Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 digitale media productie

552 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6 digitale media productie

 1. 1. 2de IBBT Brokerage Event Break-out sessie Digitale Media Productie Sessieleider: Rik Van de Walle IBBT Program Manager: Nico Verplancke
 2. 2. 2de IBBT Brokerage Event – digitale-mediaproductie Sessievoorzitter Sessievoorzitter: Rik Van de Walle onderzoeksgroep Multimedia Lab vakgroep Elektronica en Informatiesystemen Universiteit Gent e: rik.vandewalle@ugent.be IBBT-projecten ivm digitale-mediaproductie IPEA Innovative Platform for Electronic Archiving FIPA File-based Integrated Production Architecture MCDP Multimedia Content Distribution Platform 2
 3. 3. 2de IBBT Brokerage Event – digitale-mediaproductie Topics Doelstellingen break-out Lopende IBBT-projecten Nieuwe research topics - Suggesties Brainstormsessie (input meer dan welkom!!!) Conclusies selectie van 1 of 2 projectonderwerpen aanzet tot consortiumvorming ‘leading industrial partner’ 3
 4. 4. 2de IBBT Brokerage Event – digitale-mediaproductie Doelstellingen Cruciaal: ‘vraaggedreven’ projecten Doelstellingen break-out identificatie onderwerpen projecten indien mogelijk: cluster van partners uitwisselen contactgegevens aanduiden coördinator Opvolging coördinator neemt initiatief uitschrijven van een concrete proposal 4
 5. 5. 2de IBBT Brokerage Event – digitale-mediaproductie Lopende projecten (1) FIPA architectuur voor digitale-mediaproductie scope project type content provider: TV-omroep gebruiker: in eerste instantie TV-omroepen industriële partners IBM Porthus Video Promotion VRT 5
 6. 6. 2de IBBT Brokerage Event – digitale-mediaproductie Lopende projecten (2) IPEA archivering + ontsluiting digitale media scope project type content provider: TV-omroep ≠ soorten gebruikers industriële partners Videohouse VMMa VRT 6
 7. 7. 2de IBBT Brokerage Event – digitale-mediaproductie Lopende projecten (3) MCDP distributie multimedia naar eindgebruikers scope project architectuur ‘distributed content delivery’ adaptatie AV data ~ gebruikersomgeving gebruiker: in eerste instantie eindgebruikers industriële partners Belgacom Siemens VRT 7
 8. 8. 2de IBBT Brokerage Event – digitale-mediaproductie Nieuwe research topics – Suggesties (1) Type content provider nu: focus op professionele CP (TV-omroepen) verruiming van de scope ‘kleinere’ TV-omroepen (bv. regionale) andere mediatypes, bv. geschreven pers individuele eindgebruikers persoonlijke multimediale data ‘elk individu is mediaproducent’ 8
 9. 9. 2de IBBT Brokerage Event – digitale-mediaproductie Nieuwe research topics – Suggesties (2) Applicatiedomeinen nu: distributie van video (‘client-server’) verruiming van de scope peer-to-peertoepassingen video conferencing ontspanning / online gaming surveillance (in ruime zin) bewaking publieke of private locaties herkenning (bv. toegangscontrole) productcontrole 9
 10. 10. 2de IBBT Brokerage Event – digitale-mediaproductie Nieuwe research topics – Suggesties (3) Integratie nu: ‘geïsoleerde’ toepassingen verruiming van de scope integratie media-services / ERP-systemen integratie met CMS: 2 mogelijkheden ontwikkeling specifieke SW gebruik van generieke SW-pakketten billing – event reporting 10
 11. 11. 2de IBBT Brokerage Event – [naam break-out] Conclusies [conclusie 1] [conclusie 2] [conclusie 3] [conclusie 4] [conclusie 5] 11

×