SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
ICANNKuruluTopluluğaveGAC’ye
ÇokPaydaşlıPolitikaGeliştirme ICANNPolitikaGeliştirmeDestekTakımı;küreselgTLD,ccTLDveIPadrespolitikalarıiçin
tabandanyukarıyaişleyen,fikirbirliğinedayalısüreçlereolanaktanır.
2016 | Creative Commons Attribution - Ticari Değildir
GACHükümetDanışmaKomitesi | IANAİnternetTahsisliSayılarOtoritesi | PDP PolitikaGeliştirmeSüreci | SO/ACDestekleyiciKuruluşlar/DanışmaKomiteleri | WGÇalışmaGrubu
Genel İsimler Destekleme Kuruluşu (GNSO)
Sonuç olumlu olursa, GNSO Konseyi
Geçici Sorun Raporu talep eder
İlgilipersonel,KamuYorumuDönemiiçin
GeçiciSorunRaporuyayınlar.
KamuYorumununincelenmesininardından,
GNSOKonseyi’nindeğerlendirmesiiçinNihai
SorunRaporugönderilir.
ICANN KURULUNDA
OYLAMA YAPILIR
ÇALIŞMA GRUBU
OLUŞTURULUR
SORUN İNCELENİR
NİHAİ RAPOR DEĞERLENDİRİLİR
PDP BAŞLATILIR
SORUN
BELİRLENİR
GNSO Politika Geliştirme Süreci
1
2
3
4
5
6
gnso.icann.org
GNSO hakkında daha fazla bilgi için
GNSO Konseyi, genel üst düzey alan adları (gTLD) politikaları (ör: .com,
yeni gTLD’ler)üzerindeçalışanikitürişletmeyebölünmüş(sözleşmelive
sözleşmesiz taraflar) 21 üyeden oluşur.
ccNSO (Konseyi ve üyeleri), ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) politikaları
(ör: .br, .uk) ile ilgili küresel politikalar üzerinde çalışır.
Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu (ccNSO)
ccNSO Politika Geliştirme Süreci
Sorun yöneticisi sorunun ccNSO
kapsamında olup olmadığını belirler
Sorun kapsamları ICANN Yönetmeliklerinde
tanımlanmış ve sınırlandırılmıştır.
POLİTİKA GELİŞTİRİLİR
ICANN KURULU
OYLAMASI
PDP BAŞLATILIR
ccNSO OYLAMASI YAPILIR
(İKİ AŞAMALI)
SORUN RAPORU İSTENİR
1
2
3
4
5
6
ccnso.icann.org
ccNSO hakkında daha fazla bilgi için
SORUN
İNCELENİR
FINAL
REPORT
Adres Destekleme Kuruluşu (ASO)
ASO Adres Konseyi; üçü, küresel İnternet Protokolü (IP) Adres Politikası
üzerinde çalışan Bölgesel İnternet Tescil Merkezi Topluluklarından (RIR’ler)*
olmak üzere 15 gönüllüden oluşur.
ASO Politika Geliştirme Süreci
Herhangi bir birey ASO AC ya da RIR’a
küresel politika önerisi sunabilir.
RIR PDP küresel politika önerisi
üretir.
ICANN Kurulu da küresel politika
teklifi talep edebilir.
Beş RIR, küresel politika önerisini
inceler.
Aynı küresel politika önerisini beş
RIR onaylamalıdır.
Beş RIR onaylanan küresel politika
önerisini incelemesi için ASO AC’ye
sunar.
ASO AC küresel politika önerisini
ICANN Kuruluna gönderir.
*Bölgesel İnternet Tescil Merkezleri (RIR)
AFRINIC Afrika
APNIC Asya ve Pasifik bölgesi
ARIN Kanada, Karayip ve Kuzey Atlantik adalarının bir kısmı ve ABD
LACNIC Latin Amerika ve Karayip Adalarının bir kısmı
RIPENCC Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asyanın bir kısmı
ICANN KURULU İNCELEME YAPAR
GEREKLİLİKLER BELİRLENİR
RIR’lar VE ASO AC İNCELER
SORUN BELİRLENİR
1
2
3
4
aso.icann.org
ASO hakkında daha fazla bilgi için
ASO AC Politika Öneri Sağlayıcı
Ekibini(PPFT)atar.
ASOACyadaküreselpolitikaönerisinin
IANA’danbelirlieylemyadaçıktıları
gerektiripgerektirmediğinibelirler.
ASO AC küresel PDP’yi yönetir.
GNSO Konseyi, ICANN Kurulu ya da
bir AC sorunu belirler
GNSO Konseyi; sorunun, ortak bir
politika ile sonuçlanıp sonuçlan
mayacağını değerlendirir
GNSO Konseyi Nihai Sorun Raporunu
değerlendirir ve PDP’nin başlatılması
ya da başlatılmaması kararını verir.
Evet kararı çıkarsa,GNSO Konseyi PDP
WG için tüzük geliştirir/belirler.
GNSO Konseyi, PDP WG’nin
oluşturulması için gönüllülere çağrıda
bulunur
WGTopluluğadanışırveKamu
YorumuiçinÖnRaporgeliştirir.
İncelemelerin ardından, WG Nihai
Raporu sunar.
GNSO Konseyi Nihai Raporu inceler
ve kabulünü değerlendirir.
Kabul edilmesi halinde, GNSO
Konseyi Nihai Raporu ICANN
Kuruluna gönderir.
danışır.
ICANNKurulu,NihaiRapor
önerilerinioylar.
Sorun kapsam dahilinde ise ve
ccNSO Konseyi Sorun Raporunu
onaylarsa, bir PDP başlar
ccNSO Konseyi, Kamu Bilgi
Duyurusu yapar
Yorumu Dönemi başlatır.
ccNSO Konseyi WG’yi politika
geliştirmesi için atar.
WG, Ön Rapor yayımlar.
Kamu Yorumu Dönemi başlar.
WG, Nihai Rapor hazırlar.
ccNSO Konseyi GAC girdisi talep eder.
1. Aşama –ccNSO Konseyi, Nihai
Raporu değerlendirir ve kabul
edilirse, üyelerine öneri sunar.
2. Aşama –Üyeler kabul ederse
ccNSO Konseyi, Nihai Raporu ICANN
Kuruluna gönderir.
ICANN Kurulu Nihai Rapor
önerilerini oylar ancak ulusal
yasalar üstün olarak kalır.
ICANN Kurulu kabul ya da
reddedebilir, değişiklik isteyebilir
ya da eylemsiz kalabilir.
Tasarım: ICANN İletişim | Şubat 2016
ccNSO Konseyi, ICANN Kurulu,
Bölgesel ccTLD organizasyonları,
SO/AC ya da en az 10 ccNSO
üyesi bir Sorun Raporu talep
edebilir
ccNSO Konseyi sorun yöneticisi
atar

More Related Content

Viewers also liked

Policy Development Process Infographic Portuguese
Policy Development Process Infographic PortuguesePolicy Development Process Infographic Portuguese
Policy Development Process Infographic PortugueseICANN
 
How it works domain name registry protocol icann53
How it works  domain name registry protocol icann53How it works  domain name registry protocol icann53
How it works domain name registry protocol icann53ICANN
 
Idn program update icann53
Idn program update icann53Idn program update icann53
Idn program update icann53ICANN
 
Registrars + law enforcement icann53
Registrars + law enforcement icann53Registrars + law enforcement icann53
Registrars + law enforcement icann53ICANN
 
Thick whois policy implementation meeting with the irt icann53
Thick whois policy implementation meeting with the irt icann53Thick whois policy implementation meeting with the irt icann53
Thick whois policy implementation meeting with the irt icann53ICANN
 
Gdd update icann53
Gdd update icann53Gdd update icann53
Gdd update icann53ICANN
 
Policy Development Process Infographic Russian
Policy Development Process Infographic RussianPolicy Development Process Infographic Russian
Policy Development Process Infographic RussianICANN
 
Universal Acceptance Steering Group Workshop ICANN53
Universal Acceptance Steering Group Workshop ICANN53Universal Acceptance Steering Group Workshop ICANN53
Universal Acceptance Steering Group Workshop ICANN53ICANN
 
ICANN53 Fadi Chehadé Keynote
ICANN53 Fadi Chehadé KeynoteICANN53 Fadi Chehadé Keynote
ICANN53 Fadi Chehadé KeynoteICANN
 
La Croissance de L’Économie Numérique
La Croissance de L’Économie Numérique La Croissance de L’Économie Numérique
La Croissance de L’Économie Numérique ICANN
 
ICANN Strategic Plan 2016-2020 (Poster)
ICANN Strategic Plan 2016-2020 (Poster)ICANN Strategic Plan 2016-2020 (Poster)
ICANN Strategic Plan 2016-2020 (Poster)ICANN
 
Plan stratégique de l'ICANN 2016-2020
Plan stratégique de l'ICANN 2016-2020Plan stratégique de l'ICANN 2016-2020
Plan stratégique de l'ICANN 2016-2020ICANN
 
IDN Access Domain Names Infographic Chinese
IDN Access Domain Names Infographic ChineseIDN Access Domain Names Infographic Chinese
IDN Access Domain Names Infographic ChineseICANN
 
ICANN Expected Standards of Behavior | Chinese
ICANN Expected Standards of Behavior | ChineseICANN Expected Standards of Behavior | Chinese
ICANN Expected Standards of Behavior | ChineseICANN
 
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ZH
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ZHCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ZH
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ZHICANN
 
Future of the Internet | Media Briefing from Bangkok, Thailand [19 August 2015]
Future of the Internet | Media Briefing from Bangkok, Thailand [19 August 2015]Future of the Internet | Media Briefing from Bangkok, Thailand [19 August 2015]
Future of the Internet | Media Briefing from Bangkok, Thailand [19 August 2015]ICANN
 
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ES
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ESCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ES
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ESICANN
 
How it works internet networking icann53
How it works internet networking icann53How it works internet networking icann53
How it works internet networking icann53ICANN
 
YES WE CAN understand ICANN. (20161203 NISOC)
YES WE CAN understand ICANN. (20161203 NISOC)YES WE CAN understand ICANN. (20161203 NISOC)
YES WE CAN understand ICANN. (20161203 NISOC)yyasuyuki
 
What is ICANN?
What is ICANN?What is ICANN?
What is ICANN?ICANN
 

Viewers also liked (20)

Policy Development Process Infographic Portuguese
Policy Development Process Infographic PortuguesePolicy Development Process Infographic Portuguese
Policy Development Process Infographic Portuguese
 
How it works domain name registry protocol icann53
How it works  domain name registry protocol icann53How it works  domain name registry protocol icann53
How it works domain name registry protocol icann53
 
Idn program update icann53
Idn program update icann53Idn program update icann53
Idn program update icann53
 
Registrars + law enforcement icann53
Registrars + law enforcement icann53Registrars + law enforcement icann53
Registrars + law enforcement icann53
 
Thick whois policy implementation meeting with the irt icann53
Thick whois policy implementation meeting with the irt icann53Thick whois policy implementation meeting with the irt icann53
Thick whois policy implementation meeting with the irt icann53
 
Gdd update icann53
Gdd update icann53Gdd update icann53
Gdd update icann53
 
Policy Development Process Infographic Russian
Policy Development Process Infographic RussianPolicy Development Process Infographic Russian
Policy Development Process Infographic Russian
 
Universal Acceptance Steering Group Workshop ICANN53
Universal Acceptance Steering Group Workshop ICANN53Universal Acceptance Steering Group Workshop ICANN53
Universal Acceptance Steering Group Workshop ICANN53
 
ICANN53 Fadi Chehadé Keynote
ICANN53 Fadi Chehadé KeynoteICANN53 Fadi Chehadé Keynote
ICANN53 Fadi Chehadé Keynote
 
La Croissance de L’Économie Numérique
La Croissance de L’Économie Numérique La Croissance de L’Économie Numérique
La Croissance de L’Économie Numérique
 
ICANN Strategic Plan 2016-2020 (Poster)
ICANN Strategic Plan 2016-2020 (Poster)ICANN Strategic Plan 2016-2020 (Poster)
ICANN Strategic Plan 2016-2020 (Poster)
 
Plan stratégique de l'ICANN 2016-2020
Plan stratégique de l'ICANN 2016-2020Plan stratégique de l'ICANN 2016-2020
Plan stratégique de l'ICANN 2016-2020
 
IDN Access Domain Names Infographic Chinese
IDN Access Domain Names Infographic ChineseIDN Access Domain Names Infographic Chinese
IDN Access Domain Names Infographic Chinese
 
ICANN Expected Standards of Behavior | Chinese
ICANN Expected Standards of Behavior | ChineseICANN Expected Standards of Behavior | Chinese
ICANN Expected Standards of Behavior | Chinese
 
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ZH
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ZHCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ZH
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ZH
 
Future of the Internet | Media Briefing from Bangkok, Thailand [19 August 2015]
Future of the Internet | Media Briefing from Bangkok, Thailand [19 August 2015]Future of the Internet | Media Briefing from Bangkok, Thailand [19 August 2015]
Future of the Internet | Media Briefing from Bangkok, Thailand [19 August 2015]
 
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ES
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ESCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ES
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ES
 
How it works internet networking icann53
How it works internet networking icann53How it works internet networking icann53
How it works internet networking icann53
 
YES WE CAN understand ICANN. (20161203 NISOC)
YES WE CAN understand ICANN. (20161203 NISOC)YES WE CAN understand ICANN. (20161203 NISOC)
YES WE CAN understand ICANN. (20161203 NISOC)
 
What is ICANN?
What is ICANN?What is ICANN?
What is ICANN?
 

More from ICANN

Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_AR
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ARCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_AR
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ARICANN
 
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_FR
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_FRCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_FR
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_FRICANN
 
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_RU
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_RUCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_RU
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_RUICANN
 
ICANN Expected Standards of Behavior
ICANN Expected Standards of BehaviorICANN Expected Standards of Behavior
ICANN Expected Standards of BehaviorICANN
 
ICANN Expected Standards of Behavior | Russian
ICANN Expected Standards of Behavior | RussianICANN Expected Standards of Behavior | Russian
ICANN Expected Standards of Behavior | RussianICANN
 
ICANN Expected Standards of Behavior | Arabic
ICANN Expected Standards of Behavior | ArabicICANN Expected Standards of Behavior | Arabic
ICANN Expected Standards of Behavior | ArabicICANN
 
ICANN Expected Standards of Behavior | Spanish
ICANN Expected Standards of Behavior | SpanishICANN Expected Standards of Behavior | Spanish
ICANN Expected Standards of Behavior | SpanishICANN
 
Policy Development Process Infographic Spanish
Policy Development Process Infographic SpanishPolicy Development Process Infographic Spanish
Policy Development Process Infographic SpanishICANN
 
Policy Development Process Infographic French
Policy Development Process Infographic FrenchPolicy Development Process Infographic French
Policy Development Process Infographic FrenchICANN
 
Policy Development Process Infographic English
Policy Development Process Infographic EnglishPolicy Development Process Infographic English
Policy Development Process Infographic EnglishICANN
 
Policy Development Process Infographic Chinese
Policy Development Process Infographic ChinesePolicy Development Process Infographic Chinese
Policy Development Process Infographic ChineseICANN
 
Policy Development Process Infographic Arabic
Policy Development Process Infographic ArabicPolicy Development Process Infographic Arabic
Policy Development Process Infographic ArabicICANN
 
How are gTLD Policies Implemented | French
How are gTLD Policies Implemented | FrenchHow are gTLD Policies Implemented | French
How are gTLD Policies Implemented | FrenchICANN
 
How are gTLD Policies Implemented | Spanish
How are gTLD Policies Implemented | SpanishHow are gTLD Policies Implemented | Spanish
How are gTLD Policies Implemented | SpanishICANN
 
El Crecimiento de la Economía Digital
El Crecimiento de la Economía Digital El Crecimiento de la Economía Digital
El Crecimiento de la Economía Digital ICANN
 
O Crescimento da Economia Digital
O Crescimento da Economia Digital O Crescimento da Economia Digital
O Crescimento da Economia Digital ICANN
 
The Growth of the Digital Economy
The Growth of the Digital EconomyThe Growth of the Digital Economy
The Growth of the Digital EconomyICANN
 
3 Phases of the IANA Stewardship Transition
3 Phases of the IANA Stewardship Transition3 Phases of the IANA Stewardship Transition
3 Phases of the IANA Stewardship TransitionICANN
 
The Economic and Societal Layer of Digital Governance (Spanish)
The Economic and Societal Layer of Digital Governance (Spanish)The Economic and Societal Layer of Digital Governance (Spanish)
The Economic and Societal Layer of Digital Governance (Spanish)ICANN
 
The Logical Layer of Digital Governance (Chinese)
The Logical Layer of Digital Governance (Chinese)The Logical Layer of Digital Governance (Chinese)
The Logical Layer of Digital Governance (Chinese)ICANN
 

More from ICANN (20)

Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_AR
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_ARCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_AR
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_AR
 
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_FR
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_FRCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_FR
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_FR
 
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_RU
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_RUCall for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_RU
Call for Volunteers: Accountability & Transparency Review Team_RU
 
ICANN Expected Standards of Behavior
ICANN Expected Standards of BehaviorICANN Expected Standards of Behavior
ICANN Expected Standards of Behavior
 
ICANN Expected Standards of Behavior | Russian
ICANN Expected Standards of Behavior | RussianICANN Expected Standards of Behavior | Russian
ICANN Expected Standards of Behavior | Russian
 
ICANN Expected Standards of Behavior | Arabic
ICANN Expected Standards of Behavior | ArabicICANN Expected Standards of Behavior | Arabic
ICANN Expected Standards of Behavior | Arabic
 
ICANN Expected Standards of Behavior | Spanish
ICANN Expected Standards of Behavior | SpanishICANN Expected Standards of Behavior | Spanish
ICANN Expected Standards of Behavior | Spanish
 
Policy Development Process Infographic Spanish
Policy Development Process Infographic SpanishPolicy Development Process Infographic Spanish
Policy Development Process Infographic Spanish
 
Policy Development Process Infographic French
Policy Development Process Infographic FrenchPolicy Development Process Infographic French
Policy Development Process Infographic French
 
Policy Development Process Infographic English
Policy Development Process Infographic EnglishPolicy Development Process Infographic English
Policy Development Process Infographic English
 
Policy Development Process Infographic Chinese
Policy Development Process Infographic ChinesePolicy Development Process Infographic Chinese
Policy Development Process Infographic Chinese
 
Policy Development Process Infographic Arabic
Policy Development Process Infographic ArabicPolicy Development Process Infographic Arabic
Policy Development Process Infographic Arabic
 
How are gTLD Policies Implemented | French
How are gTLD Policies Implemented | FrenchHow are gTLD Policies Implemented | French
How are gTLD Policies Implemented | French
 
How are gTLD Policies Implemented | Spanish
How are gTLD Policies Implemented | SpanishHow are gTLD Policies Implemented | Spanish
How are gTLD Policies Implemented | Spanish
 
El Crecimiento de la Economía Digital
El Crecimiento de la Economía Digital El Crecimiento de la Economía Digital
El Crecimiento de la Economía Digital
 
O Crescimento da Economia Digital
O Crescimento da Economia Digital O Crescimento da Economia Digital
O Crescimento da Economia Digital
 
The Growth of the Digital Economy
The Growth of the Digital EconomyThe Growth of the Digital Economy
The Growth of the Digital Economy
 
3 Phases of the IANA Stewardship Transition
3 Phases of the IANA Stewardship Transition3 Phases of the IANA Stewardship Transition
3 Phases of the IANA Stewardship Transition
 
The Economic and Societal Layer of Digital Governance (Spanish)
The Economic and Societal Layer of Digital Governance (Spanish)The Economic and Societal Layer of Digital Governance (Spanish)
The Economic and Societal Layer of Digital Governance (Spanish)
 
The Logical Layer of Digital Governance (Chinese)
The Logical Layer of Digital Governance (Chinese)The Logical Layer of Digital Governance (Chinese)
The Logical Layer of Digital Governance (Chinese)
 

Policy Development Process Infographic Turkish

  • 1. ICANNKuruluTopluluğaveGAC’ye ÇokPaydaşlıPolitikaGeliştirme ICANNPolitikaGeliştirmeDestekTakımı;küreselgTLD,ccTLDveIPadrespolitikalarıiçin tabandanyukarıyaişleyen,fikirbirliğinedayalısüreçlereolanaktanır. 2016 | Creative Commons Attribution - Ticari Değildir GACHükümetDanışmaKomitesi | IANAİnternetTahsisliSayılarOtoritesi | PDP PolitikaGeliştirmeSüreci | SO/ACDestekleyiciKuruluşlar/DanışmaKomiteleri | WGÇalışmaGrubu Genel İsimler Destekleme Kuruluşu (GNSO) Sonuç olumlu olursa, GNSO Konseyi Geçici Sorun Raporu talep eder İlgilipersonel,KamuYorumuDönemiiçin GeçiciSorunRaporuyayınlar. KamuYorumununincelenmesininardından, GNSOKonseyi’nindeğerlendirmesiiçinNihai SorunRaporugönderilir. ICANN KURULUNDA OYLAMA YAPILIR ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULUR SORUN İNCELENİR NİHAİ RAPOR DEĞERLENDİRİLİR PDP BAŞLATILIR SORUN BELİRLENİR GNSO Politika Geliştirme Süreci 1 2 3 4 5 6 gnso.icann.org GNSO hakkında daha fazla bilgi için GNSO Konseyi, genel üst düzey alan adları (gTLD) politikaları (ör: .com, yeni gTLD’ler)üzerindeçalışanikitürişletmeyebölünmüş(sözleşmelive sözleşmesiz taraflar) 21 üyeden oluşur. ccNSO (Konseyi ve üyeleri), ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) politikaları (ör: .br, .uk) ile ilgili küresel politikalar üzerinde çalışır. Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu (ccNSO) ccNSO Politika Geliştirme Süreci Sorun yöneticisi sorunun ccNSO kapsamında olup olmadığını belirler Sorun kapsamları ICANN Yönetmeliklerinde tanımlanmış ve sınırlandırılmıştır. POLİTİKA GELİŞTİRİLİR ICANN KURULU OYLAMASI PDP BAŞLATILIR ccNSO OYLAMASI YAPILIR (İKİ AŞAMALI) SORUN RAPORU İSTENİR 1 2 3 4 5 6 ccnso.icann.org ccNSO hakkında daha fazla bilgi için SORUN İNCELENİR FINAL REPORT Adres Destekleme Kuruluşu (ASO) ASO Adres Konseyi; üçü, küresel İnternet Protokolü (IP) Adres Politikası üzerinde çalışan Bölgesel İnternet Tescil Merkezi Topluluklarından (RIR’ler)* olmak üzere 15 gönüllüden oluşur. ASO Politika Geliştirme Süreci Herhangi bir birey ASO AC ya da RIR’a küresel politika önerisi sunabilir. RIR PDP küresel politika önerisi üretir. ICANN Kurulu da küresel politika teklifi talep edebilir. Beş RIR, küresel politika önerisini inceler. Aynı küresel politika önerisini beş RIR onaylamalıdır. Beş RIR onaylanan küresel politika önerisini incelemesi için ASO AC’ye sunar. ASO AC küresel politika önerisini ICANN Kuruluna gönderir. *Bölgesel İnternet Tescil Merkezleri (RIR) AFRINIC Afrika APNIC Asya ve Pasifik bölgesi ARIN Kanada, Karayip ve Kuzey Atlantik adalarının bir kısmı ve ABD LACNIC Latin Amerika ve Karayip Adalarının bir kısmı RIPENCC Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asyanın bir kısmı ICANN KURULU İNCELEME YAPAR GEREKLİLİKLER BELİRLENİR RIR’lar VE ASO AC İNCELER SORUN BELİRLENİR 1 2 3 4 aso.icann.org ASO hakkında daha fazla bilgi için ASO AC Politika Öneri Sağlayıcı Ekibini(PPFT)atar. ASOACyadaküreselpolitikaönerisinin IANA’danbelirlieylemyadaçıktıları gerektiripgerektirmediğinibelirler. ASO AC küresel PDP’yi yönetir. GNSO Konseyi, ICANN Kurulu ya da bir AC sorunu belirler GNSO Konseyi; sorunun, ortak bir politika ile sonuçlanıp sonuçlan mayacağını değerlendirir GNSO Konseyi Nihai Sorun Raporunu değerlendirir ve PDP’nin başlatılması ya da başlatılmaması kararını verir. Evet kararı çıkarsa,GNSO Konseyi PDP WG için tüzük geliştirir/belirler. GNSO Konseyi, PDP WG’nin oluşturulması için gönüllülere çağrıda bulunur WGTopluluğadanışırveKamu YorumuiçinÖnRaporgeliştirir. İncelemelerin ardından, WG Nihai Raporu sunar. GNSO Konseyi Nihai Raporu inceler ve kabulünü değerlendirir. Kabul edilmesi halinde, GNSO Konseyi Nihai Raporu ICANN Kuruluna gönderir. danışır. ICANNKurulu,NihaiRapor önerilerinioylar. Sorun kapsam dahilinde ise ve ccNSO Konseyi Sorun Raporunu onaylarsa, bir PDP başlar ccNSO Konseyi, Kamu Bilgi Duyurusu yapar Yorumu Dönemi başlatır. ccNSO Konseyi WG’yi politika geliştirmesi için atar. WG, Ön Rapor yayımlar. Kamu Yorumu Dönemi başlar. WG, Nihai Rapor hazırlar. ccNSO Konseyi GAC girdisi talep eder. 1. Aşama –ccNSO Konseyi, Nihai Raporu değerlendirir ve kabul edilirse, üyelerine öneri sunar. 2. Aşama –Üyeler kabul ederse ccNSO Konseyi, Nihai Raporu ICANN Kuruluna gönderir. ICANN Kurulu Nihai Rapor önerilerini oylar ancak ulusal yasalar üstün olarak kalır. ICANN Kurulu kabul ya da reddedebilir, değişiklik isteyebilir ya da eylemsiz kalabilir. Tasarım: ICANN İletişim | Şubat 2016 ccNSO Konseyi, ICANN Kurulu, Bölgesel ccTLD organizasyonları, SO/AC ya da en az 10 ccNSO üyesi bir Sorun Raporu talep edebilir ccNSO Konseyi sorun yöneticisi atar