78 դպրոցի ուսուցչուհի` ալեքսանյան գայանե

68,519 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
68,519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
64,741
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

78 դպրոցի ուսուցչուհի` ալեքսանյան գայանե

  1. 1. ՈւշադրությունԱշատանքը կատարված է Arial Armenian տառատեսակով և դուք այն պատշաճ ձևովտեսնելու համար պետք է բեռնեք ձեր համակարգչի մեջ և ընտրեք համապատասանտառատեսակ :ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔ гÛñ³³å»ï гÛñ³å»ïÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý հ. 78 ¹åñáóÇ áõëáõóãáõÑÇ` ²É»ùë³ÝÛ³Ý ¶³Û³Ý» 2012Ã.
  2. 2. ԴԱՍԱՐԱՆ IVԱՌԱՐԿԱ մայրենիԹԵՄԱ “Հայաստանի յոթ և բյուր հրաշալիքները” ԺԱՄ 6 ժամԴաս Դասի թեման Չափորոշիչ1 -կարողանա լուռ ընթերցել տրամաբանական Հովհաննես Թումանյանի արձանի մոտ հնչերանգի պահպանումով`կենտրոնանալով իմաստով անծանոթ բառերի վրա2 -գիտենա կարդացած տեքստերում հանդիպած Արամ Խաչատրյանի հետ բառերի իմաստը ու նշանակությունը -իր իմացածը ճիշտ և հասկանալի հաղորդել ուրիշին -նախնական պատկերացում ունենա երաժշտության մասին3 -իմանա արվեստագիտական որոշ տերմիններ Սարյանի նկարներում շողշողում է -հասկանալ, նկարագրել և վերարտադրել արվեստի Հայաստանի հավերժությունը ստեղծագործության բովանդակությունը -գեղարվեստական տեքստերի շնորհիվ տեսնի, ճանաչի և զգա գեղեցիկը4 -գրագետ հայերենով բանավոր և գրավոր Մասիսից դեպի Ագռավաքար արտահայտի իր կարծիքը`կարդացածի ու տեսածի վերաբերյալ -գիտակցի մայրենի լեզվի և ազգային պատկանելիության սերտ կապը5 -ճանաչի մեր երկիրը և մեր Սասունցի Դավիթը կռվում է դևերի դեմ նախնիներին,դաստիարակվի նրանց օրինակով -գիտակցի մայրենի լեզվի և գրականության արժեքների ձեռք բերման կարևորությունը6 Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Թեստային աշխատանք
  3. 3. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ Արամ Խաչատրյանի հետ Աշակերտները կծանոթանան հայ մեծ երգահան Արամ Խաչատրյանին և երաժշտական այն հարուստ ժառանգությանը, որ նա թողել է հայ ժողովրդին: ԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ Կընթերցեն բնագիրը`պահպանելով կարդալու որակական հատկանիշները: Կկարողանան ընթերցածն օգտագործել նոր տեղեկատվություն ստանալու նպատակով: Կկարողանան բնագրից ընտրել բարդ բառեր, դրանք բաժանել բաղադրիչների`կրկնելով բառակազմության մասին ունեցած գիտելիքները: ԴԱՍԻ Կկազմեն բնագրի բովանդակային կառուցվածքին համապատասխան կենսագրականԽՆԴԻՐՆԵՐԸ աղյուսակ և կորոշեն դասանյութի մասերը`ըստ տրված աղյուսակի: Կբնութագրեն Խաչատրյանին `որպես մեծ երգահան: -բնագրի ընթերցումից հետո կընկալեն բովանդակությունը -կկարողանան բնագրից առանձնացնել հերոսին բնութագրող հատվածները ևԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ հիմնավորել իրենց ընտրությունըԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ -կվերարտադրեն բնագրի բովանդակությունը պահպանելով դեմքերի նկարագրությունըԿԻՄԱՆԱՆ -կվեհիշեն և կխորացնեն իրենց գիտելիքները դարձվածների վերաբերյալ -կկարողանան ստեղծագործաբար պատասխանել բնագրի հարցերին -կկարողանան նկարագրել Խաչատրյանի մանկությունըԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ -կկարողանան դերային խաղով ներկայացնել հերոսների երկխոսությունըԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ
  4. 4. Խթանում-պրիզմա `”Երգ” բառով:Կազմել նախադասություն` պրիզմայի սկզբնաբառով և վերջնաբառով:Իմաստի ընկալում -սկսել սլայդների ցուցադրումով:Երեխաները կայցելեն Խաչատրյանի անվան վերտուալ թանգարան, կծանոթանան նրա կյանքին,գործունեությանը:-Նկարների ցուցադրում, քննարկում-Կազմել փոքրիկ տեքստ` բանալի բառերով-Լսել երաժշտություն և կատարել-Ուղղորդված ընթերցանություն-Լեզվատրաբանական աշխատանք բնագրի վրա`- կկարդան և դուրս կգրեն նորածանոթ և ուղղագրական արժեք ներկայացնող բառերը ևդարձվածները:Կանդրադառնան նաև տողատակին տրված առաջադրանքներին:Կշռա դ ատում - Օգտագործել “Քառաբաժան” մեթոդը: Ինչ զգացի Ինչ տեսա Ինչի մասին մտածեցի Տալ նոր վերնագիրԳնահատել աշակերտներին:Տնային աշխատանք- Պատրաստել փոքրիկ հաղորդում հայ երգահաններից մեկի մասին ևներկայացնել ընկերներին (կենսագրական աղյուսակի, պաստառի, փոքրիկ պատմության տեսքով):
  5. 5. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 2ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ Սասունցի Դավիթը կռվում է դևերի դեմ -հստակ տեղեկություններ հաղորդել բանահյուսության ժանրերի մասին. Էպոսը որպես բանահյուսական ժանրԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ -հայրենասիրության դաստիարակում -արտահայտիչ կարդալու և վերարտադրելու կարողությունների դաստիարակում -արտահայտիչ կընթերցեն ստեղծագործությունը -կհորինեն պատմություն նկարի շուրջ` զարգացնելով ստեղծագործական կարողությունները ԴԱՍԻ -կընթերցեն բնագիրը և բնագրի բովանդակությունը,կհամեմատեն իրենց հորինածԽՆԴԻՐՆԵՐԸ պատմության հետ -բնագրից դուրս կգրեն բարբառային ձևերը և կդարձնեն գրական -կամրակայեն դարձվածների մասին ունեցած գիտելիքները -կըմբռնեն հատվածի ենթատեքստը -ըստ պլանի կվերարտադրեն ընթերցածի բովանդակությունը -կբնութագրեն հերոսին`տրված բառաշարքից ընտրելով համապատասխանԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ հատկանիշներ և կհիմնավորեն իրենց ընտրությունըԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ -ստեղծագործաբար կվերարտադրեն նկարի բովանդակությունը`ընդլայնելովԿԻՄԱՆԱՆ աշխարհաճանաչողական մտահորիզոնը -կկարողանան գուշակություններ կատարել բնագրի դեպքերի հետագա ընթացքի շուրջ` զարգացնելով ստեղծագործական երևակայությունը -կկարողանան բնագիրը բաժանել տրամաբանական մասերի և պլան գրելԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ -կկարողանան բնագրից առանձնացնել հերոսին բնութագրող հատվածներըԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ -կկարողանան հերոսին համեմատել այլ հերոսների հետ և հիմնավորելԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ
  6. 6. ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸԽթանում- Գրել “Հրաշալիք” բառը` օգտագործել “Մտագրոհ” մեթոդը:Կազմել բառակապակցություններ հրաշալիք բառով և այդ բառակապակցություններով կազմելնախադասություններ:Երեխաները կպատմեն, թե ինչն են և ում են համարում հրաշալիք և կներկայացնեն մի քանիհրաշալիքներ:Իմաստի ընկալում -Այս փուլը սկսել սլայդների ցուցադրումով: Դիտումից հետո հանձնարարելկարդալ ստեղծագործությունը և օգտագործել “Փոխխգործուն նշանների համակարգ ” մեթոդը:Վերլուծել, մեկնաբանել բառային աշխատանք կատարել-ուղղագրական արժեք ունեցող բառեր-ածանցավոր և բարդ բառեր-հոմանիշ ունեցող բառեր-դարձվածներԿշռա դ ատում -Այս փուլում օգտագործել “Ընթերցողից պատասխան ակնկալող հարցեր” մեթոդը:-Սասնա տան քառասուն տղամարդկանցից ում գիտես:-Ում որդին էր Սասունցի Դավիթը:-Ինչ արեց Դավիթը դևերի կողոպտած հարստությունը:Գնահատել երեխաներին:Տնային աշխաատանք- Գրել տեղեկություն Սասունցի Դավթի մասին:
  7. 7. 1. Ընտրել առարկայի որևէ թեմա [ մինչև 6 ժամ]: 2. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1
  8. 8. ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸԴԱՍԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸԿԻՄԱՆԱՆԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ3. ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ

×