiende-nog bestaande pakhuis van Amsterdam. Het eeuwse Amsterdammers een prachtig uitzicht over hun stad. ’s Lands Zeemagazijn is nu in oude luister hersteld en ademt weer de sfeer van de bouwtijd. Door bij de bouw van de nieuwe elementen metaal en glas toe te passen, blijft goed zichtbaar wat bij het oorspronkelijke ont- werp hoort en wat er nu aan is toegevoegd. Het meest opvallende nieuwe element is de glazen koepel die de binnenplaats spectaculair over- kapt. Hij is gevat in een raster van staal dat op de kompasroos en de kompaslijnen van oude zee- kaarten is gebaseerd. De buitengevel is oor- spronkelijk in schoon metselwerk opgetrokken. In de negentiende eeuw werd hij gepleisterd met Portland cement, destijds een revolutionair mate- riaal dat de indruk van natuursteen wekte. Ten- einde aan dit bijzondere pleisterwerk recht te 15
 16. 16. doen is gekozen voor een bijna transparante dek- dig stadium bij betrokken werden: ‘We zijn er king met een licht grijsgele kleur. Dit wekt de via de architect mee in contact gekomen. Gelet indruk dat de gevel net is gepleisterd. Door hem op onze naam in de markt en onze ervaring met niet egaal af te werken, zijn de tekenen des tijds dit soort projecten komt het vaker voor dat wij al niet verdoezeld en is de gevel in zijn historische vrij snel om advies worden gevraagd, zowel over context teruggebracht. de technische als over de kostentechnische aspecten. Tijdens de aanbestedingsfase kwamen De geprefabriceerde Vertrouwen de meeste aannemers bij ons terecht. De keuze is panelen bestaan uit een De houten vloeren in het gebouw zijn eveneens uiteindelijk op de BAM Utiliteitsbouw Regio brandwerende plaat en vernieuwd. Op de bouwbeurs spreken we met Amsterdam gevallen en zij hebben ons als onder- de eikenhouten parketde- Peter Berden. Hij geeft leiding aan de afdeling aannemer gekozen. We hebben het project tevo- len die in een bepaald projecten van Buynzeel Vloeren uit Roosendaal ren goed met elkaar doorgesproken, zodat het patroon moesten en heeft ook dit project onder zijn hoede gehad. beide partijen goed duidelijk was wat de valkui- worden gelegd Peter Berden vertelt dat ze er al in een vroegtij- len waren en hoe deze megaklus dus het beste kon worden geklaard. Voor de aannemer is het essentieel dat hij er daarna geen omkijken meer naar heeft. Wij zien het dan ook als onze taak om hem zoveel mogelijk te ontzorgen. Vertrouwen speelt daarbij een grote rol, een grotere rol dan prijs. Die moet uiteraard ook goed zijn, maar het is meer dan eens bewezen dat goedkoop uitein- delijk duurkoop blijkt te zijn. Een belangrijke fac- tor was ook dat onze vakkennis niet ter discussie stond en dat we vloerleggers in dienst hebben die weten hoe ze met de collega’s van de aanne- mer moeten samenwerken. Je moet het tenslotte samen doen.’ Bruynzeel-virus Peter Berden spreekt van een uitdagend project: ‘Niet alleen vanwege de omvang, maar ook van- wege de complexiteit. Zo mochten de vloeren er bijvoorbeeld niet als nieuw uitzien en moesten ze met behulp van een speciaal procedé zo’n dertig jaar worden verouderd. Het hout diende vanzelfsprekend hoogwaardig en duurzaam te zijn. In dit verband is gekozen voor Europees Eiken uit duurzaam beheerde bossen. Daarbij is ook aan de orde geweest dat wij als onderaan- nemer zowel FSC als PEFC gecertificeerd zijn. De nieuwe vloeren zijn over de oude vloeren heen gelegd. Als eerste stap heeft de aannemer er een brandwerende plaat op aangebracht. Als tweede stap is er een stalen raster opgezet, waarin alle techniek is ‘verstopt’. Jullie moeten daarbij denken aan luchtkokers, elektrakabels en datakabels. Als derde stap hebben wij daarop de in onze werkplaats geprefabriceerde panelen bevestigd. Deze panelen bestaan uit wederom een brandwerende plaat – zodat de techniek aan beide kanten is beschermd – en de eikenhouten parketdelen die in een bepaald patroon moesten worden gelegd. Het was zonder meer een uit- dagend project, ook vanwege het verloop dat in de vloer zat. Dat hoogteverschil kon namelijk niet altijd met de pootjes in het stalen frame worden opgelost. Gelukkig beschikken we bij Bruynzeel Vloeren over zeer ervaren vloeren- leggers die vaak al jaren bij ons in dienst zijn. Ze16
 17. 17. zijn allemaal besmet met het Bruynzeel-virus: je Het stalen raster waarinwerkt er maar heel kort of je gaat nooit meer bij alle techniek is ‘verstopt’ons weg. Daardoor is de onderlinge saamhorig-heid groot. Je kunt altijd een beroep doen op jecollega’s.’Logistieke eisenWe voeren het gesprek samen met managerRené van Oirschot van Jongeneel Moerdijk. Hij isverantwoordelijk geweest voor de levering vande Cempanel vloerplaten waarop Bruynzeel Vloe-ren haar parketdelen heeft verlijmd: ‘Voor onswas het ook een megaproject, niet in de laatsteplaats vanwege de logistieke eisen waaraan wemoesten voldoen. Op het project was er namelijknauwelijks ruimte voor opslag, zodat de vloe-renleggers het geleverde materiaal direct moes-ten kunnen verwerken. Dat betekende weer datwij steeds de juiste hoeveelheid Cempanel op hetjuiste moment bij de fabriek van Bruynzeel Vloe-ren in Roosendaal moesten aanleveren. Deafspraken die op de bouw werden gemaakt, Manager René vanwaren hierbij leidend. Het is vlekkeloos verlo- Oirschot van Jongeneelpen, mede doordat Jongeneel de voorraadfunc- Moerdijk: ‘Voor onstie ook kan vervullen. De keuze voor Cempanel was het ook een mega-vloerplaten was in dit geval een logische, milieu- project, niet in de laatsteverantwoorde keuze. Het zijn cementgebonden plaats vanwege de logis-houtspaanplaten die zowel brandwerend, geluid- tieke eisen waaraan wewerend als vochtwerend zijn.’ Over een paar moesten voldoen’maanden is het zover. Dan kunnen we ons weerlaven aan onze maritieme geschiedenis. In zijnnieuwe vorm zal het museum ook meer inspelenop de informatiebehoefte en de belevingswereldvan kinderen. Speciaal voor hen zijn met behulpvan digitale technieken een drietal thematen-toonstellingen ingericht. Onze gouden eeuwwordt daarbij haast vanzelfsprekend niet verge-ten, maar daarnaast worden de kinderen ook vir-tueel rondgeleid door het Amsterdamse haven-gebied en het binnenste van een walvis. Voelen,ruiken en horen. Het leert de kinderen (en hunouders) over de verhouding tussen de mens ende walvis die in de loop der eeuwen is veranderd:van onbekend monster tot knuffeldier. < 17
 18. 18. Project Nieuwbouw 28 woningen Achter de Jera Ysselsteyn Bouwbedrijf Aannemersbedrijf MJ Teunissen Ysselsteyn-Venray Eddie Kuenen Uitvoerder (foto rechts) Aandeel Jongeneel 1.875 m2 EPS 1.850 m2 Bauder isolatie 1.146 m2 Opstalan dakplaten 810 Stern steigerdelen Jongeneel Venlo Ed Papen Vertegenwoordiger (foto linksboven) Project Nieuwbouw Kinderdagverblijf Onderdeel van Brede Maatschappelijke Voorziening in de wijk De Kemp Kitskensberg-Heide Bouwbedrijf Geelen Vastgoed & Bouw Neer Montagebedrijf HBR Timmerwerken Weert Roel Renette Bedrijfsleider (foto rechtsonder) Aandeel Jongeneel 1.000m2 Rockpanel Verschillende kleuren Jongeneel Roermond Giel van de Leygraaf Verkoopleider (foto linksboven)18
 19. 19. PROJECTEN Foto’s Mens Zeist BouwDoorwerkprojectDoor een supertent over hetblok woningen heen te zetten,kon er onder alle weersomstan-digheden worden doorgewerkt.Tot volle tevredenheid van dewoning-bouwvereniging Kleur-rijk Wonen en de bewoners die Projecter een verdieping bijkregen Metamorfose 66 woningen Terweijde Culemborg Bouwbedrijf Mens Zeist Bouw Zeist Kees Dissel Projectleider Wiebe Mulder Werkvoorbereider Rob Kersbergen Uitvoerder Aandeel Jongeneel 1.050 m2 Trespa 1.000 m2 Plastica gezaagd en bewerkt 2.400 m2 Pellos 1.200 m2 Eternit 120 m2 Promatect 90 m3 Vuren PEFC Aftimmerhout Jongeneel Utrecht Willem Smorenburg Vertegenwoordiger Marjolein Kistemaker Verkoper binnendienst 19
 20. 20. Van der Valk maakt complete metamorfose door APPELMOES MET KERS RAAKT STEEDS VERDER UIT ZICHT Nootdorp was de eerste. Daarna volgden er nog drie en onlangs werd Almere geopend. Het zijn allemaal voorbeelden van de nieuwe koers die Van der Valk is gaan varen. Ze mikken op een hoger segment en dat is niet alleen aan de buitenkant te zien. V lak voor de opening van het viersterren Hotel Almere krijgen we de gelegenheid om een kijkje aan de binnenkant te nemen, samen met Paul Stam van Stam Bouw uit Uitgeest. Zijn bedrijf heeft de totale afbouw aankleding van een bepaalde ruimte te wijzigen als dat in de praktijk beter uitkwam, bijvoorbeeld als de lichtval anders was dan ze hadden gedacht. Je hoeft ze ook geen knollen voor citroenen te verkopen. Ze weten precies wat voor haar rekening genomen: ‘Friso Bouw heeft alles mag kosten.’ de ruwbouw uitgevoerd inclusief het metsel- werk en het dakwerk. Toen wij erin kwamen, Olympische Spelen was het een betonnen bak met een totale vloer- We vragen Paul Stam hoe lang hij met zijn bedrijf oppervlakte van maar liefst 21.000 m2. Een aan dit project heeft gewerkt: ‘We zijn in novem- geweldige uitdaging die we als jong bedrijf ber 2009 met de afbouw begonnen, uiteraard graag zijn aangegaan. Ik ben nu zo’n vijf jaar nadat we het totale project eerst hadden begroot geleden voor mijzelf begonnen en moest al vrij en tot overeenstemming waren gekomen. Ruim snel uitbreiden. Op dit moment werken we met een jaar dus. We hebben eerst de vleugel met de zo’n vijftien man waarvan ik er vijf in vaste dienst 180 luxueuze hotelkamers afgebouwd, waarbij heb genomen. We proberen zo goed mogelijk op het sanitair rechtstreeks door Linthorst is gele- de wensen van onze klanten in te spelen. Die verd en gemonteerd. Daarna zijn we met het cen- instelling is ons hier goed van pas gekomen, trale gebouw aan de slag gegaan. In dit centrale want het interieur van dit project heeft al doende gebouw zijn ook de aan het water liggende hotel- zijn definitieve vorm gekregen. Zowel de heer bar, de restaurants en de moderne vergaderfaci- Van der Valk als mevrouw Van der Valk, die de liteiten ondergebracht.’ Tijdens de rondleiding inrichting voor haar rekening nam, zijn zeer zien we dat de zestien multifunctionele verga- nauw bij de uitvoering betrokken geweest. Ze derzalen op een wel heel speciale wijze zijn vorm- aarzelden geen moment om de indeling en de gegeven. Op de wanden zijn gigantische fotopa- Directeur/eigenaar Paul Stam (links) van Stam Bouw: ‘We proberen zo goed mogelijk op de wensen van onze klan- ten in te spelen’ Vertegenwoordiger Bert van der Meij (rechts) van Jongeneel Alkmaar: ‘Het contact blijft altijd bij de vestiging waar het betrokken bouwbedrijf klant is’20
 21. 21. nelen aangebracht van succesvolle Nederlandsesporters op Olympische Spelen, vanaf FannyBlankers-Koen op de Olympische Zomerspelenvan 1948 in London tot Nicolien Sauerbreij op deOlympische Winterspelen van 2010 in Vancouver.We bekijken ook een aantal hotelkamers. Ze zijnstijlvol ingericht en van alle moderne gemakkenvoorzien. Het hotel beschikt ook over een bin-nenzwembad met een fraaie mozaïekvloer waarindoor de bijzondere lichtval ook parelmoer lijkt tezijn verwerkt. Het afwerkingsniveau is zondermeer hoog te noemen, een viersterren hotelwaardig. Dat geldt ook voor het receptiemeubel,het barmeubel, de buffetten en de kasten die wein het vergadercentrum hebben gezien. PaulStam neemt het compliment dankbaar in ont-vangst: ‘Het meeste daarvan hebben we in onzeeigen werkplaats kunnen vervaardigen.’ Het ver- 21
 22. 22. vult hem van een zekere trots. Hij besluit met gevoel voor understatement: ‘Ja, we laten hier een aardig stukje werk achter.’ Persoonlijke relatie In de nazit schuift Bert van der Meij aan. Hij is vertegenwoordiger bij Jongeneel Alkmaar en legt uit dat het niet uitmaakt waar het werk wordt uitgevoerd: ‘het contact blijft altijd bij de vesti- ging waar het betrokken bouwbedrijf klant is. Dat maakt het mogelijk om een persoonlijke rela- tie op te bouwen en de praktijk leert dat het dan beter functioneert. Je weet wat je aan elkaar hebt. Voor het bouwbedrijf van Paul Stam ben ik het aanspreekpunt, ook als er een keer proble- men zijn want dat komt natuurlijk ook wel eens voor. Zo functioneerde de kooiarm op één van onze vrachtwagens een keer niet en kon er de hele morgen niet worden gelost.’ Paul Stam springt er direct tussen: ‘Maar dat is overmacht. In de regel heb ik niets te klagen gehad. Jonge- neel heeft hier behoorlijk wat materiaal geleverd en dat is over het algemeen probleemloos ver- lopen.’ Paul Stam somt het op: ‘We hebben hier vooral veel hout en plaatmateriaal geleverd, waaronder al het hout voor de constructie van de plafonds en al het Ocoume multiplex voor de gordijnkoven. Daarnaast hebben ze het Metal Stud voor de verlaagde plafonds bij ons besteld, alsmede maar liefst 8.000 m2 gipsplaten en de 2.000 m2 houtwolcementplaten voor de parkeer- kelder. We hebben een scherpe prijs moeten maken, maar dat was de order in volume meer dan waard.’ Tegen het einde van ons bezoek maken we ook nog kennis met Robert van der Valk, die het hotel met zo’n 120 tot 140 man per- soneel gaat runnen. Hij bevestigt dat het hore- caconcern langzaam maar zeker van haar wat Op de wanden van de oubollige imago afstapt en zich op een wat hoger vergaderzalen zijn foto- segment gaat richten: ‘De appelmoes met kers panelen van succesvolle raakt steeds verder uit zicht, maar we waken er sporters op Olympische wel voor dat het gezellig blijft en dat onze klan- Spelen aangebracht. ten waar voor hun geld krijgen.’ < De 180 hotelkamers zijn stijlvol ingericht en van alle moderne gemakken voorzien Manager Robert van der Valk van Hotel Almere: ‘We waken er wel voor dat het gezellig blijft en dat onze klanten waar voor hun geld krijgen’22
 23. 23. Bedankt! Jongeneel bedankt Berkvens, Bruynzeel Deuren, Fermacell, Jackon Insulation, Knauf, Mill panel, Promat, RET Bouwproducten, ThyssenKruppStokvis Plastics en Werzalit voor de geweldige samenwerking na de brand van onze vestiging in Tilburg. Mede dankzij u zijn wij in staat geweest onze activiteiten op zeer korte termijn te hervatten.

×