Despre powerpoint

4,890 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Despre powerpoint

 1. 1. Aplicatia Microsoft POWERPOINT Elevi: Ionescu si Matyas
 2. 2. POSIBILITATI OFERITE DE POWER POINT <ul><li>S ă scrie şi să editeze rapid textul prezentării; </li></ul><ul><li>Să folosească obiecte diferite – imagini, animaţii, diagrame, sunete; </li></ul><ul><li>Să deruleze prezentarea; </li></ul><ul><li>Să imprime un conţinutul prezentării pe hârtie obişnuită sau pe folii transparente, pe care să le prezinte cu retroproiectorul; </li></ul><ul><li>Să proiecteze paginile pe un monitor sau pe un ecran; </li></ul><ul><li>Să transforme paginile în diapozitive foto. </li></ul>
 3. 3. LANSAREA ÎN EXECUŢIE <ul><li>START -> Programs -> </li></ul><ul><li>MICROSOFT POWER POINT </li></ul>
 4. 4. MODUL DE AFI ŞARE AL PREZENTĂRII <ul><li>Meniul View permite specificarea </li></ul><ul><li>modului de afişare a prezentării: </li></ul><ul><li>Normal </li></ul><ul><li>Slide Sorter </li></ul><ul><li>Slide Show </li></ul><ul><li>Notes Page </li></ul>
 5. 5. OPERAŢII CU PREZENTĂRI <ul><li>CREAREA UNEI PREZENTĂRI: FILE- >NEW </li></ul><ul><li>DESCHIDEREA UNEI PRE ZENTĂRI: FILE- > OPEN </li></ul><ul><li>ÎNCHIDEREA PREZENTĂRII: FILE- > CLOSE </li></ul><ul><li>SALVAREA PREZENTĂRII: FILE- > SAVE/SAVE AS </li></ul><ul><li>TIPĂRIREA LA IMPRIMANTĂ: FILE- > PRINT </li></ul><ul><li>EXPEDIEREA PREZENTĂRII PRIN POŞTA ELECTRONICĂ CA FIŞIER ARAŞAT: FILE- > SEND TO - > MAIL RECIPIENT </li></ul><ul><li>TRIMITEREA PREZENTĂRII CĂTRE APLICAŢIA WORD: FILE- > SEND TO- > MICROSOFT WORD </li></ul><ul><li>DESCHIDEREA PREZENTĂRII ÎN ALTĂ FEREASTRĂ: WINDOW - > NEW WINDOW </li></ul><ul><li>ARANJAREA FERESTRELOR MAI MULTOR PREZENTĂRI: WINDOW - > ARRANGE ALL </li></ul>
 6. 6. OPERAŢII CU SLIDE-URI <ul><li>1. ADĂUGARE: INSERT- NEW SLIDE </li></ul><ul><li>2. ŞTERGERE: TASTA DELETE SAU EDIT – DELETE SLIDE </li></ul><ul><li>3. DUPLICAREA SAU COPIEREA UNUI SLIDE: INSERT – DUPLICATE SLIDE </li></ul><ul><li>4. ASCUNDEREA UNUI SLIDE: SLIDE SHOW – HIDE SLIDE </li></ul><ul><li>5. REORDONAREA SLIDE-URILOR: VIEW – SLIDE SORTER ŞI DRAG & DROP </li></ul><ul><li>6. INSERAREA UNUI SLIDE DIN ALTĂ PREZENTARE – prin deschiderea simultană a celor două prezentări în ferestre diferite şi manevra COPY/PASTE </li></ul>
 7. 7. ETAPELE REALIZĂRII UNEI PREZENTĂRI ELECTRONICE <ul><li>A – ANALIZA </li></ul><ul><li>Elaborarea unui plan care să </li></ul><ul><li>sistematizeze ideile şi să </li></ul><ul><li>găsească formele cele mai bune </li></ul><ul><li>de prezentare </li></ul>
 8. 8. B. PROIECTAREA DIAPOZITIVELOR <ul><li>1. FILE - > NEW FROM AUTOCONTENT WIZARD </li></ul><ul><li>FILE ->NEW-> FROM TEMPLATE </li></ul><ul><li>FILE ->NEW->BLANK PRESENTATION </li></ul><ul><li>2. INSERARE OBIECTE </li></ul><ul><li>TEXTE: INSERT->TEXT BOX </li></ul><ul><li>LISTE: FORMAT->BULLET </li></ul><ul><li>IMAGINI: INSERT->PICTURE </li></ul><ul><li>DIAGRAME: INSERT->CHART </li></ul><ul><li>SECVENTE AUDIO SAU VIDEO: </li></ul><ul><li>INSERT->MOVIES AND SOUNDS </li></ul>
 9. 9. C. PROIECTAREA COMUNICATELOR PENTRU SPECTATORI <ul><li>VIEW->MASTER-> </li></ul><ul><li>HANDOUT MASTER </li></ul>
 10. 10. D. PROIECTAREA NOTELOR PENTRU PREZENTATOR <ul><li>VIEW->NOTES PAGE </li></ul>
 11. 11. E. CONFIGURAREA DERULARII UNEI PREZENTARI <ul><li>1. Vizualizarea prezentarii: </li></ul><ul><li>Slide Show->Set up Show </li></ul><ul><li>2. Modalitatea de vizualizare: </li></ul><ul><li>Slide Show->Set up Show </li></ul><ul><li>Presented by a speaker </li></ul><ul><li>Browsed by an individual </li></ul><ul><li>Browsed at a kiosk </li></ul>
 12. 12. F. PREZENTAREA ANTETULUI SI SUBSOLULUI <ul><li>VIEW -> </li></ul><ul><li>HEADER AND FOOTER </li></ul><ul><li>Se poate aplica la toate diapozitivele (Apply to All) </li></ul><ul><li>sau numai la cel curent (Apply). </li></ul>
 13. 13. G. TIP Ă RIREA PREZENT Ă RII <ul><li>1. Fixarea opţiunilor de printare </li></ul><ul><li>File ->Page Setup </li></ul><ul><li>2. Tip ărirea </li></ul><ul><li>File- > Print </li></ul>
 14. 14. H. SALVAREA PREZENTARII <ul><li>1. Ca fişier .ppt : File- > Save </li></ul><ul><li>2. Ca fişier .pps : File- > </li></ul><ul><li>Save as- > Power Point Show </li></ul><ul><li>3. Ca fişier .htm : </li></ul><ul><li>File- > Save as Web Page </li></ul>
 15. 15. TRECEREA DE LA UN DIAPOZITIV LA ALTUL <ul><li>Slide Show- > Slide Tranzition </li></ul><ul><li>- > Advance slide </li></ul><ul><li>1. On mouse click </li></ul><ul><li>2. Automatically after </li></ul>
 16. 16. Utilizare PEN COLOR <ul><li>F5 – Slide Show </li></ul><ul><li>Click dreapta </li></ul><ul><li>Pointer Options- > Pen </li></ul>

×