Regulament

1,941 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,941
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regulament

 1. 1. 15 ani Asociația WORLD WIDE FUND FOR NATURE Programul Dunăre-Carpați România Str. Logofătul Tăutu nr. 67,  Str. Mircea Vulcănescu nr. 109, clădirea CD CENTER,  cod 010818, sector 1, București cod 031212, sector 3, București  Tel.: 021.317.49.96 Tel.: 021.337.37.17, 021.337.37.27, 021.337.37.37  Fax: 021.317.49.97; e-mail: offi ce@wwfdcp.ro Fax: 021.337.37.57. e-mail: offi  ce@cdpress.ro www.panda.org/romania S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro): C.D. PRESS S.R.L. REGUlAMEnt DE PARtICIPARE lA COnCURSUl nAȚIOnAl ȘCOlI PEntRU Un vIItOR vERDE® EDIȚIA I, 2010 Cap. 1 CInE SUnt ORGAnIZAtORII • WWF (World Wide Fund for Nature), una dintre cele mai importante și reputate organizații ecologiste din lume și • EDItURA CD PRESS, prima alegere în domeniul produselor educaționale românești de calitate pentru copii și tineri și editorul publicațiilor terra Magazin – de 15 ani cea mai citită revistă românească lunară de popularizare a științelor –, Doxi – Lumea mare a celor mici – și Pipo – Cartea generației Pre. Cap. 2 CInE POAtE PARtICIPA Concursul național ȘCOlI PEntRU Un vIItOR vERDE® se adresează tuturor unităților școlare din România și cuprinde trei secțiuni, în funcție de categoria de vârstă a participanților: • secțiunea Pipo, dedicată proiectelor specifice desfășurate de educatoare, împreună cu grupe de preșcolari (3-7 ani/grădiniță); • secțiunea Doxi, dedicată proiectelor specifice desfășurate de învățători/institutori, împreună cu elevi din ciclul primar (7-11 ani/I-IV); • secțiunea terra Magazin, dedicată proiectelor specifice desfășurate de echipe de profesori, împreună cu elevi de gimnaziu sau de liceu (11-18 ani/V-XII). Înscrierea la concurs este gratuită și nu necesită plata niciunei taxe sau a vreunor sume „ascunse”. 1
 2. 2. Cap. 3 PERIOADA DE DESFĂȘURARE Pentru anul școlar 2009-2010, perioada de desfășurare a Concursului ȘCOlI PEntRU Un vIItOR vERDE®, ediția I, este 5 ianuarie 2010 – 31 mai 2010. Concursul presupune parcurgerea următoarelor etape: 1. Înscrierea la concurs se realizează în fiecare an, în perioada de înscriere, pe baza Formularului de înscriere (Anexa 1): 5 ianuarie - 1 februarie 2010*. 2. Desfășurarea concursului, realizarea de activități ecologice: 5 ianuarie - 31 mai 2010, dar nu înainte de data validării cererii de înscriere. 3. Expedierea Jurnalului verde: 1 - 14 iunie 2010. 4. Evaluarea: 15 iunie - 15 iulie 2010. 5. Anunțarea rezultatelor provizorii: 15 iulie 2010, ora 15.00. 6. verificarea în teren a unităților școlare desemnate provizoriu câștigătoare: 15 iulie - 10 septembrie 2010. 7. Anunțarea oficială a rezultatelor: 10 septembrie 2010, ora 10.00. 8. Colocviul național și Premierea: 2 octombrie 2010, ora 10.00, București. 3.1. ÎnSCRIEREA lA COnCURS Etapa se va desfășura în perioada 5 ianuarie – 15 februarie 2010 (data poștei). 3.1.1. Acțiuni premergătoare înscrierii: (a) Alegerea unei singure „echipe verzi” pe nivel de vârstă, care să reprezinte unitatea respectivă de învățământ. Dacă unitatea are mai multe cicluri de învățământ, aceasta poate să participe la fiecare secțiune cu câte o singură echipă verde și coordonatori diferiți, astfel: – preșcolar – secțiunea „Pipo”, 3-7 ani – primar – secțiunea „Doxi”, 7-11 ani – gimnazial+liceal – secțiunea „Terra Magazin”, 11-18 ani (b) Echipa verde trebuie alcătuită din: – cadre didactice: maximum 3. Responsabilități: realizarea documentației, supervizarea activităților, întocmirea Jurnalului verde. – elevi sau preșcolari: minimum 5, maximum 20. La activități pot participa toți preșcolarii/elevii din unitate. (c) Alegerea unui coordonator dintre cele trei cadre didactice. Responsabilități coordonator: coordonarea activităților, repartizarea unor sarcini concrete, controlarea realizării acestora, completarea corectă și transmiterea către organizatori a Jurnalului verde, reprezentarea unității de învățământ la „Colocviul Național ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE®”, în cadrul căruia se acordă și premiile anuale. Directorul unității de învățământ validează propunerile de membri în echipa verde și pe cea de coordonator. * Organizatorii au aprobat prelungirea perioadei de înscriere până la 15 februarie 2010, la solicitarea unui număr extrem de mare de cadre didactice care nu s-au putut înscrie în intervalul scurt avut la dispoziție inițial (5 ianuarie -1 februarie 2010). Noul termen-limită de înscriere nu va putea fi prelungit, indiferent de alte posibile solicitări.  2
 3. 3. 3.1.2. Înscrierea propriu-zisă Fiecare unitate de învățământ care dorește să participe la concurs trebuie să descarce Formularul de înscriere (Anexa 1) de pe www.scolipentruunviitorverde.ro, să-l completeze, printeze, semneze și ștampileze de către directorul instituției de învățământ și să-l trimită prin e-mail (verde@cdpress.ro), fax (021.337.37.57) sau prin poștă (la adresa: Editura CD PRESS, Str. logofătul tăutu nr. 67, sector 3, cod poștal 031212, București, cu mențiunea „pentru concursul ȘCOlI PEntRU Un vIItOR vERDE®”). Atenție! Adresa verde@cdpress.ro va fi folosită doar pentru înscrieri/corespondența cu organizatorii, NU pentru a expedia Pagini standard de Jurnal verde. 3.1.3. Acceptări Unitățile de învățământ înscrise în concurs înțeleg, acceptă și sprijină vizitele de verificare a activităților și/sau a modului în care au fost consemnate în Jurnalul verde, în orice etapă de implementare. Vizitele pot fi anunțate sau neanunțate. Monitorii desemnați oficial de către organizatori vor avea asupra lor o legitimație, iar numele acestora vor fi anunțate pe site-ul oficial. 3.2. REAlIZAREA ACtIvItĂȚIlOR Activitățile pot fi realizate efectiv de la data validării înscrierii în concurs până la 31 mai 2010. 3.2.1. Condiții eliminatorii. Se evaluează cu ADMIS sau RESPINS, în baza materialelor justificative cuprinse în Jurnalul verde (punctul 3.2.3.). a. Realizarea, întreținerea și actualizarea unui „cabinet verde” (o încăpere special amenajată) sau a unui „colț verde” (exemplu: un panou montat pe un perete într-o zonă cu vizibilitate din incinta școlii etc.), unde elevii să se poată informa în legătură cu problemele locale sau globale ale mediului. b. Realizarea unui „Cod al micului ecologist”, care să conțină minimum 10 reguli. Acesta este un cod verde de conduită și comportament prietenos față de mediu. Se afișează, obligatoriu, pe un panou în școală/grădiniță, într-un loc cât mai vizibil (de exemplu, în „colțul verde” sau în „cabinetul verde”). 3.2.2. Activități obligatorii. Se evaluează cu note de la 1 la 10 (punctul 3.4.1.). a. Fiecare echipă verde trebuie să realizeze o activitate ecologică pe lună, adică 4 (patru) activități obligatorii până la finalul concursului. Unitățile școlare care au desfășurat activități în luna ianuarie au la dispoziție alte 4 (patru) luni - februarie, martie, aprilie sau mai - pentru celelalte 3 (trei) activități obligatorii. b. Fiecare activitate obligatorie va fi consemnată, prin scriere de mână sau electronică, pe o singură Pagină standard de Jurnal verde (Anexa 2), singurul material pe baza căruia va fi făcută evaluarea, cu standarde, criterii și indicatori adecvați. Recomandări: - Fiecare activitate obligatorie va avea un responsabil și o dată limită de îndeplinire. Începeți cu activități simple! Nu fixați date foarte strânse sau scopuri prea ambițioase! - Activitățile obligatorii se anunță cu cel puțin 3 zile înainte prin media, pagina proprie a unității de învățământ sau afișarea la „colțul verde” sau la „cabinetul verde”.  3
 4. 4. - Oricând puteți publica/încărca pe site-ul www.scolipentruunviitorverde.ro activitățile deosebite pe care le realizați special pentru acest proiect, dând clic pe butonul Publică un articol din Jurnalul verde. Nu veți fi punctați suplimentar pentru postare, dar activitățile dumneavoastră vor fi cunoscute de miile de vizitatori ai site-ului. 3.2.3. Documentația Jurnalul verde trebuie să cuprindă obligatoriu: – fișele individuale cu activitățile obligatorii efectiv realizate pentru concurs (Pagini standard, tipărite la imprimantă). Fiecare Pagină standard din Jurnalul verde trebuie să cuprindă o descriere cât mai exactă a fiecărei activități realizate pe parcursul perioadei de desfășurare a concursului, dar în limita permisă de rubricația paginii. – documente justificative (foto, video, chitanțe de la centrele de reciclare etc.) atât pentru probarea îndeplinirii condițiilor eliminatorii, cât și pentru justificarea activităților obligatorii. Documentele justificative pot fi trimise atât tipărite la imprimantă, cât și pe CD/DVD, în formatele următoare: .pdf, .doc, .ppt, .jpg. Documentele video sunt acceptate în orice format. 3.2.4. tematică Activitățile desfășurate în cadrul Concursului național ȘCOlI PEntRU Un vIItOR vERDE® (ediția I, 2010) vizează una sau mai multe dintre următoarele 10 teme generale: 1. Energia (resursele de energie și consumul, energia „verde”, surse alternative de energie) 2. Apa (resurse, consumul inteligent de apă, soluții și acțiuni de economisire); 3. Deșeurile (colectare selectivă, acțiuni de valorificare, refolosire, reciclare, reducerea producerii de deșeuri); 4. Transportul (mersul cu bicicleta, mersul pe jos, acțiuni de reducere a poluării datorate traficului); 5. Zgomotul (folosirea căștilor, interzicerea/limitarea claxonării, verificarea nivelului de intensitate sonoră cu instrumente specifice etc.); 6. Natura și biodiversitatea. Schimbările climatice; 7. Soluții pentru o viață sănătoasă și creșterea calității vieții; 8. Evenimente verzi (activități legate de: Ziua Pământului, Ziua Dunării, Ziua Păsărilor, Ziua Mondială a Curățeniei etc. - a se vedea Calendarul evenimentelor, de pe prima pagină a site-ului oficial) 9. Amenajarea spațiului din curtea școlii/a grădiniței (vopsirea gardului, strângerea gunoiului, săparea grădinii, semănarea gazonului, plantarea de arbori și flori, confecționarea de mobilier de grădină, întreținerea spațiilor etc.). 10. Colectarea selectivă numai a următoarelor categorii de deșeuri: hârtie și carton, PET- uri* și deșeuri de aluminiu de tip doză. La finele perioadei (sfârșitul lunii mai sau oricând pe durata desfășurării programului), acestea pot fi livrate centrelor specializate pentru colectare. Banii obținuți vor rămâne la dispoziția unității de învățământ și pot fi utilizați în scopuri educative sau recreative. 3.3. ExPEDIEREA Jurnalului vErDE Etapa se va desfășura în perioada 1 - 14 iunie 2010. În această etapă se trimit, într-un singur plic, cele 4 Pagini standard completate, tipărite și ștampilate, însoțite de probe, conform punctului 3.2.3, aliniatul 2. * PET = polietilen tereftalat. Pentru concurs este admisă numai colectarea următoarelor produse: sticle de plastic de băuturi nealcoolice, apă, suc, bere.  4
 5. 5. Atenție! Nu se iau în considerare Pagini standard de Jurnal verde trimise separat, în afara perioadei de expediere sau la altă adresă decât Editura CD PRESS, str. Logofătul Tăutu nr. 67, sector 3, cod poștal 031212, București. 3.4. EvAlUAREA CElOR PAtRU ACtIvItĂȚI OBlIGAtORII. Standarde, criterii, indicatori. Punctaje. Eligibilitate. Comisia națională de evaluare Evaluarea va avea loc în perioada 15 iunie – 15 iulie 2010. Fiecare echipă verde trebuie să realizeze o activitate ecologică pe lună, adică 4 (patru) activități obligatorii până la finalul concursului. Unitățile școlare care au desfășurat activități în luna ianuarie au la dispoziție alte 4 (patru) luni - februarie, martie, aprilie sau mai - pentru celelalte 3 (trei) activități obligatorii. Obiectiv: se urmărește în mod special calitatea activităților obligatorii desfășurate și a documentelor elaborate (Jurnalul verde). 3.4.1. norme de evaluare. norme generale. norme punctuale A. Activitățile obligatorii care vizează oricare dintre temele 1 - 8 se evaluează după următoarele norme generale: - Standarde. Parametri: minim - maxim. - Criterii: calitate, eficiență, valoare adăugată. - Indicatori: structură (obiective, resurse, elemente de evaluare), relevanță (dacă temele/ conținuturile corespund unor nevoi impuse de obiective), corectitudine, secvențialitate, distanțe/suprafețe pe care se desfășoară activitățile, număr de participanți (în afara celor din echipa verde), consistență. Punctaj: Fiecare activitate se evaluează cu minimum 1 punct și maximum 10 puncte. B. Activitățile obligatorii care abordează tema 9 – Amenajarea spațiului din curtea școlii/a grădiniței – se evaluează după normele generale, la care se adaugă indicatorii: lungime, suprafață, greutate, precum și valoarea utilității practice și valoarea estetică, peisagistică. Punctaj: Fiecare activitate se evaluează cu minimum 1 punct și maximum 10 puncte. C. Activitățile obligatorii care vizează tema 10 – Colectarea selectivă a hârtiei, a plasticului sau a deșeurilor de aluminiu – se evaluează distinct pentru fiecare tip de deșeu reciclat (hârtie și carton, PET-uri sau deșeuri de aluminiu de tip doză). Este permisă alegerea, realizarea și includerea între cele 4 activități obligatorii supuse evaluării la finalul perioadei de concurs a maximum o (1) activitate care vizează tema 10 (Colectarea selectivă a hârtiei, a plasticului sau a deșeurilor de aluminiu). Punctaj: Fiecare tip de activitate de colectare se evaluează cu minimum 1 punct și maximum 10 puncte. Se acordă punctaj maxim (10 puncte) unității de învățământ care a colectat și a predat cea mai mare cantitate de deșeuri. Celelalte unități care au realizat același tip de activitate primesc punctaje descrescătoare, raportate la cantitatea maximă. Dovada se face prin documente eliberate de centrele de reciclare (conform punctului 3.2.3, aliniatul 2). Punctajul general se calculează prin adunarea punctelor obținute pentru fiecare dintre cele 4 activități obligatorii, adică maximum 40 de puncte. Punctajul general provizoriu (anunțat la data de 15 iulie 2010) poate fi modificat de Comisia națională de evaluare în urma verificărilor efectuate în teren.  5
 6. 6. 3.4.2. Eligibilitate Sunt considerați eligibili pentru evaluarea activităților obligatorii participanții care îndeplinesc cumulat următoarele cerințe: - s-au înscris și sunt confirmați oficial prin lista participați; - au îndeplinit „condițiile eliminatorii” (punctul 3.2.1., aliniatele a și b); - au realizat cele patru „activități obligatorii” (punctul 3.2.2., aliniatul a); - au elaborat documentația Jurnalului verde (punctul 3.2.3., aliniatul a); - au expediat Jurnalul verde (punctul 3.3.). 3.4.3. Comisia națională de evaluare Pentru fiecare secțiune din cadrul concursului se va desemna o echipă națională de evaluatori, compusă din: Directorul general al Editurii CD PRESS, Costin Diaconescu, Coordonatorul național al programului (din partea CD PRESS); Coordonatorul de program pentru fiecare secțiune din concurs, respectiv redactorul-șef al revistei reprezentând grupa de vârstă evaluată; un reprezentant MECTS – de regulă, inspector general; un reprezentant WWF, un reprezentant al Ministerului Mediului și Pădurilor. Întregul proces de evaluare va fi supervizat din punct de vedere legal de către un cabinet de avocatură. Membrii comisiei naționale de evaluare vor fi persoane cu un profesionalism și cu o moralitate neîndoielnice. Numele lor vor fi anunțate oficial până cel târziu la data de 20 mai 2010, iar CV-urile lor vor fi publicate pe site-ul oficial. Nu se admit contestații. 3.5. AnUnȚAREA REZUltAtElOR PROvIZORII: 15 IULIE 2010, ORA 15.00, pe site-urile oficiale ale organizatorilor, www.panda.org/romania, www.cdpress.ro și pe www.scolipentruunviitorverde.ro. 3.6. vERIFICAREA În tEREn a unităților școlare desemnate provizoriu câștigătoare Vizitele de verificare se vor desfășura în perioada 15 iulie - 10 septembrie 2010. 3.7. AnUnȚAREA OFICIAlĂ A REZUltAtElOR Anunțul se va face oficial la data de 10 SEPTEMBRIE 2010, ORA 10.00, pe site-urile oficiale, www.panda.org/romania, www.cdpress.ro și www.scolipentruunviitorverde.ro. De asemenea, lista câștigătorilor va fi publicată în numerele de septembrie ale revistelor terra Magazin (pentru proiectele înscrise în secțiunea „Terra Magazin” a concursului, dedicată proiectelor realizate de elevi din ciclul gimnazial și liceal), Doxi (pentru proiectele înscrise în secțiunea „Doxi”, dedicată proiectelor realizate de elevi din clasele I-IV), respectiv Pipo (pentru proiectele înscrise în secțiunea „Pipo”, dedicată învățământului preșcolar), precum și pe website-urile www.terramagazin.ro, www.doxi.ro și www.pipo.ro. 3.8. COlOCvIUl nAȚIOnAl ȘCOlI PEntRU Un vIItOR vERDE® și PREMIEREA Colocviul național se va desfășura în ziua de 2 OCTOMBRIE 2010, ORA 10.00, la București. Vor participa coordonatorii echipelor verzi sau membri ai echipelor. Fiecare echipă verde câștigătoare va pregăti câte o prezentare de tip PowerPoint a activităților desfășurate, în care va putea insera fotografii, text, imagini video, în limita a 5 minute.  6
 7. 7. Aceste prezentări vor fi transmise organizatorilor până la data de 28 septembrie 2010, pentru a putea fi verificate din punct de vedere tehnic. Echipele verzi câștigătoare își vor susține prezentările folosind mijloacele tehnice ale organizatorilor. Organizatorii și partenerii media vor asigura mediatizarea corespunzătoare. Rezervările se vor face în ordinea înscrierilor, în perioada 10 - 28 SEPTEMBRIE 2010 (nu mai târziu de ora 16.00), în limita locurilor disponibile. Alte informații vor fi comunicate în timp util, prin e-mail și pe site-ul oficial. Cap. 4 PREMII Pentru fiecare dintre cele 3 secțiuni ale Concursului ȘCOlI PEntRU Un vIItOR vERDE® (secțiunea „Terra Magazin”, secțiunea „Doxi”, secțiunea „Pipo”) se vor acorda câte 3 premii (premiul I, premiul II, premiul III), respectiv 3 mențiuni speciale. Clasamentul va fi stabilit în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute cumulat pentru proiectele individuale cuprinse în Jurnalul verde depus de respectiva unitate. 4.1. Premiile oferite unității de învățământ din care face parte echipa verde câștigătoare, pentru fiecare secțiune (grupă de vârstă), sunt următoarele: a) premiul I – produse educaționale/didactice, la alegerea unității de învățământ câștigătoare, în valoare de 500 Euro; titlu, însemnele de „ȘCOAlĂ vERDE” /„GRĂDInIȚĂ vERDE”, diplomă. b) premiul al II-lea – produse educaționale/didactice, la alegerea unității de învățământ câștigătoare, în valoare de 300 Euro; titlu, însemnele de „ȘCOAlĂ vERDE” /„GRĂDInIȚĂ vERDE”, diplomă. c) premiul al III-lea – produse educaționale/didactice, la alegerea unității de învățământ câștigătoare, în valoare de 200 Euro; titlu, însemnele de „ȘCOAlĂ vERDE” /„GRĂDInIȚĂ vERDE”, diplomă. d) mențiune specială (pentru trei câștigători) – materiale promoționale din partea organizatorilor; titlu, însemnele de „ȘCOAlĂ vERDE” /„GRĂDInIȚĂ vERDE”, diplomă. e) mențiune de merit (pentru zece echipe verzi participante) – titlu, însemnele de „ȘCOAlĂ vERDE” /„GRĂDInIȚĂ vERDE”, diplomă. Total premii și mențiuni acordate la cele 3 secțiuni: 48. 4.2. Profesorul/învățătorul/educatorul – coordonator al echipei verzi – care câștigă unul dintre premiile puse în joc (I, II, III) sau o mențiune specială va fi premiat cu un produs electronic/IT în valoare de 100 Euro, la alegere, dintr-un set pus la dispoziție de organizatori (telefon mobil, cască bluetooth, webcam, softuri/VCD educative etc.), diplomă. De asemenea, cadrul didactic coordonator va putea include activitatea desfășurată în cadrul concursului în dosarul său profesional, ca activitate extracurriculară recunoscută de MECTS. 4.3. Profesorii/învățători/educatorii membri ai echipelor verzi care câștigă unul dintre premiile puse în joc (I, II, III) sau o mențiune specială – materiale promoționale cu însemnele organizatorilor (rucsacuri, tricouri, șepci, materiale didactice etc.), diplome. De asemenea, cadrul didactic respectiv va putea include activitatea desfășurată în cadrul concursului în dosarul său profesional, ca activitate extracurriculară recunoscută de MECTS.  7
 8. 8. 4.4. Elevii membri ai echipelor verzi care câștigă unul dintre premiile puse în joc (I, II, III) sau o mențiune specială vor primi materiale promoționale cu însemnele organizatorilor (rucsacuri, tricouri, șepci, materiale didactice etc.), diplome. 4.5. toate unitățile de învățământ admise la faza de evaluare primesc din partea organizatorilor diplome de participare recunoscute MECTS. Cap. 5 COntInUAREA ACtIvItĂȚIlOR 5.1. Titlul și însemnele de „ȘCOAlĂ vERDE” /„GRĂDInIȚĂ vERDE” obținute în prezenta ediție a concursului nu sunt permanente. Acestea sunt valabile timp de 2 ani de la data acordării. Ele se pot pierde dacă acțiunile instructiv-educative și activitățile ecologice nu au continuitate. 5.2. Normele generale și punctuale care stau la baza menținerii/retragerii titlului și a însemnelor concursului vor fi publicate în regulamentul ediției 2010-2011. Cap. 6 CESIOnAREA DREPtURIlOR Participanții care trimit pe adresa concursului materiale de tip text, foto sau video sunt de acord cu folosirea lor gratuită de către organizatori, cu scop de promovare, pe toată durata programului. Cap. 7 CORESPOnDEnŢĂ ȘI RElAŢII DIvERSE o e-mail: verde@cdpress.ro o fax: 021.337.37.57 (între orele 12.00 și 16.00) o www.scolipentruunviitorverde.ro o poștă: Editura CD PRESS, Str. Logofătul Tăutu nr. 67, sector 3, cod poștal 031212 , București o telefon: 021.337.37.37 / 021.337.37.27 o mobil: 0722.343.509 luminița tănăsie Director Program Asociația WORLD WIDE FUND – Programul Dunăre-Carpați Costin Diaconescu Director General Editura CD PRESS Membru în Consiliul de Onoare al Clubului Român de Presă Secretar General al Societății de Geografie din România  8
 9. 9. FORMULAR DE ÎNSCRIERE Programul educa ional și concursul na ional ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE, EDI IA I, 2010 Unitatea de învă ământ ................................................................................................................................................................... Adresa unităţii de învă ământ (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poștal) ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Tel.................................Fax................................e-mail................................................ Numărul de elevi ai unită ii de învă ământ ........................................................................................ Numărul de cadre didactice din unitatea de învă ământ .................................................................. Tipul unităţii de învă ământ grădiniţă școală specială școală primară liceu școală gimnazială altele ..................................................................... Dorim să înregistrăm unitatea noastră de învă ământ în Programul educa ional și concursul na ional „ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE” la sec iunea: PIPO DOXI TERRA MAGAZIN Ne angajăm să respectăm regulile impuse de organizatori. Directorul unită ii de învă ământ Nume și prenume ................................................................................................................................... Telefon .......................................................... e-mail ............................................................................. Semnătura................................................................................................................................................ L.S Coordonatorul „Echipei verzi” (cadru didactic) Nume și prenume: ................................................................................................................................. Telefon .......................................................... e-mail ................................................................ Semnătura................................................................................................................................................ Data completării ..................................................................................................................................... ATEN IE! Formularul se completează cu majuscule; nu se iau în considerare formularele incomplete; vor incluse în program formularele sosite pe adresa programului până la 15 februarie 2010 (data poștei). Expedia i acest formular pe adresa de e-mail: verde@cdpress.ro, pe fax: 021.337.37.57 sau pe adresa editurii CD PRESS: str. Logofătul Tăutu nr. 67, clădirea CD CENTER, sector 3, București, cod 031212. Recomandăm tipărirea documentului pe hârtie reciclată. Anexa 1
 10. 10. Programul educational si Concursul national SCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE EDITIA I, 2010 JURNALUL VERDE PAGINA STANDARD NR. …… UNITATE INVATAMANT ………………………………………………………………………….................. ………………………………………..…………………………………………………………………............ CADRU DIDACTIC COORDONATOR ECHIPA VERDE …………………………………………………… SECTIUNE CONCURS: PIPO DOXI TERRA MAGAZIN DENUMIRE ACTIVITATE: ………………………………………..………………………………………… DATA/PERIOADA DESFASURARII ACTIVITATII: NUMAR DE PARTICIPANTI (alții decât echipele verzi): DESCRIERE ACTIVITATE: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………... REZULTATE: ……………………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………...…… …………………………………………………………………………………………………………….….....…. …………………………………………………………………………………………………...………………… CE AM INVATAT: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………...…………… DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ATASATE (filmulete, fotografii, copii ale chitantelor de la centrele de reciclare etc., tiparite sau pe CD/DVD atasat) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Am mediatizat activitatea prin: media pagina proprie coltul verde nu am mediatizat DIRECTOR UNITATE INVATAMANT Nume si prenume ………………………………………………… LS Semnatura ……………………………………………………….. ATENTIE! Formularul se completează lizibil; nu se iau in considerare Pagini standard de Jurnal verde incomplete; vor fi incluse in faza de evaluare Jurnalele verzi sosite pe adresa Programului în perioada 1-14 iunie 2010 (data postei). Toate paginile cu activitati care compun Jurnalul verde, impreuna cu CD/DVD cu foto sau foto tiparite si cu copiile dupa chitante, se expediaza impreuna (toate odata) intr-un singur plic. Se va mentiona pe plic Concursul “Scoli pentru un viitor verde”, str. Logofatul Tautu 67, sector 3, Bucuresti, cod postal 031212. Recomandăm tipărirea documentului pe hârtie reciclată. Anexa 2

×