Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Activitat Obligatoria Tema 5

368 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Activitat Obligatoria Tema 5

  1. 1. CONTROL DELS MITJANS TECNOLÒGICS CONTROL DE LES AULES DE PRIMÀRIA Per dur a terme un control amb els ordinadors d’aula, la tutor/a de cada classe realitzarà una revisió setmanal, cada dimecres en acabar l’horari lectiu, per tal de assegurar-se del bon funcionament dels mitjans tecnològics. Els alumnes per poder emprar un ordinador d’aula s’hauràn d’inscriure en una graella (VEURE GRAELLA 1), i així la mestra/e durà un control de l’ús dels ordinadors. Aquesta graella es durà a terme a cada classe a càrrec del tutor/a d’aquesta. CONTROL D’ALTRES MITJANS TECNOLÒGICS (PRÈSTEC) Per realitzar un control rutinari dels altres mitjans tecnològics a l’escola, és a dir, els mitjans que tothom pot fer servir, farem la següent graella (VEURE GRAELLA 2). Aquesta graella es trobarà penjada a la mateixa aula. A partir d’aquesta graella podem veure que els interessats en emprar aquests mitjans tecnològics han d’inscriure-se en el dia i la data que el necessiten i una vegada retornat el material han de firmar, i segons si hi ha hagut cap problema o no, hauran d’escriure un “OK” o un “NO” a la casella corresponent (funcionament). En el cas que hi hagi un problema a més d’indicar-ho haurà d’anar a avisar a l’encarregat de tot el material (aquest encarregat s’anomena a principi de curs). D’aquesta manera, la següent persona que vulgui fer servir aquest mitjà sabrà si està bé o si ha de comprovar el seu estat. Es farà una graella per a cada mitjà tecnològic, és a dir, una graella per: - Altaveus - Web cam - Memòria USB - Pissarres electròniques En el cas de les Web Cam i de les pissarres electròniques, com que n’hi ha una per aula, no farà falta concretar quina es duen , ja que cada un d’aquest durà una ferratina amb el nom de l’aula. En el cas dels altaveus i de les memòries de USB, sí que hauran de concretar quina es duen, ja que d’altaveus només en tenim 3 i memòries USB en tenim 6. Ho faran a la mateixa casella d’aula, és a dir, posarien: 1r A – 3 (aula de 1r A- altaveus número 3).
  2. 2. CONTROL DELS MITJANS TECNOLÒGICS CONTROL DE L’AULA D’INFORMÀTICA En el cas d’aquesta aula, es farà servir una fulla d’incidències que serà controlada per l’encarregat d’aquesta aula, que seria el professor d’informàtica de l’escola (VEURE GRAELLA 3). Es tracta d’escriure qualsevol incidència que aparegui als ordinadors, de la manera que està explicada a la mateixa fulla. INVENTARI DEL MATERIAL Disposarem d’una graella on hi haurà quatre apartats, i un d’ells serà d’observacions. S’emplenarà cada trimestre pel professor d’informàtica.

×