Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bilisim_etigi

207 views

Published on

bilisim ve etik

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Bilisim_etigi

 1. 1. Bilişim Etiği L.Gonca Arıcılar
 2. 2. 5651  İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur.
 3. 3.  Kanun internet erişiminin incelenerek kontrol altına alınması amacıyla getirilmiştir. Başlıca sebeplerinden biri; internet üzerinde oluşabilecek bilişim suçlarının önüne geçilebilmekle beraber suç teşkil eden olayların sorumlularını tespit etmek ve bu kapsamda suçlu ve suçsuzların birbirinden ayrılmasını sağlamaktır.
 4. 4. Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir
 5. 5. Kanun Kimleri Kapsar?
 6. 6. 1. Yer Sağlayıcı; ◦ Kendi Bünyelerinde Hosting Hizmeti Verenler ◦ Ticari Amaçla Hosting Hizmeti Verenler 2. İçerik Sağlayıcı; ◦ İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek ve tüzel kişiler. 3. Toplu Kullanım Sağlayıcılar; ◦ Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre inernet ortamı kullanım olanağı sağlayanlar. Örn; Kamu kuruluşları, şirketler, oteller, vb.. 4. Erişim Sağlayıcı; ◦ Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri kapsar. ◦ Erişim sağlayıcı kavramının içerisine, internet hizmeti sunan (ADSL, KabloNet, GSM bağlantı gibi) firmalar girmektedir.
 7. 7. İçerik sağlayıcılar  İnternet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üretmek, değiştirmek ve sağlamak içerik sağlayıcı olarak nitelendirilmektedir.  Yasaya göre; içerik sağlayıcılar, internet ortamında kullanıma sundukları her türlü içerikten dolayı yasalara karşı sorumludurlar.
 8. 8. Yer Sağlayıcı  Yer sağlayıcı; İnternet ortamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten, gerçek veya tüzel kişilerdir.  Yer sağlayıcının içerik konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak yasaya göre; hukuka aykırı içerikten haberdar edilmesi halinde bu içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.
 9. 9. Toplu Kullanım Sağlayıcı  Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlanmasıdır. Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurumları, şirketler konuya örnek olarak verilebilir. Başka ifade ile; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen IP adresi veya IP bloğu üzerinde kablolu ve/veya kablosuz ağ teknolojileri kullanarak, sabit ve/veya dinamik IP yerel alan ağında toplu iletişim faaliyeti gösteren, toplu kullanım sağlayıcı olarak değerlendirilmektedir.  İki adet yükümlülükleri vardır. 1. Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler almaktır. 2. İnternete bağlanan bilgisayarların İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmektir.
 10. 10. Kaynakça  http://www.budava.com/5651-sayili-kanunloglama- kanunu-nedir/  http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMet in/1.5.5651.pdf  http://www.eylulbilgisayar.com.tr/Duyur uDetay.asp?DuyuruID=22

×