Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aplicaţia power point

9,653 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aplicaţia power point

 1. 1. Prof. Mihaela Felicia Matroz
 2. 2. Cuprins: Introducere Lansarea în execuţie Operaţii cu prezentări Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv Inserarea unui text Inserarea unei imagini Formatarea textului Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii, casete, cercuri Crearea unei diagrame Adăugarea de efecte de animaţie Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor Configurarea prezentării Schimbarea orientării diapozitivelor Tipărirea diapozitivelor în diferite formate Caracteristici fereastra de dialog Print
 3. 3. Introducere Aplicaţia Microsoft PowerPoint permite proiectarea rapidă a unei prezentări profesionale, indiferent de domeniul de activitate O prezentare este constituită dintr-o succesiune diapozitive denumite slide-uri sau folii Ea poate fi susţinută de un prezentator sau poate rula automatC uprins
 4. 4. Lansarea în execuţie Dublu clic pe icon-ul asociat aplicaţiei Start→Programs→ Microsoft PowerPoint Cuprins
 5. 5. Operaţii cu prezentări: Crearea unei prezentări: File – New Deschiderea unei noi prezentări: File – Open Inchiderea prezentării active: File – Close Salvarea prezentării active: File – Save sau File -Save As Tipărirea prezentării active: File – Print Pregătirea prezentării pentru a fi rulată pe alte calculatoare : File – Pack and Go Expedierea prezentării prin poşta elelctronică ca fişier ataşat : File – Send to – Mail Recipient Cuprins
 6. 6. Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv Adăugarea unui nou diapozitiv - Insert - New Slide (Ctrl+M) Ştergerea unui diapozitiv - tasta Delete sau Edit - Delete Slide; Copierea (duplicarea) unui diapozitiv - Insert - Duplicate Slide; Ascunderea unui diapozitiv la prezentare - Slide Show - Hide Slide; Reordonarea slide-urilor dintr-o prezentare - View - Slide Sorter şi acţiunea drag-and-drop ( faceţi clic pe un obiect virtual (slide) şi trăgeţi-l într-o locaţie diferită sau pe un alt obiect virtual); Inserarea unui slide din altă prezentare, deschideţi simultan cele două prezentări şi folosiţi combinaţia Copy - Paste (copiere şi lipire). Cuprins
 7. 7. Inserarea unui text Pentru a crea o casetă de text, parcurgeţi următoarea succesiune de operaţii: Comutaţi în vederea Normal (selectaţi View - Normal). Folosiţi rubrica Slides sau Outline, din partea stângă a spaţiului de lucru, pentru a selecta diapozitivul (slide-ul) în care doriţi să lucraţi. Executaţi clic pe butonul Text Box , situat în bara de instrumente Drawing. Dacă aceasta nu este vizibilă, o puteţi activa din meniul View - Toolbars - Drawing. Executaţi clic pe zona din diapozitiv unde doriţi să apară caseta de text. Va apărea o casetă de text de mici dimensiuni. Caseta de text îşi va mări dimensiunile o dată cu introducerea de text în interiorul său. Introduceţi de la tastatură textul dorit. Apăsaţi tasta Enter pentru a trece la un nou paragraf. Puteţi modifica dimensiunile casetei de text după ce aţi terminat de introdus textul. Când aţi terminat, executaţi clic oriunde în exteriorul casetei de text pentru a vedea aspectul textului în cadrul diapozitivului Cuprins
 8. 8. Inserarea unei imagini Inserarea unei imagini: Insert  Picture •Inserarea unei imagini din galeria de imagini a aplicaţiei •Inserarea unei imagini stocate într- un fişier •Inserarea unor forme de bază •Inserarea unei digrame de structură •Inserarea unui text artistic •Inserarea unei imagini scanate •Inserarea unui tabel Word C uprins
 9. 9. Formatarea textului Plasarea textului în interiorul casetelor de text. Elementele de formatare sunt similare cu cele utilizate în Microsoft Word: Formatarea caracterelor Format  Font… Formatarea paragrafelor Format  Alignment şi Line Spacing… Formatarea listelor Format  Bullets and Numbering… Cuprins
 10. 10. Inserarea obiectelor grafice înprezentare: linii, casete, cercuri Bara cu instrumente pentru desenare Inserarea obiectelor: linie, săgeată, dreptunghi şi cerc (Line, Arrow, Rectangle, Circle) Inserarea unei căsuţe de text (Insert Text Box) Word Art Inserarea unui grafic (Insert Chart) Inserarea unei imagini ClipArt (Insert Clipart) Inserarea unei fotografii (Insert Picture) Culoare de umplere (Fill Color) Culoare linie (Line Color) Culoare font (Font Color) Tipul de linie (Line Style) Tipul de linie punctată (Dash Style) Tipul de săgeată (Arrow Style) Tipul de umbră (Shadow Style) Stilul 3D (3 D Style) Cuprins
 11. 11. Crearea unei diagrame  Meniul Inserare - Diagramă (Chart)  Butonul aflat pe bara cu instrumente Standard. Cuprins
 12. 12. Adăugarea de efecte de animaţie Meniul Slide Show - Custom Animation Click dreapta şi se alege opţiunea Custom Animation. opţiunea Custom Animation din lista Panoului de Activităţi deschis (Task Pane se poate prelua la nevoie din meniul View sau cu tastele CTRL+F1). Cuprins
 13. 13. Adăugarea de efecte de animaţie Alegerera formelor de animaţie Viteza de execuţie a animaţiilor Vizualizarea efectelor de animaţie date obiectelor din diapozitivul curent Cuprins
 14. 14. Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor Meniul Slide Show - Slide Tranzition Alege animaţia, viteza, sunetul, modul de trecere de la un diapozitiv la altul (la click sau automat după un anumit inteval de timp). Cuprins
 15. 15. Configurarea prezentării Meniul Slide Show – Set Up Show •Tipul expunerii (Show type ) •Setarea culorii creionului de urmărire pe ecran (Pen color) •Modalitatea de afişare a paginilor (Show slides) - toate diapozitivele sau de la un anumit diapozitiv (nr.) la altul •Modalitatea de avansare a fiecărui diapozitiv (Advance slides) - manual, la un click al mouse-ului sau prin programarea stabilită a efectului de tranziţie •Rezoluţia de afişare (Slide show resolution) - stabilirea rezoluţiei de afişareCuprins
 16. 16. Schimbarea orientării diapozitivelor Page Setup din meniul File •Selectarea comenzii Page Setup a meniului File •se alege butonul corespunzător orientării dorite din zona Orientation; •Se execută click pe butonul OK. Cuprins
 17. 17. Tipărirea diapozitivelor în diferite formate File – Print ( Ctrl+P) Cuprins
 18. 18. TEMA: Realizaţi în echipă o prezentare computerizată pentru un proiect cu o temă la alegere , care să refecte o situaţie din viaţa reală.Cerinţe:- Prezentarea va avea între 7 şi 15 diapozitive- Primul slide va fi destinat prezentării echipei .- Se vor utiliza texte, elemente grafice, diagrame, imagini, hyperlink- uri, animaţii şi sunete adecvate- Toate elementele multimedia vor avea animaţii particularizate- Efectele de umplere pentru fundalul foliei vor fi atrăgătoare- Adaugă efecte de tranziţie pentru diapozitive- Configuraţi prezentarea astfel încât să se desfăşoare pe ecran (On-screen Show)Cuprins
 19. 19. Bibliografie: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Manual clasa a X a Mariana Panţiru http://www.competentedigitale.ro/ Resurse Internet Cuprins

×