Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

14 telematica en integratie van zorg

698 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

14 telematica en integratie van zorg

 1. 1. 2de IBBT Brokerage Event Break-out Sessie Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) Sessieleider: Ann Ackaert IBBT Program Manager: Birgit Morlion
 2. 2. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) Sessievoorzitter + doelstelling eZorg, Telezorg Sessievoorzitter: Ann Ackaert IBCN-INTEC / UGent Doelstelling: IBBT = Vraaggedreven onderzoek Interactie met bedrijfsleven en organisaties Identificatie topics voor verder onderzoek Identificatie geïnteresseerde partijen 2
 3. 3. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) Topics to Cover eZorg, Telezorg eZorg: een strategische keuze? Bepalen doelgroep en noden van doelgroep Bepalen technische use cases en ontwikkelingstrajecten Markt-introductie User acceptance & kwaliteitsgarantie Legal & security issues Conclusies & prioriteiten 3
 4. 4. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) eZorg: een strategische keuze? eZorg, Telezorg Nieuwe diensten in Health telematica dienen afgewogen te worden tegen volgende criteria: Kwaliteit Efficiëntie Toegankelijkheid Veiligheid Wat met terugbetaling: Terugbetaling per (tele-)prestatie: hoe bewijst men de geleverde diensten? Forfaits of conventies: hoe kunnen uitkomsten en voordelen van zulke dienstverlening worden gemeten? 4
 5. 5. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) Doelgroep eZorg, Telezorg Studie verpleekundige kerninterventies, jan 2005, www.witgelekruis.be 5
 6. 6. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) Doelgroep eZorg, Telezorg Studie verpleekundige kerninterventies, jan 2005, www.witgelekruis.be6
 7. 7. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) Doelgroep eZorg, Telezorg Diabetici in thuiszorg: 42% tussen de 70 – 80 j Aandoening met hoog risico op complicaties Zorg voor geneesmiddelen gebruik Traject zelfzorg en educatie tot inzicht zeer belangrijk Ondersteuning via telemonitoring /eZorg platform Studie verpleekundige kerninterventies, jan 2005, www.witgelekruis.be 7
 8. 8. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) Doelgroep eZorg, Telezorg Hartaandoeningen in de thuiszorg Grootste groep hoogbejaard 80 – 90 j Hoge zorgafhankelijkheid Vermoeidheid en kortademigheid (angstreductie!) Zorg voor geneesmiddelen gebruik Telemonitoring met context-gevoeligheid voor follow-up op afstand Studie verpleekundige kerninterventies, jan 2005, www.witgelekruis.be 8
 9. 9. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) Doelgroep eZorg, Telezorg Noden zeer sterk individueel gericht Pathologie Leeftijd Zorgafhankelijkheid… Telezorg moet een toegevoegde waarde geven! Optimalisatie van zorg Nieuwe mogelijkheden in thuisomgeving creëren Bereiken van een betere balans tussen proximity en autonomy in de thuiszorg. 9
 10. 10. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) Technische ontwikkelingstrajecten eZorg, Telezorg 10
 11. 11. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) Technische ontwikkelingstrajecten eZorg, Telezorg EEG Actuator Zelf-organiserende complexe body area networks Laag vermogen verbruik ECG Interactie met External sensornetwerken Oxygen network Laag vermogen verbruik Optimalisatie tussen verschillende protocollen Blood Interactie naar gateway pressure Central of vast netwerk device EMG 11 Motion sensor
 12. 12. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) Technische ontwikkelingstrajecten eZorg, Telezorg Data flow Clinic Data transmissie Beveiligd en robuust Data beheer en interpretatie Schaalbaar en beheersbaar 12
 13. 13. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) Technische ontwikkelingstrajecten eZorg, Telezorg Diverse bouwstenen voorhanden Nood aan optimalisatie/ samenwerken van diverse interfaces Nood aan ontwikkeling end-to-end dienstverlening Nood aan intelligente mgt tools Voldoend generieke basisoplossingen nodig (economy of scale) Specifieke gebruikers-interfaces nodig! (transparant, veilig, adequaat) 13
 14. 14. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) Marktintroductie eZorg, Telezorg Diverse pilootprojecten; kleinschalig Zelden continuïteit piloten wegens gebrek aan funding / terugbetaling Bottom-up of top-down? Geen klassiek business model! 14
 15. 15. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) Legal en security issues eZorg, Telezorg Legaal: Beschikbaarheid data Bescherming data Aansprakelijkheid Policies & rules Security: Afscherming data verzameling en transfer Bescherming privacy Oneigenlijke informatie-gebruik 15
 16. 16. 2de IBBT Brokerage Event – Telematica en integratie van zorg (eZorg, Telezorg) User acceptance en kwaliteitsgarantie eZorg, Telezorg Zorg blijft een holistisch proces Menselijk contact moet centraal blijven Medical trials nodig voor meten van impact eZorg Data-overflow? Patient empowerment 16
 17. 17. 2de IBBT Brokerage Event – [Telematica en Integratie van de Zorg] Conclusies eZorg, Telezorg Behoeften analyse vanuit het veld van prioritair belang! Eerst de noden, dan de technologie! Idee: regionaal behoeften aan zorg identificeren, ontbrekende schakels detecteren Nood aan integratie van verschillende lijnen in de zorg. Ziekenhuis, huisarts, thuiszorg, mantelzorg Dienstgestuurde definitie van nieuwe piloten of projecten! Nood aan studie van business model aspecten Innovatieve concepten ontwikkelen (los van bestaande mechanismen en geldstromen) Debat op gang brengen met alle betrokken actoren eZorg in de thuisomgeving: Nood aan een totaal concept (domotica, telemetrie…) Vergeet iDTV platform niet! 17

×