Retailer Schuitema - Grip met Kadenza

558 views

Published on

Het beursgenoteerde Schuitema is de supermarktorganisatie achter C1000. C1000 is de grootste keten van supermarktondernemers in Nederland. Schuitema levert levensmiddelen aan meer dan 450 supermarkten in het hele land. Het merendeel van de winkels wordt gerund door zelfstandige ondernemers. De overige vestigingen vallen volledig onder de
verantwoordelijkheid van de retailer.

Schuitema beschikt momenteel over een actueel en passende oplossing die geschikt is om te voorzien in de toekomstige groei van de informatiebehoefte.

"Kadenza heeft het gehele traject op tijd
en binnen budget opgeleverd"

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
558
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Retailer Schuitema - Grip met Kadenza

  1. 1. Een scherp oog ziet sneller het Case onderscheid. Closed Sommige zaken kunnen zich lange tijd aan het oog onttrekken. Niet omdat ze onzichtbaar zijn, maar omdat ze niet worden herkend. Een scherp oog ontdekt sneller de ware betekenis achter bepaalde gegevens. Maakt verbanden duidelijk. Brengt betekenissen aan de opper- vlakte die anders onzichtbaar blijven. De professionals van Kadenza beschikken over zo’n scherp oog. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring op het gebied van Business Intelligence en datawarehousing vraagstukken. Deze ervaring weten zij naadloos te koppelen aan hun vermogen nieuwe oplossingen aan te dragen. Zo creëren wij samen met onze klanten en met de inzet van geautomatiseerde hulpmiddelen een stevig fundament onder de bedrijfsvoering. Waar structuren en onderlinge verbanden helder en logisch zijn. Benieuwd welke oplossingen wij voor uw organisatie kunnen aan- dragen? Kijk op www.kadenza.nl Hilversumseweg 37 1251 EW Laren Telefoon (035) 539 44 90 info@kadenza.nl KADENZA. HAVING A CLUE
  2. 2. Het beursgenoteerde Schuitema is de supermarktorganisatie achter C1000. C1000 is de grootste keten van supermarktondernemers in Nederland. Schuitema levert levensmiddelen ‘De specialisten aan meer dan 450 supermarkten in het hele land. Het merendeel van de winkels wordt gerund door zelfstandige ondernemers. De overige vestigingen vallen volledig onder de van Kadenza hebben veel verantwoordelijkheid van de retailer. ervaring met data warehousing en dragen met hun begrip van onze business bij ‘Door de aan realistische marktontwikkelingen oplossingen.’ groeit de vraag naar Resultaten technisch Retailorganisatie Schuitema beschikt momenteel actuele rapportages over een actueel en passend datamodel dat geschikt Interne processen en informatie-uitwisseling tussen is om te voorzien in de toekomstige groei van de continu.’ leveranciers en winkels zijn verbeterd, evenals de informatiebehoefte. Kadenza ontwikkelde een bestu- Henk van Iterson is Hoofd Systeemontwikkeling afstemming tussen verschillende afdelingen met ringssysteem voor het bestaande data warehouse bij Schuitema betrekking tot artikelen en medewerkers. zodat deelsystemen centraal te beheren zijn. Schui- Op die manier kan Schuitema een grotere efficiëntie tema is nu in staat om de verdere uitwerking van het garanderen. project zelfstandig vorm te geven, ondersteund door de aanbevelingen van Kadenza voor de inrichting van De organisatie volgt de nationale en internationale Kadenza heeft de organisatie concreet ondersteund verschillende procedures en standaarden voor data ontwikkelingen in de supermarktbranche op de voet bij het creëren van een overall overzicht van de warehousing. en biedt optimale ondersteuning aan de supermark- huidige systemen en toekomstige systeemvereisten. ten in de vorm van producten en diensten. Henk van Verder is er een goede basis gelegd voor vervolg- Iterson, Hoofd Systeemontwikkeling van Schuitema, trajecten. Henk van Iterson: “Het gehele traject is op licht de ondersteuning op het gebied van informatie- tijd en binnen budget opgeleverd. De doorlooptijd van voorziening toe: “Het is voor de organisatie belangrijk het traject bedroeg slechts drie maanden.” om per filiaal een actueel inzicht te hebben in de verkoop van artikelen en in de inkoop van voorraden, de voordeur- en de achterdeurinformatie zoals wij dat noemen. De huidige marktontwikkelingen in de timent aangepast moet worden, groeit de vraag naar levensmiddelenbranche en de stevige concurrentie actuele rapportages binnen de organisatie”, zegt zijn factoren waardoor de centrale informatiebehoefte Henk van Iterson. Met behulp van Business Intelli- toeneemt en continu verandert.” gence-toepassingen structureert Schuitema een veel- ‘Kadenza heeft het gehele traject op tijd heid aan gegevens tot relevante informatiestromen. Vanuit de organisatie leiden businessvragen tot de De organisatie schakelde Kadenza, specialist op het en binnen budget opgeleverd.’ ontwikkeling van informatiesystemen. “Om inzicht te gebied van Enterprise Intelligence, in bij de inventari- verkrijgen in het koopgedrag van consumenten en om satie van de informatiebehoefte en vroeg om advies beter te kunnen bepalen op welke punten het assor- voor de verdere professionalisering daarvan.
  3. 3. geïntegreerde informatie niet eenvoudig was. Henk Waarom Kadenza van Iterson: “Er ontstond een concrete vraag naar Schuitema was vanuit eerdere projecten bekend met een totaaloverzicht van al onze Business Intelligence- de Business Intelligence-benadering van Kadenza. toepassingen. We wilden niet zozeer de rapportage- “De specialisten van Kadenza hebben niet alleen systematiek verbeteren, maar vooral de structuur van veel ervaring met data warehousing, ook dragen zij onze data warehousing optimaliseren.”Om deze re- met hun begrip van onze business bij aan realisti- ‘Inzicht in de veranderende den startte Schuitema een traject met Kadenza om sche oplossingen. Zij hebben de ervaring en daar vanuit de bestaande situatie tot verbetering van de maken we graag gebruik van”, licht Henk van Iterson consumentenbehoefte is beheeromgeving te komen en uiteindelijk tegemoet toe. te kunnen komen aan de groeiende informatiebe- belangrijk om snel te hoefte. Schuitema vroeg Kadenza een audit uit te voeren. kunnen anticiperen.’ Henk van Iterson: “Bij het definiëren van de pro- Deze Business Intelligence en data warehouse audit van Kadenza stelde Schuitema in staat binnen bleemstelling hebben we in de eerste plaats gekeken enkele dagen een volledig inzicht te krijgen in de naar het besluitvormingsproces. Welke gegevens mogelijkheden en problemen binnen de bestaande worden nu daadwerkelijk gebruikt voor ad hoc beslis- omgeving. De audit resulteerde in een rapport met Aanleiding singen of beleidsveranderingen. We realiseerden ons aanbevelingen en een concreet actieplan. Schuitema Waar Schuitema voorheen voornamelijk leverancier dat we systemen generiek konden aanpassen, maar was daardoor in staat een goede basis te leggen om was van goederen en diensten, stelt de organisatie dat we meer hadden aan goede analysemogelijkhe- de kwaliteit van de informatievoorziening te met specifieke kennis over data modellering op voort zich momenteel steeds nadrukkelijker op als retailer. den om besluitvorming te vergemakkelijken. We heb- verbeteren. Kadenza schreef een concreet plan van en maakte de verbeterpunten inzichtelijk. Henk van Daarmee neemt de behoefte aan informatie over de ben ons toen tot Kadenza gewend voor advies en aanpak voor verbeterpunten op de bestaande Iterson licht toe: “Een voorbeeld van verbeteringen consument sterk toe. “De resultaten die in de win- ondersteuning.” Business Intelligence-structuur. die in het rapport werden opgenomen, is het benoe- kels geboekt worden, zijn meer dan voorheen leidend men van een centraal aanspreekpunt voor systeem- bij de ondersteuning van de filialen”, aldus Henk van Aanpak Kadenza aanpassingen gerelateerd aan nieuwe informatiever- Iterson. “Het tijdig signaleren van de veranderende Het team systeemontwikkelaars van Schuitema en zoeken. Wij hebben een eigen data warehouse archi- consumentenbehoefte en het herkennen van nieuwe de specialisten van Kadenza stelden gezamenlijk het tect aangesteld die de lopende verzoeken structu- trends in de markt zijn belangrijk om snel te kunnen rapport op om de huidige systemen en de informatie- reert volgens een vastgelegde procedure. Zodoende anticiperen en de time-to-market kort te houden. Dat behoefte van de organisatie te inventariseren. Daar- voorkomen we onnodige werkzaamheden en kunnen doen wij onder andere door het analyseren van gege- bij werd sterk rekening gehouden met de reeds in de we de kwaliteitsstandaard van onze data warehouses vens over inkoop, verkoop, leveringen en retourzen- organisatie aanwezige kennis. Kadenza bouwde daar waarborgen.” dingen.” Resultaten business Enkele jaren geleden startte de organisatie daarom Kadenza bracht aan Schuitema advies uit voor het als pionier met data-analyse op basis van in-huis verder professionaliseren van de organisatie. Daarin ontwikkelde Business Intelligence-toepassingen. Zo ‘Kadenza verbeterde benoemde Kadenza deeltrajecten en koppelde taken kon de onderneming verkoopprognoses maken en en verantwoordelijkheden aan bestaande functies. beter inspelen op wisselend consumentengedrag. De de beheeromgeving om Tevens adviseerde Kadenza bepaalde standaarden organisatie definieerde verschillende projectdoelen en realiseerde die met succes. “Ons team van in de groeiende voor processen met betrekking tot de inrichting van data warehouses. systeemontwikkelaars kon de business voorzien van rapportages en op die manier helpen bij het voorspel- informatiebehoefte Nu de deeltrajecten op het gebied van Business In- len van verkoopcijfers“, licht Henk van Iterson nader te kunnen voorzien.’ telligence en de richtlijnen voor data modellering toe. “Echter, de informatiebehoefte bleef groeien. nauwkeurig omschreven zijn, beschikt Schuitema Het systeembeheer werd daardoor steeds com- over een veelomvattend systeemoverzicht en gestan- plexer.” daardiseerde procedures. Op die manier kan Schui- tema adequaat reageren op de groeiende behoefte Probleemstelling aan informatie, gericht inspelen op toekomstige ont- Het centrale besturingssysteem voor alle projecten wikkelingen en daadkrachtig anticiperen op actuele werd dusdanig omvangrijk, dat het genereren van gebeurtenissen in de levensmiddelenbranche.

×