Presentació Pla De Barris 31·03·09

684 views

Published on

Sessió informativa sobre el Pla de Barris el 31/03/09 per l'ajuntament de l'Ametlla del Vallès - Barcelona · Spain

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
684
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació Pla De Barris 31·03·09

 1. 1. Sessió informativa sobre el P la d e B arris 31 de març de 2009
 2. 2. Objectius de la sessió: > Informar sobre... - que és i que no és el PdB - en quina situació es troba - quines expectatives té plantejades > Donar a conèixer els seus eixos vertebradors: - Procés i metodologia del pla - Model de relació - Actuacions sobre el territori
 3. 3. Bases de partida (1) Quan parlem del pla de barris d’un ajuntament ens estarem referint a un conjunt d’actuacions per a la territorialització, és a dir, a una distribució d’accions municipals sobre els territoris de cada un dels barris que defineixen el municipi.   La realització d’un Pla de Barris planteja la necessitat de disposar d’un conjunt d’informacions que permetin fer l’anàlisi de les seves característiques des del punt de vista territorial, sociològic i econòmic.   Com és natural les funcions que tenen una relació més directe amb els territoris i que materialitzen de forma evident la seva actuació en els barris , són desenvolupades per l’Àrea de Serveis Territorials - Urbanisme i Vía Pública- i la de Medi Ambient.   Paral·lelament l’Àrea de Comunicació és la encarregada de definir i mantenir un model de relació i informació amb els ciutadans en general i, en particular, amb aquells barris on els veïns s’organitzen al voltant d’una Associació que agrupa, coordina i representa els interessos particulars d’una determinada zona del territori.      Totes les altres regidories i departaments municipals lliuren els seus serveis al conjunt de la població amb caràcter general i de manera transversal, sense distincions territorials. L’acció política d’aquestes darreres regidories es realitza seguint criteris d’equilibri entre models de concentració i de dispersió.
 4. 4. Bases de partida ( i 2) Tanmateix, així com pot ser equitatiu aconseguir un equilibri de la distribució d’inversions en obra pública d’urbanització de carrers i parcs, o d’arranjament de camins amb l’objecte de que tots els barris del municipi tinguin un nivell de qualitat de les infraestructures públiques equivalent, no hauria de passar el mateix amb els equipaments. Criteris inspirats en la economia d’escala que comporta la centralització dels espais comuns, i en els beneficis de la dinamització d’un centre urbà cohesionat i “de tots”, porten a la conclusió de que és millor que els equipaments públics es trobin concentrats en les àrees més accessibles del municipi. Ara bé, d’altre banda, si els equipaments es troben massa concentrats, es poden produir efectes no desitjats derivats de la massificació i densificació del territori, produint excessiva demanda de recursos escassos (p.e. zones d’aparcament, densitat del trànsit rodat, etc.) En aquest sentit tant s’hauria d’evitar una excessiva dispersió com una excessiva concentració dels equipaments, però aquest necessari equilibri es construeix des de la visió global de poble i, en definitiva, pel que respecte a un pla de barris, la distribució territorial dels equipaments no ha d’entrar en consideració en el PdB.
 5. 5. PASSAT PRESENT FUTUR Serveis per territori CURT MIG LLARG QUADRE SINÒPTIC Les actuacions per barri es... Les inversions per barri .. La informació de costos per servei i barri... El model de relació... La informació per barri... feien de forma reactiva per solucionar problemes puntuals i concrets responien a necessitats bàsiques conforme es recepcionaba el barri no es disposava d’informació agregada per barri no estava estructurat, ni hi havia organització de barri no estava inventariada al detall, si no agregada a nivell global de poble es fan de forma preventiva per evitar problemes i resoldre necessitats responen a les millores necessàries, limitades a la disponibilitat pressupostària s’estan inventariant els actius per barri, i s’estan recopilant manualment els costos dels serveis per barri l’Àrea de Comunicació articula les relacions amb les AAVV s’està inventariant i desglosant per barri a través d’un projecte d’implantació SIG es faran de forma contrastada i equilibrada, segons plans d’actuació detallats per barri estaran subjectes a un Pla d’Inversions detallat en pressupost els Sistemes d’Informació de l’ajuntament permetran conèixer els costos de provisió de serveis per barri de forma mecanitzada aglutinarà la interlocució única i alhora supervisara la execució dels plans estarà estructurada per barri i el seu manteniment puntual facilitarà el coneixement exhaustiu barri a barri
 6. 6. Eix 1.- Metodologia del Pla de Barris (PdB).   El PdB de L’Ametlla és un procés que forma part del projecte d’implantació del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG). Pel que fa al PdB aquest projecte desenvoluparà les següent fases principals:   F1.- Inventariar les inversions i actuacions detallades per barri F2.- Analitzar i avaluar la situació actual de cada barri identificant potencials i carències solvents. F3.- Adequar els sistemes d’informació de l’ajuntament orientant-los al seguiment “en clau de barri” F4.- Gestionar el coneixement per donar suport a la presa de decisions. Sistema SIG en implantació. F5.- Definir plans d’actuacions integrals (des del punt de vista d’inversió, manteniment, relació social, comunicació, etc) Eix 2.- Model de relació.   Definir uns canals de comunicació i d’intercanvi d’informació a dos nivells (al conjunt de la ciutadania, i a través de les Associacions de barris), per tal d’establir uns mecanismes de relació fluida amb l’Ajuntament.       Eix 3.- Actuacions en el territori.   Estudiar i impulsar les polítiques de l’espai públic i del medi ambient en el marc del barris definits, concretant inversions i despeses corrents de manteniment i explotació dels serveis de cada barri.   EIXOS DE TRABALL
 7. 7. ESQUEMA PER EL CONEIXEMENT DEL TERRITORI TERRITORI HABITANTS HABITATGES CENSATS NO CENSATS CADASTRE NO CADASTRE SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS BARRIS BARRIS BARRIS
 8. 8. SECCIONS CENSALS DE L’ANY 2001
 9. 9. SECCIONS CENSALS DE L’ANY 2008
 10. 10. NOVA DEFINICIÓ DEL TERRITORI PER BARRIS
 11. 11. Font: elaboració pròpia, “anàlisi per barris”. Cens 1/1/2008 NOVA ORDENACIÓ DEL TERRITORI PER BARRIS
 12. 12. 7.872 HABITANTS EMPADRONATS, AGRUPATS PER BARRIS Font: elaboració pròpia, “anàlisi per barris”. Cens 1/1/2008
 13. 13. Font: elaboració pròpia, “anàlisi padró IBI” Excepcions: No es contemplen 4 habitatges: un de 4858 m2 i tres de 0m2 TIPOLOGIA DELS NOSTRES HABITATGES
 14. 15. EVOLUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES
 15. 16. INFORME DE NOMBRE D'HABITANTS PER HABITATGE
 16. 17. DEDUCCIÓ D’HABITATGES OCUPATS
 17. 18. Projecte de millora de la gestió i informació del territori de l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès mitjançant la implantació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) i impulsant canvis organitzatius i procedimentals per la recollida, explotació, manteniment i difusió de la informació territorial necessària. PROJECTE SIG
 18. 19. <ul><li>La fase executiva del projecte, centrada en el tractament, estructuració i manteniment de la cartografia, permetrà conèixer en detall: </li></ul><ul><ul><li>Planimetria corporativa municipal (1:2000, 1:1000, 1:500) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ortofotoimatges (històriques i actuals) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cadastre </li></ul></ul><ul><ul><li>Planejament urbanístic </li></ul></ul><ul><ul><li>Construcció/Manteniment carrerer </li></ul></ul><ul><ul><li>Equipaments i mesures de seguretat </li></ul></ul><ul><ul><li>Infraestructures: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xarxa viària i de camins </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xarxa elèctrica (alta, mitja i baixa tensió) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xarxa d’aigua potable (hidrants) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xarxa de sanejament (en alta i baixa) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xarxa de telecomunicacions (telefonia fixa i mòbil) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mobiliari urbà i Patrimoni </li></ul></ul><ul><ul><li>Jardineria, arbrat públic i parcs </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul>PROJECTE SIG
 19. 20. <ul><li>En aquest sentit contemplem els següents aspectes principals a considerar com actius a inventariar: </li></ul><ul><ul><li>Xarxes de serveis públics (seguretat, abastament d’aigua, sanejament, enllumenat, vialitat, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobiliari urbà : escocells, pilons, balustrades, balises, bancs, faroles, fonts, papereres, jardineres, pèrgoles, jocs infantils, ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Equipaments públics : assistencial, esportiu, cultural, religiós, administratiu, </li></ul></ul><ul><ul><li>Xarxa de transport : parades autobús, taxi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Viari : aparcaments, guals, senyalització vertical de tràfic, bamps, semàfors, senyalització d’aparcaments especials (transport, minusvàlida, zones regulades, etc). </li></ul></ul><ul><ul><li>Recollida d’incidències : via pública, noves construccions, fotografies de façanes, informació sobre promotors/titulars, etc. </li></ul></ul>PROJECTE SIG
 20. 21. Relació amb els veïns <ul><li>A finals del 2007, l’Alcalde crea una nova regidoria que té per objecte entre d’altres tasques, ser l’únic interlocutor amb els barris de la vila. Així doncs, es comença a establir un model de comunicació amb els diversos veïns que integren els barris. </li></ul><ul><li>En la majoria del casos existeix una relació directa entre l’Ajuntament i els presidents o secretaris de les associacions constituïdes a cada barri.Que han estat registrats formalment i disposen d’un codi identificatiu. </li></ul><ul><li>En d’altres casos, la relació s’estableix amb el gestor o administrador de finques que ha contractat el president de la comunitat de propietaris. </li></ul><ul><li>Per últim també existeix relació amb un veí que aglutina i coordina les demandes a efectuar, a falta de tenir una estructura jeràrquica muntada. </li></ul><ul><li>En qualsevol cas, l’àrea de comunicació atén totes les demandes i dona tràmit a les regidories que tenen afectació en cada cas. </li></ul>
 21. 22. Associacions de veïns <ul><li>Actualment, són en actiu les següents : </li></ul><ul><li>-Associació de veïns del Pinar i Portús </li></ul><ul><li>-Comunitat de propietaris de la Terrera </li></ul><ul><li>-Associació de veïns de Can Camp </li></ul><ul><li>-Associació de veïns del Serrat </li></ul><ul><li>-Associació de veïns de la Miranda </li></ul><ul><li>-Associació de veïns dels Turons del Vallès </li></ul><ul><li>-Associació de veïns del Pinar de Rosanes </li></ul>
 22. 23. actuacions en el territori <ul><li>Fem un breu recull de les actuacions practicades : </li></ul><ul><li>Obres a l’Antic Camí de Caldes, es canvia una gran part del clavegueram, ja que era en mal estat s'han arranjat 90 metres i s'ha substituït l'antic tub de la claveguera per un de nou de 500. </li></ul><ul><li>Obres als Polígons Industrials en els carrers Centelles, Cardedeu, Llinars i Tona del polígon Industrial Montguit I s’han fet reformes urbanístiques per tal de millorar aquesta zona. S'ha reforçat el paviment de la calçada, el qual ja estava molt deteriorat i mostrava sots i esquerdes i s’han fet voreres noves per tal de facilitar la circulació dels vianants d’una manera més còmode i segura. Tot i que no s’ha modificat el sistema de clavegueram, sí que s’ha augmentat el nombre de registres per a les clavegueres. També s’han fet més embornals i una de les actuacions més destacables ha estat la instal·lació completa d’un nou enllumenat i també la instal·lació completa d’una nova xarxa d’aigua. </li></ul><ul><li>Obres al barri de les Roquetes recentment s’ha construït a la zona d’equipaments del carrer Soleia quinze aparcaments en bateria. Per altra banda, també s’ha canviant una canonada d’aigua en el carrer esmentat i s’ha procedint a renovar l’enllumenat a tota la urbanització. </li></ul><ul><li>Obres diverses al casc urbà, millores a la plaça de l’ajuntament, creació d’una zona d’aparcaments al carrer Pompeu Fabra. Adequació d’una zona d’estacionament al parc dels voluntaris. </li></ul><ul><li>Obres al Serrat, pavimentació de la carretera de Puiggraciós per a la millora d’accés al barri. Amb carril bici integrat. Així com la nova senyalització d’evacuació del barri. </li></ul><ul><li>Obres al Pinar i Portús , arranjament del talús del local social, i col·locació de nou enllumenat denominat “prim”. </li></ul>
 23. 24. actuacions en el territori <ul><li>Col·locació de zona de autocompostatge casolà al Barri del Pinar de Rosanes . </li></ul><ul><li>Adequació dels parcs infantils de Can Reixach, La Terrera, Turons del Vallès i parc de les Acàcies. </li></ul><ul><li>Al barri de la Miranda , s’han col·locat barreres protectores en els terrenys de zona verda amb risc de caiguda. I s’ha creat un punt de contenidors amb zona d’estacionament. </li></ul><ul><li>Es millora la vorera de l’Antic Camí de Bigues i es crea una zona d’aparcament per a veïns i usuaris de l’IES i l’escola. </li></ul><ul><li>Es replanten i substitueixen arbres morts i trencats als parcs i carrers de tota la vila. </li></ul><ul><li>Es construeixen nous nínxols al Cementiri Municipal </li></ul><ul><li>Es millora el sorral de la plaça de l’ajuntament amb sauló nou premsat </li></ul><ul><li>Es revisa i es substitueix la senyalització vertical obsoleta o malmesa d’arreu </li></ul><ul><li>S’instalen antenes per a la recepció de la xarxa WIFI municipal que dona cobertura a una gran part dels veïns </li></ul>
 24. 25. <ul><li>En la darrera legislatura hem col·laborat amb totes aquelles activitats que els barris han programat per als seus veïns mes propers. </li></ul><ul><li>Així doncs, hem vist els reis del Pinar i Portús i cel·lebrat la festa major del barri, hem anat al caga tió a la Miranda, properament cel·lebrarem la festa d’inauguració de la remodelació del barri de Can Camp, etc. </li></ul><ul><li>El recull de tota la informació presentada en aquestes transparències pot veure’s en la seva totalitat en els articles publicats al Diari de l’Ametlla que dona cobertura a totes les actuacions previstes i realitzades. Així com a la web municipal </li></ul><ul><li>WWW.AMETLLA.CAT </li></ul>activitats als barris
 25. 27. <ul><li>La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial és una llei aprovada pel Parlament de Catalunya a través de la qual la Generalitat pretén dotar les administracions catalanes dels instruments necessaris per tal de portar a terme intervencions de caire social i urbanístic en aquells barris de Catalunya que ho requereixin. </li></ul><ul><li>Els principals objectius d’aquesta llei són: </li></ul><ul><ul><li>Generar un instrument de redistribució social. </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoure la rehabilitació integral de barris especials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Emprendre accions de millora social per fomentar la cohesió i la integració en els barris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Millorar la sostenibilitat ambiental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar la dinamització econòmica. </li></ul></ul><ul><li>La Llei de Barris preveu l’atorgament de subvencions als municipis que tinguin un o més d’un barri que pugui ser considerat una àrea urbana d’atenció especial. Aquestes subvencions s’atorguen a través d’una convocatòria anual i, els diferents municipis que hi volen accedir, han de presentar un projecte d’intervenció integral en un o més d’un dels seus barris, el qual haurà d’estar redactat seguint unes pautes establertes. </li></ul><ul><li>La valoració dels projectes està regulada a través de la pròpia llei i funciona mitjançant una puntuació sobre els diferents aspectes urbanístics i socials que presenten els barris inclosos en el projecte. D’aquesta manera, entre d’altres, es puntuen aspectes com ara: </li></ul><ul><ul><li>El grau d’intensitat dels problemes urbanístics, socioeconòmics i ambientals. </li></ul></ul><ul><ul><li>La valoració de l’impacte que el projecte pot tenir en l’àmbit d’actuació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si voleu consultar la llei i el reglament podeu fer-ho aquí . </li></ul></ul>LA LLEI DE BARRIS

×