Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
El món interconectat :La revoluciótecnològica de la comunicacióMadalina Iulia PopAdriana Puigcerver Iglesias
TweetPee, és una aplicacióque avisa amb un "tuit"quan el nadó es fa pisConsisteix en col•locar un dispositiu de plàstic en...
Internet• Internet és una xarxa pública i global de computadors interconnectatsmitjançant el protocol dInternet i que tran...
Com sorganitza internet• Cada màquina sidentifica per un codi numèric regular per protocol IP (Internet protocol).• Actual...
Dominis i subdominis• Les adreces numèriques es transformen en paraules ja que a les persones ensresulta més fàcil recorda...
• Altres protocols disponibles a Internet sónlFTP ( transferència de fitxers), el Telnet(control remot) i lSMTP (correu el...
Navegar per Internt• Els navegadors interpreten les instruccions rebudes, generalment a travésdInternet, de la màquina ser...
Els navegadors més utilitzats són:• El firefox, de la fundació Mozilla, que és dús lliure i gratuït.• LInternet Explorer, ...
Les aplicacions complementàries més utilitzades són:• Acrobat Reader: llegeix fitxers en format PDF.• Llibreries de Java: ...
Les mesures de seguretat• Cal protegir lordinador i la connexió contra lentrada de qualsevol mena delement no desitjat que...
SMS i la missatgeria instantània• El servei de missatges curts o SMS (Short Message Service) és un servei disponibleen els...
Les característiques de Whatsapp són:• Multiplataforma i gratuïta (o amb cost de 0,79€ segons la plataforma de telefonia m...
Cercar informació a Internet• El millor cercador d’Internet actualment (o el més popular),és el cercador deGoogle (en 0.14...
El correu electrònic• Es una de les tecnologies més pràctiques de l’àmbit de les comunicacions, moltsemblant al correu pos...
De tothom a tothom• Les noves tecnologies populars per transferir arxius entre usuaris de diferentsordinadors i diferents ...
La telefonia mòbil• Els primers telèfons mòbils generació zero (0G) van aparèixer l’any 1946 i eren una mena de transmisso...
Els sistemes globals de navegacióper satèl·lit• Es tracta de sistemes que permeten calcular d’una manera força precisa la ...
Gràcies per la vostraatenció!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La revolució tecnològica de la comunicació

2,358 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La revolució tecnològica de la comunicació

 1. 1. El món interconectat :La revoluciótecnològica de la comunicacióMadalina Iulia PopAdriana Puigcerver Iglesias
 2. 2. TweetPee, és una aplicacióque avisa amb un "tuit"quan el nadó es fa pisConsisteix en col•locar un dispositiu de plàstic enganxat a la part davantera del bolquerllavors el "gadget" avisa del canvi, degut a que té sensors dhumitat, i quan supera els valorsestablerts, envia un missatge a la "app".Un altres funcions de laplicació serien ; la consulta de lestadística que es crea a través delcanvis de bolquers i el consum del mateix.http://www.abc.es/tecnologia/moviles-aplicaciones/20130511/abci-tweetpee-aplicacion-bebe-201305101059.html
 3. 3. Internet• Internet és una xarxa pública i global de computadors interconnectatsmitjançant el protocol dInternet i que transmeten les dades mitjançantcommutació de paquets.• Internet es composa dinnumerables ordinadors i dispositius informàticsconnectats els uns amb els altres.
 4. 4. Com sorganitza internet• Cada màquina sidentifica per un codi numèric regular per protocol IP (Internet protocol).• Actualment es segueix el protocol IPv4 que utilitza adreces de 32 bits. Aquestprotocol permet identificar de manera única 232 = 4.294.967.296 màquines.Tanmateix, el creixement posterior dInternet i la manera de repartir lesadreces entre els diferents països han fet necessari implantar el protocolIPv6, que utilitza adreces de 128 bits i permet identificar un nombreincommesurable dadreçaments.
 5. 5. Dominis i subdominis• Les adreces numèriques es transformen en paraules ja que a les persones ensresulta més fàcil recordar lletres que números.• El domini són noms de servidors que poden ser fàcilment recordats quesassignen paral·lelament a una o més adreces IP. També hi ha una màquina quesencarrega exclusivament de la traducció dels noms dels dominis als seusequivalents numèrics.• El subdomini es correspon amb carpetes de la màquina on és el domini. Anivell dInternet es podria dir que el subdomini sutilitza per a referir-se a unaadreça web que treballa com un annex (o lloc relacionat) dun domini principal.http://www.xtec.cat/estudis/index.htm
 6. 6. • Altres protocols disponibles a Internet sónlFTP ( transferència de fitxers), el Telnet(control remot) i lSMTP (correu electrònic).• Els protocols TCP-IP• El protocol TCP sencarrega de fragmentar lainformació en paquets en la màquina dorigen ide re agrupar-los en la màquina de destinació.• El protocol IP afegeix i controla ladreça dedestí i dorigen dels paquets fins que arriben alseu destinatari.
 7. 7. Navegar per Internt• Els navegadors interpreten les instruccions rebudes, generalment a travésdInternet, de la màquina servidor i mostren el resultat a lusuari final. A través delarquitectura client-servidor, el navegador sol·licita el resultat de lexecució del codipresent en la màquina servidor.• Cada navegador incorpora diferents funcionalitats i són ampliables amb mésfuncionalitats o extensions. La majoria també permeten la instal·lació de barres denavegació pròpies amb accés a les funcions de cerca més habituals.
 8. 8. Els navegadors més utilitzats són:• El firefox, de la fundació Mozilla, que és dús lliure i gratuït.• LInternet Explorer, que és present a prop del 90% dordinadors del planeta però també ésel que té major atacs amb virus informàtics i codis maliciosos.• LOpera, que és gratuït i disposa de versions per a telèfons mòbils, ordinadors de butxaca iagendes electròniques.• El Safari, que està optimitzat per als ordinadors dApple amb el sistema operatiu MAC OS.• Altres navegadors menys utilitzats com ara K-Meleon, Konqueror o Plucker• I per últim, el més actual, el Google Chrome que és gratuït i és un navegador webdesenvolupat per Google.
 9. 9. Les aplicacions complementàries més utilitzades són:• Acrobat Reader: llegeix fitxers en format PDF.• Llibreries de Java: permeten executar el codi en la màquina client i visualitzar lesminiaplicacions, fragments de codi en llenguatge Java.• Flash Player: visualitza vídeos, animacions, gràfics dinàmics i presentacions interactives enFlash.• QuickTime: reprodueix documents dàudio i vídeo elaborats amb tecnologia dApple i iTunes.• WinZIP i WinRAR: serveixen per comprimir i descomprimir arxius• Microsoft Office: és una aplicació que interrelaciona aplicacions descriptori, servidors i serveisper als sistemes operatius Microsoft Windows i Mac OS X.• Adobe Photoshop: és un editor de gràfics desenvolupat i publicat per Adobe Systems. Éslactual líder de mercat per a mapes de bits comercials i manipulació dimatges.• Real Player: reproductor de multimèdia, creat per RealNetworks, que reprodueix diversosformats multimèdia.
 10. 10. Les mesures de seguretat• Cal protegir lordinador i la connexió contra lentrada de qualsevol mena delement no desitjat quepugui alterar els continguts de la màquina, permetre el control remot del terminal, o enviarinformació des del seu interior. És important:• Configurar correctament els elements de privadesa del nostre sistema.• Utilitzar un antivirus permanentment actualitzat per prevenir qualsevol infecció a lordinador.• Reforçar lordinador amb tallafocs que controlen i regulen laccés a lordinador a través de laconnexió, i amb programes detectors de codis maliciosos ( els cavalls de Troia, per exemple) quepoden provocar fuites incontrolades dinformació del nostre terminal.• Estar permanentment informats.• Ser prudents amb les webs que visitem.
 11. 11. SMS i la missatgeria instantània• El servei de missatges curts o SMS (Short Message Service) és un servei disponibleen els telèfons mòbils que permet lenviament de missatges curts entre telèfonsmòbils, telèfons fixes y altres dispositius de mà. LSMS ha reemplaçat sistemes decomunicació clàssics, com ara el correu postal o el telèfon de veu.• La missatgeria instantània és un sistema dintercanvi de missatges i contingutsentre les persones duna llista de contactes, generalment a través dInternet. Algunesxarxes de missatgeria instantània bastant utilitzades avui dia són: MSN Messenger,Jabber, ICQ, Google Talk, Yahoo Messenger, AOL Messenger i Facebook.• Actualment, amb laplicació Whatsapp es pot parlar per missatgeria instantània através del mòbil. Automàticament, aquest programa es sincronitza amb tots elscontactes de lagenda del telèfon mòbil, de manera que no cal afegir-los manualment.
 12. 12. Les característiques de Whatsapp són:• Multiplataforma i gratuïta (o amb cost de 0,79€ segons la plataforma de telefonia mòbil).• Detecció automàtica dusuaris de WhatsApp mitjançant la comparació de continguts delagenda de dadreces del telèfon mateix.• Nombre de caràcters il·limitat en enviament i recepció de missatges.• Tria dun estat (per defecte surt Hey there! I am using WhatsApp.)• Confirmació a temps real de si el missatge ha estat enviat (un tic) i rebut (dos tics).• Enviament de fotos, vídeos, música, etc.• Enviament de localització.• Creació i participació en xats en grup.• Aplicar icones de grup.• Possibilitat de triar o dafegir un fons de pantalla.
 13. 13. Cercar informació a Internet• El millor cercador d’Internet actualment (o el més popular),és el cercador deGoogle (en 0.14 segons li apareixen 25.900 resultats) seguit de Bring, Ask,Windovs Live, Yahoo entre d’altres.• Entre els cercadors de cercadors, hi destaca Wikipedia, Youtube, Linkcat .• Els cercadors monogràfics, com Scirus, Medicina ,son cercadors més adientsper científics.
 14. 14. El correu electrònic• Es una de les tecnologies més pràctiques de l’àmbit de les comunicacions, moltsemblant al correu postal però digitalment.• L’enviament dels correus electrònics, es basa en el protocol SMTP (simple mailtransfer protocol), que utilitza un protocol client-servidor anomenat TCP.• Per rebre els mails s’utilitza el protocol POP (post office protocol) el qualdescarrega tots els missatges del servidor a la teva bústia per poder llegir-los• Els servidors més utilitzats son per exemple el Hotmail, Gmail, MozzillaThunderbird, Outlook, encara que el que s’utilitza més avui dia, son servidors demissatges, no en forma de mail, sinó de missatges a temps real, al qual pots rebremissatges, imatges, etc... Whatsapp, Twitter, Tuenti, Facebook entre d’altres.
 15. 15. De tothom a tothom• Les noves tecnologies populars per transferir arxius entre usuaris de diferentsordinadors i diferents parts del món.• S’utilitza el FTP (file transfer protocol) per a transferir arxius entre dispositius,utilitzant l’SCP (secure copy) i l’SFTP (SSM file transfer protocol) que milloren elsaspectes xifrant el transit de les dades.• L’altre manera de traspassar arxius es el P2P (peer to peer), que serveix percompartir arxius entre ordinadors en una xarxa en què cada ordinador actua com aclient i com a servidor a la vegada, dels quals els més utilitzats son Ares,JDownloader, BitTorrent, UTorrent, Tucan entre molts d’altres.
 16. 16. La telefonia mòbil• Els primers telèfons mòbils generació zero (0G) van aparèixer l’any 1946 i eren una mena de transmissors-receptors de ràdio.• L’any 1970 van començar a desenvolupar els mòbils de primera generació (1G), ja anomenats com a telèfonscel·lulars, que duien bateries i eren portables.• L’any 1980 es van desenvolupar la tecnologia de segona generació (2G) totalment digitals.• Amb el GSM (global system for mobiles) es va fer popular l’ús de telefonia mòbil, l’any 1997 en que vansortir la tercera generació (3G).• Amb l’UMTS (universal mobile telecommunications system) que suporta ja la videoconferència, quan vaaparèixer l’HSDPA amb velocitats de transmissió de fins a 14Mbits per segon.• La quarta generació (4G) suporta velocitats d’entre 100Mbits i 1Gb per segon i es basa en el protocol IP(Internet), la qual ofereix serveis multimèdia, de vídeo xat, televisió en HD o difusió de vídeo digital.• Ara mateix sestà estudiant en una de les grans companyies com és Samsung, la tecnologia de cinquenageneració (5G) en principi estarà en el mercat en el 2016. té una inversió per impulsar aquesta tecnologia de50 millons d’euros.• El que oferirà, serà poder agafar una velocitat d’Internet que permetria descarregar, per exemple, unapel·lícula completa en menys d’un segon, que es traduiria en desenes de gigabits per segon.
 17. 17. Els sistemes globals de navegacióper satèl·lit• Es tracta de sistemes que permeten calcular d’una manera força precisa la nostraposició, a partir d’una xarxa de satèl·lits distribuïts al voltant del món. Actualment hihan dues xarxes militars, la xarxa més utilitzada i més comuna es la del Departamentde Defensa dels Estats Units d’Amèrica (sistema GPS) i l’altre es la xarxa delMinisteri de Defensa de la Federació Russa (sistema GLONASS). Tots doss’utilitzen per a serveis civils, que erren expressament la posició entre 15 i 30m.• La distància es calcula a partir del temps que tarda un senyal de ràdio a viatjar des del’aparell fins al satèl·lit i la posició.• Avui dia, podem trobar els sistemes de localització GPS, tant en els aparells de GPScom en telèfons mòbils de 4G.
 18. 18. Gràcies per la vostraatenció!

×