Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Դասի պլան

62,797 views

Published on

www.ohanyan.eiu.am
Փոխներգործուն մեթոդներով դասի պլանի ներկայացման օրինակ:

Published in: Education
 • You might get some help from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Success and best regards!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • .
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Դասի պլան

 1. 1. Տարբերակ 1.Ամիս-ամսաթիվ Տևողությունը` 45 րոպե Դասարան`…………. Դասի թեման …………………………………….. ……………………………………………………… Դասի նպատակները……………………………. ………………………………………………………………  ա/ ակադեմիական……………………………………  բ/ սոցիալական…………………………………......... Անհրաժեշտ պարագաներ……………………… ……………………………………………………… Ցուցադրվող նյութեր…………………………….. ……………………………………………………… Հիմնական հասկացություններ………………… ………………………………………………………
 2. 2. ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ Խթանման փուլի նկարագրությունը և տևողությունը. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. Իմաստի ընկալման փուլի նկարագրությունը և տևողությունը. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. Կշռադատման, գնահատման փուլի նկարագրությունը և տևողությունը. ………………………………………………… ………………………………………………… Տնային հանձնարարություն. ………………………………………………… …………………………………………………
 3. 3. Տարբերակ 2.Ամիս-ամսաթիվ Դասի տևողությունը` 45 րոպե Դասարանը`……..Դասի նպատակները.…………………………………………………….…………………………………………………….ա/ ակադեմիական…………………………………………………………………………………………………………բ/սոցիալական…………………………………………………….……………………………………………………
 4. 4. Դասի Նկարագրու- Անհրաժեշտ Ցուցադրվող Հիմնականընթացքը թյունը պարագաներ նյութեր հասկացու- /մեթոդը/ և թյուններ տևողությու- նըԽթանման ….. ….. ….. …..փուլԻմաստի …. ….. …. …..ընկալմանփուլԿշռադատ- ….. ….. …. …..ման,գնահատմանփուլՏնայինհանձնարա-րություններ
 5. 5. ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ. ԽԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Ի մաստի Կ շռադա Խ թանում ընկալում տում
 6. 6.  http://www.stixy.com/guest/146175
 7. 7.  Խթանման փուլի երկրորդ նպատակը աշակերտին շահագրգռելն ու ակտիվացնելն է: Ակտիվ ներգրավումը ենթադրում է, որ աշակերտները կգիտակցեն, որ իրենք մտածում են, ընդ որում` սեփական բառապաշարով: Այս ձևով անձնական գիտելիքները պահվում են գիտակցության մակարդակի վրա:
 8. 8.  Գոյություն ունի երկու տեսակի նպատակ  Ուսուցչի սահմանած կամ տեքստից բխող  Ինքնուրույն սահմանած` սեփական նպատակ. սա շահագրգռության ավելի հզոր միջոց է: Այս փուլում պահպանվում է ավելին իմանալու շահագրգռվածությունը: Հակոտնյա կարծիքներից ծնվում են անհատական հարցեր, իսկ անհատական հարցերը արդյունավետ խթանիչներ են կարդալու և ընկալելու համար:
 9. 9. /ամերիկյան գիտնական Փիրսոն/ Այս փուլում սովորողը հաղորդակցվում է նոր գաղափարի, նյութի հետ /կարդալ, կինոնկար դիտել, բանավոր խոսք լսել, փորձ կատարել,…/: Կարևոր խնդիր է սովորողին օգնել վերահսկելու սեփական ընկալումը: http://www.glogster.com/elizsargsyan12/-/g- 6lv38u7ep58e7d9o816mga0
 10. 10. նոր …իմացած
 11. 11.  Այս փուլի ընթացքում սովորողը հանրագումարի է բերում նոր գիտելիքը` սեփականացնելով այն: Իմացության ձեռքբերումը ենթադրում է փոփոխություն, ինչ- որ բանով նախկինից տարբեր վիճակ. հենց այդ փոփոխություններով է բնորոշվում սովորելը /նոր ընկալումներ, վարքային նոր դրսևորումներ, նոր պատկերացումներ/:Multiple-Mouse
 12. 12. Եթե քեզ պետք է հիշել, կմոռանաս: Եթե քեզ պետք է հասկանալ, կհիշես: Սովորողը նոր գաղափարը լիարժեքորեն յուրացնում է, երբ արտահայտում է սեփական բառերով: Սովորողը վերակառուցում է իր իմացական կառույցները` նորը այնտեղ հիմնավորապես տեղավորոլու համար:
 13. 13.  Այս փուլի նպատակն է նաև աշակերտների միջև եռանդուն քննարկում ծավալելը: Այն նպաստում է արտահայտչամիջոցների ընդլայնմանը և երեխաներին հնարավորություն է ընձեռում հաղորդակցվել միմյանց, բազմապիսի իմացական կառուցվածքների հետ և սեփականը կառուցելու ընթացքում խորհել դրանց մասին: Սա ուսումնառության գործընթացում փոփոխությունների և վերահայեցակարգման պահն է:
 14. 14. Միջակ Լավդասավանդողն դասավանդողը ասում է: բացատրում է: Բացառիկ Գերազանց դասավանդողըդասավանդողը ՈԳԵՇՆՉՈՒՄցուցադրում է: է: ՈՒԻԼԻԱՄ ԱՐԹՈՒՐ ՈՒԱՐԴ

×