Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infra projectteam 2010

513 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Infra projectteam 2010

  1. 1. Initiatiefnemers: Partner: INFORMATIEDOSSIER VERKIEZING INFRA PROJECTTEAM JAAR 2010 • Bewijs de kracht van uw project! • Profileer onderhoud als key succes factor binnen uw project! • Denk DBFMO! INFRA 2010 Informatiedossier NVDO/Industrielinqs/Nimo
  2. 2. De verkiezing van de ‘Het Infra projectteam van het Jaar’ is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en Industrielinqs Pers en Platform. Partner is het Nimo Project Management Instituut. De NVDO is dé onafhankelijke branchevereniging rond het vakgebied onderhoud. Opgericht in 1963 en met ruim 1600 leden (bedrijven en organisaties), de eerste en inmiddels grootste onderhoudsvereniging van Europa. Doel van de wedstrijd - benadrukken belang synergie DBFMO - kennisdeling ten aanzien van projectmanagement (skills) - versterken aandacht en aantonen belang van onderhoud - profilering projectmanagers op het gebied van onderhoud - maatschappelijk belang van succesvolle projecten op het gebied van onderhoud De jury Elk jaar buigt een professionele neutrale jury van 4 tot 7 professionals zich over de verschillende projecten. De jury 2010 bestaat uit: - Afgevaardigde Nimo - Maintenance Manager van het Jaar - NVDO Bestuurslid - Afgevaardigde Sectie Infra Bestuur - Opdrachtgever - Gebruiker - Vertegenwoordiger vanuit onderwijs Kandidaten Elk projectteam dat een infra project heeft afgerond, kan deze indienen mits deze aan onderstaand profiel voldoet: Profiel - Het projectteam bestaat uit minimaal vier personen - Het (deel)projectresultaat of doel is gerelateerd aan onderhoud en Infra - Het (deel)projectresultaat moet toetsbaar zijn - Het project is niet langer dan een half jaar geleden afgerond - Documentatie over het project is publiek toegankelijk (of kan publiek toegankelijk gemaakt worden) Het projectteam wordt vertegenwoordigd door de projectmanager van dat team. Hoe deelnemen - verloop van de wedstrijd ? 1. Inschrijven kan tot 15 oktober 2010. Deelname is gratis. De wedstrijd is open voor zowel leden als niet- leden van de NVDO. 2. De projectteams kunnen zichzelf voordragen, of voorgedragen worden door derden. Na aanmelding wordt contact opgenomen met de organisatie om na te gaan of het bedrijf of de instelling een dergelijke deelname ondersteunt. 3. Men stelt zich kandidaat door het volgende aan te leveren: Een krachtige motivatie van het infra projectteam om mee te doen aan de verkiezing. Deze motivatie dient aandacht te schenken aan de volgende onderdelen: 1 Kenmerken van het project 2 Opzet (inrichting) van het project 3 Projectverloop in hoofdlijnen INFRA 2010 Informatiedossier NVDO/Industrielinqs/Nimo
  3. 3. 4 Planning en werkelijkheid 5 Afsluiting en terugblik. Belangrijke aspecten die in de verschillende onderdelen aan de orde kunnen komen zijn aangegeven in de bijlage. De motivatie mag niet meer dan 10 pagina’s bevatten. Indien voorhanden kunnen relevante bijlagen meegestuurd worden, zoals foto’s, films, documentatie en/of andere bescheiden waarvan kandidaat meent dat ze waardevol zijn. Deze ook graag in achtvoud aanleveren. Inzendingen die onvolledig zijn, dan wel niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden, worden uitgesloten van de verkiezing. Desgewenst wordt contact opgenomen met de opdrachtgever en/of deelnemers van het projectteam om nadere informatie te verkrijgen. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend ter inzage voor de jury. Het dossier moet zijn ingediend vóór 15 oktober 2010 naar NVDO, t.a.v. Ellen den Broeder, Postbus 138, 3990 DC Houten. Wij ontvangen de map met eventuele bijlagen, in achtvoud. 4. De jury evalueert de rapporten van alle kandidaat-teams. Juryrapporten zijn niet inzichtelijk. 5. De drie finalisten worden verzocht om hun inzending op 28 oktober tegenover de juryleden te verdedigen. 6. De jury beraadt zich en kiest een winnaar. 7. Tijdens het grote NVDO Infra Congres op 11 november 2010 zullen de drie finalisten hun project aan het publiek presenteren. Hiermee kunnen zij in aanmerking komen voor de publieksprijs. Tijdens een feestelijk diner die avond zal de jury motiveren waarom is gekozen voor deze drie finalisten, waarna vervolgens de winnaar bekend wordt gemaakt. 8. Naast het samenstellen van de inzending, dient het team actuele CV’s van de teamleden bij te voegen, diens managers in te lichten en voor te bereiden op de kandidaatstelling en mogelijke combinatie. 9. Het indienen van het projectrapport dient in achtvoud te geschieden Wat kan men winnen? Er worden twee prijzen uitgereikt op 11 november. De jury selecteert het infra projectteam van het jaar. Daarnaast kiest het publiek ook een winnaar. De genomineerden winnen: - Een trofee en een ingelijste oorkonde. Het projectteam van het jaar wint: - Een wisseltrofee en een geldprijs van € 2.000,- - Gratis deelname aan de HBO-training “Praktijkgericht Risicomanagement voor Beheer en Onderhoud van Assets” van de NVDO. De winnaar van de publieksprijs wint: - Een geldprijs van € 500,- - Een uitgebreid interview in het vakblad Industrial Maintenance Handig om te beseffen - PR: door deel te nemen aan de verkiezing, geeft het winnende team automatisch toestemming tot publiciteit. Er zal aandacht besteed worden in de pers en in de vakbladen. Het winnende team is bereid tot het geven van interviews en/of lezingen. - Het indienen van het project levert zeker enkele onmiddellijk toepasbare inzichten op en het is bovendien een schitterende motivator voor het team! - Er wordt gedurende het jaar af en toe een beroep gedaan op de medewerking van het winnende team voor publiciteitsdoeleinden. INFRA 2010 Informatiedossier NVDO/Industrielinqs/Nimo
  4. 4. Beoordelingscriteria De wijze waarop door het projectteam invulling gegeven wordt aan de volgende aspecten en onderlinge samenhang: • Projectdoel en -strategie • Projectplan en -voorbereiding • Werken als projectteam • Omgang met de omgeving en de stakeholders • Risicomanagement • Plaats van maintenance en de samenhang met ontwikkeling • Projectbeheersing • Communicatie en rapportage • Innovativiteit en duurzaamheid • Leren van projecten als projectteam en als organisatie Elk project wordt bekeken op zijn eigen merites, kracht en inbreng. Bijlage Beschrijving van het project Denk aan aspecten als: 1 Kenmerken van het project Achtergrond en aanleiding van het project, projectdoel en geplande resultaat, de mate van complexiteit, maatschappelijk belang, waarde voor de onderneming, toegevoegde waarde/impact. 2 Opzet(inrichting) van het project Plan van aanpak, fasering, projectteam, betrokken disciplines, projectorganisatie, omgang met de omgeving en stakeholders, inkoop en leveranciers 3 Projectverloop in hoofdlijnen Projectbeheersing, risico’s en kansen, wijzigingen en de wijze waarop daarmee is omgegaan, ontwikkeling van het team, gezondheid, beveiliging, veiligheid & milieu 4 Planning en werkelijkheid Doorlooptijd, kosten en financiën, afwijkingen van gerealiseerde t.o.v. geplande resultaat, scope management, rapportage en escalatie 5 Afsluiting en terugblik Projectevaluatie, tevredenheid opdrachtgever, overdracht ontwikkeling en onderhoud, afsluiting project en team, redenen waarom dit project in aanmerking komt voor nominatie. INFRA 2010 Informatiedossier NVDO/Industrielinqs/Nimo

×