Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Noticia efie

81 views

Published on

.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Noticia efie

  1. 1. Aprovats amb nota Certificació energètica i col·laboració entre instituts. La última promoció d’alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior en Eficiència energètica i Energia solar tèrmica de l’institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada han desenvolupat in situ els coneixements adquirits a l’aula, gràcies a la col·laboració amb l’institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet. Han estat dos cursos dedicats a l’estudi de l’eficiència energètica dels edificis. Un dels objectius ha sigut la realització de l’auditoria i el certificat energètic de l’edifici complert de l’INS Castellet. Aquesta metodologia d’aprenentatge basada en projectes ha facilitat a l’alumnat l’assimilació dels conceptes teòrics i pràctics, al mateix temps els ha dotat d’eines per a poder realitzar el què en un futur pot ser el seu camp de treball, doncs el fet de tractar-se d’unes pràctiques en un escenari real els ha plantejat uns reptes idèntics als que es trobaran en el món laboral. Però anem a pams, quins han sigut aquests projectes i què n’ha tret l’INS Castellet? Doncs l’INS Castellet ha pogut conèixer quina és la realitat energètica del centre, és a dir com, on i amb què gasta l’energia i quines són o podrien ser les mesures a prendre per tal de reduir aquests consums i fer del centre un edifici més eficient. Estem parlant d’enllumenat, sistemes de climatització, de l’estat de les instal·lacions, de l’optimització de recursos, etc. A banda, l’equip directiu ha pogut entendre conceptes més abstractes com podrien ser l’energia reactiva, els ponts tèrmics o els «consums fantasma» que, sense saber-ho, els afecten de manera directa en les seves despeses energètiques. Per l’alumnat de l’Institut Quercus, ha sigut profitós disposar d’un banc de proves com és un edifici terciari que els ha permès aprendre la metodologia per realitzar una auditoria energètica, quines eines són necessàries per a obtenir dades, com s’utilitzen i la seva elaboració. L’alumnat ha après a realitzar un certificat energètic d’aquest edifici de dimensions considerables amb els dos programes informàtics oficials (CE3X i HULC). Aquestes eines qualifiquen energèticament els edificis per tal de certificar-los i obtenir-ne la coneguda “etiqueta energètica”, aquella que va des de la lletra A fins a la G segons sigui més o menys eficient. Després d’auditar, proposar mesures de millora en l’eficiència energètica i certificar-lo a l’ICAEN, amb una qualificació amb la lletra “D”, l’alumnat del Quercus va presentar els resultats i conclusions a l’equip directiu de l’Institut Castellet. Així doncs felicitats, aprovem amb nota.
  2. 2. Toni Montiel, Ruben Marcuello, Anna Corominas, Armand Mellado, Jose Luís Garrido, Anna Vila, Montserrat Vilalta. Imatge en el procés de qualificació de l’edifici amb el software de certificació energètica “HULC”.
  3. 3. Toni Castaño, Óscar Castellà i Javier Galera obtenint dades per l’auditoria energètica.

×