Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hashvetvutyun

514 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hashvetvutyun

 1. 1. Հայրենագիտույթուն<br />Ընտրությամբ<br />գործունեության<br />հաշվետվություն<br />
 2. 2. ՀարությունյանԱրմեն<br />Դպրոց-պարտեզ 6-րդ դասարան<br />Սեպտեմբերամսից, որպեսընտրությամբգործունեությունեսընտրելեմհայրենագիտություն: Արդեն 2 տարի է եսընտրելեմաըդգործունեությունը և գրեթեոչմիարշավբացչեմթողնում: Մինչհայրենագիտությամբլուրջզբաղվելըեսմտածումէի, որՀայաստանըշատփոքր է և սահմանափակվումէրիմՋրառատգյուղով: ԸնկերԻվետայիհետարշավելուցհետոհասկացա, որիմհայրենիքըբավականինմեծ է և բացիիմՋրառատգյուղըշատուշատհետաքրքիրգյուղերկան: Եսինձհամարումեմակումբիակտիվմարդ: <br />
 3. 3. Աշխատելեմհետևյալթեմաներիշուրջ`<br /><ul><li><Իմհայրենագիտականընտանիքը>
 4. 4. Իմհայրենագիտականանձնագիրը
 5. 5. <Տոհմածառ>
 6. 6. Իմգյուղը
 7. 7. ՄայրաքաղաքԵրևան
 8. 8. Հայաստանի 7 հրաշալիքները
 9. 9. ԻմMSKH-ը կամիմդպրոցը
 10. 10. Իմբնակարանը
 11. 11. <Մենքենք, մերբերդերը>-նախագիծ</li></ul>Ամենմիարշավկատարելուցառաջտվյալվայրիմասինփոքրիկշնորհանդեսեմպատրաստել և միասինկայքինյութենքգրել<br />Ինձամենաշատըդուր է եկելԱմբերդկատարածարշավը: Իսկընդհանրապեսարշավներիժամանակինձդուր է գալիս, երբսարենքբարձրանում, կամէլ <բերդիգրավում> ենքխաղում:<br />
 12. 12. ԱվետիսյանԺորա<br />Դպրոց-պարտեզ 5-րդ դասարան<br />Սեպտեմբերամսից, որպեսընտրությամբգործունեությունեսընտրելեմհայրենագիտություն: Ընտրելեմ, որպեսզիշատարշավեմ և հայրենիքիսմասինշատտեղեկությունունենամ: Մինչընտրությունըեսոչակումբականեմեղել և ոչէլարշավելեմ: Ուղղակիլսելէի: ԱկումբիկատարածարշավներիցչեմմասնակցելմիայնԱմբերդկատարածարշավին:<br />
 13. 13. Աշխատելեմհետևյալթեմաներիշուրջ`<br /><ul><li><Իմհայրենագիտականընտանիքը>
 14. 14. Իմհայրենագիտականանձնագիրը
 15. 15. <Տոհմածառ>
 16. 16. <Մենքենք, մերբերդերը>-նախագիծ
 17. 17. Հայկականավանդապատումներ</li></ul>Ամենմիարշավկատարելուցառաջտվյալվայրիմասինփոքրիկշնորհանդեսեմպատրաստել:<br />Ինձամենաշատըդուր է եկելԹալինիբերդկատարածարշավը: Բերդըշատտպավորիչէր:<br />Վերջինարշավը - հունվարի 31 գնացինքԴվինիավերակներ: ԸնկերԻվետանմեզպատմեցԴվինքաղաքիմասիննաևմենքկուժերիմնացորդներէինքվերցրել և մնացորդներըտարանքտուն:<br />
 18. 18. Հովհաննիսյան Արման<br />Հովհաննիսյան Էրիկ<br />Դպրոց-պարտեզ 5-րդ դասարան<br />Սեպտեմբերամսից, որպեսընտրությամբգործունեությունեսև եղբայրսընտրել ենքհայրենագիտությունառարկան: Խմբային աշխատանքներում մասնակցել ենք արշաված վայրերի մասին կայքի նյութ գրելուն և շնորհանդեսներ պատրաստելուն: Այս կիսամյակ. Չնայած նրան, որ մենք հաճույքով էինք մասնակցում չենք արշավել: Պատճառը մայրիկիս վախն էր:<br />Ընկեր Իվետան մայրիկի հետ զրուցելուց հետոմասնակցել ենք միայն վերջին Դվինի ավերակներ կատարած արշավին: Մեզ շատ դուր եկավ պեղումներ կատարելը: Ես և եղբայրս բավականին կավի կտորներ էին հավաքել: Այսուհետ մենք կաշխատենք ոչ մի արշավ բաց չթողնել: <br />
 19. 19. Աշխատել ենքհետևյալթեմաներիշուրջ`<br /><ul><li><Իմհայրենագիտականընտանիքը>
 20. 20. <Իմ հայրենագիտական ամառը>
 21. 21. <Տոհմածառ>
 22. 22. Իմ գյուղը
 23. 23. Հայրենագիտական անձնագիր
 24. 24. Հայաստանի 7 հրաշալիքները
 25. 25. <Մենքենք, մերբերդերը>-նախագիծ</li></ul>Հայկականավանդապատումներ<br />Ամենմիարշավկատարելուցառաջտվյալվայրիմասինփոքրիկշնորհանդես ենքպատրաստելև ինտերնետից նյութ ենք փնտրել:<br /> <br />
 26. 26. Ստամբոլցյան Լևոն<br />Դպրոց-պարտեզ 6-րդ դասարան<br />Սեպտեմբեր ամսից, որպես ընտրությամբ գործունեություն ես ընտրել եմ հայրենագիտություն: Արդեն 2 տարի է ես ընտրել եմ աըդ գործունեությունը և գրեթե ոչ մի արշավ բաց չեմ թողնում: Միայն 3-օրյա արշավներն եմ բաց թողել: Ես ինձ համարում եմ ակումբի ակտիվ մարդ: Շատ եմ սիրում արշավել: Հիմա աշխատում եմ <Վերադարձ արմատներին> թեմայի շուրջ, սպասում եմ, որ Բոգդանովկա գյուղից իմ տատիկ-պապիկը գան և իրենց հետ բերեն մեր գյուղի մասին պատմող գիրքը և իրենք էլ անձամբ ինձ տեղեկություն տան մեր գերդաստանի, գյուղի մասին: Մենք գյուղ գնում ենք միայն ամռան արձակուրդներին: Ես շատ եմ սիրում արձակուրդները անցկացնել գյուղում:<br />
 27. 27. Աշխատել եմ հետևյալ թեմաների շուրջ`<br /><ul><li>Իմ հայրենագիտական ամառը
 28. 28. Իմհայրենագիտականանձնագիրը
 29. 29. Վերադարձ արմատներին.<Տոհմածառ>
 30. 30. Իմգյուղը
 31. 31. Հայաստանի 7 հրաշալիքները
 32. 32. <Մենքենք, մերբերդերը>-նախագիծ
 33. 33. Ամենմիարշավկատարելուցառաջտվյալվայրիմասինփոքրիկշնորհանդեսեմպատրաստել և միասինկայքինյութենքգրել</li></ul>Ինձ ամենաշատը դուր է եկել Ամբերդ և Կոշ կատարած արշավները: Իսկ ընդհանրապես արշավների ժամանակ ինձ դուր է գալիս, երբ սար ենք բարձրանում, կամ էլ <կռիվ-կռիվ> ենք խաղում:<br />Այս տարի ես ոչ մի արշավից չեմ բացակայել:<br />Վերջին արշավը - հունվարի 31 գնացինք Դվինի ավերակներ: Դվինի մասին բավականին նյութեր էինք հանել: <br />
 34. 34. ՏոնոյանԼևոն<br />Դպրոց-պարտեզ 5-րդ դասարան<br />Սեպտեմբեր ամսից, որպես ընտրությամբ գործունեություն ես ընտրել եմ հայրենագիտություն:ԻմավագեղբայրՀայկազընույնպեսակտիվհայրենագետներից է եղել, այժնասովորում է միջինդպրոցի 8-րդ դասարանում: Եղբայրս 2 տարիմասնակցել է Սևանիամառայինճամբարին: Ակումբի կատարած արշավներից չեմ բացակայել, միայն Դվինի ավերակներ կատարած արշավն եմ բաց թողել: Ես շատ եմ սիրում արշավել, հատկապեսսարբարձրանալ, բերդիգրավումխաղալ, ինչ որ բան փորփրել, գտնել:<br />
 35. 35. Աշխատել եմ հետևյալ թեմաների և նախագծերի շուրջ:<br /><ul><li><Իմ հայրենագիտական ամառը>
 36. 36. < Իմհայրենագիտականանձնագիրը
 37. 37. <Տոհմածառ>
 38. 38. <Մենքենք, մերբերդերը>-նախագիծ
 39. 39. Հայաստանի 7 հրաշալիքները</li></ul>Ամենմիարշավկատարելուցառաջտվյալվայրիմասինփոքրիկշնորհանդեսեմպատրաստել, ներկայացրել ենք ուրբաթ օրվա շնորհանդեսների ցուցադրությանը, նյութեր և նկարներ եմ հանել ինտերնետից:<br />
 40. 40. Գրիքոր<br />Դպրոց-պարտեզ 5-րդ դասարան<br />Սեպտեմբեր ամսից, որպես ընտրությամբ գործունեություն ես ընտրել եմ հայրենագիտություն: Ընտրել եմ, որպեսզի շատ արշավեմ և հայրենիքիս մասին շատ տեղեկություն ունենամ: Մինչ ընտրությունը ես ոչ ակումբական եմ եղել և ոչ էլ արշավել եմ: Ուղղակի լսել էի իմ ընկեր Լևոնի եղբայր Հայկազից: Հայկազը ակտիվ հայրենագետներից է եղել, իսկ հիմա սովորում է կրթահամալիրի միջին դպրոցում` 8-րդ դասարանում: Ակումբի կատարած արշավներից չեմ բացակայել, միայն Դվինի ավերակներ կատարած արշավն եմ բաց թողել: Ես շատ եմ սիրում արշավել, հատկապես անտառոտ վայրերում, ինչ որ բան փորփրել, գտնել:<br />
 41. 41. Աշխատել եմ հետևյալ թեմաների և նախագծերի շուրջ:<br /><ul><li><Իմ հայրենագիտական ամառը>
 42. 42. <Իմհայրենագիտականընտանիքը>
 43. 43. Իմհայրենագիտականանձնագիրը
 44. 44. <Տոհմածառ>
 45. 45. <Մենքենք, մերբերդերը>-նախագիծ
 46. 46. Հայաստանի 7 հրաշալիքները
 47. 47. Հայկականավանդապատումներ</li></ul>Ամենմիարշավկատարելուցառաջտվյալվայրիմասինփոքրիկշնորհանդեսեմպատրաստել, ներկայացրել ենք ուրբաթ օրվա շնորհանդեսների ներկայացմանը, նյութ և նկարներ եմ հանել ինտերնետից:<br /> <br />

×