Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guidelines

336 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guidelines

  1. 1. 0 ВСТУП - 2013 алгоритм дій абітурієнта Путівник допоможе зорієнтуватися у етапах та процедурах вступної кампанії, ознайомить вступників із термінами подачі заяв та інших документів до приймальних комісій особисто й через електронну форму та підкаже, як не загубитися у рейтингових списках рекомендованих до зарахування Путівник абітурієнта ГРОМАДЯНСЬКА МЕРЕЖА ОПОРА 2013
  2. 2. 2 ВСТУП - 2013: алгоритм дій абітурієнта Із 1 липня розпочинається вступна кампанія – наступний (після складання зовнішнього незалежного оцінювання) етап на шляху до вступу у вищий навчальний заклад. Для когось цей етап полягає лише у поданні до вишу заяви та відповідних документів, а для когось і у складанні творчих випробувань чи вступних екзаменів. Громадянська мережа ОПОРА, яка вже традиційно надає консультації абітурієнтам під час вступної кампанії, хоче нагадати цьогорічним вступникам основний алгоритм дій під час вступної кампанії.  Перш ніж подавати документи до ВНЗ 1. Дочекайтеся результатів ЗНО з усіх предметів. 2. У випадку незгоди з отриманим балом за тестування, Ви має право на оскарження своїх результатів. Для цього треба подати апеляційну заяву до Українського центру оцінювання якості освіти протягом трьох днів із моменту офіційного оголошення результатів оцінювання з відповідного предмета. 3. Якщо Ви погоджуєтеся з отриманими на ЗНО балами і/або дочекалися результатів розгляду Апеляційної заяви – роздрукуйте їх з власної інформаційної сторінки на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. 4. Якщо маєте можливість – подавайте заяву та необхідні документи для участі у конкурсному відборі особисто у приймальну комісію ВНЗ. 5. Щоб подати електронну заяву для участі у конкурсному відборі – спочатку зареєструйтеся на спеціальному ресурсі - http://ez.osvitavsim.org.ua, а потім, не поспішаючи, відправляйте дистанційну заяву. 6. Пам’ятайте, що Ваша рейтингова позиція у конкурсному списку не залежить від оперативності реєстрації заяви у вищому навчальному закладі, а тому не радимо поспішати з подачею документів у перші дні вступної кампанії.  Строки вступної кампанії Абітурієнти, які вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти, можуть подавати заяви та документи до вишів з 1 до 31 липня. Для тих, хто вступатиме на напрями підготовки, що передбачають проведення творчого конкурсу, або складатиме вступні екзамени у ВНЗ, термін подачі документів закінчується 20 липня. 1 липня 11 липня 20 липня 21 липня 31 липня понеділок четвер субота неділя середа При вступі за результатам и ЗНО та додатка до атестата Початок прийому заяв та документі в Завершенн я прийому заяв та документів При вступі за вступними екзаменами Завершенн я прийому заяв та документів Початок проведенн я вступних екзаменів Завершен- ня проведення вступних екзаменів При вступі з обов’язкови м складанням творчих конкурсів Початок проведенн я творчих конкурсів Завершенн я прийому заяв та документів Завер- шення проведення творчих конкурсів  Подання на вступ до ВНЗ заяви та супровідних документів Абітурієнт має право подати заяви про участь у конкурсному відборі не більше ніж до 5 ВНЗ та не більше ніж на 3 напрями підготовки у кожному з них. Факт подання кожної заяви реєструється в Єдиній державній базі з питань освіти. А тому спроба подати більше 15 заяв завершиться повідомленням про перевищення допустимої кількості заяв та неможливістю їх реєстрації. Заява на участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу може бути подана як у паперовому, так і у електронному
  3. 3. 3 вигляді. У заяві вступник має зазначити напрям підготовки або спеціальність, на якій бажає навчатися, та форму навчання. Заява в паперовому вигляді має бути подана до приймальної комісії вишу абітурієнтом особисто. У заяві вступник власним підписом підтверджує факти надання згоди на оприлюднення його балів, наявності підстав для вступу поза конкурсом та згоди на обробку його персональних даних в ЄДЕБО. Також абітурієнт підтверджує ознайомлення з Правилами прийому, ліцензіями та сертифікатами про акредитацію відповідного напряму підготовки. Разом із заявою вступнику потрібно пред’явити оригінали таких документів, а також мати при собі їх копії для завірення у приймальних комісіях:  атестат про повну загальну середню освіту та додаток до нього ;  сертифікат ЗНО;  медичну довідку форм № 086-о;  паспорт громадянина України чи інший документ, що посвідчує особу та громадянство.  шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. Копії перелічених документів, навіть нотаріально завірені, права на подачу заяви на участь у конкурсному відборі до ВНЗ не дають. Пред’явлення оригіналів цих документів є обов’язковою вимогою. Якщо абітурієнт має право на позаконкурсний вступ чи підстави для першочергового зарахування, цільове направлення, то подає також документи, що підтверджують відповідний факт. Правилами прийому до окремих ВНЗ визначені й інші документи (чи доробки), які необхідно подавати до приймальної комісії. Це зумовлено особливостями обраної спеціальності. Наприклад, для вступу на напрям підготовки «журналістика» окремі ВНЗ зараховують конкурсні бали за подані власні творчі доробки: журналістські матеріали та публікації.  Електронна заява1 Право подавати таку заяву мають вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на загальних умовах - на основі атестата про повну загальну середню освіту та сертифіката ЗНО. Вступники, які мають підстави для особливих умов зарахування (абітурієнти, які мають пільги чи право на додаткові бали) електронну заяву подавати не можуть. Також не можуть скористатися такою можливістю особи, які змінювали прізвище/ім’я/ по батькові та в яких ПІБ у сертифікаті (ах) ЗНО не співпадає з даними, що вказані у атестаті про повну загальну середню освіту. Для подачі заяви слід зареєструватись на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua. Під час реєстрації абітурієнт вказує номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО, серію та номер атестата про повну загальну середню освіту та адресу електронної пошти. Після ідентифікації абітурієнта за введеними даними вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету. Після введення отриманого логіну та паролю абітурієнт має в особистому електронному кабінеті ввести такі дані: стать, місце проживання, номер телефону, номер та дату видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту та дані щодо сертифікатів ЗНО за інші роки (якщо такі є). Потім абітурієнт має обрати виш та напрям підготовки (спеціальність), куди бажає подати заяву на участь у конкурсному відборі. У момент подання електронна заява отримує статус «Заяву подано до ВНЗ». Відповідальна особа навчального закладу протягом трьох годин (але не пізніше ніж до кінця поточного робочого дня) приймає електронну заяву до розгляду. Протягом 24 годин за рішенням приймальної комісії заяві присвоюється статус «Заяву зареєстровано у ВНЗ» або «Заява потребує уточнень». У разі останнього, відповідальна особа ВНЗ невідкладно вносить до відповідного розділу ЄДЕБО вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення 1 Регулюється Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затверджених наказом МОНУ 05.11.2012 № 1244
  4. 4. 4 вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на “Заяву зареєстровано у ВНЗ”. Після цього на підставі рішення приймальної комісії про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі встановлюється один із наступних статусів електронної заяви вступника: «Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі», або «Власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі». Електронна заява, яка протягом 48 годин із моменту подання вступником не отримала іншого статусу, ніж «Заяву подано до ВНЗ», автоматично анулюється. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу “Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету (фізичних, юридичних осіб)” з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При цьому електронній заяві встановлюється статус “Заяву скасовано”. Така заява вважається неподаною, а факт такої подачі у Єдиній базі не враховується. Окрім того, електронна заява може бути особисто скасована вступником в електронному кабінеті до моменту отримання статусу “Заяву зареєстровано у ВНЗ” або “Заява потребує уточнення”. Після скасування заява вважається неподаною.  Конкурсний бал Конкурсний бал вступника формують шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (творчих конкурсів), середнього бала додатка до атестату про повну загальну середню освіту та додаткових балів. Міністерством освіти і науки визначено перелік предметів, бали сертифіката, з яких зараховуються до конкурсного бала вступника. Перші два предмети є обов’язковими, а третій предмет обирається вступником, якщо інше не визначено в Правилах прийому до конкретного ВНЗ. Наприклад, для вступу на «правознавство» обов’язковими визначено такі предмети: українська мова та література, історія України. Третій предмет пропонується на вибір: іноземна мова або математика. Однак, деякі ВНЗ визначили іноземну мову як третій обов’язковий предмет. А тому вступники, які не здавали тестування з іноземної мови не зможуть подати документи до таких вишів. Один або два конкурсних предмети визначаються вишем як профільні. Щоб з’ясувати, результати ЗНО з яких предметів є обов’язковими в конкретному навчальному закладі, радимо Вам ознайомитися з Правилами прийому кожного з обраних ВНЗ. При вступі на основі повної загальної середньої освіти сертифікат ЗНО є обов’язковим. Як і в попередні роки, вступники мають право подавати сертифікати ЗНО різних років, починаючи з 2008 року. Варто пам’ятати, що результати ЗНО з предметів, які є обов’язковими для вступу мають бути не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів. На певні напрями підготовки виші могли підняти мінімальний конкурсний бал.  Творчі конкурси У 2013 році Міністерство освіти і науки, молоді та спорту визначило обов’язковим проведення творчих конкурсів для вступу на сімнадцять напрямів підготовки в шести галузях знань - фізичне виховання, спорт і здоров’я людини; культура (народна художня творчість); мистецтво; журналістика та інформація (журналістика); право (правоохоронна діяльність); будівництво та архітектура (архітектура). Творчі конкурси будуть проводити у вишах у кілька сесій у період з 11 до 31 липня. Програми творчих конкурсів, форми їх складання, критерії оцінювання, порядок оскарження результатів є затвердженими та оприлюдненими на веб-сайтах вишів, починаючи з 1 березня поточного року.
  5. 5. 5  Цільовий прийом Щороку у межах державного замовлення виділяють місця для підготовки фахівців із сільської місцевості. Така квота не може перевищувати певного відсотку від місць державного замовлення з кожної спеціальності, а саме:  75 % - у вишах сільськогосподарського спрямування;  50 % - у педагогічних ВНЗ та вишах залізничного транспорту та митної служби;  25 % - в інших ВНЗ. Право отримати цільове направлення мають абітурієнти, які постійно проживають у сільській (селищній) місцевості. Для цього їм необхідно звернутися до відповідних органів освіти Ради міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, міністерств, керівників залізниць, або Держмитслужби відповідно. Серед вступників, які мають цільові направлення формується рейтинговий список відповідно до конкурсного балу та проводиться окремий конкурс. Ті ж вступники, які не зараховані на місця, виділені для цільового прийому, можуть брати участь у загальному конкурсі.  Позаконкурсний вступ Умовами прийому визначений вичерпний перелік категорій, що мають право на пільги при вступі. З переліком відповідних категорій осіб та переліком документів, які є підтвердженням відповідної пільги можна ознайомитися тут (лист МОН від 26. 06. 2013 р. № 1/9-4455). Кількість місць, виділених для згаданих осіб, не може перевищувати 25% від обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності). Вищими навчальними закладами за погодження з МОН така квота могла бути зменшена, але не менше, ніж до одного місця, а тому для ознайомлення з точною квотою на певну спеціальність у певному виші, варто ознайомлюватися з Правилами прийому. Серед осіб, які мають право на поза конкурсний вступ, відбувається окремий конкурс. Абітурієнти, які не рекомендовані до зарахування за результатами такого конкурсу, можуть брати участь у загальному конкурсі.  Право першочергового зарахування Дуже часто абітурієнти вважають, що право першочергового зарахування – це вид пільги. Проте, це не так. Право першочергового зарахування – це спосіб розташування у рейтинговому списку осіб, які мають однаковий конкурсний бал. Наприклад, у абітурієнта А та абітурієнта Б конкурсний бал становить 760 балів. Але абітурієнт Б, на відміну від А, має золоту медаль. Отже, рейтинговий список матиме такий вигляд: …… Абітурієнт Б – 760 балів Абітурієнт А - 760 балів …….  Хвилі зарахування Відповідно до рейтингового списку 1 серпня приймальна комісія надає рекомендації до зарахування на місця державного замовлення особам, які знаходяться на найвищих позиціях. Списки рекомендованих до зарахування осіб повинні оприлюднювати не пізніше 12 години на стендах приймальних комісій та веб-сайті навчального закладу. Окремі ВНЗ можуть надсилати повідомлення засобами мобільного чи електронного зв’язку. Абітурієнти, які рекомендовані до зарахування 1 серпня, повинні у 4- денний термін особисто подати у приймальну комісію оригінали атестата та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів ЗНО та інших документів, копії яких абітурієнт подавав раніше. Особи, які скористалися можливістю подачі електронної заяви, окрім перелічених документів повинні подати власноручно підписану заяву. Якщо абітурієнт не подав оригінали документів вчасно, приймальна комісія анулює рішення про його рекомендацію до зарахування і 5 серпня на вакантні місця рекомендує наступних за рейтинговим списком абітурієнтів – це друга хвиля зарахування.
  6. 6. 6 8 серпня відбувається наступне коригування списків за такою ж схемою: анулювання рекомендацій тих вступників, які не виконали вимоги до зарахування та надання рекомендацій до зарахування іншим. Лише після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням, формують списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

×