Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GRASP Local Chapters Development Strategy - 10 pasi

GRASP Local Chapters Development Strategy

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GRASP Local Chapters Development Strategy - 10 pasi

 1. 1. Local ChapterDevelopment Strategy 2012
 2. 2. Ce este GRASP?• În 2008 GRASP a fost înființată sub numele de GRSPSociety din inițiativa unui grup de tineri români aflați la studii în Budapesta.• GRASP este o rețea deschisă formată din tineri profesioniști, studenți şi organizații partenere.• Contribuim activ la schimbarea României prin implicare civică, îmbunătățirea politicilor publice, transfer de cunoștințe și know-how, încurajarea dialogului și dezbaterilor publice și sustinerea antreprenoriatului.
 3. 3. MisiuneMisiunea noastră este să contribuim activ la modernizarea continuă șidezvoltarea României prin implicare civică și profesionalism.Valori Profesionalism Integritate Autenticitate Leadership Inovație
 4. 4. Obiective strategice GRASP dezvoltă proiecte pe trei arii strategice: • Implicare civică • Transfer de cunoștințe • Politici publice
 5. 5. Proiecte  Implicare civică Scopul evenimentului este identificarea soluţiilor pentru principalele probleme ale României şi rezolvarea acestora într-un mod profesionist şi pragmatic, astfel încât în 2020 România să fie mai deschisă, mai profesionistă, mai competitivă şi mai împăcată cu ea însăşi, o ţară îndreptată către viitor fără însă a-şi uita trecutul.Scopul proiectului este de a promova artiştii români mai puţin cunoscuţi saucei aflaţi la început de drum. Proiectul promovează vocile profesioniştilor români din diferite domenii care s-au afirmat în ţară şi/sau peste hotare, prin intermediul unor interviuri publicate în presă.Dear Romania, Write Our Future este o poveste în imagini despreproiecţiile şi percepţiile noastre despre România, exprimând prinfotografie visele şi planurile noastre pentru ţară si comunităţile încare trăim.
 6. 6. Proiecte  Transfer de cunoștințe Anual, Start-Up Your Idea dezvoltă abilităţile antreprenoriale a 30 de participanţi şi îi motivează să se implice în dezvoltarea de proiecte antreprenoriale. Programul are trei componente: 2 sesiuni de training-uri şi workshop-uri pe an, întâlniri periodice cu participanţii de la ediţiile precedente şi un sistem de mentorat. Mentorat pentru Succes este un program ce doreşte să ofere tinerilor români cu potenţial sprijin în formarea unei viziuni de succes şi acces la resurse şi informaţii cu privire la oportunităţile de studiu şi carieră din România şi/sau din străinătate. Proiectul contribuie la creşterea calităţii şi profesionalismului comunităţii juridice din România prin organizarea de dezbateri cu practicieni din alte ţări şi prin oferirea de stagii în străinătate pentru tineri avocaţi sau consultanţi juridici.Platforma Acess2Education oferă informaţii tinerilor români care cautăoportunităţi de studiu în străinătate, detalii concrete cu privire la procesul deadmitere, burse, cazare şi viaţa socială din perspectiva studenţilor românicare au studiat sau încă studiază peste hotare.
 7. 7. Proiecte  Politici Publice YoungDiplo contribuie la formarea viitoarei generaţii de experţi români în relaţii internaţionale, prin facilitarea dialogului cu actualii specialişti în acest domeniu, prin cursuri de specializare, prin facilitarea unor stagii de practică relevante și prin promovarea cercetării acestor tineri în publicațiile de specialitate din România.Având ca scop creşterea competitivităţii absolvenţilor din România, EducaţiaContează a avut ca punct de pornire Conferinţa Anuală GRASP din 2010. În2012, echipa de proiect realizează o cercetare cu privire la probleme specificedin sistemul educaţional românesc și un document de politici publice care săpropună soluţii concrete ce vor fi promovate printr-o campanie de advocacy. Diaspora Votează este o campanie pentru introducerea votului prin Internet pentru cetăţenii români din străinătate. Diaspora Votează își propune să promoveze, de asemenea, utilizarea de mijloace electronice pentru creșterea participării, deschizând astfel un drum important pentru e-democrație în România.
 8. 8. Filiale GRASP 20 membri activi 300 în rețeaua GRASP 10 membri activi15 membri activi 200 în rețeaua GRASP150 în rețeaua GRASP
 9. 9. De ce GRASP? • Vei găsi în GRASP o rețea complexă, cu profesioniști din domenii diverse: de la științe sociale la IT, de la politici publice până la finanțe, economic și antreprenoriat și cu experiențe interculturale diferite. • Vei întâlni o comunitate GRASP în Olanda, Marea Britanie, Statele Unite, Italia, Franța, România și membri în India, China, Columbia. • Vei lucra în echipe diverse pe proiecte din arii diferite, dar toate cu misiunea de a crea a Românie mai bună. • Vei avea acces la evenimente importante în diferite domenii de activitate (leadership, antreprenoriat, educație, voluntariat, politici publice) atât în rețeaua GRASP, cât și prin partenerii pe care îi avem.
 10. 10. Cum mă pot implica? Proiecte • Dacă ești interesat de unul sau mai multe proiecte GRASP, ne poți scrie la office@mygrasp.org Departamente • Dacă ești pasionat și/sau ai experiență în comunicare și relații publice, fundraising, resurse umane sau vrei să ajuți la deschiderea de noi filiale GRASP, ne poți scrie la office@mygrasp.org Filiale • Ești în străinătate într-un oraș în care GRASP nu este prezent și cunoști mai mulţi români care doresc să se implice? Atunci poți să inițiezi o nouă filială GRASP! Mai multe detalii la iustin.iftime@mygrasp.org & valentina.dimulescu@mygrasp.org
 11. 11. Strategia dezvoltării filialelorObiectivele unui Local Chapter GRASP Prin filialele sale, GRASP își propune să dezvolte comunități de tineri profesioniști implicați activ în proiecte cu impact local și global.
 12. 12. Filiale: Principii de funcționare ITipuri de activităţi Organizarea de întâlniri lunare cu caracter de socializare în care să se discute proiecte curente ale GRASP şi posibilitatea de dezvoltare/ implementare de proiecte noi. Planificarea şi implementarea a cel puţin unui proiect local pe an (de exemplu, o expoziţie de fotografie la Ambasadă/Consulat) Încurajarea participării membrilor din filiala respectivă la proiectele globale GRASP Recrutarea de noi membri GRASP la nivel local Identificarea în oraşul respectiv a unor posibili parteneri instituţionali pentru proiectele existente sau pentru potenţiale proiecte noi
 13. 13. Filiale: Principii de funcţionare IILeadership Filiala are autonomie asupra felului în care se organizează, iar membrii echipei trebuie să desemneze un preşedinte. Alegerea se poate face la prima întâlnire din fiecare an calendaristic sau la aniversarea unui an de la alegerile anterioare. Iniţiatorul filialei poate servi ca preşedinte pentru primul an. Preşedintele va menţine legătura cu Directorul de Dezvoltare Local Chapters şi boardul GRASP şi îşi va asuma responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor local chapter-ului pentru anul respectiv.Membrii echipei Este recomandat ca echipa unui local chapter să aibă, la început, cel puţin 5 membri, dintre care un preşedinte; apoi numărul poate crește. Rolurile şi responsabilităţile membrilor echipei se vor decide în funcţie de proiectele şi tipul activităţilor filialei.
 14. 14. Filiale: Principii de funcţionare IIISprijin din partea organizaţiei GRASP va ajuta liderii filialelor în planificarea activităţii anuale. Membrii pot, de asemenea, contacta liderii altor organizaţii locale prin intermediul call-urilor organizate de Departamentul Local Chapters. Asemănător celorlalte proiecte, echipa va primi sprijin pentru promovarea proiectelor filialei sau realizarea de materiale pentru promovarea lui. Filialele nu au alocate fonduri din bugetul întregii organizații, dar în măsura în care proiectele filialei au nevoie de finanţare, aceasta va fi sprijinită. Întrebările despre posibile granturi sau iniţiative de fundraising vor fi adresate trezorierului sau directorului de fundraising.
 15. 15. 10 paşi în dezvoltarea unei filiale 1. Formarea echipei: este recomandat ca orice local chapter să aibă o echipă de 5 membri activi care pot dedica 4h/săptămână voluntariatului în organizaţie. Dintre aceştia, se vor alege un Preşedinte de Local Chapter, un Vicepreşedinte şi trei consilieri/project/event manageri. 2. Contactarea Ambasadei României: este un pas important atât pentru lansare, cât şi ulterior. Corpul diplomatic român este de obicei receptiv la astfel de iniţiative şi ne pot ajuta, în principiu, cu logistica evenimentelor (locaţie, catering, transport etc). Acest pas nu este necesar pentru filialele înfiinţate în România.• 3. Stabilirea lansării oficiale: un eveniment la care să participe atât studenţi cât şi tineri profesionişi unde se prezintă GRASP şi activităţile noastre.
 16. 16. 10 paşi în dezvoltarea unei filiale4. Realizarea unei pagini oficiale de Facebook  Asigură o relaţie dinamică cu membrii local chapter-ului  Principalul canal de comunicare cu membrii filialei, în special pentru promovarea evenimentelor  Conţinutul paginii va include o scurtă prezentare a GRASP şi a filialei  Va fi construită cu sprijinul Departamentului de Comunicare şi updatată de cel puţin patru ori pe săptămână  Exemplu: http://www.facebook.com/MyGRASPAmsterdam5. Realizarea unei baze de date atât cu datele de contact ale membrilor, cât şi ale partenerilor (instituţii şi persoane fizice)6. Comunicarea cu membrii filialei se va realiza în cea mai mare parte online
 17. 17. 10 paşi în dezvoltarea unei filiale 7. Proiecte de impact local  Activităţile ulterioare lansării pot fi discuţii cu diverse personalităţi, evenimente informale (social drink), ieşiri la teatru/cinema/bowling etc şi alte idei pe care vreţi voi să le implementaţi  Iniţiativele filialei sunt binevenite  Exemplu GRASP Amsterdam (link FB aici) Orice proiect/activitate/eveniment va avea propria “imagine”:!  poster, e-mail personalizat, blog, website etc.
 18. 18. 10 paşi în dezvoltarea unei filiale 8. Furnizarea de material pentru newsletter-ul GRASP cel puțin o dată la 3 luni 9. Realizarea unui raport anual conform unui model furnizat care să cuprindă toate activităţile din ultimele 12 luni 10. Organizarea unei Conferinţe Anuale GRASP în oraşul respectiv în 1- 2 ani de la fondarePentru mai multe informaţii, ne puteţi scrie la următoarele adrese:iustin.iftime@mygrasp.org sau valentina.dimulescu@mygrasp.org
 19. 19. www.mygrasp.orgwww.facebook.com/MyGRASP

×