Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

78 դպրոցի ուսուցչուհի` ալեքսանյան գայանե

70,726 views

Published on

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/33tKWiU ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/33tKWiU ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

78 դպրոցի ուսուցչուհի` ալեքսանյան գայանե

 1. 1. ՈւշադրությունԱշատանքը կատարված է Arial Armenian տառատեսակով և դուք այն պատշաճ ձևովտեսնելու համար պետք է բեռնեք ձեր համակարգչի մեջ և ընտրեք համապատասանտառատեսակ :ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔ гÛñ³³å»ï гÛñ³å»ïÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý հ. 78 ¹åñáóÇ áõëáõóãáõÑÇ` ²É»ùë³ÝÛ³Ý ¶³Û³Ý» 2012Ã.
 2. 2. ԴԱՍԱՐԱՆ IVԱՌԱՐԿԱ մայրենիԹԵՄԱ “Հայաստանի յոթ և բյուր հրաշալիքները” ԺԱՄ 6 ժամԴաս Դասի թեման Չափորոշիչ1 -կարողանա լուռ ընթերցել տրամաբանական Հովհաննես Թումանյանի արձանի մոտ հնչերանգի պահպանումով`կենտրոնանալով իմաստով անծանոթ բառերի վրա2 -գիտենա կարդացած տեքստերում հանդիպած Արամ Խաչատրյանի հետ բառերի իմաստը ու նշանակությունը -իր իմացածը ճիշտ և հասկանալի հաղորդել ուրիշին -նախնական պատկերացում ունենա երաժշտության մասին3 -իմանա արվեստագիտական որոշ տերմիններ Սարյանի նկարներում շողշողում է -հասկանալ, նկարագրել և վերարտադրել արվեստի Հայաստանի հավերժությունը ստեղծագործության բովանդակությունը -գեղարվեստական տեքստերի շնորհիվ տեսնի, ճանաչի և զգա գեղեցիկը4 -գրագետ հայերենով բանավոր և գրավոր Մասիսից դեպի Ագռավաքար արտահայտի իր կարծիքը`կարդացածի ու տեսածի վերաբերյալ -գիտակցի մայրենի լեզվի և ազգային պատկանելիության սերտ կապը5 -ճանաչի մեր երկիրը և մեր Սասունցի Դավիթը կռվում է դևերի դեմ նախնիներին,դաստիարակվի նրանց օրինակով -գիտակցի մայրենի լեզվի և գրականության արժեքների ձեռք բերման կարևորությունը6 Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Թեստային աշխատանք
 3. 3. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ Արամ Խաչատրյանի հետ Աշակերտները կծանոթանան հայ մեծ երգահան Արամ Խաչատրյանին և երաժշտական այն հարուստ ժառանգությանը, որ նա թողել է հայ ժողովրդին: ԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ Կընթերցեն բնագիրը`պահպանելով կարդալու որակական հատկանիշները: Կկարողանան ընթերցածն օգտագործել նոր տեղեկատվություն ստանալու նպատակով: Կկարողանան բնագրից ընտրել բարդ բառեր, դրանք բաժանել բաղադրիչների`կրկնելով բառակազմության մասին ունեցած գիտելիքները: ԴԱՍԻ Կկազմեն բնագրի բովանդակային կառուցվածքին համապատասխան կենսագրականԽՆԴԻՐՆԵՐԸ աղյուսակ և կորոշեն դասանյութի մասերը`ըստ տրված աղյուսակի: Կբնութագրեն Խաչատրյանին `որպես մեծ երգահան: -բնագրի ընթերցումից հետո կընկալեն բովանդակությունը -կկարողանան բնագրից առանձնացնել հերոսին բնութագրող հատվածները ևԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ հիմնավորել իրենց ընտրությունըԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ -կվերարտադրեն բնագրի բովանդակությունը պահպանելով դեմքերի նկարագրությունըԿԻՄԱՆԱՆ -կվեհիշեն և կխորացնեն իրենց գիտելիքները դարձվածների վերաբերյալ -կկարողանան ստեղծագործաբար պատասխանել բնագրի հարցերին -կկարողանան նկարագրել Խաչատրյանի մանկությունըԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ -կկարողանան դերային խաղով ներկայացնել հերոսների երկխոսությունըԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ
 4. 4. Խթանում-պրիզմա `”Երգ” բառով:Կազմել նախադասություն` պրիզմայի սկզբնաբառով և վերջնաբառով:Իմաստի ընկալում -սկսել սլայդների ցուցադրումով:Երեխաները կայցելեն Խաչատրյանի անվան վերտուալ թանգարան, կծանոթանան նրա կյանքին,գործունեությանը:-Նկարների ցուցադրում, քննարկում-Կազմել փոքրիկ տեքստ` բանալի բառերով-Լսել երաժշտություն և կատարել-Ուղղորդված ընթերցանություն-Լեզվատրաբանական աշխատանք բնագրի վրա`- կկարդան և դուրս կգրեն նորածանոթ և ուղղագրական արժեք ներկայացնող բառերը ևդարձվածները:Կանդրադառնան նաև տողատակին տրված առաջադրանքներին:Կշռա դ ատում - Օգտագործել “Քառաբաժան” մեթոդը: Ինչ զգացի Ինչ տեսա Ինչի մասին մտածեցի Տալ նոր վերնագիրԳնահատել աշակերտներին:Տնային աշխատանք- Պատրաստել փոքրիկ հաղորդում հայ երգահաններից մեկի մասին ևներկայացնել ընկերներին (կենսագրական աղյուսակի, պաստառի, փոքրիկ պատմության տեսքով):
 5. 5. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 2ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ Սասունցի Դավիթը կռվում է դևերի դեմ -հստակ տեղեկություններ հաղորդել բանահյուսության ժանրերի մասին. Էպոսը որպես բանահյուսական ժանրԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ -հայրենասիրության դաստիարակում -արտահայտիչ կարդալու և վերարտադրելու կարողությունների դաստիարակում -արտահայտիչ կընթերցեն ստեղծագործությունը -կհորինեն պատմություն նկարի շուրջ` զարգացնելով ստեղծագործական կարողությունները ԴԱՍԻ -կընթերցեն բնագիրը և բնագրի բովանդակությունը,կհամեմատեն իրենց հորինածԽՆԴԻՐՆԵՐԸ պատմության հետ -բնագրից դուրս կգրեն բարբառային ձևերը և կդարձնեն գրական -կամրակայեն դարձվածների մասին ունեցած գիտելիքները -կըմբռնեն հատվածի ենթատեքստը -ըստ պլանի կվերարտադրեն ընթերցածի բովանդակությունը -կբնութագրեն հերոսին`տրված բառաշարքից ընտրելով համապատասխանԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ հատկանիշներ և կհիմնավորեն իրենց ընտրությունըԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ -ստեղծագործաբար կվերարտադրեն նկարի բովանդակությունը`ընդլայնելովԿԻՄԱՆԱՆ աշխարհաճանաչողական մտահորիզոնը -կկարողանան գուշակություններ կատարել բնագրի դեպքերի հետագա ընթացքի շուրջ` զարգացնելով ստեղծագործական երևակայությունը -կկարողանան բնագիրը բաժանել տրամաբանական մասերի և պլան գրելԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ -կկարողանան բնագրից առանձնացնել հերոսին բնութագրող հատվածներըԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ -կկարողանան հերոսին համեմատել այլ հերոսների հետ և հիմնավորելԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ
 6. 6. ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸԽթանում- Գրել “Հրաշալիք” բառը` օգտագործել “Մտագրոհ” մեթոդը:Կազմել բառակապակցություններ հրաշալիք բառով և այդ բառակապակցություններով կազմելնախադասություններ:Երեխաները կպատմեն, թե ինչն են և ում են համարում հրաշալիք և կներկայացնեն մի քանիհրաշալիքներ:Իմաստի ընկալում -Այս փուլը սկսել սլայդների ցուցադրումով: Դիտումից հետո հանձնարարելկարդալ ստեղծագործությունը և օգտագործել “Փոխխգործուն նշանների համակարգ ” մեթոդը:Վերլուծել, մեկնաբանել բառային աշխատանք կատարել-ուղղագրական արժեք ունեցող բառեր-ածանցավոր և բարդ բառեր-հոմանիշ ունեցող բառեր-դարձվածներԿշռա դ ատում -Այս փուլում օգտագործել “Ընթերցողից պատասխան ակնկալող հարցեր” մեթոդը:-Սասնա տան քառասուն տղամարդկանցից ում գիտես:-Ում որդին էր Սասունցի Դավիթը:-Ինչ արեց Դավիթը դևերի կողոպտած հարստությունը:Գնահատել երեխաներին:Տնային աշխաատանք- Գրել տեղեկություն Սասունցի Դավթի մասին:
 7. 7. 1. Ընտրել առարկայի որևէ թեմա [ մինչև 6 ժամ]: 2. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1
 8. 8. ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸԴԱՍԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸԿԻՄԱՆԱՆԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ3. ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ

×