Opstart looppadenproject

292 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
292
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bovenste figuur: hoogteprofiel van naderende vliegtuigen voor de huidige wijze van naderen (rode lijn) en een CDA (blauwe lijn). Rechts in de figuur ligt de luchthaven. Onderste figuur: verschil in geluid tussen een CDA en de huidige wijze van naderen. Schematisch is aangegeven dat er een bandbreedte rondom de geluidwinst zit (afhankelijk van o.a. vliegtuigtype, huidige wijze van naderen, etc), waarbij de ordegrootte van de winst is aangegeven. Laatste km’s gelijk (vliegtuig op vaste glijpad naar de baan)  geen verschil in geluid In gebied voor de ILS: winst in praktijk enigszins afhankelijk van hoe lang horizontaal wordt gevlogen (langer horizontaal  in een groter gebied meer winst door CDA’s) Verschil in geluid: vanaf enkele dB’s: waarneembaar door het menselijk oor 3 dB staat gelijk aan twee keer zoveel geluid 5 tot 10 dB verschil is goed te merken T.a.v. de huidige nadering geldt nog: De lengte van het segment waarop horizontaal wordt gevlogen is niet vast. Dit kan varieren tussen de 0 km en 20+ km (e.e.a. zou kunnen blijken uit onderliggende data uit RBS). De vlieghoogte tijdens dit segment is 2000 ft, oftewel ca 600 meter
 • Weergegeven: routes zoals die in praktijk worden gevlogen (afgeleid uit RBS) O.b.v. huidige ligging van routes: 4 locaties te identificeren waar verbetering mogelijk lijkt: Niet over Son Verder van Veldhoven Om Eersel heen Om Bladel heen
 • Weergegeven: routes zoals die in praktijk worden gevlogen (afgeleid uit RBS) O.b.v. huidige ligging van routes: 4 locaties te identificeren waar verbetering mogelijk lijkt: Niet over Son Verder van Veldhoven Om Eersel heen Om Bladel heen
 • Opstart looppadenproject

  1. 1. Looppaden project
  2. 2. Eindhoven Airport
  3. 3. Terminal • Aanleiding (Waarom) • Doel (wat) • Project opbouw (hoe) • Projectteam (wie) • Communicatie • Planning
  4. 4. Aanleiding (waarom ?)• Als gevolg van de groei(verwachting) van Eindhoven Airport is er behoefte aan uitbreiding van de capaciteit van de huidige terminal en platform.• Vanuit het MT is de vraag gesteld over wat de gevolgen kunnen zijn van deze groeiverwachting in relatie tot de platformcapaciteit.• Hieruit is, samen met firma Naco een studie gestart over de gevolgen en maatregelen die genomen zouden moeten worden om te kunnen voldoen aan deze groei aspiratie.• Uit deze studie en verzamelde expertise zijn aanbevelingen gekomen die de noodzaak aantonen voor een herinrichting van platform en passagierstromen.
  5. 5. Aanleiding (waarom ?)Conclusie MT:Om daadwerkelijk kunnen voldoen aan deze groeiverwachting zal er eenaanpassing c.q. uitbreiding moeten plaats te vinden in de wijze waarop depassagiersstromen op het platform worden afgehandeld.Deze voorwaarde voor groei rechtvaardigt de investering in het projectlooppaden.
  6. 6. Uitgangspunten/ Kaders:
  7. 7. Afspraken vluchtcapaciteit per uur ( fase 1)De verdeling van het aantal Schengen en non-Schengen vluchten per uur mag variëren maar :- Niet meer dan 8 vertrekkend per uur waarvan:• 6 schengen vluchten max .• 3 non schengen vluchten max.Bv: 6-0, 6-1,6,2, 5-3 mag wel maar 7-0, 6-3,8-0 mag niet
  8. 8. Doel (wat?)• Wat zou het eindresultaat moeten zijn?: Eindhoven Airport verwacht dat met voor groei noodzakelijke aanpassingen , er een verbeterde regulatie van passagierstromen op het platform wordt gerealiseerd. M.a.w. Passagiers veiliger, sneller en efficiënter kunnen worden afgehandeld . Welke producten zijn nodig? - Looppaden - Loopbrug - Overkapping - Afscheidingsmaterialen
  9. 9. Naco looppadenindeling
  10. 10. Naco looppadenindeling
  11. 11. Projectopbouw volgens PRINCE2• Dit project is opgebouwd en zal worden gemanaged op basis van de methodiek van PRINCE2.• PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) is een gestructureerde methode voor projectmanagement en is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project.PRINCE2 onderscheid drie belangen in een project: 1. Opdrachtgever 2. Leverancier 3. Gebruiker
  12. 12. PRINCE2 kenmerken:- Een gemeenschappelijke taal voor projecten- Eenduidige processen en benamingen- Heldere rollen en verantwoordelijkheden- Gestructureerde en goed gedocumenteerde naslagwerk- Kwaliteitsverwachtingen zijn expliciet gemaakt- Alle belangen zijn vertegenwoordigd in de besluitvorming- Het leren van projectervaringen
  13. 13. Projectteam (wie?)• Een projectteam is een tijdelijke samenstelling van mensen, specifiek is ontworpen om het project naar een succesvol einde te leiden. Dit projectteam is opgebouwd uit een : 1. Stuurgroep ( Besluit- en richtinggevend) 2. Projectmanager ( Dagelijks managen van het project ) 3. Gebruikersgroep (Ervaringsdeskundigen) 4. Teammanager ( Realiseren van de producten ) Het is hierbij belangrijk dat bij de samenstelling van het projectteam op elk niveau rekening gehouden wordt met de eigen projectbelangen: Opdrachtgever, de leverancier en de gebruiker .
  14. 14. Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden die voor het welslagen van het project door ieder lid zijn aangenomen.
  15. 15. Rollen en verantwoordelijkheden• Opdrachtgever - Eindverantwoordelijk voor het project - Evenwicht bewaren tussen belangen van klant, leveranciers en gebruikers - Eindverantwoordelijk voor opzetten van een goede projectorganisatie en planvorming. - Beschikbaar voor de projectmanager
  16. 16. Rollen en verantwoordelijkheden • Senior Leverancier - Vertegenwoordigt de leveranciersbelangen -Verantwoordelijk voor de planning, en oplevering van de producten conform de vastgestelde kwaliteitseisen en binnen het bepaalde budget en afgesproken tijd. - Communiceren van voortgang en technische haalbaarheid - Beheersing van de kosten.** Extensieregeling in bijzondere gevallen
  17. 17. Rollen en verantwoordelijkheden• Senior gebruiker- Eind verantwoordelijk voor vaststelling kwaliteitseisen en acceptatiecriteria van de op te leveren producten. - Werkt samen met de gebruikersgroep. - Zorg dragen voor oplevering van de benefits en kwaliteitsverwachtingen opdrachtgever/leverancier en gebruiker
  18. 18. Rollen en verantwoordelijkhedenProjectmanager-Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het project, binnen de kaders van de stuurgroep.-Plannen, bewaken en beheersen van de werkzaamheden binnen het project.(tijd, kosten, kwaliteit, scope, risco’s en baten)-Opstellen, vastleggen en updaten van alle projectgerelateerde documenten.
  19. 19. Rollen en verantwoordelijkhedenGebruikersgroep (Ilknur, Carola, Kyra, Michel, Hans, Frans)-Helpen vaststellen van de kwaliteitseisen en acceptatiecriteriavan de nog op te leveren producten.-Het kwantificeren (meetbaar maken) van de voordelen vanhet project.-Krijgt input en informatie van- en geeft informatie aan de projectmanager.-Klankbord bij nieuwe issues, wijzigingen of belangrijkeinformatie.
  20. 20. Communicatie strategieOmdat men vaak niet veel tijd heeft om ook zitting tenemen in een overleg, telkens bijeen te komen, temoeten overleggen, kan door goede afspraken enheldere communicatielijnen veel inzet en tijd bespaardworden.
  21. 21. CommunicatiestrategieUitgangspunten:- Leden van de Stuur- en Gebruikersgroep hebben minimalebijeenkomsten- Project beheersing via ingestelde beslismomenten- Afspraken over toleranties- Bewaken van voortgang via periodieke rapportages- De projectmanager beheerst de dagelijkse voortgang en houdt de stuur- en gebruikersgroep en andere betrokkenpartijen op de hoogte bij belangrijke en of afwijkendesituaties.
  22. 22. Project beheersing• Delegeren van verantwoordelijkheden naar de Projectmanager• Opdelen van het project in managementfasen• Rapportages : -Event driven: gebeurtenis die zicht voordoet -Time driven: vooraf gedefinieerde intervallen• Escaleren van afwijkingen en of risico’s via de projectmanager naar de Stuurgroep• Het actualiseren van de voortgang in het Projectplan (versiebeheer)• Registers om de voortgang en issues/risico’s vast te leggen

  ×