Nouingresteleco 0 1

623 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nouingresteleco 0 1

 1. 1. Castelldefels, 20 de juliol de 2009 Adaptació dels estudis de l'EPSC a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior  (EEES)
 2. 2. Què és l’EEES <ul><li>El projecte de construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) comença el 1999, quan els ministres amb competències en educació de 29 països signen la Declaració de Bolonya. </li></ul><ul><li>Avui, l’EEES està constituït per 48 Estats europeus, entre països de la UE i de l’espai europeu de lliure comerç i països del centre i de l’Est d’Europa. </li></ul>
 3. 3. Què diu la declaració de Bolonya? <ul><li>La Declaració estableix les bases per construir a Europa un espai comú d’educació superior, a partir de sis objectius: </li></ul><ul><ul><li>L'adopció d'un sistema de titulacions fàcilment comprensible i comparable </li></ul></ul><ul><ul><li>L'adopció d'un sistema basat en tres cicles: grau, màster i doctorat </li></ul></ul><ul><ul><li>L'establiment d'un sistema de crèdits europeus: ECTS (European Credit Transfer System) </li></ul></ul><ul><ul><li>La promoció de la mobilitat dels estudiants, professors, investigadors i personal d'administració </li></ul></ul><ul><ul><li>La promoció de la cooperació europea per garantir la qualitat i el desenvolupament de criteris i metodologies comparables </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoció de les dimensions europees necessàries en educació superior </li></ul></ul>
 4. 4. Objectius de l’EEES: <ul><li>Objectius que es podran assolir mitjançant: </li></ul><ul><ul><li>El disseny d’un projecte educatiu que es formalitza com un contracte amb la societat i que va més enllà de la simple descripció d’assignatures. </li></ul></ul><ul><ul><li>Posar l’estudiantat en el centre de l’aprenentatge . Això requereix un canvi important en les metodologies docents. </li></ul></ul>
 5. 5. Principals aspectes del nou model <ul><li>Sistema de crèdits ECTS </li></ul><ul><li>Suplement Europeu al Títol (SET) </li></ul><ul><li>Estructura dels estudis </li></ul><ul><li>Nou model d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Desenvolupament de sistemes d’avaluació i acreditació de la qualitat </li></ul>
 6. 6. a) Sistema de crèdits ECTS <ul><li>El crèdit ECTS (European Credit Transfer System) és la unitat de mesura a partir de la qual es dissenyen les titulacions en el marc de l’EEES. </li></ul><ul><li>Es basa en el còmput del treball total de l’estudiant dins i fora de l’aula (hores lectives, hores d’estudi i d’elaboració de treballs, pràctiques...). </li></ul><ul><li>La utilització de l’ECTS per part de totes les universitats de l’EEES té com a objectiu compartir un sistema de mesura únic que permeti comparar entre titulacions l'esforç necessari per a l'adquisició de coneixements i habilitats, a fi d’afavorir la mobilitat i el reconeixement de títols . </li></ul>
 7. 7. a) Sistema de crèdits ECTS <ul><li>A la UPC: 1 ECTS = 25 hores , amb l’excepció del treball final de grau i de les pràctiques externes, que es comptabilitzen a 30 hores/crèdit. </li></ul><ul><li>Un curs acadèmic té 60 ECTS , que es divideix en dos quadrimestres de 30 ECTS cadascun. </li></ul><ul><li>Un curs acadèmic correspon aproximadament a una dedicació de 40 hores/setmana durant 38 setmanes lectives. Aquesta és la dedicació que es considera per a un estudiant a temps complet. </li></ul>
 8. 8. b) Suplement europeu al títol (SET) <ul><li>Es tracta d’un document oficial que acompanya al títol universitari i que reflecteix de manera clara, personalitzada i unificada la informació de les assignatures cursades, els resultats obtinguts, les capacitats acadèmiques i professionals adquirides i el nivell de la titulació . </li></ul><ul><li>L’objectiu principal és incrementar la transparència entre les diverses titulacions d’educació superior impartides a diferents països i facilitar la mobilitat tant d’ estudiants com de professionals . </li></ul>
 9. 9. c) Estructura dels estudis <ul><li>Els estudis universitaris oficials s’estructuren en tres cicles: Grau, Màster i Doctorat: </li></ul><ul><ul><li>Estudis de Grau (240 ECTS o 4 anys excepte el Grau en Arquitectura 300 ECTS o 5 anys): ofereixen una formació acadèmica i professional que capacita per a la incorporació al món laboral. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudis de Màster (60-120 ECTS o 1-2 anys): permeten adquirir una formació especialitzada orientada al món professional o a l’àmbit de la recerca. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudis de Doctorat (3-4 anys): proporcionen una formació avançada en tècniques de recerca. </li></ul></ul>
 10. 10. c) Estructura dels estudis
 11. 11. d) Nou model d’aprenentatge universitari <ul><li>Característiques: </li></ul><ul><ul><li>Situar l’estudiantat al centre del procés d’aprenentatge . Planificar la docència tenint en compte la dedicació de l’estudiantat (treball en grup, realització de debats, casos pràctics, presentacions...) i no només les hores de docència del professorat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dissenyar les titulacions en funció de les competències que l’estudiantat ha d’assolir , incloent tant les competències genèriques com les específiques. </li></ul></ul>
 12. 12. d) Nou model d’aprenentatge basat en competències <ul><ul><li>Competència: El conjunt de coneixements, habilitats i actituds que ha d’assolir l’estudiantat per desenvolupar la seva activitat a la societat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Competències genèriques : permeten desplegar certes capacitats intel·lectuals i personals o habilitats interpersonals, i acostumen a tenir una projecció transversal en un pla d’estudis. Són comuns per a tots els graduats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Competències específiques : són pròpies d’un àmbit o titulació i estan orientades a la consecució d’un perfil específic del titulat. En el cas de professions regulades es relacionen amb les atribucions professionals. </li></ul></ul>
 13. 13. L’EEES és una oportunitat per: <ul><li>Millorar les metodologies docents. </li></ul><ul><li>Explicitar les competències que la societat demana als titulats universitaris. </li></ul><ul><li>Integrar els titulats en un àmbit comú europeu, facilitant la mobilitat. </li></ul><ul><li>Dissenyar unes titulacions més adequades a les demandes socials. </li></ul><ul><li>Potenciar l’aprenentatge permanent al llarg de la vida. </li></ul>
 14. 14. EL CAS DE LES ENGINYERIES
 15. 15. El cas de les enginyeries <ul><li>Per tractar-se de professions que estan regulades , el “ REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales” , estableix tant pels graus com pels màsters: </li></ul><ul><ul><li>Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios , que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión. </li></ul></ul><ul><ul><li>A tales efectos la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a dichas condiciones. </li></ul></ul>
 16. 16. El cas de les enginyeries <ul><li>CONCLUSIONS: </li></ul><ul><ul><li>El títol de grau habilitarà per a la professió d’enginyer tècnic </li></ul></ul><ul><ul><li>El títol de màster (universitari oficial) habilitarà per a la professió d’enginyer </li></ul></ul>
 17. 17. Resultat: (cas telecomunicació) Titulació acadèmica Professió regulada ENGINYER/A TÈCNIC DE TELECOMUNICACIÓ
 18. 18. Resultat: (cas telecomunicació) Titulació acadèmica Professió regulada ENGINYER/A DE TELECOMUNICACIÓ
 19. 19. Esquema dels graus UPC
 20. 20. ELS PLANS D’ESTUDIS DE L’EPSC
 21. 21. Noves titulacions de grau i màster EPSC
 22. 22. Sistemes de Telecomunicació: Què son ? <ul><li>Estudi/disseny dels t res elements de tota comunicació: </li></ul><ul><ul><li>Emissor  ordinador, portàtil, mòbil, televisió, satèl·lit ,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Canal  aire, fibra òptica, cable ,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Receptor  ordinador, mòbil, estació base, GPS ,.... </li></ul></ul>Comunicacions mòbils Cognitive Radio Processat Digital DSP Televisió Digital Terrestre Antenes, RFID Cobertures Radio (WLAN, WiMAX, 2G,3G...) Com. Satel·lit Localització, GPS, Galileo Teledetecció, Radar Tractament Imatge, sensors Infrastructures Comunes de Telecomunicació
 23. 23. Telemàtica: de què va? <ul><li>Telemàtica: integració de les telecomunicacions i la informàtica </li></ul><ul><li>Les telecomunicacions al servei de la informàtica: </li></ul><ul><li>Les xarxes de comunicació, el diàleg i l’ús compartit de recursos entre ordinadors: Intranets, Internet, multimèdia, comerç electrònic, teletreball, domòtica, telemedicina, teleassistència, teleensenyament, etc. </li></ul><ul><li>La informàtica al servei de les comunicacions: </li></ul><ul><li>Ordinadors i programes que desenvolupen tasques de comunicació: centrals digitals de telefonia, de transmissió de dades, ADSL, xarxes digitals de serveis integrats (RDSI), commutadors, routers, seguretat de xarxes, criptografia… </li></ul>
 24. 24. Pla d’estudis – Primer curs <ul><li>Formació específica i laboratoris des del primer quadrimestre </li></ul><ul><li>Totes les assignatures s'imparteixen al QT i al QP. </li></ul><ul><li>Si un no pot no cal que ho matriculi tot de cop (via lenta pels que treballen) </li></ul><ul><li>Delegació d’estudiants gestiona la matrícula (prioritats treball, desplaçament..) </li></ul>
 25. 25. Pla d’estudis – Segon curs
 26. 26. Pla d’estudis – Tercer curs Sistemes de telecomunicació
 27. 27. Pla d’estudis – Tercer curs Telemàtica
 28. 28. Pla d’estudis – Quart curs
 29. 29. AEROPORT DE BARCELONA CAMPUS BAIX LLOBREGAT UPC CASTELLDEFELS BARCELONA
 30. 30. <ul><li>Amb Rodalies RENFE, línia C2, (Zona 1 de l’ATM). </li></ul><ul><li>Amb autobusos urbans: </li></ul><ul><ul><li>Línia 95: Barcelona, l’Hospitalet, el Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà, Castelldefels. </li></ul></ul><ul><ul><li>Línia 96: Sant Boi, Viladecans, Gavà, Castelldefels. </li></ul></ul><ul><ul><li>Línia 97: Barcelona-Maria Cristina, Castelldefels per la C-32 sense aturades. </li></ul></ul><ul><li>Amb vehicle privat </li></ul><ul><ul><li>A 10 minuts de l’aeroport i de la Fira de Barcelona. </li></ul></ul><ul><ul><li>A 20 minuts del centre de la ciutat de Barcelona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Autopista C-32 (antiga A-16): sortida 46. </li></ul></ul><ul><ul><li>Autovia C-31 (antiga N-246): sortida Canal Olímpic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aparcament al costat del Canal Olímpic. </li></ul></ul>Com arribar-hi Com arribar-hi:
 31. 31. Ens presentem: algunes dades <ul><li>Història: neix el curs 91/92, el curs 2001/2002 es trasllada al Campus del Baix Llobregat. </li></ul><ul><li>Actualitat: </li></ul><ul><ul><li>L’Escola de la UPC que ha crescut més des de 2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>Primera escola pública en obtenir un certificat de qualitat ISO 9001 (des de 1999). </li></ul></ul><ul><ul><li>L’Escola d’Enginyeria on els estudiants es titulen abans . </li></ul></ul><ul><ul><li>Referent en metodologia docent (70 escoles/any ens visiten o conviden) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptada a l’EEES (2004/05) </li></ul></ul>
 32. 32. <ul><li>Dues distincions “Jaume Vicens Vives” de la Generalitat de Catalunya per la qualitat docent de l’EPSC. </li></ul><ul><ul><li>1996 pels estudis d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació </li></ul></ul><ul><ul><li>2004 pels estudis d’Enginyeria de Telecomunicació </li></ul></ul><ul><li>Premi Flyer pel pla d’estudis d’Aeronàutica (2005) </li></ul><ul><li>Premiada per la AQU (2006) per l’adaptació a l’EEES i per la qualitat dels ensenyaments. </li></ul>.... i alguns premis
 33. 33. Recomanacions <ul><li>Matèries de secundària en les quals cal anar especialment preparat: </li></ul><ul><li>Matemàtiques i Física </li></ul><ul><li>Tenir especial interès per la informàtica </li></ul><ul><li>I sobretot, tenir molta CURIOSITAT !!! </li></ul>
 34. 34. Aquest és el nostre model educatiu <ul><li>Grups reduïts: 40/20/10 (teoria/prob-lab/activitats dirigides) </li></ul><ul><li>Moltes sessions pràctiques </li></ul><ul><li>Avaluació continuada (cal assistir a classe) </li></ul><ul><ul><li>Exàmens (<50% de la nota final) </li></ul></ul><ul><ul><li>La resta treballs i exercicis al llarg del curs </li></ul></ul><ul><li>T utor per a cada estudiant </li></ul><ul><ul><li>Assessorament personalitzat </li></ul></ul><ul><li>Aprenentatge basat en projectes : treball en grup, redacció i exposició d’informes, projectes realistes </li></ul><ul><li>Especial atenció a: </li></ul><ul><ul><li>Ús d’anglès </li></ul></ul><ul><ul><li>Pràctiques a empreses </li></ul></ul><ul><ul><li>Estades en altres universitats </li></ul></ul>
 35. 35. Important: Intercanvis/Pràctiques <ul><li>Un 20% de titulats fa una estada en un altra universitat (Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Grecia, Holanda, Hongria, Itàlia, Portugal, Romania, Suècia, Txèquia i Eslovàquia, UK, ……, Madrid, Valencia, Bilbao, Las Palmas, Santander, Vigo, …) </li></ul><ul><li>Un 100 % dels titulats fa pràctiques en empresa. L'única escola pública que inclou les PE en el pla d’estudis. Molt importants per la formació en enginyeria, molt valor afegit en el currículum. </li></ul><ul><ul><li>280 estudiants van fer pràctiques (mitja de 450 hores, 08/09) </li></ul></ul><ul><ul><li>Convenis de cooperació educativa amb unes 200 empreses. </li></ul></ul>
 36. 36. Rendiment acadèmic <ul><li>80% superen la fase selectiva </li></ul><ul><li>98% d’aquests, es titulen </li></ul><ul><li>Troben feina abans de 2 mesos </li></ul><ul><li>Bona acceptació a les empreses </li></ul><ul><li>Bona acceptació intercanvis amb altres universitats </li></ul><ul><li>Molt bon rendiment a 2n cicle </li></ul>
 37. 37. Laboratoris <ul><li>Laboratoris d’informàtica </li></ul><ul><li>Dos laboratoris d’electrònica bàsica </li></ul><ul><li>Laboratori d’electrònica digital </li></ul><ul><li>Laboratori d’antenes i RF </li></ul><ul><li>Laboratori de Comunicacions Mòbils </li></ul><ul><li>Laboratoris de Telemàtica </li></ul><ul><li>Laboratoris d’Aeronàutica </li></ul><ul><li>Laboratoris de recerca </li></ul>
 38. 38. Equipament i recursos informàtics <ul><li>Sala d’ordinadors de lliure accés amb connexió a Internet </li></ul><ul><li>Xarxa d’àrea local (Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet) </li></ul><ul><li>Wireless LAN espais docents. </li></ul><ul><li>Classes amb portàtils (segon cicle es deixa 1 portàtil cada 2 estudiants) </li></ul><ul><li>Biblioteca amb: Sales d’estudi, sales de PC’s, sales d’estudi individual i de treball en grup (reserva), PC’s per consulta, prestec de portàtils. </li></ul><ul><li>Campus Digital </li></ul><ul><ul><li>Lliurament de treballs </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés a la documentació de les assignatures </li></ul></ul><ul><ul><li>Consulta de les notes </li></ul></ul><ul><ul><li>Consulta de l’expedient </li></ul></ul><ul><ul><li>Taulers d’anuncis i debats (Idea) </li></ul></ul>
 39. 39. Altres serveis <ul><li>Delegació d’estudiants </li></ul><ul><li>UNIVERS </li></ul><ul><li>Bar – restaurant </li></ul><ul><li>Instal·lacions esportives </li></ul><ul><li>Associacions d’estudiants i ONG’s: Asterix, Aero-UPC, Telecos sense fronteres, Blau, viver d’empreses creades per estudiants. </li></ul><ul><li>Seminaris, conferències, jornades, setmana ciència, trobades d’estudiants, escoles d’estiu, congressos,.... </li></ul>
 40. 40. Els nostres veïns: EL PMT <ul><li>Empreses : Accenture , Tempos 21, Ingenia, Iris </li></ul><ul><li>Instituts de recerca : I. de Geom à tica , IN3 (UOC), I2CAT, I. de Ciències Fotòniques, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, CIMNE, Centre Tecnològic d’Aeronàutica i de l’Espai (bequen estudiants, pràctiques en empresa, Treball Fi de Carrera, Projecte Fi de Carrera, seminaris de recerca, conferencies...) </li></ul><ul><li>Infinites possibilitats de fer recerca avançada, intercanvis estudiants, becaris de projectes, pràctiques en empresa, doctorat, convenis transferència de tecnologia……. </li></ul>
 41. 41. Índex Estem orgullosos de: <ul><li>L’opinió dels nostres estudiants: </li></ul><ul><ul><li>Nivell de satisfacció amb l’educació rebuda (titulats): </li></ul></ul><ul><ul><li>8.1 sobre 10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivell de satisfacció desprès del primer semestre: </li></ul></ul><ul><ul><li>7.6 de 10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Moltes ofertes de treball/pràctiques ens arriben d’antics estudiants. </li></ul></ul>
 42. 42. passeja pel Campus, passeja per la nostra web. www.epsc.upc.edu Preguntes ?

×