Inhout 32 Jongeneel Houthandel en Bouwmaterialen

1,624 views

Published on

Houthandel Koninklijke Jongeneel B.V. verkoopt en distribueert hout, plaatmateriaal en bouwmaterialen aan de professionele bouw en industrie via een landelijk netwerk van 44 vestigingen. Jongeneel is specialist in naaldhout, hardhout, plaatmaterialen, maar ook in deuren, plafonds, isolatie, keukens en nog veel meer aanverwante bouwmaterialen.
Op het gebied van gevels, wand-, en plafondbetimmering of systeemplafonds is Jongeneel Projecten de juiste partner.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,624
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inhout 32 Jongeneel Houthandel en Bouwmaterialen

 1. 1. INHOUT 32 juni 2011Houtskeletbouw heeft de toekomstAANZIENLIJKE REDUCTIE VAN DE FAALKOSTENSuperspecialisten in bevestigingsmaterialenSPECIALE COATING OM SPLEETCORROSIE TE VOORKOMENMill Panel nummer één in innovatieve deurpanelenWAARDE TOEVOEGEN MET ALUMINIUM EN KURKUnieke stadsboerderij voor mensen met een beperkingKLANT VAN JONGENEEL ZET FRAAI WOONGEBOUW NEER
 2. 2. Paintboard Prim is een vezelcement strook of -plaat voorzien van een in twee lagenaangebrachte grondlaag. U kunt een dakrand of geveldeel dus geheel in uw eigenkleur afwerken met slechts één eindlaag.Kant & klaar productKant en klare stroken voor dakranden / voorboren niet nodig /optimale verfhechting / géén extra randafwerkingUiterst duurzame oplossing voor uw klantVezelcement: brandveilig / water- & vochtbestendig / bestand tegen schimmels enongedierteBijzonder fraai eindresultaatOnzichtbare bevestiging door middel van verzonken schroefkoppen / geen brededilitatievoegenLaat u verrassen door de aantrekkelijke m2 prijs!Neem contact op met uw Jongeneel vestiging voor meer informatie. www.eternit.nl
 3. 3. INHOUD 10 NIEUWS › Bijna 60 jaar klant bij Jongeneel › Brandveilige vloerconstructie › Olympische binnendeur › Fraaie details › Unieke lunchroom 18 PROJECTEN › Drie nieuwe LZV-paviljoens4 Houtskeletbouw heeft de toekomst Bennebroek › Verbouwing kantoor KIA Motors Nederland Breukelen Internationaal jaar van de bossen De Verenigde Naties heeft 2011 uitgeroepen tot het internationale jaar van de bossen met als doel om het publieke bewustzijn van gezonde bossen en duurzaam bosbeheer te vergroten. Ter gelegenheid van dit themajaar heeft14 Mill Panel nummer één in 8 Superspecialisten in PEFC Nederland een speciale postzegel innovatieve deurpanelen bevestigingsmaterialen laten ontwerpen. Ze zijn per velletje van 10 stuks te koop. Meer informatie via info@pefcnederland.nl20 Unieke stadsboerderij voor mensen met een beperkingInhout is het relatiemagazine van Koninklijke Jongeneel. Het verschijnt vier keer per jaar. Uw verslaggevers Henk ten BouwhuisRedactie Luc Abbing, Henk ten Bouwhuis, Klara Mussche en Henk Fieggen Redactieadres Koninklijke en Henk Fieggen (rechts) op bezoek bijJongeneel, Afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 49, 3500 AA Utrecht. Telefoon 030 2346347.info@jongeneel.nl. www.jongeneel.nl Realisatie Mediabizz, Amersfoort. Fotografie Henk ten De Amsterdamsche Tram, een totaalBouwhuis Vormgeving Sok visueel management, Amsterdam Productie Grafisch Bedrijf Tuijtel, verwaarloosde tramwagon uit 1927 dieHardinxveld-Giessendam op initiatief van de Amsterdamse onder- nemer Edwin Weigert tot een unieke lunchroom is omgebouwd. In de rubriek Nieuws leest u er meer over. 3
 4. 4. Houtskeletbouw heeft de toekomst AANZIENLIJKE REDUCTIE VAN DE FAALKOSTEN Houtskeletbouw is een bouwsysteem waarbij een gebouw op een fundering van gewapend beton met behulp van geprefabriceerde vloer-, wand- en dakelementen kwalitatief hoogwaardig in no-time water- en winddicht wordt opgeleverd. Deze supersnelle bouwmethode heeft meer voordelen. We steken ons licht op bij Centrum Hout.4
 5. 5. De prefab bouwelemen- ten worden kant-en- klaar op de bouwplaats aangeleverd Manager Eric de Munck van Centrum Hout: ‘Houtskeletbouw is ook een geschikt bouwsysteem voor de renovatie van de bestaande, verouderde woningvoorraad’Het is een indrukwek- kend gezicht als de prefab elementen worden geplaatst. E ric de Munck is manager van Centrum Hout, één van de activiteiten onder de para- plu van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). We ontmoeten hem op een zonovergoten terras in sche stap omdat beide sectoren elkaar door bran- chevervaging steeds meer overlappen. De VVNH werkt ook intensief samen met de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT). Daarbij gaat het om Maatschappelijk Verantwoord Onder- Almere, waar Centrum Hout is gevestigd. Het nemen. Met hun gezamenlijke actieplan ‘Bewust onderwerp is houtskeletbouw, maar we vragen met hout’ willen ze in nauwe samenwerking met hem om eerst wat meer te vertellen over de alle andere schakels in de houtketen een impuls VVNH en Centrum Hout: ‘Als brancheorganisatie geven aan het gebruik van duurzaam geprodu- voor de houtimport en de houthandel behartigt ceerd hout. In 2015 moet 50% van het hardhout, de VVNH de belangen van haar 150 leden waar- 85% van het plaatmateriaal en 100% van het onder grote, middelgrote en kleine bedrijven. naaldhout dat door hun leden wordt geïmpor- Met hun in totaal 255 vestigingen hebben ze een teerd en verwerkt, aantoonbaar afkomstig zijn marktaandeel van naar schatting 65%. De VVNH uit duurzaam beheerde bossen. Het belang hier- werkt aan een nauwe samenwerking met de van staat buiten kijf. Bossen zuiveren onze lucht, eveneens Koninklijke HIBIN, de brancheorgani- produceren de milieuvriendelijke grondstof hout satie voor de bouwmaterialenhandel. Een logi- en binden zo het schadelijke broeikasgas CO2. 5
 6. 6. Het zijn natuurlijke fabrieken die ons helpen om de klimaatverandering tegen te gaan. Als onze bossen duurzaam worden beheerd, dan blijven ze ons tot in lengten van jaren hout leveren en is hout een onuitputtelijke grondstof.’ Kenniscentrum ‘Binnen de VVNH opereren we met verschillende secties die elk een eigen bestuur hebben. Eén van die secties is de sectie houtpromotie en - voorlichting. Zij hebben als taak om het verant- woord gebruik van hout en houtproducten te sti- muleren. Daarbij speelt Centrum Hout een centrale rol. Als kenniscentrum op het gebied van hout, houttoepassingen en plaatmaterialen houden we ons niet alleen bezig met promotie en voorlichting, maar ook met onderzoek en infor- matie. Bouwbedrijven vormen voor ons een belangrijke doelgroep. Ze kunnen op verschil- lende manieren bij ons terecht. Zo hebben we een aparte website (www.houtinfo.nl) waarop we onze kennis toegankelijk hebben gemaakt, van informatie over bossen tot en met informatie over toepassingen. Je vindt er ook informatie over onderwerpen als duurzaam bosbeheer, cer- tificering, duurzaam bouwen, houtmodificatie, brandeigenschappen, gelamineerd hout en her- gebruik, eigenlijk te veel om op te noemen. Het zijn op dit moment al meer dan 1.100 webpagina’s, waarin je overigens gemakkelijk je weg kunt vin- den, onder meer via een handige zoekmachine. Voorts hebben we een houtinformatielijn (0900 – 5329946) en een helpdesk voor vragen op het gebied van gecertificeerd hout. Om bouwfouten te voorkomen geven we in de beginfase van een bouwtraject adviezen met betrekking tot bepaalde ontwerpdetails, beoogde houtconstructies en keuze van houtsoorten. Tijdens dit gratis spreek- uur kijken we dan samen met architecten naar de bouwtekeningen. Dat doen we tegenwoordig ook met bouwbedrijven en opdrachtgevers die steeds meer in bouwteams opereren. Een ander voor- beeld van onze dienstverlening zijn de zoge- naamde ‘houtwijzers’ met technische informatie en verwerkingsinstructies, die wij speciaal voor bouwbedrijven, timmerfabrikanten en zzp-ers uit- geven. Zij kunnen ze gratis bij ons bestellen of van onze website downloaden. Een veelgebruikte ‘houtwijzer’ is die over gevelbekleding.’ KOMO-keur Eric de Munck steekt zijn enthousiasme over houtskeletbouw niet onder stoelen of banken: ‘Alle houttoepassingen die je kunt bedenken, komen erin samen. Daarnaast worden met hout- skeletbouw gezonde, comfortabele en waarde- vaste gebouwen gerealiseerd die ook nog eens bijdragen aan een beter milieu. Ze zijn van nature energiezuinig en het gebruik van hout verlaagt de uitstoot van broeikasgassen (CO2) waardoor6
 7. 7. de opwarming van de aarde wordt vertraagd.Houtskeletbouw zoals we dat in Nederland toe-passen, is een bouwsysteem waarbij gebouwenals het ware industrieel worden geproduceerd.Ze worden met pasklare prefab elementen inelkaar gezet. Het is een bouwmethode met velevoordelen. Ik noem er vier: kwaliteit, efficiëntgrondstofgebruik, supersnelle bouwtijd en min-der faalkosten. De kwaliteit is gegarandeerdomdat de prefab elementen onder gecontro-leerde omstandigheden door specialisten wor-den vervaardigd. In dit verband is ook van belangdat de leden van de Vereniging Hout Skelet Bou-wers (VHSB) aan KOMO-eisen moeten voldoen,zowel met betrekking tot de bouwelementen alsmet betrekking tot de plaatsing ervan. Het voor-deel van een efficiënt grondstofgebruik ligt voorde hand: je kunt precies inkopen wat je nodig gieneutraal) in 2020. Met houtskeletbouw kun je Een gebouw kan binnenhebt. Een bijkomend voordeel is dat je op de hier nu al eenvoudig op aansluiten en als het ware één of twee dagen water-bouwplaats nauwelijks afval hebt. Wat de super- tien jaar vooruitdenken.’ We nemen een kijkje bij en winddicht wordensnelle bouwtijd betreft zullen jullie straks zien dat de bouw van een HSB-woning in Emmeloord. Het opgeleverdeen gebouw binnen één of twee dagen water- en project wordt voor een particuliere opdrachtgeverwinddicht kan worden opgeleverd, waarna de gebouwd door VDM Woningen uit Drachten. Hetafbouw kan beginnen. De gevelafwerking is hele- is een indrukwekkend gezicht. Dat geldt zowelmaal vrij. Men kan kiezen voor metselwerk, pleis- voor de trailers met de geprefabriceerde bouw-terwerk, hout, plaatmateriaal, keramische ele- elementen als voor de kranen, het tempo en hetmenten of een combinatie van deze materialen.’ vakmanschap waarmee ze op hun plaats worden gezet. Eric de Munck staat er geroutineerd bij te kij-Renovatie ken: ‘Houtskeletbouw is ook een geschikt bouw-‘De praktijk heeft geleerd dat de faalkosten bij systeem voor de renovatie van de bestaande, ver-houtskeletbouw minder dan 5% bedragen. Tegen- ouderde woningvoorraad. Het gaat daarbij omover die lagere faalkosten staan weliswaar hogere zo’n drie miljoen woningen waarvan de CO2-emis-inkoopkosten, maar de praktijk heeft ook geleerd sie tweeënhalf tot drie keer zo hoog is als bijdat je per saldo nog steeds goedkoper uit bent’. nieuwbouwwoningen. Tel daarbij op dat de ener-Eric de Munck benadrukt voorts dat houtskelet- giekosten de komende jaren flink zullen stijgen enbouw zeer flexibel is met het oog op energiezuinig je hebt voor de bewoners eveneens een overtui-bouwen: ‘De overheid stelt steeds hogere eisen. gend argument om ermee in te stemmen. Je laatDe Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is met het casco staan en voorziet de woningen vaningang van 1 januari van dit jaar verlaagd van 0,8 nieuwe geprefabriceerde gevels en daken. Denaar 0,6 en zal in de toekomst nog verder worden supersnelle bouwtijd spreekt hierbij uiteraard ookverlaagd, naar 0,4 in 2015 en zelfs naar 0,0 (ener- in het voordeel van houtskeletbouw.’< 7
 8. 8. Superspecialisten in bevestigingsmaterialen SPECIALE COATING OM SPLEETCORROSIE TE VOORKOMEN Jongeneel is toonaangevend in het leveren en monteren van gevelbekleding. Bij het bevestigen wordt samengewerkt met NES uit Almere, een superspecialist als het om het schroeven van plaatmateriaal gaat. Hoog tijd voor een nadere kennismaking. O nze gesprekspartners zijn algemeen direc- teur Gerard de Jong en inkoper Ferry van der Horst. We zijn altijd benieuwd naar de historie van de bedrijven die we bezoeken en naar de achtergrond van hun namen. Dat is ook dit keer de eerste vraag die we stellen. Gerard de Jong: ‘NES staat voor Northern Engineering Ser- vices. De keuze voor deze naam had alles te maken met de Engelssprekende investeerder waarmee de oprichters van dit familiebedrijf des- tijds in zee zijn gegaan. Hij stelde twee aanvul- lende voorwaarden: hij wilde de naam van het bedrijf waarin hij zou gaan investeren, kunnen uit- spreken en hij wilde dat er een technische compo- nent in zat, mede gelet op de offshore markt waar- aan we toen leverden. Het bedrijf werd exact 35 jaar geleden opgericht door Hans Hooijkaas en Joop NES produceert haar van der Horst, de vader van Ferry. Het begon alle- schroeven in vele hon- maal op een zolderkamer in Diemen. Al spoedig derden kleuren, zodat verhuisde het bedrijf naar een winkelpand en ver- voor elke gevelplaat een volgens naar een bedrijfspand in Weesp. In 1987 bijpassende schroef kan werd het braakliggende terrein ernaast gekocht, worden geleverd waarop een nieuw bedrijfspand werd neergezet8
 9. 9. Algemeen directeur met een opslagruimte van 1.500 m2. Het bedrijf Gerard de Jong (r) en bleef snel groeien en op een gegeven moment inkoper Ferry van der stonden de voorraden tot aan het plafond. Toen is Horst (l): ‘Wij leveren dit pand hier in Almere betrokken met een opslag-verschillende schroeven ruimte van 3.000 m2. Een verdubbeling dus. In de voor verschillende loop der tijd is Joop van der Horst uitgekocht en is toepassingen’ het bedrijf in handen gekomen van de zonen van Hans Hooijkaas, Robert en Frank. Robert houdt zich bezig met inkoop en productontwikkeling en Frank richt zich op de verkoop en de ontwikkeling van de Amerikaanse markt.’ Moffellak Op het gebied van gevelbekleding is Jongeneel een toonaangevende leverancier. Bij het bevesti- gen van de gevelplaten zijn er in principe twee opties: schroeven of lijmen. Als het om schroeven laag die in roestplekjes kunnen veranderen. Door gaat, werkt Jongeneel samen met NES, op haar de schroeven in samenwerking met onze leve- gebied ook een toonaangevende leverancier en rancier van een speciale, unieke coating te voor- een echte superspecialist. Gerard de Jong: ‘Wij zien, hebben we dit probleem weten op te lossen. leveren verschillende schroeven voor verschil- Overigens is het meer een esthetisch dan een lende toepassingen. Elke toepassing stelt name- constructief probleem.’ lijk zijn eigen eisen. We beschikken over een bij- zonder breed assortiment dat voornamelijk wordt Perfecte passing gebruikt bij het monteren van daken, wanden en Ferry van der Horst legt uit dat de schroeven als gevels, maar bijvoorbeeld ook bij de binnenaf- halffabricaat uit Azië worden geïmporteerd: ‘Ze bouw en in de installatietechniek. Het monteren komen in bulkverpakking bij ons binnen en krij- van gevels is voor ons een belangrijke groeimarkt. gen dan eerst die speciale anti-spleetcorrosie Hiervoor hebben wij onze speciale S&L schroe- behandeling. Voordat we ze verder verwerken, ven ontwikkeld. Ze zijn op de kop voorzien van wordt elke zending gecontroleerd. Daarna wor- een UV-bestendige, krasvaste moffellak, die aan den de schroeven in onze eigen paintshop de hoogst mogelijke eisen voldoet met betrek- gekleurd en wederom gecontroleerd. We hebben king tot duurzaamheid en belastbaarheid. We pro- alle gangbare kleuren van alle gangbare produ- duceren deze schroeven in vele honderden kleu- centen van gevelplaten in alle gangbare maten op ren, zodat voor elke gevelplaat een bijpassende voorraad. De laatste jaren zien we een verschui- schroef kan worden geleverd. Indien gewenst ving naar meer individuele geveloplossingen. wordt er met behulp van een speciaal procedé Omdat we de productie en logistiek zelf doen, een nieuwe kleur aangemaakt. We kunnen dus kunnen we daar probleemloos op inspelen. We altijd een 100% match garanderen.’ Ferry van der kunnen zeer snel schakelen, ook als er een keer Horst wijst op de extra scherpe punt waarmee ze een klacht is. Die wordt binnen 24 uur verholpen.’ snel te centreren en te verwerken zijn: ‘Een Gerard de Jong en Ferry van der Horst geven een belangrijk pluspunt is voorts dat onze schroeven rondleiding door het bedrijf. We raken onder de tegen spleetcorrosie zijn behandeld. Vooral in indruk van hun voorraadpositie en brengen ook kuststreken en industriële omgevingen kwamen een bezoek aan de paintshop en de productieaf- er steeds meer problemen met roestvorming. Er deling. Gerard de Jong: ‘De productie werd vroe- ontstaan dan minuscule haarscheurtjes in de lak- ger uitbesteed, maar zoals jullie zien, gebeurt dat tegenwoordig hier in ons bedrijf, in samenwerking met de sociale werkplaats. In de paintshop werken we met een speciale elastische lak. Zowel de coa- ting tegen spleetcorrosie als de lak die we gebrui- ken, zijn uitgebreid getest en aan laboratorium- proeven onderworpen.’ Tenslotte staan we nog even stil bij de relatie met Jongeneel. Gerard de Jong: ‘Jongeneel is voor ons een belangrijke part- ner waarmee we al een aantal jaren goed samen- werken. Zij leveren onze schroeven onder hun eigen naam. We verpakken ze in doosjes van 100 stuks en leveren er per doosje een gratis insert bit bij. Voor een perfecte passing.’ < 9
 10. 10. OLYMPISCHE BINNENDEUR Op 27 juli 2012 beginnen de Olympische Spelen in Londen. Het worden de eerste groene Olympische Spelen. De CO2 uitstoot wordt geminimaliseerd en voor de bouw van het Olympisch stadion, de sport- complexen en het atletendorp zijn hoge eisen gesteld aan de materiaalkeuze. Zo moest het hout afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen met het FSC-label als bewijs. Het Belgische Theuma, één van de kernleveranciers van Jongeneel, heeft 25.000 binnendeuren mogen leveren voor de woningen in het atletendorp. Ze hebben de organisatie ervan weten te overtuigen dat de door hen ontwikkelde duurzame binnendeur van Olympisch niveau is. Hij is gemaakt van FSC-gecertificeerd hout, 43 mm dik en afgewerkt met drie lagen UV-lak. Atleten van over de hele wereld zullen hem tijdens de Olympi- sche Spelen honderdduizenden keren open en dicht doen en ook daarna blijft hij in gebruik, want het atle- tendorp krijgt na de Olympische Spelen een nieuwe BIJNA 60 JAAR KLANT BIJ JONGENEEL bestemming als groene woonwijk. < We brengen een nostalgisch bezoekje aan het afhaalcentrum van Jonge- neel aan de Loosduinsekade in Den Haag, want ze staan op het punt om te verhuizen. In mei betrekken ze een nieuw pand in de wijk Zichtenburg in het zuidwesten van Den Haag. Het adres wordt De Werf 7F. We lopen nog even door de loods en maken een praatje met Rob Doove van Aan- nemingsbedrijf J. Doove & Zn die het nodige hout en plaatmateriaal aan het opladen is. Het blijkt bepaald niet de eerste keer te zijn: ‘We zijn al sinds 1954 klant bij Jongeneel. In dat jaar begon mijn vader Jan, die de respec- tabele leeftijd van 94 jaar heeft bereikt, als wagenmaker. Hij maakte en repareerde onder meer bakkerswagens voor HUS. Dat was in die tijd een vermaarde bakkerij die niet alleen over een groot aantal winkels beschikte, maar onder namen als Lensvelt Nicola en Van der Meer & Schoep ook langs de deur ging. Het plaatmateriaal dat mijn vader nodig had, haalden we bij de RET, de voorloper van Jongeneel die toen aan het Wagenplein was gevestigd.’ Oogappels niet ver van de boom ‘Later, nadat RET Jongeneel was geworden, haalden we er ook al het hout. Zelf zit ik vanaf 1964 in de zaak. Inderdaad, dat is bijna 50 jaar geleden en ik ben van plan om die ook vol te maken. In 2014 bereik ik de pensioen- gerechtigde leeftijd en dan is het zover. In de loop der tijd is het bedrijf van een wagenmaker in een all-round timmerbedrijf veranderd. De laatste jaren leggen we ons toe op het opknappen van leegkomende huurwo- ningen. Ze moeten vaak helemaal worden gestript en opnieuw worden afgebouwd. Laatst had ik een woning die 55 jaar lang door dezelfde huur- der was bewoond en waar 55 jaar niets aan was gedaan. Nou, dan heb je een behoorlijke klus. We halen ons hout en plaatmateriaal nog steeds bij Jongeneel en dat zal ook wel zo blijven. We zijn altijd netjes behandeld en hebben nooit een reden gehad om naar een ander te gaan.’ We vragen Rob Doove of hij een opvolger heeft: ‘Nee, als ik stop, dan is het over. Ik heb twee dochters. De ene is secretaresse bij een grote makelaar in Rot- terdam en de ander werkt als kok in restaurant L’Elephant in Zoetermeer, dat dezelfde naam draagt als de houtproducten van Dekker Hout en dezelfde eigenaar heeft.’ Zijn oogappels blijken dus niet heel ver van de boom te zijn gevallen. <10
 11. 11. NIEUWS UNIEKE LUNCHROOM De Amsterdamsche Tram. Dat is de naam van de bijzondere horecagele- genheid die onlangs vlakbij het Amsterdamse station Sloterdijk werd geopend. Op initiatief van ondernemer Edwin Weigert is een totaal ver- waarloosde tramwagon uit 1927 tot een unieke lunchroom omgebouwd. Hij heeft dit project kunnen realiseren dankzij een samenwerking met het ROC en het Hout- en Meubileringcollege. Samen met de medewerkers van de sociale werkvoorziening Pantar tekenden de leerlingen van deze beide onderwijsinstellingen voor het binnenwerk en de meubels. Het geheel is subliem afgewerkt door bouw- en schildersbedrijf Reinders. Jongeneel Amsterdam heeft ook een steentje bijgedragen door de materialen voor de afwerking van de binnenkant en het hout dat in de kozijnen is verwerkt, gratis te leveren. Edwin Weigert heeft al heel wat vaste klanten uit deFRAAIE DETAILS nieuwe kantooromgeving rondom het station weten te werven. Binnenkort krijgt hij een drankvergunning. Dan hoopt hij ook dé plek te worden voorDe persoonlijkheid van een gebouw wordt de borrel na het werk. <meestal door de gevel bepaald. Als onbetwistemarktleider op het gebied van gevelbekledingbedient Jongeneel de markt met een ruime keuzeaan kwalitatief hoogwaardige materialen, waar-onder de producten van steni. Ze worden gepro-duceerd met behulp van polyester en glasvezelen kennen twee verschillende uitvoeringen: steniNature en steni Colour. In het geval van steniNature worden steentjes in de basisplaatgestrooid en ontstaat een gevel met de kwalitei-ten van natuursteen. Er zijn vele variaties, zowelin de grootte als in de kleur van de steentjes.Steni Colour kan in principe in elke gewenstekleur worden geleverd en ook nog eens in drieverschillende glansvarianten: mat, halfmat enhoogglans. Beide materialen kunnen tevens alshoekelement of als U-element worden geleverd.Op maat. Waar bij hoekoplossingen normalitertwee losse panelen op elkaar moeten aansluiten,kan in een ontwerp met steni één element wor- Ondernemer Edwin Weigert van De Amsterdamsche Tram (r) en vertegenwoordigerden toegepast. Het levert fraaie details op. < Edwin de Vries van Jongeneel Amsterdam (l) bespreken de sublieme afwerking BRANDVEILIGE VLOERCONSTRUCTIES Als gevolg van Europese regelgeving zijn de normen voor 60 minuten brandwerende vloerconstructies aangescherpt. Ze vereisen over het algemeen meer materiaal. Voor Fermacell was dit de directe aanleiding om de vloer- en plafondcon- structies waarin haar gipsvezelplaten zijn verwerkt, te laten testen. Deze tests werden uitgevoerd door Efectis, dat algemeen wordt beschouwd als hét centrum voor brandveiligheid. De basisopstelling was (van boven naar beneden) opgebouwd uit het vloerelement 2E11, 18 mm OSB, een balklaag gevuld met 100 mm steenwol, stroken van 12,5 mm gispvezelplaat tegen de onderzijde van de balklaag, een onderconstructie en een laag van 12,5 mm gipsvezelplaat. Na vragen uit de markt werden ook andere constructies getest. Zo bleek een opbouw met een houten regel of een stalen veerregel ook aan de nieuwe nomen te voldoen, evenals de variant zonder de 12,5 mm stroken tegen de onderzijde van de balklaag. De conclu- sie was dat Fermacell voor elke situatie een brandveilige oplossing heeft. < 11
 12. 12. Wat betekent duurzaamheid voor de sponsors? JONGENEEL-WNF-FSC GOLFTOERNOOI IS EEN TRADITIE GEWORDEN Met de opbrengsten van het jaarlijkse Jongeneel-WNF-FSC Golftoernooi worden inheemse bevolkingsgroepen in het Peruaanse Amazonegebeid in staat gesteld om via duurzaam bosbeheer een duurzaam bestaan op te bouwen. Het wordt dit jaar al weer voor de vierde keer georganiseerd. We hebben vijf sponsors gevraagd naar de betekenis van duurzaamheid voor hun eigen bedrijf. C ommercieel manager Johan Spijker van Weekamp Deuren stelt dat zijn bedrijf zich zeer bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid: ‘De wereld om ons heen verandert voortdurend. Niet met grote sprongen FSC-gecertificeerd met een FSC COC-certificaat. Daardoor zijn onze afnemers te allen tijde verze- kerd van een duurzaam geproduceerd product. Met het FSC-keurmerk vervaardigen we – naast Accoya© – deuren van Meranti, Tatajuba en van vandaag op morgen, maar geleidelijk. Voor andere premium hardhoutsoorten. Binnenkort ons is duurzaamheid dan ook een langetermijn- brengen we ook deuren van Merbau op de markt, visie, geen hype. Door continu stapjes te zetten, waarbij de legaliteit door middel van een DNA- hebben we een duurzame voorsprong opge- analyse wordt bevestigd.’ Het jaarlijkse Jongeneel- bouwd. Deze voorsprong proberen we uit te bou- WNF-FSC Golftoernooi wen door ook onderzoek te doen naar alterna- ISO 14001 wordt gespeeld op de tieven voor de traditionele hardhoutsoorten. Zo Trespa International combineert kwaliteit met fraai gelegen golfbaan hebben we onlangs een octrooi geregistreerd duurzaamheid. Ze werden als één van de eerste van Golf & Countryclub voor de constructie van stapeldorpeldeuren van fabrikanten van plaatmateriaal ISO-gecertificeerd Herkenbosch in het thermisch gemodificeerd naaldhout en zijn wij conform de 14001-norm. Deze normering Noord-Limburgse land als introductiepartner voorloper bij het toepassen beschrijft de eisen waaraan moet worden vol- vlakbij Roermond van Accoya© gemodificeerd naaldhout. Wij zijn daan voor het opzetten, implementeren, onder-12
 13. 13. voeren. Hiermee houden we dus ook nog eens behoorlijk wat vrachtauto’s van de weg.’ Groen equivalent In het gesprek met algemeen directeur Arnold Brals van Bruynzeel Deuren staat de absolute noodzaak van hout uit duurzaam beheerde bos- sen centraal: ‘Wereldwijd zijn veel mensen voor hun levensonderhoud van bossen afhankelijk. Ze halen er voedsel, drinkwater en grondstoffen uit. Bovendien spelen bossen een cruciale rol bij het zuiveren van de lucht, het opnemen van CO2 en het leveren van zuurstof. Op dit moment is meer dan 80% van het hout dat wij in onze bin- nendeuren verwerken, FSC-gecertificeerd. In 2012 moet dit 100% zijn. Dat is onze doelstelling. Algemeen directeur houden en verbeteren van een volledig geïnte- Voor onze buitendeuren werken we met ver-Arnold Komen (rechts) greerd milieuzorgsysteem. Volgens senior sys- schillende keurmerken. Het moeilijkst blijft om en directeur Wilgard tem & solutions officer Frans van Tuel onder- een groen equivalent voor Merbau te vinden. Daris van Koninklijke streept dit het belang dat Trespa International Sinds 2009 bieden wij FSC-gecertificeerde Tata-Jongeneel danken alle aan haar milieubeleid toekent: ‘Dit certificaat juba balkondeuren aan. Al onze Merbau-deuren sponsors voor hun heeft betrekking op alle milieuaspecten waarop dragen het TFT-keurmerk. Dit keurmerk is een bijdragen aan het wij als bedrijf controle en invloed kunnen uitoe- soort voorportaal van het FSC-keurmerk en heb- duurzame doel dat fenen. Het zorgt er onder meer voor dat wij onze ben wij als één van de eersten op de Neder- met dit golftoernooi materiaal- en afvalstromen nauwkeurig contro- landse markt geïntroduceerd. TFT staat voor The wordt gediend leren en beheren, maar ook dat wij tijdens onze Forest Trust, een wereldwijd opererende organi- product- en procesontwikkeling rekening hou- satie die lokale boseigenaren helpt om hun bos- den met het terugdringen van de milieubelas- sen te certificeren.’ ting. Hiervoor laten we ons regelmatig door een externe instantie testen. Zoals de meeste lezers Afbreekbaar of recyclebaar wel zullen weten, bestaan onze gevelplaten uit De laatste die we milieutechnisch aan de tand thermohardende harsen verstrekt met op hout voelen is directeur Frits Cornelisse van Werzalit. gebaseerde vezels. Het merendeel van de Hij benadrukt dat het beleid bij Werzalit op duur- gebruikte grondstoffen is vernieuwbaar. Boven- zaamheid is gebaseerd: ‘Sinds het bedrijf in 2002 dien hebben we onze processen zo ingericht dat weer in handen is van de familie Werz wordt ons we ons restmateriaal kunnen hergebruiken.’ denken en doen primair door duurzaamheid bepaald. Wij investeren alleen in nieuwe tech- Hergebruik nologieën, nieuwe materialen en nieuwe pro- Met sales director Hans Zwaanenburg spreken ductiemethoden als de producten die daarmee we over het milieuprofiel van Fermacell. Hij worden gefabriceerd, afbreekbaar of recyclebaar duikt in de historie: ‘Onze fabriek in het Gel- zijn. De grondstoffen die wij gebruiken, kopen derse Wijchen is destijds neergezet door de wij in de directe omgeving van onze fabriek in, PGEM (Provinciale Gelderse Energie Maat- zodat de impact van het veelal zware transport schappij). Zij zagen een markt voor het zoge- op het milieu beperkt blijft. Zo betrekken wij al naamde rookgasontzwavelinggips, ook wel RO- het hout dat wij in onze producten verwerken uit gips genoemd, dat ontstaat bij het ontzwavelen bosgebieden die binnen een straal van 100 km van de rookgassen van de kolengestookte elek- liggen. Wij hebben een speciale milieumanager triciteitscentrales. Tijdens dit proces wordt kalk in dienst die er daarbij op toeziet dat deze bos- en water toegevoegd en slaat gips neer. Milieu- gebieden duurzaam worden beheerd. Concreet technisch was dit een belangrijke ontwikkeling geldt dat wij alleen hout inkopen dat PEFC-gecer- want zwavel in de lucht veroorzaakt zure regen. tificeerd is.’ < Onze gipsvezelplaten worden voor 80% van dit milieuvriendelijke RO-gips gemaakt en voor Het Jongeneel - WNF - FSC Golftoernooi 20% van cellulosevezels. Ook hierbij gaat het wordt mede mogelijk gemaakt door Berkvens, om hergebruik van een afvalproduct. De cellulo- Bruynzeel Deuren, Dekker, Eternit, Fermacell, sevezels worden namelijk verkregen door het ver- JéwéRET, Knauf, Knauf Insulation, Opstalan, snipperen van oude kranten en reclamedrukwerk. Promat, RET Bouwproducten, Rockpanel, Onze fabriek ligt aan de Maas. Dit maakt het Stolk Internatio, Theuma, Trespa, Weekamp mogelijk om het RO-gips per schip te laten aan- en Werzalit 13
 14. 14. Mill Panel nummer één in innovatieve deurpanelen WAARDE TOEVOEGEN MET ALUMINIUM EN KURK Naar aanleiding van een persbericht over een nieuw product bezoeken we Mill Panel in het gelijknamige Brabantse dorp in het Land van Cuijk. Wat aanvankelijk als een nieuwsbericht gepland stond, groeit uit tot een artikel over een innovatief bedrijf dat met aluminium en kurk waarde toevoegt aan panelen voor de deurenindustrie. W e worden ontvangen door directeur Rob Besemer. Het bedrijf blijkt een lange en bijzondere geschiedenis te hebben: ‘Het werd meer dan eeuw geleden opge- richt als Houtbedrijf van Hout, een familiebedrijf in Nederland bleek de panelenafdeling hier niet meer zo lekker te lopen. Men wilde ervan af. Ik zag er wel toekomst in en heb hem toen overge- nomen. Zo is Mill Panel ontstaan. We hebben ons van meet af aan gericht op het toevoegen van dat als klompenmakerij begon. Het was de eerste waarde. Daarmee zouden we ons niet alleen kun- industriële klompenmakerij in Nederland. Daarna nen onderscheiden, maar ook in het internatio- heeft de ene ontwikkeling tot de andere geleid. nale concurrentieveld overeind kunnen blijven. Zo begonnen ze al vrij snel houtwol aan Philips Nadat we het eerst in de jachtbouw hebben te leveren die dit restproduct goed kon gebruiken geprobeerd, zijn we ons op de deurenindustrie bij het inpakken van hun gloeilampen. Na de oor- gaan focussen met een innovatieve plaat, waar- log leidde dit contact tot het leveren van het bij een laag aluminium tussen het multiplex fineer voor de ronde radiokasten die Philips toen wordt verlijmd. Daardoor is deze plaat damp- op de markt bracht. Hiervoor werd een schillijn dicht en wordt het vochttransport van buiten opgezet waarmee heel dun tot wel 0,3 mm kon naar binnen tegengehouden. Hierdoor kunnen worden geschild, zo dun dat je er bijna doorheen de deuren bij het wisselen van de seizoenen niet kon kijken. Met het restproduct zijn ze vervol- meer kromtrekken als het binnen droog en warm Directeur Rob Besemer gens plaatmateriaal gaan maken, eerst alleen in is en buiten nat en koud.’ van Mill Panel: ‘Het Nederland; later ook in Gabon, waar ze samen geheim van de smid zit in met een Frans bedrijf een nieuwe schillijn heb- Ocoumé het verlijmen van het ben opgezet. Aan dit succesvolle avontuur heb ik ‘Het geheim van de smid zit in het verlijmen van aluminium met het hout’ zelf een aantal jaren leiding mogen geven. Terug het aluminium met het hout. Dat is namelijk niet zo eenvoudig en dan moet je het ook nog kosten- efficiënt doen om jezelf niet uit de markt te prijzen. Voor de deurenmarkt produceren we nu twee typen deurpanelen en binnenkort introduceren we een derde. We zijn begonnen met de AluStabiel deurpanelen. Deze panelen bestaan uit twee van die aluminium platen met een laag gewone multi- plex ertussen. We kunnen ze in verschillende diktes leveren, waarbij het verschil wordt gemaakt door de dikte van het gewone multiplex.’ Rob Besemer benadrukt dat Mill Panel halffabricaten maakt: ‘Elke zichzelf respecterende timmerfabriek heeft tegen- woordig een CNC-machine: wij leveren de panelen en zij maken er deuren van. Ze zijn eenvoudig tot iedere afmeting terug te zagen en te bewerken, omdat je geen rekening hoeft te houden met rand- hout, koker of vulling. De houtfineren komen nog steeds uit Gabon. We gebruiken alleen door-en- door gestoomde Ocouméfineren.’ Onlangs heeft14
 15. 15. Area Manager Frank De ‘Portugese’ kurkla- Renne van Mill Panel gen die in AluStabiel laat de display zien ECO wordt toegepast. waarmee de drie Om de herkomst te producten in alle kunnen bepalen, wordt vestigingen van in elk deurpaneel een Jongeneel worden chip ingebracht gepresenteerd (zie detailfoto links)Mill Panel AluStabiel ECO op de markt gebracht:een tweede type deurpaneel waarbij enkele hout-lagen zijn vervangen door kurklagen. Rob Bese-mer: ‘Deze deurpanelen zijn lichter van gewicht enhebben zowel voor het hout als voor het kurk eenFSC en een KOMO certificaat. Zonder dat de diktetoeneemt, waarvoor het kurk op een specialemanier wordt behandeld, heeft het ook nog eenseen betere akoestische en thermische isolatie. Dekurk komt van kurkeiken die in Portugal groeien.Elk acht jaar wordt de schors van deze bomenafgestoken en in stroken gezaagd. Nadat uit dezestroken wijnkurken zijn gestanst, worden ze ver-malen en laten wij er onze kurklagen van maken.’Er blijkt een derde type deurpanelen in aantocht tezijn die voor een betere brandwerendheid gaanzorgen. In deze panelen worden kurklagen vaneen hogere densiteit verwerkt en wordt eenandere verlijming toegepast. Het is duidelijk: bijMill Panel is innovatie de drijvende kracht. 15
 16. 16. Zorgeloos bouwen, denk Trespa > stoot- en krasvast > installatiegemak > kleurstabiel en weerbestendig > 10 jaar garantie Kijk voor meer informatie op www.trespa.infoTrespa International B.V. Postbus 110 6000 AC Weert Tel.: +31 (0) 495 458 850 Fax: +31 (0) 495 540 535 infonederland@trespa.com www.trespa.com www.trespa.info
 17. 17. Polyurethaan De deurpanelenWe krijgen een rondleiding door de fabriek en van Mill Panel zijnzien dat de Ocouméfineren eerst visueel worden leverbaar in vijfgecontroleerd voordat ze worden verwerkt. verschillende maten:Deelfineren worden eerst geknipt voordat ze • 300 x 125kaarsrecht aan elkaar worden gelijmd. Rob Bese- • 250 x 122mer laat zien hoe krachtig deze verlijming is en • 235 x 110legt uit dat deelfineren eigenlijk beter ‘werken’ • 235 x 95dan hele fineren. Het heeft alles met de juiste • 215 x 95spanning te maken. Daarna worden ze op de en twee diktes:juiste breedte geknipt en op de juiste lengte • 40 en 54 mmgesneden. In de volgende fase worden de hout-fineren met het aluminium verlijmd. Rob Bese-mer wil er inhoudelijk niet veel over kwijt, maarbenadrukt wel dat de randvoorwaarden cruciaalzijn. Daarbij gaat het om de temperatuur, dedruk en de vochtigheid. Nadat de verlijmingheeft plaatsgevonden, schuiven de platen in eenetagepers, waarin veertien platen tegelijk kun-nen worden verwerkt. Vervolgens worden zevierzijdig op maat gezaagd en met behulp vandrie verschillende walsen geschuurd: een sta-len wals voor het kalibreren, een rubberen walsvoor het schuren en een soort luchtkussen voorhet fijnschuren. Voor het opbouwen van de deur-panelen is een spiksplinternieuwe, volautomati-sche productielijn geïnstalleerd. De platen wor-den in een koude pers door middel vanspleetvullend polyurethaan met elkaar verlijmden met behulp van een CNC-machine haaks afge-werkt met afgeronde hoeken. Het is een goedgeorganiseerd productieproces met een perfect Nadat de verlijmingogend eindresultaat. Rob Besemer: ‘We geven er heeft plaatsgevonden,maar liefst tien jaar garantie op. Omdat we al schuiven de platen inmet na-apers zijn geconfronteerd, is het daarbij een etagepers. De pla-natuurlijk wel van belang dat we kunnen zien dat ten worden met behulpde betrokken deurpanelen uit onze fabriek van drie verschillendekomen. Om dat met zekerheid te kunnen vast- walsen geschuurdstellen, brengen we bij elk deurpaneel een chipin die we digitaal kunnen uitlezen. De AluStabieldeurpanelen hebben een gele chip; de AluSta-biel ECO deurpanelen een groene en de derdebrandwerende variant een rode.’ Ook op dit vlakis Mill Panel haar tijd vooruit. < 17
 18. 18. Project Verbouwing kantoor KIA Motors Nederland Breukelen Montagebedrijf Gort Construct Bleskensgraaf Chris Westdijk Projectleider (foto) Aandeel Jongeneel 1.300m2 Eternit Natura Gezaagd en gefreesd door Jongeneel Platerij Gemonteerd met TERGO bevestigings- systeem Jongeneel Dordrecht Martijn Plazier vertegenwoordiger18
 19. 19. PROJECTENOp het fraaie terrein van GGZInGeest te Bennebroek zijndrie nieuwe klinieken voor ProjectLangdurige Zorg voor Volwas- Nieuwbouwsenen (LZV) gebouwd. Het drie nieuwecomplex bestaat uit een open klinieken LZVen een gesloten unit plus 27 Bennebroekappartementen voor mensenmet psychische problemen die Opdrachtgeverdaar onder begeleiding kun- GGZ inGeestnen wonen. De officiële ope- Bennebroekning werd verricht door deburgemeesters van Bloemen- Bouwbedrijfdaal en Hillegom. De nieuw- Aannemingsbedrijfbouw ligt namelijk precies op Veenman & Vinkde gemeentegrens. Hillegom Joop Frederiks Uitvoerder (foto boven) Aandeel Jongeneel 650 m2 Rockpanel colours durable RAL 9001 2.000 m2 Western Red Cedar channelsiding behandeld met Olympic weatheringstain 460 Theuma projectdeuren Jongeneel Haarlem Bart Boersma Manager Robbert Ocenasek Verkoop binnendienst (foto links) 19
 20. 20. Unieke stadsboerderij voor mensen met een beperking KLANT VAN JONGENEEL ZET FRAAI WOONGEBOUW NEER De Bredase woonwijk Haagse Beemden is gebouwd rond een eeuwenoud landgoed. Er middenin ligt De Kleine Hoeve, vanouds een landbouwbedrijf. Even bestond het gevaar dat het ‘boeren’ zou verdwijnen. Door een bijzonder initiatief kon dit worden voorkomen.20
 21. 21. Initiatiefnemer Jan Nieuwstraten: ‘We zijn voor onze kinderen op zoek gegaan naar een beter bestaan’ V erkoopleider Jack Flipsen van Jongeneel Breda, die ons bij het bezoek vergezelt, raadde ons aan om er gezamenlijk naar toe te rijden. De toegangsweg naar De Kleine Hoeve blijkt namelijk niet zo eenvoudig te vin- den. Na enige omzwervingen rijden we toch nog op tijd het erf op. We worden verwelkomd door Jan Nieuwstraten. Hij is de initiator van het project en praat er gepassioneerd over: ‘Mijn zoon is eigenlijk de schuld van alles. Hij heeft een zware beperking. Toen we voor hem op Achter de stadsboerderij zoek gingen naar een passende plek, hebbenis een fraai vormgegeven we bij verschillende zorginstellingen rondge- woongebouw verrezen keken. We werden er niet gelukkig van en wis- ten het al vrij snel zeker: we wilden hem niet in een traditionele zorginstelling plaatsen. Voordat we het wisten, zou hij dan zijn identiteit kwijt- raken. We besloten om het zelf te gaan regelen en hadden daarvoor twee financiële instru- menten: het persoonsgebonden budget als basis om zijn zorg te betalen en de Wajong-uit- kering als basis voor de kosten van zijn levens- grotere geheel van de woonwijk Haagse Beem- onderhoud. Samen met andere, gelijkgestemde den. De Kleine Hoeve ligt in het zuidelijke deel ouders hebben we ons verenigd in de Stich- van de landgoederenzone die het groene hart ting BART (Boerderij, Arbeid, Recreatie en van deze wijk vormt. Het is geen stadspark, maar Thuis) en zijn we op zoek gegaan naar een beter een agrarisch gebied en dat willen ook de bewo- bestaan voor onze kinderen. Woningcorporatie ners van de wijk graag zo houden. Deze boer- Singelveste was van meet af aan bij onze aan- derij was ooit de kleine hoeve van de grond- vankelijk nog vage plannen betrokken en heeft heerlijkheid Burgst, die in 1265 al in de analen de boerderij aangekocht toen duidelijk werd voorkwam. Het gebruik van de naam De Kleine dat De Kleine Hoeve de locatie was waar wij Hoeve is dan ook een eerbetoon aan de oor- onze plannen konden realiseren. Singelveste spronkelijke bewoners van het landgoed en de bleek het als hun maatschappelijke plicht te boeren die er gedurende acht eeuwen op heb- zien om ook iets voor deze specifieke doelgroep ben gewoond en gewerkt.’ Inmiddels is project- te betekenen. Een en ander heeft geresulteerd leider Gerard Brekelmans van Winters bouw & in het bijzonder fraai vormgegeven woonge- ontwikkeling aangeschoven: ‘Wij kwamen voor bouw dat jullie hier direct achter de boerderij het eerst met De Kleine Hoeve in contact toen er zien liggen. Het omvat tien appartementen, een een kippenren moest worden gebouwd. Dat gemeenschappelijke ruimte en twee eenge- paste perfect in onze visie op maatschappelijk zinswoningen. De appartementen bieden huis- verantwoord ondernemerschap op grond waar- vesting aan de mensen met een beperking die van wij elk jaar iets voor een goed doel doen. Het hier op de boerderij werken en de eengezins- is blijkbaar een mooie kippenren geworden want woningen zijn bestemd voor de bedrijfsleiders.’ Jan Nieuwstraten noemt het steevast een kip- penvilla. Het fraaie woongebouw is ontworpen Kippenvilla door Oostveen Architectuur. In opdracht van Sin- Met de realisatie van dit woongebouw is De gelveste hebben wij het bouwplan gemaakt en Kleine Hoeve een gemeenschap op zichzelf doorgesproken met de klankbordgroep die de geworden. Knechten met een beperking die bij ouders van de toekomstige bewoners hadden de boer wonen en werken. Dat is het uitgangs- samengesteld.’ punt. In die zin is De Kleine Hoeve ook meer dan een traditionele zorgboerderij. Het hele jaar Fraaie grijstint door is er zinvolle arbeid te verrichten, waarbij Winters bouw & ontwikkeling is een middelgroot het niet zozeer om de hoeveelheid werk gaat, bouwbedrijf dat in 1949 is opgericht en onge- maar om de inzet waarmee het wordt verricht. veer dertig jaar later door de vader van de hui- De producten afkomstig van het land, de tuin en dige eigenaar is overgenomen. Ze hebben ver- de veehouderij worden zo veel mogelijk lokaal of rassende resultaten geboekt met het invoeren regionaal afgezet. Het is nadrukkelijk ook de van de LEAN-methode, waarmee Toyota de bedoeling om actief deel uit te maken van het grootste en meest succesvolle autoproducent ter 21
 22. 22. De Western Red Cedar wereld is geworden. Gerard Brekelmans: ‘Door shingles verkleuren tot een betere samenwerking en het in een vroeg sta- een fraaie grijstint die dium afstemmen van de werkzaamheden kun- perfect past bij de nen we met deze methode alle lucht uit het bouw- uitstraling van de proces knijpen en een kortere bouwtijd, een boerderij in dit mooie betere kwaliteit en een aanzienlijke kostenverla- landelijke gebied ging realiseren. Dat hebben we bij de bouw van dit project ook gezien. Jongeneel was er al in een vroeg stadium bij betrokken.’ Jack Flipsen: ‘De elementen voor het uivormige dak zijn door Opstalan geleverd. Met behulp van hun Dak Vlak methode hebben ze die allemaal kunnen prefa- briceren. Ze zijn exact op maat aangeleverd met Vanwege de precies de juiste kromming en sparing voor de doorlopende vorm van loggia’s. Traditioneel wordt zo’n ronde kap het dak moesten de hou- gemaakt met gordingen, de nodige regels en ten panelen, die in de veel uitvulwerk. Nu hoefden de zelfdragende ele- zijkanten van de rampar- menten alleen maar op de regels tegen de muren tijen zijn verwerkt, in te worden gelegd. Dat scheelde enorm veel tijd. een bepaalde ronding Het dak kon met vier man binnen een week wor- worden gezaagd den gedicht. Eenzelfde proces hebben we bij de Eternit Natura gevelplaten gevolgd die aan de zij- kanten van de raampartijen zijn verwerkt. Van- wege de doorlopende vorm van het dak moesten ze in een bepaalde ronding worden gezaagd. Met Projectleider Gerard behulp van 9 mm Triplex hebben we eerst mallen Brekelmans van Winters gemaakt. Die zijn op het werk gecontroleerd en bouw & ontwikkeling: daar waar nodig aangepast, voordat ze defini- ‘Door de werkzaamhe- tief zijn vervaardigd en gemonteerd. Hierbij heeft den in een vroeg onze Platerij in Utrecht uitstekende diensten stadium af te stemmen bewezen.’ De ronde kap is met houten shingles hebben we alle lucht van Western Red Cedar afgedekt. Met de tijd ver- uit het bouwproces kun- kleuren ze tot een fraaie grijstint die perfect past nen knijpen en de bij de uitstraling van de boerderij in dit mooie lan- bouwtijd aanzienlijk delijke gebied. < kunnen verkorten’22
 23. 23. € 250 kortingop de mooisteroosterdeurentot 30 juni 2011www.weekamp-deuren.nl
 24. 24. NIEUWSnel en veilig isolatieplaten monteren:Simson Isol-Tack D é nr. 1 r lij m voo - de is olatie he brancUnieke formule Zeer hoge aanvangshechting Snelle uitharding Klemmen of stempelen niet nodig Geurloos Driehoekril zakt niet uit Bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen en PVC www.bostik.nl www.bostik.be

×