EUreka

Zespół Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowienauczyciel przedmiotów informatycznych

Gazetka ZST Rzeszów

DARMOWE (ZAWSZE!)	                   	                       NUMER 1

               EUREKA
         ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RZESZOWIE / ZIMA 2011-2012 / WYDANIE 1


   Reklama ?                 Drodzy Gimnazjaliści
Reklama istnieje już w momencie, gdy
                       Jesteśmy wdzięczni, że      Zadowalające wyniki na
   ktoś ma na nią pomysł, ale
                     zainteresowaliście się Zespołem   egzaminie maturalnym oraz
 współcześnie wymyślić coś, czego
                      Szkół Technicznych – szkołą   potwierdzającym kwalifikacje
   jeszcze nikt nie widział i nie
                     wychodzącą naprzeciw Waszym    zawodowe są także sukcesem
doświadczył, jest niezmiernie trudno.
                          oczekiwaniom.      szkoły, a zdobycie konkretnego
 Dobrze zaprojektowana reklama
                                        zawodu to priorytet naszej
 przemawia do ludzi bez względu na      Wybór szkoły średniej jest     placówki dydaktyczno –
    ich wiek. Trafiony pomysł       poważną decyzją dotyczącą        wychowawczej.
 reklamówki pomaga przyciągnąć i       kolejnego szczebla Waszej
  zainteresować ludzi, sprzedać     edukacji. To trudne zadanie,  Atutem ZST- szkoły posiadającej
 produkt, usługi. To jeden z wielu    bowiem może zadecydować o    Certyfikat Przedsiębiorczości i
  fundamentalnych powodów, dla      Waszej przyszłości. Warto więc  Szkoły Promującej Zdrowiem jest
których reklama cieszy się ogromną    dokładnie przyjrzeć się ofertom   nowoczesność w zakresie
      popularnością.               szkół.         nauczanych przedmiotów
                                         ogólnokształcących,
  Czujesz, że możesz pokazać to      Zespół Szkół Technicznych im. zawodowych, a także tradycja w
 ludziom, ale nie wiesz jak to zrobić?  E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie,     obszarze społeczno –
                       mając na uwadze wymagania        kulturalnym.
 Jest na to rozwiązanie, jeśli jesteś
                       współczesnego rynku pracy,
gimnazjalistą i stoisz przed wyborem
                      oferuje kształcenie na różnych    Otwartość i integracja
 szkoły średniej wybierz kierunek
                            poziomach:      społeczności szkolnej sprzyja
  Technik organizacji reklamy!         w technikum, liceum o    realizacji ambitnych celów.
                       nachyleniu wojskowym, w    Organizujemy Dzień Techniki,
 Nauczysz się obsługiwać programy
                       nowocześnie wyposażonych      Konkurs Informatyczno-
  graficzne, planować kampanie
                           pracowniach       Sportowy, uczestniczymy w
   reklamowe, tworzyć slogany
                     i salach przedmiotowych. Dbamy    Targach Edukacyjnych.
 reklamowe. Zaczynając od gazetki
                       o przyjazną atmosferę oraz
takiej jak ta którą trzymasz w dłoni :)                    Mam nadzieję, że gazetka
                      bezpieczeństwo wychowanków.
                         Współpracujemy ze    przybliży Wam wizerunek szkoły
Widziałeś filmy Shrek, Toy Story itp.
                        środowiskiem lokalnym,    i będzie zachętą do wyboru
   Przecież ktoś je stworzył
                         wyższymi uczelniami,      naszej placówki w roku
                      zakładami pracy, dzięki którym       20012/2013.
  REKLAMA DŹWIGNIĄ HANDLU
      PAMIĘTAJ !!!           możecie zdobywać nowe
                      doświadczenia i umiejętności.
       ciąg dalszy na stronie 2  Stwarzamy możliwości rozwoju        Życzę trafnego wyboru
                     Waszych zainteresowań poprzez
                     udział w zajęciach lekcyjnych i          Edyta Niemiec
                     pozalekcyjnych oraz ciekawych
                     przedsięwzięciach: wolontariat,           dyrektor ZST
                       kabaret „No Name”, koła
                     zainteresowań, projekty unijne
                      Leonardo da Vinci, Comenius,
                      Program Operacyjny Kapitał
                           Ludzki.
Technik organizacji
   reklamy                 UCZNIOWIE O KIERUNKU
  nowy zawód                                             Jestem uczniem technikum
   w ZST                                           mechanicznego, powiem szczerze,
                                                  chętnie podjąłbym się dwóch
                                              kierunków jednocześnie. Kierunek jest
  Autor: Edyta Niemiec                                         naprawdę godny uwagi.
     dyrektor ZST Rzeszów                                           Przemek z 3E
         •••
 W Technikum Nr 9 w Zespole Szkół
   Technicznych zdobędziesz
 profesjonalne przygotowanie do
   pracy w zawodzie technika
 organizacji reklamy. Będziesz się
   uczył się m.in. edycji grafiki
 komputerowej 2D i 3D, tworzenia
  animacji, obsługi programów
  audiowizualnych, organizacji
                      Jeśli ktoś wiąże przyszłość z reklamą
 działalności reklamowej, podstaw
                         lub grafiką komputerową to ten
technik informacyjnych oraz języka     kierunek jest właśnie dla takiej osoby.
     obcego zawodowego.
                                  Chłopaki z 3E
Zajęcia teoretyczne uzupełnione są
  czterotygodniową praktyką
  zawodową, pozwalającą na
 zapoznanie się z prowadzeniem    oraz grafiki i animacji 3D, określanie      agencjach do kontaktu z prasą i
   działalności reklamowej,        celów reklamowych            kształtowania opinii publicznej.
 projektowaniem i opracowaniem     przedsiębiorstwa i wyznaczanie
                    sposobów ich realizacji, tworzenie i     Swoje graficzne umiejętności możesz
   reklamy, przygotowaniem i
                     montaż dokumentów audio-             rozwijać również podczas
   prowadzeniem kampanii
                    wizualnych, organizacja działań       dodatkowych zajęć realizowanych w
      reklamowej.
                    promocyjnych przedsiębiorstwa.          Technikum Nr 9 w ramach
   Do podstawowych zadań                              projektów Programu Operacyjnego
 zawodowych wykonywanych przez      Technik organizacji reklamy ze            Kapitał Ludzki.
technika organizacji reklamy należy  zdobytymi kwalifikacjami znajdzie
m.in. tworzenie od podstaw projektu    pracę w studiach graficznych,
  graficznego reklamy wizualnej,    agencjach i studiach reklamowych,
  tworzenie grafiki rastrowej i   przedsiębiorstwach produkcyjnych i
 wektorowej na potrzeby poligrafii   handlowych, działach promocji,
                   PRACE UCZNIÓW
    autor: Mateusz Goral         autor: Artur Marszał              autor: Łukasz Jaksan
O MNIE                      Rajdy w ZST
Imię: Albert

Nazwisko: Rembisz

Wiek: 16

Klasa: 1b

Dlaczego Ty: Rajdy to
moja pasja

Gdzie ?
Jeziorka Duszatyńskie
rezerwat przyrody na
stokach Chryszczatej

Wrażenia: Rewelacja,
przygoda pełna doświadczeń
oczywiście pozytywnych :)
                              NA ŁONIE NATURY
               Szkolny Klub Turystyczny PTTK zorganizował w dniach 30 września – 2
               października rajd w Beskid Niski. Uczestnicy mieli okazję, przy wyjątkowej
               pogodzie, podziwiać piękno jesieni w górach. Wszystkich na pewno zachwyciły
               urokliwe o tej porze roku Jeziorka Duszatyńskie - rezerwat przyrody na stokach
               Chryszczatej. O ciekawej historii tych terenów opowiadał przewodnik PTTK, a
               informacje zdobyte na trasie można było wykorzystać    później w konkursie
               turystycznym z nagrodami. Wieczorem natomiast był czas na śpiewanie piosenek
               turystycznych przy ognisku i pieczenie kiełbasy. Rajd zakończył się zwiedzaniem
               dwóch uzdrowisk Podkarpacia – Rymanowa i Iwonicza Zdroju.

               Był to już 124 rajd Klubu Turystycznego PTTK. Klub działa od 1988 r. Uczestnicy
               rajdów m.in. poznają   historię regionu, zasady poruszania się na szlakach
               turystycznych i w parkach narodowych, zdobywają odznaki turystyczne i …
               wracają zawsze bogatsi o wrażenia, które na długo pozostają w pamięci.

                                            autor: Albert Rembisz
O MNIE              Nagroda dla najpilniejszych!
Imię: Kamil

Nazwisko: Bolko

Wiek: 17

Klasa: 2b

Dlaczego Ty: Oczywiście
100% frekwencja

„Skok adrenalina”:
Nie dałem rady. Z dołu
wydaje się to banalnie
proste, ale z góry świat
wygląda inaczej.

Wrażenia: Niesamowita
przygoda, pełna integracja w
grupie. O adrenalinie nie
wspominam :)
                           OPŁACAŁO SIĘ!                   LICZBY
                Tak we wrześniu podsumowali ubiegły rok szkolny
                uczniowie klasy 3d i 10 uczniów z innych klas. To oni
                                                   Ile osób brało udział
                w nagrodę za najlepszą frekwencję w roku szkolnym
                                                      w zajęciach ?
                2010/2011 mogli wziąć udział w zajęciach w Parku
                                                     30
                Linowym „Expedycja”.

                Konkurs prowadzony był przez cały rok szkolny.
                Wy s t a r c z y ł o p i l n i e p r z ych o d z i ć d o s z ko ł y.
                Najbardziej zdyscyplinowani byli podopieczni pani
                prof. Bożeny Mazurkow i to oni odebrali nagrodę.            Ile osób zdecydowało
                Okazało się jednak, że pokonanie trasy „Komandos” i            się na pokonanie
                „Extreme” nie dla wszystkich było w zasięgu                  trasy ?
                możliwości. Park Linowy na Olszynkach to
                                                     30
                rzeczywiście miejsce wymagające precyzji, dobrej
                kondycji, a przede wszystkim odwagi. Ci, którzy
                zdecydowali się pokonać trasę, nie żałowali.
                4  śmiałków zaliczyło nawet „skok adrenalina”. Na
                wszystkich uczestnikach zajęcia w parku zrobiły
                ogromne wrażenie. Nic tylko chodzić pilnie do             Ile osób zdecydowało
                szkoły! Ciekawe, jaka będzie nagroda w przyszłym                się na
                roku :)                                 „skok adrenalina”
                                                      4
                                      autor: Kamil Bolko
Pierwszaki 2011
CO ROKU W NASZEJ SZKOLE DO RYWALIZACJI SPORTOWEJ STAJĄ UCZNIOWIE
  KLAS PIERWSZYCH. ZAWODY POD HASŁEM „RUCH RZEŹBI UMYSŁ, DUSZĘ,
CIAŁO” ZAWSZE PRZYNOSZĄ WIELE EMOCJI. NAJLEPSI OKAZALI SIĘ UCZNIOWIE
              KLASY 1LO.


  Podczas wspólnej zabawy uczniowie poznawali się wzajemnie oraz rywalizowali w
 konkurencjach sprawnościowych, siłowych i technicznych. Szczególnie wiele emocji
 dostarczyło wszystkim przeciąganie liny. Zacięta walka o prymat trwała do ostatniej
 chwili, o czym świadczy fakt, iż klasy IA i IB wspólnie zajęły II miejsce w końcowej
 klasyfikacji. Miejsce IV przypadło klasie IC a puchar za zwycięstwo z rąk dyrektora
szkoły mgr. inż. Piotra Pawłowskiego odebrała reprezentacja klasy I LO. Triumfatorzy
  otrzymali także nagrody rzeczowe ufundowane przez dyrekcję ZST, a wszystkie
            startujące zespoły pamiątkowe dyplomy.

                                autor: Michał Dykacz
Święto Niepodległości w ZST
                            KOBIETY
                             NA
                            PODIUM
   ZAWODY I ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Jak co roku, obchody Święta Niepodległości
połączono w naszej szkole z Zawodami Strzeleckimi o
                            Anna Kowalska
Puchar Dyrektora ZST. W poniedziałek 14 listopada
                              1
na małej sali gimnastycznej zebrali się wszyscy
uczniowie naszej szkoły i w skupieniu wysłuchali
akademii poświęconej przypomnieniu wydarzeń
historycznych związanych z odzyskaniem przez
Polskę niepodległości. Później pani Barbara Gajewska
przestawiła wyniki międzyklasowej rywalizacji      Janina Zaręba
                              2
strzeleckiej, a zwycięzców nagrodził dyrektor
Pawłowski.

           dalszy ciąg na kolejnej stronie


                             Zosia Szmyt
                              3
Święto Niepodległości w ZST
           ZAWODY I ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W przeddzień Święta Niepodległości odbyły się zawody strzeleckie o puchar
Dyrektora ZST w Rzeszowie w Borze koło Głogowa. Zawody rozegrane były w dwóch
kategoriach: dziewcząt i chłopców, rywalizowano indywidualnie i zespołowo. Patronat
honorowy nad zawodami sprawował Podkarpacki Zarząd Ligi Obrony Kraju w
Rzeszowie na czele z prezesem panem Arkadiuszem Stanisławskim. Walczono o
nagrodę główną – Puchar Przechodni Dyrektora szkoły oraz nagrody rzeczowe,
puchary i medale ufundowane przez podkarpacki Zarząd LOK w Rzeszowie.

W zawodach udział wzięło łącznie 125 członków Szkolnego Koła LOK. Na podium w
kategorii dziewcząt stanęły: Paulina Orzechowska z klasy II LO, Angelika Kochman z
klasy III LO, i Zofia Szmyt z klasy II LO, które zajęły kolejno I , II, III miejsce na
podium. W kategorii chłopców zwyciężył Akadiusz Jarosz z klasy III LO, następnie
Damian Kołodziej z klasy I LO i Mateusz Witek z klasy IV aT.

Drużynowo zwyciężyła klasa II LO w składzie: Paulina Orzechowska ,Przemysław
Kocaj, Patryk Turoń z łączną liczbą punktów 190, drugie miejsce zajęła klasa III LO w
składzie: Arkadiusz Jarosz, Przemysław Wójcik, Angelika Kochman - 181 pkt . Trzecie
miejsce zajęła klasa I LO w składzie: Damian Kołodziej, Maciej Boratyn, Daniel
Ostapowicz - 157 pkt.

Jak co roku po zawodach uczniowie wraz z opiekunami smażyli kiełbaskę,
wykonywali drobne prace porządkowe na strzelnicy. Zawody upłynęły w miłej i
sympatycznej atmosferze. Opiekunami tego dnia byli: Barbara Gajewska, Joanna
Sobczyk, Wojciech Pilawski, Jerzy Szeliga, Stanisław Kijowski.

                              autor: Barbara Gajewska
Lekcja historii
     „Śladami rzeszowskich
        Strzelców”
W dniu 3.10.2011r. klasa pierwsza Liceum Ogólnokształcącego nr XIV pod opieką
pani sierżant ZS Barbary Gajewskiej wyruszyła szlakiem historycznym pt.
„Śladami rzeszowskich strzelców”. Trasę rozpoczęliśmy spod pomnika płk.
Leopolda Lisa- Luli. Sierżant Paweł Rejman opowiedział historię powstania Ruchu
Strzeleckiego Strzelec i przypomniał postać płk. Lisa –Kuli. Następnie udaliśmy się
pod tablicę pamiątkową tego bohatera umieszczoną na froncie Kościoła Farnego. W
dalszej części wędrówki ulicą 3-go Maja doszliśmy do I Liceum Ogólnokształcącego,
w ktorym uczyło się wielu ludzi związanych z ruchem strzeleckim m.in. mjr Albin
Fleszar „ Satyr”, mjr Tadeusz Furgalski „ Wyrwa”, gen. Marian Fornal
„ Bolesławicz” . Uczniem tej szkoły był także gen. Władysław Sikorski, dla którego
na frontowej ścianie budynku szkoły uczniowie umieścili pamiątkową tablicę.
Kolejnym punktem naszej wędrówki była Aleja pod Kasztanami, na której znajdują
się tabliczki z nazwiskami osób zasłużonych dla naszego kraju. Kilka minut później
zatrzymaliśmy się pod pomnikiem, by oddać hołd żołnierzom AK oraz na placu
Śreniawitów upamiętniającym ofiary komunizmu w Polsce. Do Kościoła
Garnizonowego dotarliśmy około godz. 11.30. Na      ścianie kościoła mogliśmy
zobaczyć kilka tablic pamiątkowych: ku czci Nieznanego Żołnierza poległego za
Ojczyznę, tablicę z nazwiskami Legionistów Ziemi Rzeszowskiej , tablicę poświęconą
Rzeszowskiej 10 Brygadzie Kawalerii - późniejszej I Dywizji Pancernej oraz jej
dowódcy gen. Stanisławowi Maczkowi. Na koniec udaliśmy się do Klubu
Garnizonowego. Tam obejrzeliśmy kilka prezentacji z działalności rzeszowskiego
Strzelca , które przedstawiła nam Dowódca II Okręgu Południowo- Wschodniego
insp. ZS Marek Strączek, a następnie zaproszono nas do Izby Pamięci, aby obejrzeć
wystawę historyczną. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem
ufundowanym przez Dowódcę Okręgu. Podróż „Śladami rzeszowskich Strzelców”
była bardzo interesująca. Dziękujemy wszystkim osobom, które dołożyły starań
abyśmy mogli uczestniczyć w tej „żywej lekcji historii”.

                             autor: Barbara Gajewska
        Uczciliśmy pamięć
W sobotę 17 września br. w kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie odbyła się msza
upamiętniająca 72 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. W uroczystości udział
wzięły władze państwowe, służby mundurowe oraz młodzież z XIV LO ze
sztandarem szkoły pod opieką st. sierż. Joanny Sobczyk. Po zakończeniu uroczystej
mszy świętej młodzież z pochodniami przemaszerowała na Plac Śreniawitów pod
krzyż upamiętniający ofiary komunizmu w Polsce, odmówiono Litanię Narodu
Polskiego, na zakończenie złożono kwiaty i zapalono znicze.

                               autor: Kamil Trzyna
Marsz historyczno – turystyczny

                   pierwszaków
                      z XIV LO
                                             UCZNIOWIE ZST
                                             ZAKŁADAJĄ FIRMĘ
                                                     !
                                            Dwunastu uczniów
                                                      naszej
                                          szkoły pod opieką
                                                    pani Urszuli
                                           Mentel założyło i
               -                                      prowadzi
  W dniach 23.09.2011                               wirtualna firmę zlo
          był się VI                                      kalizowaną
 25.09.2011 r. od          Uczestnicząc w rajdzie, upamiętniła        na otwartej platfor
              O-                                        mie
 MARSZ HISTORYCZN          wydarzenie z roku 1940, kiedy to        edukacyjnej i konk
             KIEM                                      uruje na
TURYST YCZNY SZLA            Kazimierz Iranek Osmecki jako         wirtualnym rynk
                                                     u. W ten
   KURIERSKIM PŁK.          emisariusz Naczelnego Wodza          sposób realizują pr
             KA -                                       ogram
  KAZIMIERZA IR AN         Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie      „Krok w przedsięb
            trasę                                      iorczość”.
  OSMECKIEGO. Na          przeniósł wyuczony na pamięć szyfr      Uczestniczy w ni
           młodzież z                                   m 30 szkół z
marszu wyruszyła            "H", który do końca okupacji nie      województwa mało
             eum                                     polskiego i
  klasy pierwszej Lic       został złamany oraz znaczną kwotę       podkarpackiego.
        cego nr XIV w                                     Zdaniem
Ogólnokształcą            pieniędzy na potrzeby konspiracji.     twórców realizacja
            ej w skład                                   programu
Rzeszowie wchodząc           Szlak biegł przez bardzo trudne i     powinna przyczyn
             iej 2021                                   ić się – w
 Jednostki Strzeleck         niedostępne rejony Bieszczadów.     okresie reformy pr
            a-Kuli ZS                                   ogramowej
 im. płk Leopolda Lis         Była to doskonała lekcja historii i    – do pomocy nauc
          w Rzeszowie                                    zycielom w
 "Strzelec" OSW             patriotyzmu, dzięki której         takiej zmianie stra
            rżant ZS                                     tegii
  pod opieką pani sie        uczestnicy rajdu oddali hołd ludziom      nauczania, aby ba
                i                                    rdziej
    Barbary Gajewskiej       konspiracji, walczącym o wolną i      zmotywować uczn
              pana                                    iów do
   wychowawcy klasy             niepodległą Polskę.           aktywnego udzia
          gi. Młodzież.                                     łu
   Jerzego Szeli                               w kształceniu or
                                                  az zachęcić
                            autor: Kamil Trzyna    ich do wyboru kier
                                                    unków
                                          studiów inżynier
                                                   yjno-
                                        technicznych o kl
                                                  uczowym
                                        znaczeniu dla gosp
                                                   odarki.
 PROJEKT I WYKONANIE               WYDAWCA
                                          W przypadku pytań prosimy o kontakt
     C. Zagajewski         Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie
                                         z sekretariatem Zespołu Szkół Technicznych
      K. Litwin               ul. Matuszczaka 7
                                                tel.: 17 74-83-140
                          35-084 Rzeszów
                                           e-mail: sekretariat@zstrzeszow.pl
                         www.zstrzeszow.pl

Recommended

Credentials by
CredentialsCredentials
Credentialslukaszfront
921 views31 slides
Fmp prezentacja by
Fmp  prezentacjaFmp  prezentacja
Fmp prezentacjaAnna Bereźnicka
587 views40 slides
Nilppu samaram by
Nilppu samaramNilppu samaram
Nilppu samarampremchand p
495 views1 slide
Ejercicio Yarlie Palma Jose Labrador by
Ejercicio Yarlie Palma Jose LabradorEjercicio Yarlie Palma Jose Labrador
Ejercicio Yarlie Palma Jose Labradorguest01e9fc
344 views2 slides
Horizons Presentation 2010 by
Horizons Presentation 2010Horizons Presentation 2010
Horizons Presentation 2010Mercy
245 views11 slides
PEMBUDAYAAN ICT DI SKTT by
PEMBUDAYAAN ICT DI SKTTPEMBUDAYAAN ICT DI SKTT
PEMBUDAYAAN ICT DI SKTTZaidi Ahmad
2.4K views17 slides

More Related Content

Similar to EUreka

Druk 3D w Twojej szkole by
Druk 3D w Twojej szkoleDruk 3D w Twojej szkole
Druk 3D w Twojej szkoleTomasz Majda
12 views15 slides
20152016 zs2 by
20152016 zs220152016 zs2
20152016 zs2szoktychy
472 views33 slides
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią... by
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...Bartłomiej Juszczyk
476 views26 slides
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią... by
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...Grupa Adweb
261 views26 slides
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó... by
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Marcin Polak
1.9K views27 slides

Similar to EUreka(20)

Druk 3D w Twojej szkole by Tomasz Majda
Druk 3D w Twojej szkoleDruk 3D w Twojej szkole
Druk 3D w Twojej szkole
Tomasz Majda12 views
20152016 zs2 by szoktychy
20152016 zs220152016 zs2
20152016 zs2
szoktychy472 views
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią... by Bartłomiej Juszczyk
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią... by Grupa Adweb
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...
Grupa Adweb261 views
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó... by Marcin Polak
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Marcin Polak1.9K views
Prezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości by glzs
Prezentacja informacyjna o Dniu PrzedsiębiorczościPrezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości
Prezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości
glzs680 views
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród by Anna Wołoszyn
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
Anna Wołoszyn2K views
Commu Commu Szkoła Marketingu Społecznościowego by Kamil Mirowski
Commu Commu Szkoła Marketingu SpołecznościowegoCommu Commu Szkoła Marketingu Społecznościowego
Commu Commu Szkoła Marketingu Społecznościowego
Kamil Mirowski284 views
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe by FRSE
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodoweErasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
FRSE765 views
Marka szkoły by DP4G
Marka szkoły Marka szkoły
Marka szkoły
DP4G363 views
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2021: Promocja dla początkujących NGO. Od czego... by ngopl
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2021: Promocja dla początkujących NGO. Od czego...Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2021: Promocja dla początkujących NGO. Od czego...
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2021: Promocja dla początkujących NGO. Od czego...
ngopl1.5K views
Prezentacja trenerska joanna cosel by Joanna Cosel
Prezentacja trenerska joanna coselPrezentacja trenerska joanna cosel
Prezentacja trenerska joanna cosel
Joanna Cosel934 views

More from Zespół Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowie

Technicy Organizacji Reklamy na Stażu w hiszpańskiej Ubedzie by
Technicy Organizacji Reklamy na Stażu w hiszpańskiej UbedzieTechnicy Organizacji Reklamy na Stażu w hiszpańskiej Ubedzie
Technicy Organizacji Reklamy na Stażu w hiszpańskiej UbedzieZespół Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowie
836 views80 slides

More from Zespół Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowie(20)

EUreka

 • 1. DARMOWE (ZAWSZE!) NUMER 1 EUREKA ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RZESZOWIE / ZIMA 2011-2012 / WYDANIE 1 Reklama ? Drodzy Gimnazjaliści Reklama istnieje już w momencie, gdy Jesteśmy wdzięczni, że Zadowalające wyniki na ktoś ma na nią pomysł, ale zainteresowaliście się Zespołem egzaminie maturalnym oraz współcześnie wymyślić coś, czego Szkół Technicznych – szkołą potwierdzającym kwalifikacje jeszcze nikt nie widział i nie wychodzącą naprzeciw Waszym zawodowe są także sukcesem doświadczył, jest niezmiernie trudno. oczekiwaniom. szkoły, a zdobycie konkretnego Dobrze zaprojektowana reklama zawodu to priorytet naszej przemawia do ludzi bez względu na Wybór szkoły średniej jest placówki dydaktyczno – ich wiek. Trafiony pomysł poważną decyzją dotyczącą wychowawczej. reklamówki pomaga przyciągnąć i kolejnego szczebla Waszej zainteresować ludzi, sprzedać edukacji. To trudne zadanie, Atutem ZST- szkoły posiadającej produkt, usługi. To jeden z wielu bowiem może zadecydować o Certyfikat Przedsiębiorczości i fundamentalnych powodów, dla Waszej przyszłości. Warto więc Szkoły Promującej Zdrowiem jest których reklama cieszy się ogromną dokładnie przyjrzeć się ofertom nowoczesność w zakresie popularnością. szkół. nauczanych przedmiotów ogólnokształcących, Czujesz, że możesz pokazać to Zespół Szkół Technicznych im. zawodowych, a także tradycja w ludziom, ale nie wiesz jak to zrobić? E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, obszarze społeczno – mając na uwadze wymagania kulturalnym. Jest na to rozwiązanie, jeśli jesteś współczesnego rynku pracy, gimnazjalistą i stoisz przed wyborem oferuje kształcenie na różnych Otwartość i integracja szkoły średniej wybierz kierunek poziomach: społeczności szkolnej sprzyja Technik organizacji reklamy! w technikum, liceum o realizacji ambitnych celów. nachyleniu wojskowym, w Organizujemy Dzień Techniki, Nauczysz się obsługiwać programy nowocześnie wyposażonych Konkurs Informatyczno- graficzne, planować kampanie pracowniach Sportowy, uczestniczymy w reklamowe, tworzyć slogany i salach przedmiotowych. Dbamy Targach Edukacyjnych. reklamowe. Zaczynając od gazetki o przyjazną atmosferę oraz takiej jak ta którą trzymasz w dłoni :) Mam nadzieję, że gazetka bezpieczeństwo wychowanków. Współpracujemy ze przybliży Wam wizerunek szkoły Widziałeś filmy Shrek, Toy Story itp. środowiskiem lokalnym, i będzie zachętą do wyboru Przecież ktoś je stworzył wyższymi uczelniami, naszej placówki w roku zakładami pracy, dzięki którym 20012/2013. REKLAMA DŹWIGNIĄ HANDLU PAMIĘTAJ !!! możecie zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności. ciąg dalszy na stronie 2 Stwarzamy możliwości rozwoju Życzę trafnego wyboru Waszych zainteresowań poprzez udział w zajęciach lekcyjnych i Edyta Niemiec pozalekcyjnych oraz ciekawych przedsięwzięciach: wolontariat, dyrektor ZST kabaret „No Name”, koła zainteresowań, projekty unijne Leonardo da Vinci, Comenius, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 • 2. Technik organizacji reklamy UCZNIOWIE O KIERUNKU nowy zawód Jestem uczniem technikum w ZST mechanicznego, powiem szczerze, chętnie podjąłbym się dwóch kierunków jednocześnie. Kierunek jest Autor: Edyta Niemiec naprawdę godny uwagi. dyrektor ZST Rzeszów Przemek z 3E ••• W Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Technicznych zdobędziesz profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie technika organizacji reklamy. Będziesz się uczył się m.in. edycji grafiki komputerowej 2D i 3D, tworzenia animacji, obsługi programów audiowizualnych, organizacji Jeśli ktoś wiąże przyszłość z reklamą działalności reklamowej, podstaw lub grafiką komputerową to ten technik informacyjnych oraz języka kierunek jest właśnie dla takiej osoby. obcego zawodowego. Chłopaki z 3E Zajęcia teoretyczne uzupełnione są czterotygodniową praktyką zawodową, pozwalającą na zapoznanie się z prowadzeniem oraz grafiki i animacji 3D, określanie agencjach do kontaktu z prasą i działalności reklamowej, celów reklamowych kształtowania opinii publicznej. projektowaniem i opracowaniem przedsiębiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji, tworzenie i Swoje graficzne umiejętności możesz reklamy, przygotowaniem i montaż dokumentów audio- rozwijać również podczas prowadzeniem kampanii wizualnych, organizacja działań dodatkowych zajęć realizowanych w reklamowej. promocyjnych przedsiębiorstwa. Technikum Nr 9 w ramach Do podstawowych zadań projektów Programu Operacyjnego zawodowych wykonywanych przez Technik organizacji reklamy ze Kapitał Ludzki. technika organizacji reklamy należy zdobytymi kwalifikacjami znajdzie m.in. tworzenie od podstaw projektu pracę w studiach graficznych, graficznego reklamy wizualnej, agencjach i studiach reklamowych, tworzenie grafiki rastrowej i przedsiębiorstwach produkcyjnych i wektorowej na potrzeby poligrafii handlowych, działach promocji, PRACE UCZNIÓW autor: Mateusz Goral autor: Artur Marszał autor: Łukasz Jaksan
 • 3. O MNIE Rajdy w ZST Imię: Albert Nazwisko: Rembisz Wiek: 16 Klasa: 1b Dlaczego Ty: Rajdy to moja pasja Gdzie ? Jeziorka Duszatyńskie rezerwat przyrody na stokach Chryszczatej Wrażenia: Rewelacja, przygoda pełna doświadczeń oczywiście pozytywnych :) NA ŁONIE NATURY Szkolny Klub Turystyczny PTTK zorganizował w dniach 30 września – 2 października rajd w Beskid Niski. Uczestnicy mieli okazję, przy wyjątkowej pogodzie, podziwiać piękno jesieni w górach. Wszystkich na pewno zachwyciły urokliwe o tej porze roku Jeziorka Duszatyńskie - rezerwat przyrody na stokach Chryszczatej. O ciekawej historii tych terenów opowiadał przewodnik PTTK, a informacje zdobyte na trasie można było wykorzystać później w konkursie turystycznym z nagrodami. Wieczorem natomiast był czas na śpiewanie piosenek turystycznych przy ognisku i pieczenie kiełbasy. Rajd zakończył się zwiedzaniem dwóch uzdrowisk Podkarpacia – Rymanowa i Iwonicza Zdroju. Był to już 124 rajd Klubu Turystycznego PTTK. Klub działa od 1988 r. Uczestnicy rajdów m.in. poznają historię regionu, zasady poruszania się na szlakach turystycznych i w parkach narodowych, zdobywają odznaki turystyczne i … wracają zawsze bogatsi o wrażenia, które na długo pozostają w pamięci. autor: Albert Rembisz
 • 4. O MNIE Nagroda dla najpilniejszych! Imię: Kamil Nazwisko: Bolko Wiek: 17 Klasa: 2b Dlaczego Ty: Oczywiście 100% frekwencja „Skok adrenalina”: Nie dałem rady. Z dołu wydaje się to banalnie proste, ale z góry świat wygląda inaczej. Wrażenia: Niesamowita przygoda, pełna integracja w grupie. O adrenalinie nie wspominam :) OPŁACAŁO SIĘ! LICZBY Tak we wrześniu podsumowali ubiegły rok szkolny uczniowie klasy 3d i 10 uczniów z innych klas. To oni Ile osób brało udział w nagrodę za najlepszą frekwencję w roku szkolnym w zajęciach ? 2010/2011 mogli wziąć udział w zajęciach w Parku 30 Linowym „Expedycja”. Konkurs prowadzony był przez cały rok szkolny. Wy s t a r c z y ł o p i l n i e p r z ych o d z i ć d o s z ko ł y. Najbardziej zdyscyplinowani byli podopieczni pani prof. Bożeny Mazurkow i to oni odebrali nagrodę. Ile osób zdecydowało Okazało się jednak, że pokonanie trasy „Komandos” i się na pokonanie „Extreme” nie dla wszystkich było w zasięgu trasy ? możliwości. Park Linowy na Olszynkach to 30 rzeczywiście miejsce wymagające precyzji, dobrej kondycji, a przede wszystkim odwagi. Ci, którzy zdecydowali się pokonać trasę, nie żałowali. 4  śmiałków zaliczyło nawet „skok adrenalina”. Na wszystkich uczestnikach zajęcia w parku zrobiły ogromne wrażenie. Nic tylko chodzić pilnie do Ile osób zdecydowało szkoły! Ciekawe, jaka będzie nagroda w przyszłym się na roku :) „skok adrenalina” 4 autor: Kamil Bolko
 • 5. Pierwszaki 2011 CO ROKU W NASZEJ SZKOLE DO RYWALIZACJI SPORTOWEJ STAJĄ UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH. ZAWODY POD HASŁEM „RUCH RZEŹBI UMYSŁ, DUSZĘ, CIAŁO” ZAWSZE PRZYNOSZĄ WIELE EMOCJI. NAJLEPSI OKAZALI SIĘ UCZNIOWIE KLASY 1LO. Podczas wspólnej zabawy uczniowie poznawali się wzajemnie oraz rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych, siłowych i technicznych. Szczególnie wiele emocji dostarczyło wszystkim przeciąganie liny. Zacięta walka o prymat trwała do ostatniej chwili, o czym świadczy fakt, iż klasy IA i IB wspólnie zajęły II miejsce w końcowej klasyfikacji. Miejsce IV przypadło klasie IC a puchar za zwycięstwo z rąk dyrektora szkoły mgr. inż. Piotra Pawłowskiego odebrała reprezentacja klasy I LO. Triumfatorzy otrzymali także nagrody rzeczowe ufundowane przez dyrekcję ZST, a wszystkie startujące zespoły pamiątkowe dyplomy. autor: Michał Dykacz
 • 6. Święto Niepodległości w ZST KOBIETY NA PODIUM ZAWODY I ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Jak co roku, obchody Święta Niepodległości połączono w naszej szkole z Zawodami Strzeleckimi o Anna Kowalska Puchar Dyrektora ZST. W poniedziałek 14 listopada 1 na małej sali gimnastycznej zebrali się wszyscy uczniowie naszej szkoły i w skupieniu wysłuchali akademii poświęconej przypomnieniu wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Później pani Barbara Gajewska przestawiła wyniki międzyklasowej rywalizacji Janina Zaręba 2 strzeleckiej, a zwycięzców nagrodził dyrektor Pawłowski. dalszy ciąg na kolejnej stronie Zosia Szmyt 3
 • 7. Święto Niepodległości w ZST ZAWODY I ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W przeddzień Święta Niepodległości odbyły się zawody strzeleckie o puchar Dyrektora ZST w Rzeszowie w Borze koło Głogowa. Zawody rozegrane były w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców, rywalizowano indywidualnie i zespołowo. Patronat honorowy nad zawodami sprawował Podkarpacki Zarząd Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie na czele z prezesem panem Arkadiuszem Stanisławskim. Walczono o nagrodę główną – Puchar Przechodni Dyrektora szkoły oraz nagrody rzeczowe, puchary i medale ufundowane przez podkarpacki Zarząd LOK w Rzeszowie. W zawodach udział wzięło łącznie 125 członków Szkolnego Koła LOK. Na podium w kategorii dziewcząt stanęły: Paulina Orzechowska z klasy II LO, Angelika Kochman z klasy III LO, i Zofia Szmyt z klasy II LO, które zajęły kolejno I , II, III miejsce na podium. W kategorii chłopców zwyciężył Akadiusz Jarosz z klasy III LO, następnie Damian Kołodziej z klasy I LO i Mateusz Witek z klasy IV aT. Drużynowo zwyciężyła klasa II LO w składzie: Paulina Orzechowska ,Przemysław Kocaj, Patryk Turoń z łączną liczbą punktów 190, drugie miejsce zajęła klasa III LO w składzie: Arkadiusz Jarosz, Przemysław Wójcik, Angelika Kochman - 181 pkt . Trzecie miejsce zajęła klasa I LO w składzie: Damian Kołodziej, Maciej Boratyn, Daniel Ostapowicz - 157 pkt. Jak co roku po zawodach uczniowie wraz z opiekunami smażyli kiełbaskę, wykonywali drobne prace porządkowe na strzelnicy. Zawody upłynęły w miłej i sympatycznej atmosferze. Opiekunami tego dnia byli: Barbara Gajewska, Joanna Sobczyk, Wojciech Pilawski, Jerzy Szeliga, Stanisław Kijowski. autor: Barbara Gajewska
 • 8. Lekcja historii „Śladami rzeszowskich Strzelców” W dniu 3.10.2011r. klasa pierwsza Liceum Ogólnokształcącego nr XIV pod opieką pani sierżant ZS Barbary Gajewskiej wyruszyła szlakiem historycznym pt. „Śladami rzeszowskich strzelców”. Trasę rozpoczęliśmy spod pomnika płk. Leopolda Lisa- Luli. Sierżant Paweł Rejman opowiedział historię powstania Ruchu Strzeleckiego Strzelec i przypomniał postać płk. Lisa –Kuli. Następnie udaliśmy się pod tablicę pamiątkową tego bohatera umieszczoną na froncie Kościoła Farnego. W dalszej części wędrówki ulicą 3-go Maja doszliśmy do I Liceum Ogólnokształcącego, w ktorym uczyło się wielu ludzi związanych z ruchem strzeleckim m.in. mjr Albin Fleszar „ Satyr”, mjr Tadeusz Furgalski „ Wyrwa”, gen. Marian Fornal „ Bolesławicz” . Uczniem tej szkoły był także gen. Władysław Sikorski, dla którego na frontowej ścianie budynku szkoły uczniowie umieścili pamiątkową tablicę. Kolejnym punktem naszej wędrówki była Aleja pod Kasztanami, na której znajdują się tabliczki z nazwiskami osób zasłużonych dla naszego kraju. Kilka minut później zatrzymaliśmy się pod pomnikiem, by oddać hołd żołnierzom AK oraz na placu Śreniawitów upamiętniającym ofiary komunizmu w Polsce. Do Kościoła Garnizonowego dotarliśmy około godz. 11.30. Na ścianie kościoła mogliśmy zobaczyć kilka tablic pamiątkowych: ku czci Nieznanego Żołnierza poległego za Ojczyznę, tablicę z nazwiskami Legionistów Ziemi Rzeszowskiej , tablicę poświęconą Rzeszowskiej 10 Brygadzie Kawalerii - późniejszej I Dywizji Pancernej oraz jej dowódcy gen. Stanisławowi Maczkowi. Na koniec udaliśmy się do Klubu Garnizonowego. Tam obejrzeliśmy kilka prezentacji z działalności rzeszowskiego Strzelca , które przedstawiła nam Dowódca II Okręgu Południowo- Wschodniego insp. ZS Marek Strączek, a następnie zaproszono nas do Izby Pamięci, aby obejrzeć wystawę historyczną. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez Dowódcę Okręgu. Podróż „Śladami rzeszowskich Strzelców” była bardzo interesująca. Dziękujemy wszystkim osobom, które dołożyły starań abyśmy mogli uczestniczyć w tej „żywej lekcji historii”. autor: Barbara Gajewska Uczciliśmy pamięć W sobotę 17 września br. w kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie odbyła się msza upamiętniająca 72 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. W uroczystości udział wzięły władze państwowe, służby mundurowe oraz młodzież z XIV LO ze sztandarem szkoły pod opieką st. sierż. Joanny Sobczyk. Po zakończeniu uroczystej mszy świętej młodzież z pochodniami przemaszerowała na Plac Śreniawitów pod krzyż upamiętniający ofiary komunizmu w Polsce, odmówiono Litanię Narodu Polskiego, na zakończenie złożono kwiaty i zapalono znicze. autor: Kamil Trzyna
 • 9. Marsz historyczno – turystyczny pierwszaków z XIV LO UCZNIOWIE ZST ZAKŁADAJĄ FIRMĘ ! Dwunastu uczniów naszej szkoły pod opieką pani Urszuli Mentel założyło i - prowadzi W dniach 23.09.2011 wirtualna firmę zlo był się VI kalizowaną 25.09.2011 r. od Uczestnicząc w rajdzie, upamiętniła na otwartej platfor O- mie MARSZ HISTORYCZN wydarzenie z roku 1940, kiedy to edukacyjnej i konk KIEM uruje na TURYST YCZNY SZLA Kazimierz Iranek Osmecki jako wirtualnym rynk u. W ten KURIERSKIM PŁK. emisariusz Naczelnego Wodza sposób realizują pr KA - ogram KAZIMIERZA IR AN Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Krok w przedsięb trasę iorczość”. OSMECKIEGO. Na przeniósł wyuczony na pamięć szyfr Uczestniczy w ni młodzież z m 30 szkół z marszu wyruszyła "H", który do końca okupacji nie województwa mało eum polskiego i klasy pierwszej Lic został złamany oraz znaczną kwotę podkarpackiego. cego nr XIV w Zdaniem Ogólnokształcą pieniędzy na potrzeby konspiracji. twórców realizacja ej w skład programu Rzeszowie wchodząc Szlak biegł przez bardzo trudne i powinna przyczyn iej 2021 ić się – w Jednostki Strzeleck niedostępne rejony Bieszczadów. okresie reformy pr a-Kuli ZS ogramowej im. płk Leopolda Lis Była to doskonała lekcja historii i – do pomocy nauc w Rzeszowie zycielom w "Strzelec" OSW patriotyzmu, dzięki której takiej zmianie stra rżant ZS tegii pod opieką pani sie uczestnicy rajdu oddali hołd ludziom nauczania, aby ba i rdziej Barbary Gajewskiej konspiracji, walczącym o wolną i zmotywować uczn pana iów do wychowawcy klasy niepodległą Polskę. aktywnego udzia gi. Młodzież. łu Jerzego Szeli w kształceniu or az zachęcić autor: Kamil Trzyna ich do wyboru kier unków studiów inżynier yjno- technicznych o kl uczowym znaczeniu dla gosp odarki. PROJEKT I WYKONANIE WYDAWCA W przypadku pytań prosimy o kontakt C. Zagajewski Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie z sekretariatem Zespołu Szkół Technicznych K. Litwin ul. Matuszczaka 7 tel.: 17 74-83-140 35-084 Rzeszów e-mail: sekretariat@zstrzeszow.pl www.zstrzeszow.pl