Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018 ARSUFESTA

13 views

Published on

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018 ARSUFESTA

Published in: Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018 ARSUFESTA

 1. 1. Memòria Activitats ARSUFESTA 2018 Reducció de danys i riscos en l’oci nocturn: consum de substàncies psicoactives i sexualitat
 2. 2. 2 Índex Serveis que oferim 3 Intervencions de formació, I i II 4 Intervencions en espais d’oci nocturn (estand) I-V 7 Servei d’anàlisi de substàncies psicoactives 17 Suport a altres entitats/projectes I, II i III 19 Pròximes accions 2019 22
 3. 3. 3 SERVEIS QUE OFERIM: • Assessorament i informació: atenció personalitzada, informació i pautes preventives tant per a consumidors com a  no consumidors. • Tallers, xerrades i formacions sobre substàncies psicoactives i sexualitat. • Estand informatiu i de reducció de danys i riscos en espais d’oci nocturn. Servei d’alcoholimetria Test de substàncies Instal·lació carpa chill-out (zona de descans) Dispensació de material informatiu/preventiu: preservatius, fulletons informatius, tríptics, targetes, boquilles, kit higènic de consum esnifat, etc.
 4. 4. 4 INTERVENCIONS DE FORMACIÓ I Juny2018: Formació de voluntaris/col·laboradors Sessió de formació per a voluntaris en intervencions d’oci nocturn ARSU FESTA. La Illeta. Tècniques d’anàlisi de substàncies com a estratègies d’acostament a consumidors de drogues en espais d’oci nocturn i comunicació de resultats. La Illeta 2018
 5. 5. 5 INTERVENCIONS DE FORMACIÓ II Barraques 2018 Juny2018: Formació i sensibilització col·lectius vinculats a BARRAQUES • Enviament material i guies sobre dispensació responsable a totes les agrupacions de Barraques. • Visita i entrega de lones de dispensació d’alcohol responsable a menors i recordatori a totes les entitats de les pautes de prevenció i detecció. • Reunió prèvia informativa a totes les entitats de Barraques (mesures i consells per tenir en consideració sobre dispensació responsable d’alcohol). • Adhesió al protocol contra la violència sexista.
 6. 6. 6 INTERVENCIONS DE FORMACIÓ III Barraques 2018 •Reunió de coordinaciói sensibilització adreçada als equips de seguretat i emergències in-situ prèvia a obrir portes (organització i ubicació). Barraques 2018
 7. 7. 7 INTERVENCIONS EN ESPAIS D’OCI NOCTURN (ESTAND) I Barraques 2018
 8. 8. 8 INTERVENCIONS EN ESPAIS D’OCI NOCTURN (ESTAND) II Barraques 2018 Assistents:10.000 aprox. Data: 20, 21, 22, 23 juny Equip ARSU FESTA:8 persones/ 3-4 per nit. Educadors/es, Integradors/es, Psicòleg/a, Antropòleg. Horari: 23h – 5 a.m Resum de la intervenció:  - Nombre aprox. persones a l’estand informatiu: Es van atendre més de 400 demandes d’informació relatives d l'estand ARSU FESTA i sobre el material informatiu. Persones entre 15-40 anys. -Dispensació  de material informatiu i de prevenció: 400 flyers, díptics i fulletons. -Alcoholímetres d’un sol ús: 120 unitats dispensades. -Dispensació gratuïta de preservatius: 450 masculins
 9. 9. 9 INTERVENCIONS EN ESPAIS D’OCI NOCTURN (ESTAND) III Barraques 2018 Resum de la intervenció: -Total de proves d’alcoholimetria voluntària: 120   51 dones/ 69 homes  (edad mitja: 27 anys) Totes les probes es complementen amb un assessorament personalitzat i informació detallada de cada substància per a cada usuari. -Anàlisis de substàncies: •3 test semi-quantitatius cocaïna 80%, 50%, 60% •6 marquis: 3 speed (+), 3 MDMA (+) • 1 pastilla per enviar a laboratori: èxtasi      TOTAL: 9 anàlisis
 10. 10. 10 En aquestes barraques hem compartit carpa amb el Punt Violeta (punt de informació i sensibilització sobre les agressions sexistes) Laboratori Arsu Festa i mostres analitzadesEn aquestes barraques hem compartit carpa amb el Punt Violeta (punt de informació i sensibilització sobre les agressions sexistes) Laboratori Arsu Festa i mostres analitzades
 11. 11. 11 INTERVENCIONS EN ESPAIS D’OCI NOCTURN (ESTAND) IV Barraques 2018. VALORACIÓ Aspectes a millorar: -Excés de control policial, vigilància i exhaustius escorcolls a l’entrada. Decreixement de les agrupacions de barraques . Aspectes a reforçar: -Mesures preventives a barraques: carpa amb aixetes d’aigua i coca de sucre gratuïta a la matinada -Proporció d’una carpa per part de l’organització i facilitació d’un espai al acabar la nit al mateix recinte. -Molt bona disposició per part de l’organització per qualsevol problema o dificultat.
 12. 12. 12 INTERVENCIONS EN ESPAIS D’OCI NOCTURN (ESTAND) IV Barraques 2018. VALORACIÓ En general valorem molt positivament l’organització i el públic del festival, ja que els objectius de la intervenció es van complir. Vam oferir el nostre servei durant tots els dies i vam rebre una resposta positiva i gran acceptació de totes les persones que van passar per l'estand. Barraques 2018
 13. 13. 13 INTERVENCIONS EN ESPAIS D’OCI NOCTURN (ESTAND) V REGGUS 2018.
 14. 14. 14 INTERVENCIONS EN ESPAIS D’OCI NOCTURN (ESTAND) V Reggus 2018 Assistents: 500 aprox. Data: 24 setembre Equip ARSU FESTA: 4 persones: 1 educador social, 2 integradors i 1 psicòloga. Horari: 21h – 3 a.m Resum de la intervenció: - Nombre aprox. persones a l’estand informatiu: 60 Es van atendre 20 demandes d’informació/ús zona chill out (30 persones). Persones entre 16-35 anys. -Dispensació  de material informatiu i de prevenció: 150 flyers, díptics i fulletons.
 15. 15. 15 INTERVENCIONS EN ESPAIS D’OCI NOCTURN (ESTAND) V Reggus 2018 Resum de la intervenció: -Taller “Si beus...posa’t les ulleres”: taller per fomentar el consum responsable d’alcohol entre els joves. -Zona de descans (chill-out): durant la nit va ser utilitzada per unes 30 persones. -Dispensació gratuïta de preservatius: 150 preservatius masculins -Total de proves d’alcoholimetria: 2 -Anàlisis de substàncies: 1 1 test semi-quantitatiu cocaïna 40%
 16. 16. 16 INTERVENCIONS EN ESPAIS D’OCI NOCTURN (ESTAND) V Reggus 2018. VALORACIÓ En aquest festival la carpa chill-out és un dels serveis imprescindibles i dels més utilitzats. Va funcionar adequadament, oferint un espai de descans als assistents de festa. En general valorem molt positivament l’organització i el públic del festival. Agraïm la confiança dipositada en ARSU FESTA i esperem poder oferir els nostres serveis en properes edicions.
 17. 17. 17 Anàlsis realitzades en intervencions nocturnes: 10 tests Semiquantitatiu de cocaïna: 4 test amb els següents resultats ( 80%, 50%, 60%, 40%). Marquis (colorimètric). Detecta presència o no, de substàncies psicoactives: 6 test 3 positius d’speed (amfetamina pols) i 3 positius MDMA pols. Anàlsis enviades a laboratori mitjançant (Energy Control) (Cromatografia líquida i de gasos): 16 tests TOTAL: 26 TESTS
 18. 18. 18 Anàlsis enviades a laboratori mitjançant (Energy Control) (Cromatografia líquida i de gasos): 16 tests 6 test de cocaïna: 1. (50% i 5% Piracteam)+ disolvents 2. (80%) + disolvents 3. (79% i 5% Levamisol) + disolvents 4. (79%) + disolvents 5. (50% i 5% Levamisol) 6. (69%) + disolvents 3 test d’Speed: 1- 25% amfetamina i 54% cafeïna 2. 0% amfetamina, 4-MMC 3. 20% amfetamina i 56% cafeïna 4 test d’Èxtasi MDMA: 1- Pastilla: 206 mg 2. Pastilla Phillip Plain: 241 mg 3. Pastilla EA Sports: 227mg 4. Pastilla groga: 34% mdma 2 test 2CB: 1- Pastilla Rockstar: 15 mg 2. Pastilla Rockstar: 18 mg 1 test cannabinoids: 1- Marihuana: THCA 7,8%, CBDA 11,2%, CBCA 1,7%)
 19. 19. 19 SUPORT A ALTRES ENTITATS/PROJECTES I Maig - desembre 2018: Estudi i mapeig de la zona d’oci nocturn de Reus. Projecte encàrreg de la Regidoria de Salut Pública. Durant aquest període es va realitzar una prospecció dels locals d’oci nocturn sobre la idoneïtat de la implementació d’intervencions d’oci nocturn saludable. • S’han realitzat enquestes (valorant la predisposició a adherir-se al projecte Nits Q, conflicte veïnal..). • Objectiu: teixir una xarxa de locals i espais compromesos amb la promoció de la prevenció i reducció de riscos associats al consum, a la festa i a l’eliminació de conductes sexistes i discriminatòries, oferint així un entorn més segur, saludable i de qualitat. • Aproximadament 20 locals mostren predisposició per adherir-se al projecte.
 20. 20. 20 SUPORT A ALTRES ENTITATS/PROJECTES II El “Kit de la Qüestió” Dates: 21 i 28 de juliol i 7 i 28 de setembre Projecte integrat en el programa Altersuer amb l’objectiu de fomentar entre els joves l’oci nocturn saludable, igualitari, segur i de qualitat. Intervencions itinerants i rutes nocturnes. S’han realitzat diferents rutes recorrent les zones on es troben situats els locals amb els que hem establert contacte i on més joves es reuneixen. Objectiu: Conscienciar, augmentar el coneixement i promoure bones pràctiques
 21. 21. 21 SUPORT A ALTRES ENTITATS/PROJECTES III Punt Violeta. Festes de Misericordia. Dates: 28 de setembre Taules preventives: Arsu Festa  ha donat suport a les Festes de Misericòrdia amb presència al Punt Violeta. La campanya s’emmarca en el protocol contra les agressions sexistes a les festes populars, aquest inclou accions de sensibilització i informació.
 22. 22. 22 PRÒXIMES ACCIONS 2019 OBERTURA DE NOU SERVEI DE DRUGCHECKING AMB TLC (2H SETMANALS) NOVA COL·LABORACIÓ FORMACIÓ D’AGENTS DE SALUT OCI NOCTURN JUVENIL AMB AJUNTAMENT DE CAMBRILS (JOVENTUT I HOSPITAL LLEUGER A. GIMBERNAT)

×