Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

presentació informàtica

535 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

presentació informàtica

 1. 1. L'INTERNET ·Què és l'internet? És una xarxa pública i global de computadors interconnectats mitjançant el protocol internet.i que transmeten les dades mitjançant commutacions de pequets. Internet és la unió de milions de subxarxes domèstiques, acadèmiques, comercials i governamentals, és per això que a vegades se l'anomena "la xarxa de xarxes".Qualsevol conjunt de xarxes interconnectades serà una internet, però d'Internet en majúscules només n'hi ha una. Sobre aquesta xarxa hi corren un conjunt de serveis als quals tothom pot accedir des de qualsevol part del món, mitjançant un dispositiu electrònic com per exemple un ordinador o un telèfon mèbil.
 2. 2. FUNCIÓ SERVEI Navegació Www ( World Wide Web) Cercadors viquipèdies comunicació Correu electrònic Lliestes de correu Xats Sistemes de gestió de continguts Servidors de dades FPT Allotjament web Xarxes P2P (peer-to-peer) Xarxes P2M (peer-to-mail) Xarxes P2PTV (peer-to-peerTV) Serveis multimèdia Veu sobre IP Televisió i ràdio per Internet Càmeres web Jocs en línea Serveis comercials Comerç electrònic Banca electrònica
 3. 3. W orld W ide W eb És una xarxa de pàgines escrites en hipertext mitjançant el llenguatge de marcatge HTML i connectades entre sí mitjançant vincles, de manera que formin un sol cos de coneixement pel qual s'hi pot navegar fàcilment. Per accedir-hi és indispensable un navegador web . Va ser creada per Tim Berners-Lee quan treballava al CERN de Ginebra , Suïssa . Ell mateix dirigeix el W3C , l'organisme encarregat de mantenir-ne el funcionament.
 4. 4. U niform R esource L ocation <ul><li>S'encarrega de donar una adreça única per tal de localitzar cada pàgina. </li></ul>
 5. 5. H ypertext T ransfer P rotocol S'estableix el protocol per a l'intercanvi de documents d'hipertexr i multimèdia al web. Apareix el 1990 amb la versió referida com a HTTP/0.9 com un protocol pensat per a la transferència simple de dades a través d'inetnet. No és fins a la versió referida com a HTTP/1.0 quan els missatges transferits són enviats en format MIME, el que implica l'enviament de metainformació conjuntament amb les dades transferides així com la capacitat de precisar el propòsit de les consultes entre el client i el servido. r
 6. 6. H ipetext M arkup L anguage És un llenguatge de marcat que deriva de l' SGML dissenyat per estructurar textos i relacionar-los en forma d' hipertext . Gràcies a Internet i als navegadors web , s'ha convertit en un dels formats més populars que existeixen per a la construcció de documents per a la web. C.
 7. 7. C orreu E lectrònic És refereix al sistema que permet redactar, enviar i rebre missatges utilitzant sistemes de comunicació electrònica. Avui en dia, la majoria de sistemes de correu electrònic utilitzen internet. El correu electrònic és un dels serveis més populars d'Internet. En comparació amb el correu ordinari, té l'avantatge de ser més barat i alhora més ràpid. La majoria del correu electrònic es transmet a servidors que treballen amb el protocol SMTP.Pot ser de caràcter privat, empresarial o institucional.
 8. 8. P ost O ffice P rotocol És un protocol que s'utilitza per recollir el correu electrònic. Es tracta d'un protocol força senzill que permet poques interaccions amb el servidor de correu, normalment el correu és recuperat i esborrat del servidor. La majoria dels clients de correu utilitzen aquest protocol, avui dia, però, la majoria també poden utilitzar el protocol IMAP, força més potent, per aquesta funció de recollida de correu.
 9. 9. S imple M ail T ranfer P rotocol És un protocol de xarxa basat en text utilitzat per a l'intercanvi de missatges de correu electrònic entre ordinador i/o diversos dispositius Per poder adaptar-se a les necessitats sorgides del creixement i la popularitat d'internet s'han creat diverses ampliacions d'aquest protocol, com ara poder enviar text amb format o fitxers adjunts.
 10. 10. I nternet M essages A ccess P rotocol És un protocol informàtic, basat en TCP/IP , que permet als usuaris llegir els seus correus electrònics en el servidor i tant sols descarregar missatges i fitxers adjunts en la màquina local quan sigui necessari.
 11. 11. W ebmail <ul><li>És un programa que permet eccedir al correu electrònic mitjançant una pàgina web. Actualment s'utilitza molt, ja que permet llegir eks missatges de cirreu sense la necessitat d'instal.lar un programa clien a l'ordinador i, a més, accedir des de qualsevol equip. </li></ul>
 12. 12. T renferències de F itxers És un programari estandaritzat per enviar fitxers entre ordinadors amb qualsevol sistema operatiu. Forma part de la capa d'aplicació del model TCP/IP. L'FTP és un protocol client-servidor de 8 bits, que pot gestionar qualsevol tipus de fitxer sense processar-los. Malauradament, es tracta d'un protocol amb un llarg temps de latència. Es pot utilitzar directament des d'un terminal de sistema operatiu, tot i que existeixen gran quantitat de clients gràfics.
 13. 13. T erminals I nformàtics Des de l'aparició dels primers sistemes que treballaven a Internet, sempre s'ha buscat l'opció de connectar-se a un altre ordinador i executar ordres remotes. Amb aquesta finalitat es va crear Telnet, un protocol que permet connectar-se a un altre ordinador i executar-ne el codi. Només funciona en un entorn de consola, peròés una eina molt eficaç per corregir errors a distància o accedir a dades. Però no és gaire segur, ja que el nom d'usuari i la contrasenya per accedir a l'ordinador remot s'envien sense xifrar. Per això es va crear la variant SSH, un terminal en què les dades s'envien xifrades i la seguretat és molt elevada. Amb l'arribada de Windows i els entorns gr'afics, els terminals van evolucionas. El Terminal Server és un programa de Windows que permet accedir a un servidor i executar els programes dins de l'ordinador.

×