SSD vs HDD / WAL, indexes and fsync

T
Tomas VondraSoftware developer, Consultant at 2ndQuadrant
SSD vs. HDD / WAL, indexy a fsync
  Prague PostgreSQL Developers Day 2012

      Tomáš Vondra (tv@fuzzy.cz)
What a great day for science!
Otázky

  DB = data + indexy + transakční log (WAL)

●  Co umístit na samostatný disk?
●
  Co patří na HDD a co na SSD?
●  Jakou fsync metodu zvolit?
●
  Jak to závisí na typu zátěže?
Charakteristiky disků
7.2k SATA spinners
●  ~ 120 IOPS
●  sekvenčně: ~ 100 MB/s
●  náhodně: ~ 0.5 MB/s
●  512B / 4kB sektory, běžně kapacita několik TB


SSDs (Intel 320 120GB)
●  (deseti)tisíce IOPS
●  čtení: ~ 250 MB/s
●  zápis: ~ 120 MB/s
●  512kB bloky, kapacita desítky / stovky GB
Consumer-level ...
●  jen „obyčejné“ SATA-II disky
●  demonstrace obecných I/O charakteristik
●  aplikovatelné na srovnatelný hw
  ●  15k SAS disky, podobné SATA SSD disky, …


●  obtížnější aplikace na
  ●  specializovaná SSD (fusion-io, VeloDrive/Z-Drive, ...)
  ●  RAID pole s dobrým řadičem (write cache)
  ●  výrazně odlišný workload
Benchmarky
OLTP (pgbench)
 ●  hodně „malých“ transakcí (typicky přes primární klíče)
 ●  počet transakcí za vteřinu (tps)
 ●  read-only nebo read-write (50:50, netypický poměr)


TPC-H
 ●  velké dotazy nad velkým objemem dat
 ●  počet vteřin (trvání loadu, vyhodnocení dotazu)
 ●  GROUP BY, velké joiny, … (i hodně náhodného I/O)


              data >> RAM
Kdybych měl tolik peněz
 jako Bruce Wayne ...
Dosahovat výkon za hromady
 peněz není velké umění.
výkon / cena
výkon / (cena / GB)
$ / GB
HDD (Maxtor DiamondMax 21)
●  500 GB SATA II 7.2k ~ 2000 Kč => 4 Kč / GB


SSD (Intel 320)
●  120 GB SATA II ~ 4200 Kč => 40 Kč / GB


kombinace (naivní model)
●  vážený součet podle objemu (indexy, WAL, data, ...)
●  20% HDD + 80% SSD => 33 Kč / GB
●  80% HDD + 20% SSD => 11 Kč / GB
výkon / (cena / GB)
pgbench na HDD
●  výkon 120 tps
●  cena 4 Kč / GB
●  metrika = 120 / 4 = 30


pgbench na SSD
●  výkon 4000 tps
●  cena 40 Kč / GB
●  metrika = 4000 / 40 = 100


                100 > 30
78,31% všech statistik je vymyšlených
Důležitá jsou vaše čísla!
data vs. indexy
OLTP (pgbench)
pgbench s oddělením dat a indexů
       read-only i read-write [tps, vyšší hodnoty jsou lepší]

  6000

  5000

  4000

  3000

  2000

  1000

     0
                1
                                             -1
         -2
                        -1
                               2
                                      1
                d-
                               d-
                                      d-
                                            sd
        sd
                       sd
               hd
                              hd
                                     hd
                                            s
        s
                        s
                      X=
                                           X=
       X=
              X=
                             X=
                                    X=
                    ID
                                         ID
     ID
            ID
                           ID
                                  ID
                                         2
   -2
                    -2
           -2
                           2
                                  2
                                         -
                          -
                                  -                                        dd
  sd
                   sd
          sd
                         dd
                                 dd
  =s
                 =s
                                       =h
         =s
                        =h
                                =h
                TA
 TA
        TA
                                      TA
                       TA
                               TA
DA
               DA
       DA
                                     DA
                       DA
                              DA
                 read-only     read-write
pgbench s oddělením dat a indexů (80:20)

     read-only i read-write [výkon/$, vyšší hodnoty jsou lepší]

   160
   140
   120
   100
     80
     60
     40
     20
     0
                1
                                             -1
         -2
                         -1
                               2
                                      1
                 d-
                                d-
                                       d-
                                            sd
        sd
                        sd
                hd
                               hd
                                      hd
                                             s
         s
                        s
                       X=
                                           X=
       X=
              X=
                             X=
                                    X=
                    ID
                                         ID
     ID
            ID
                            ID
                                  ID
                                         2
   -2
                    -2
            -2
                           2
                                  2
                                         -
                           -
                                  -                                        dd
  sd
                   sd
           sd
                          dd
                                 dd
  =s
                 =s
                                       =h
          =s
                         =h
                                =h
                TA
 TA
         TA
                                      TA
                        TA
                               TA
DA
               DA
        DA
                                     DA
                       DA
                              DA
                  read-only     read-write
DSS/DWH (TPC-H)
DA
 TA
  =s
      sd
                        100
                           150
                              200
                                 250
                                    300
                     50

                   0
       -2
          ID
            X=
DA             s  sd
 TA               -2
  =s
     sd
      -2
          ID
            X=
DA             hd
               d-
   TA              1
    =s
      sd
       -2
          ID
            X=
DA             s  sd
   TA             -1
    =h
     dd
      -  2
          ID
            X=
DA             hd
 TA             d-
  =h              2
   dd
    -   2
                                                                   TPC-H výkon / dotaz č. 17
          ID
            X=
DA             hd
               d-
 TA
  =h              1
   dd
    -
                                       počet vteřin na vyhodnocení [nižší hodnoty jsou lepší]
        2
          ID
            X=
              s  sd
                 -1
DA
 TA
  =s
      sd
                   10
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
       -2
          ID
            X=
DA             s  sd
 TA               -2
  =s
     sd
      -2
          ID
            X=
DA             hd
               d-
   TA              1
    =s
      sd
       -2
          ID
            X=
DA             s  sd
 TA               -1
  =h
   dd
    -   2
          ID
            X=
DA             hd
 TA             d-
  =h              2
   dd
    -   2
          ID
                      výkon / $ [vyšší hodnoty jsou lepší]
            X=
DA             hd
                                         TPC-H výkon / dotaz č. 17 (80:20)
               d-
 TA
  =h              1
   dd
    -   2
          ID
            X=
              s  sd
                 -1
data vs. indexy
SSD
●  výborná investice pro OLTP zátěž (pgbench)
●  ne tak dobré pro DWS/DSS-like workload


HDD
●  OLTP výkon nemůže konkurovat SSD (ani výkon/cena)
●  v DWH často zdatně konkuruje SSD


kombinace SSD a HDD
●  nic moc (když musíte, tak na SSD dejte data)
data vs. WAL
Write Ahead Log
●  aka transakční log
  ●  aka XLog
  ●
    aka REDO
●
  informace o modifikacích dat
●
  životně důležité pro recovery
●  při dotazování se nepoužívá
OLTP (pgbench)
oddělení dat a WAL

    pgbench (read-only i read-write) [počet transakcí za vteřinu]

   4500
   4000
   3500
   3000
   2500
   2000
   1500
   1000
   500
    0
       1
                      -1
                                        -1
              -2
                            2
                                  1
        -
                            -
                                  -
       dd
                     sd
                           dd
                                 dd
                                       sd
             sd
                   =s
                                      =s
            =s
      =h
                          =h
                                =h
                                     AL
                  AL
           AL
     AL
                         AL
                               AL
           W
                  W
                                     W
    W
                        W
                               W
                                    2
           -2
                  -2
    -2
                        2
                               2
                                     -
                        -
                              -
                                    dd
                 sd
          sd
   sd
                       dd
                             dd
               =s
        =s
                                   =h
  =s
                      =h
                            =h
              TA
       TA
 TA
                                  TA
                     TA
                           TA
      DA
             DA
DA
                                 DA
                    DA
                          DA
                 read-only   read-write
DA
         TA
          =s
             sd
              -2
                                    100
                                       120
                                          140
                          20
                            40
                               60
                                 80
                        0
                W
                 AL
                  =h
       DA           dd
        TA           -  1
         =s
             sd
              -2
                W
                 AL
       DA          =s
                    sd
         TA           -2
          =s
             sd
              -2
                W
                 AL
       DA          =s
                    sd
read-only
        TA             -1
         =h
          dd
           -   2
                W
                 AL
       DA          =h
                   dd
        TA
         =h          -  2
                                                                   oddělení dat a WAL
read-write
          dd
           -   2
                W
                 AL
       DA          =h
                   dd
                    -
                                             pgbench (read-only i read-write) [výkon/$]
        TA
         =h            1
          dd
           -   2
                W
                 AL
                  =s
                    sd
                     -1
data vs. WAL / OLTP
●  data – spousta náhodných přístupů => SSD
●  WAL – sekvenční zápisy => HDD
●  WAL i data na stejném disku => terror :-(
  ●  databáze musí seekovat (přístup k datům)
  ●  důsledek: zápisy do WAL pak nejsou sekvenční
●  skvělá je kombinace data na SSD a WAL na HDD
  ●  rozdíl vs. SSD+SSD ~ rychlost sekvenčního zápisu
    (HDD má jen 70 MB/s, SSD má 130 MB/s)
  ●  s rychlejším HDD diskem (RAID) => asi ideál :-)
DSS/DWH (TPC-H)
TPC-H benchmark / load

   příprava dat (load, apod.) [počet vteřin, nižší hodnoty jsou lepší]

     800
     700
     600
     500
     400
     300
     200
     100
      0
                -2
                      -1
         1
                            2
                                   1
                                         -1
                            -
                                  -
         -               sd
                     sd
                           dd
                                 dd
                                        sd
        dd
              =s
                    =s
                                       =s
                          =h
                                =h
       =h
             AL
                   AL
                                      AL
                         AL
                               AL
      AL
            W
                   W
                                     W
     W
                         W
                               W
            -2
                  -2
                                     2
                         2
                              2
   -2
                                     -
                         -
                               -
           sd
                 sd
                                    dd
                        dd
                              dd
  sd
         =s
                =s
                                   =h
  =s
                       =h
                             =h
        TA
               TA
                                  TA
 TA
                      TA
                            TA
        DA
               DA
DA
                                 DA
                     DA
                           DA
        load   primary keys    foreign keys   index   analyze
TPC-H benchmark / load (80:20)

     příprava dat (load, apod.) [výkon/$, vyšší hodnoty jsou lepší]

    80
    70
    60
    50
    40
    30
    20
    10
     0
                      -1
        1
              -2
                                        -1
                            2
                                  1
        -
                            -
                                  -
       dd
                     sd
             sd
                           dd
                                 dd
                                       sd
                   =s
             =s
                                      =s
      =h
                          =h
                                =h
                  AL
                                     AL
            AL
     AL
                         AL
                               AL
           W
                  W
                                    W
    W
                        W
                              W
           -2
                  -2
                                    2
    -2
                        2
                              2
                                    -
                        -
                              -
                 sd
                                   dd
          sd
   sd
                       dd
                             dd
               =s
         =s
                                  =h
  =s
                      =h
                            =h
              TA
        TA
 TA
                                 TA
                     TA
                           TA
       DA
             DA
DA
                                DA
                    DA
                          DA
       load   primary keys    foreign keys   index  analyze
data vs. WAL / TPC-H setup
●  WAL nijak neovlivňuje dotazy
●
  výkon/$ - pevné disky bezpečně vedou
●
  nižší výkon <=> nižší sekvenční rychlost
●  rychlejší HDD => výkon srovnatelný se SSD
fsync metody
pg_test_fsync
●  srovnání chování různých metod fsyncu
  ●  fsync / open_sync
  ●
    fdatasync / open_datasync
●
  podpora závisí na
  ●
    souborovém systému, verzi kernelu, …
●  vztah na „direct I/O“
  ●  standardně „write + write + … + fsync“ (fs cache)
  ●
    obcházení page cache (ne vždy užitečná - řadiče)
pg_test_fsync / HDD a SSD
              8kB page writes

140                            14000

120                            12000

100                            10000

 80                            8000

 60                            6000

 40                            4000

 20                            2000

 0                            0
   fdatasync  open_datasync    fsync  open_sync

               HDD  SSD
pg_test_fsync / HDD a SSD
              8kB page writes

140                             14000
         7%
120                             12000
                        7%
100                             10000

 80                             8000

 60                             6000

 40                             4000

 20                             2000

 0                             0
   fdatasync  open_datasync    fsync  open_sync

               HDD  SSD
OLTP (pgbench)
SSD vs. HDD / read-write pgbench
     počet transakcí za vteřinu [vyšší hodnoty jsou lepší]

60                                 1400

50                                 1200

                                  1000
40
                                  800
30
                                  600
20
                                  400
10                                 200

0                                  0
   fdatasync  open_datasync     fsync     open_sync

                hdd  ssd
DSS/DWH (TPC-H)
TPC-H set-up / load dat
       různé fsync metody / wal_level [počet vteřin, nižší hodnoty jsou lepší]

   700
   600
   500
   400
   300
   200
   100
    0
                 -2
                 -2                 -2                 -2
                 -2
                 -2
                 -2                 -2
                dd                dd                dd                dd                sd                sd
                sd
                sd
              /s              /s              /s              /s
              /h
              /h
              /h              /h
             c             c
             c
             c
             c             c
     c
             c


            yn            yn            yn           yn
   yn           yn           yn           yn


          as          as          fs          _s
  as         as          fs         _s


        at        at
        en
at        at
       en       fd      _d
      _d
fd
      op
      op
     en
     en
   op
   op
                    archive   minimal
fd
      at
        as
         yn
                 0
                   100
                      200
                         300
                            400
                               500
                                  600
                                     700
op          c
  en         /h
   _d         dd
     at         -2
      as
        yn
          c
           /h
             dd
              -2
       fs
        yn
          c
           /h
   op         dd
    en         -2
      _s
        yn
          c
           /h
    fd        dd
     at        -2
       as
         yn
op         c
  en         /s
   _d         sd
     at        -2
       as
         yn
          c
           /s
                                                                             TPC-H set-up / load dat
             sd
              -2
       fs
         yn
          c
           /s
   op         sd
     en         -2
       _s
         yn
          c
                                        různé fsync metody / wal_level [počet vteřin, nižší hodnoty jsou lepší]
           /s
             sd
              -2
SSD vs HDD / WAL, indexes and fsync
fsync metody
●  značný rozdíl mezi sync a datasync ~ 20%
●
  open_* - žádný měřitelný efekt
●
  wal_level = minimal
  ●
    cca 30% zrychlení při loadu dat
  ●  pokud nepotřebujete „archive“
Cloud?
There’s a rumor that Stewart Smith and
 I might do a Q&A about databases in
 the cloud. If it happens, it will involve
   lots of pessimism and swearing.

     Selena Deckelmann

      http://chesnok.com
Závěrem ...
Závěrem ...
●  přínos SSD závisí na workloadu (OLTP)
  ●  pgbench je extrém (zápis:čtení ~ 1:1)
●
  SSD výrazně více zatěžují CPU než HDD
●
  spolehlivost SSD je otázka
●
  HDD i SSD se skládají z „bloků“
  ●  HDD mají plotny, SSD mají moduly (např. 40 GB)
  ●  více „bloků“ => vyšší sekvenční výkon
●  rychlejší disky (15k SAS) – horší cena/výkon
Každý systém má bottleneck ...
1 of 48

Recommended

Český fulltext a sdílené slovníky by
Český fulltext a sdílené slovníkyČeský fulltext a sdílené slovníky
Český fulltext a sdílené slovníkyTomas Vondra
955 views14 slides
Full Text Search In PostgreSQL by
Full Text Search In PostgreSQLFull Text Search In PostgreSQL
Full Text Search In PostgreSQLKarwin Software Solutions LLC
60.2K views51 slides
CREATE STATISTICS - What is it for? (PostgresLondon) by
CREATE STATISTICS - What is it for? (PostgresLondon)CREATE STATISTICS - What is it for? (PostgresLondon)
CREATE STATISTICS - What is it for? (PostgresLondon)Tomas Vondra
1.9K views36 slides
Data corruption by
Data corruptionData corruption
Data corruptionTomas Vondra
1.8K views34 slides
CREATE STATISTICS - what is it for? by
CREATE STATISTICS - what is it for?CREATE STATISTICS - what is it for?
CREATE STATISTICS - what is it for?Tomas Vondra
481 views35 slides
DB vs. encryption by
DB vs. encryptionDB vs. encryption
DB vs. encryptionTomas Vondra
111 views19 slides

More Related Content

More from Tomas Vondra

PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / OpenAlt by
PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / OpenAltPostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / OpenAlt
PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / OpenAltTomas Vondra
938 views49 slides
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS by
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFSPostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFSTomas Vondra
6.5K views46 slides
Performance improvements in PostgreSQL 9.5 and beyond by
Performance improvements in PostgreSQL 9.5 and beyondPerformance improvements in PostgreSQL 9.5 and beyond
Performance improvements in PostgreSQL 9.5 and beyondTomas Vondra
10.3K views41 slides
Postgresql na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS by
Postgresql na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFSPostgresql na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS
Postgresql na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFSTomas Vondra
1.3K views40 slides
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS by
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFSPostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFSTomas Vondra
47.9K views53 slides
Novinky v PostgreSQL 9.4 a JSONB by
Novinky v PostgreSQL 9.4 a JSONBNovinky v PostgreSQL 9.4 a JSONB
Novinky v PostgreSQL 9.4 a JSONBTomas Vondra
6.5K views57 slides

More from Tomas Vondra(12)

PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / OpenAlt by Tomas Vondra
PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / OpenAltPostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / OpenAlt
PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / OpenAlt
Tomas Vondra938 views
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS by Tomas Vondra
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFSPostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS
Tomas Vondra6.5K views
Performance improvements in PostgreSQL 9.5 and beyond by Tomas Vondra
Performance improvements in PostgreSQL 9.5 and beyondPerformance improvements in PostgreSQL 9.5 and beyond
Performance improvements in PostgreSQL 9.5 and beyond
Tomas Vondra10.3K views
Postgresql na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS by Tomas Vondra
Postgresql na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFSPostgresql na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS
Postgresql na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS
Tomas Vondra1.3K views
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS by Tomas Vondra
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFSPostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS
Tomas Vondra47.9K views
Novinky v PostgreSQL 9.4 a JSONB by Tomas Vondra
Novinky v PostgreSQL 9.4 a JSONBNovinky v PostgreSQL 9.4 a JSONB
Novinky v PostgreSQL 9.4 a JSONB
Tomas Vondra6.5K views
PostgreSQL performance archaeology by Tomas Vondra
PostgreSQL performance archaeologyPostgreSQL performance archaeology
PostgreSQL performance archaeology
Tomas Vondra4.4K views
Výkonnostní archeologie by Tomas Vondra
Výkonnostní archeologieVýkonnostní archeologie
Výkonnostní archeologie
Tomas Vondra849 views
Checkpoint (CSPUG 22.11.2011) by Tomas Vondra
Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)
Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)
Tomas Vondra630 views
Čtení explain planu (CSPUG 21.6.2011) by Tomas Vondra
Čtení explain planu (CSPUG 21.6.2011)Čtení explain planu (CSPUG 21.6.2011)
Čtení explain planu (CSPUG 21.6.2011)
Tomas Vondra1.7K views
Replikace (CSPUG 19.4.2011) by Tomas Vondra
Replikace (CSPUG 19.4.2011)Replikace (CSPUG 19.4.2011)
Replikace (CSPUG 19.4.2011)
Tomas Vondra740 views
PostgreSQL / Performance monitoring by Tomas Vondra
PostgreSQL / Performance monitoringPostgreSQL / Performance monitoring
PostgreSQL / Performance monitoring
Tomas Vondra6.1K views

SSD vs HDD / WAL, indexes and fsync

 • 1. SSD vs. HDD / WAL, indexy a fsync Prague PostgreSQL Developers Day 2012 Tomáš Vondra (tv@fuzzy.cz)
 • 2. What a great day for science!
 • 3. Otázky DB = data + indexy + transakční log (WAL) ● Co umístit na samostatný disk? ● Co patří na HDD a co na SSD? ● Jakou fsync metodu zvolit? ● Jak to závisí na typu zátěže?
 • 4. Charakteristiky disků 7.2k SATA spinners ● ~ 120 IOPS ● sekvenčně: ~ 100 MB/s ● náhodně: ~ 0.5 MB/s ● 512B / 4kB sektory, běžně kapacita několik TB SSDs (Intel 320 120GB) ● (deseti)tisíce IOPS ● čtení: ~ 250 MB/s ● zápis: ~ 120 MB/s ● 512kB bloky, kapacita desítky / stovky GB
 • 5. Consumer-level ... ● jen „obyčejné“ SATA-II disky ● demonstrace obecných I/O charakteristik ● aplikovatelné na srovnatelný hw ● 15k SAS disky, podobné SATA SSD disky, … ● obtížnější aplikace na ● specializovaná SSD (fusion-io, VeloDrive/Z-Drive, ...) ● RAID pole s dobrým řadičem (write cache) ● výrazně odlišný workload
 • 6. Benchmarky OLTP (pgbench) ● hodně „malých“ transakcí (typicky přes primární klíče) ● počet transakcí za vteřinu (tps) ● read-only nebo read-write (50:50, netypický poměr) TPC-H ● velké dotazy nad velkým objemem dat ● počet vteřin (trvání loadu, vyhodnocení dotazu) ● GROUP BY, velké joiny, … (i hodně náhodného I/O) data >> RAM
 • 7. Kdybych měl tolik peněz jako Bruce Wayne ...
 • 8. Dosahovat výkon za hromady peněz není velké umění.
 • 10. výkon / (cena / GB)
 • 11. $ / GB HDD (Maxtor DiamondMax 21) ● 500 GB SATA II 7.2k ~ 2000 Kč => 4 Kč / GB SSD (Intel 320) ● 120 GB SATA II ~ 4200 Kč => 40 Kč / GB kombinace (naivní model) ● vážený součet podle objemu (indexy, WAL, data, ...) ● 20% HDD + 80% SSD => 33 Kč / GB ● 80% HDD + 20% SSD => 11 Kč / GB
 • 12. výkon / (cena / GB) pgbench na HDD ● výkon 120 tps ● cena 4 Kč / GB ● metrika = 120 / 4 = 30 pgbench na SSD ● výkon 4000 tps ● cena 40 Kč / GB ● metrika = 4000 / 40 = 100 100 > 30
 • 13. 78,31% všech statistik je vymyšlených
 • 17. pgbench s oddělením dat a indexů read-only i read-write [tps, vyšší hodnoty jsou lepší] 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 -1 -2 -1 2 1 d- d- d- sd sd sd hd hd hd s s s X= X= X= X= X= X= ID ID ID ID ID ID 2 -2 -2 -2 2 2 - - - dd sd sd sd dd dd =s =s =h =s =h =h TA TA TA TA TA TA DA DA DA DA DA DA read-only read-write
 • 18. pgbench s oddělením dat a indexů (80:20) read-only i read-write [výkon/$, vyšší hodnoty jsou lepší] 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 -1 -2 -1 2 1 d- d- d- sd sd sd hd hd hd s s s X= X= X= X= X= X= ID ID ID ID ID ID 2 -2 -2 -2 2 2 - - - dd sd sd sd dd dd =s =s =h =s =h =h TA TA TA TA TA TA DA DA DA DA DA DA read-only read-write
 • 20. DA TA =s sd 100 150 200 250 300 50 0 -2 ID X= DA s sd TA -2 =s sd -2 ID X= DA hd d- TA 1 =s sd -2 ID X= DA s sd TA -1 =h dd - 2 ID X= DA hd TA d- =h 2 dd - 2 TPC-H výkon / dotaz č. 17 ID X= DA hd d- TA =h 1 dd - počet vteřin na vyhodnocení [nižší hodnoty jsou lepší] 2 ID X= s sd -1
 • 21. DA TA =s sd 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -2 ID X= DA s sd TA -2 =s sd -2 ID X= DA hd d- TA 1 =s sd -2 ID X= DA s sd TA -1 =h dd - 2 ID X= DA hd TA d- =h 2 dd - 2 ID výkon / $ [vyšší hodnoty jsou lepší] X= DA hd TPC-H výkon / dotaz č. 17 (80:20) d- TA =h 1 dd - 2 ID X= s sd -1
 • 22. data vs. indexy SSD ● výborná investice pro OLTP zátěž (pgbench) ● ne tak dobré pro DWS/DSS-like workload HDD ● OLTP výkon nemůže konkurovat SSD (ani výkon/cena) ● v DWH často zdatně konkuruje SSD kombinace SSD a HDD ● nic moc (když musíte, tak na SSD dejte data)
 • 24. Write Ahead Log ● aka transakční log ● aka XLog ● aka REDO ● informace o modifikacích dat ● životně důležité pro recovery ● při dotazování se nepoužívá
 • 26. oddělení dat a WAL pgbench (read-only i read-write) [počet transakcí za vteřinu] 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 -1 -1 -2 2 1 - - - dd sd dd dd sd sd =s =s =s =h =h =h AL AL AL AL AL AL W W W W W W 2 -2 -2 -2 2 2 - - - dd sd sd sd dd dd =s =s =h =s =h =h TA TA TA TA TA TA DA DA DA DA DA DA read-only read-write
 • 27. DA TA =s sd -2 100 120 140 20 40 60 80 0 W AL =h DA dd TA - 1 =s sd -2 W AL DA =s sd TA -2 =s sd -2 W AL DA =s sd read-only TA -1 =h dd - 2 W AL DA =h dd TA =h - 2 oddělení dat a WAL read-write dd - 2 W AL DA =h dd - pgbench (read-only i read-write) [výkon/$] TA =h 1 dd - 2 W AL =s sd -1
 • 28. data vs. WAL / OLTP ● data – spousta náhodných přístupů => SSD ● WAL – sekvenční zápisy => HDD ● WAL i data na stejném disku => terror :-( ● databáze musí seekovat (přístup k datům) ● důsledek: zápisy do WAL pak nejsou sekvenční ● skvělá je kombinace data na SSD a WAL na HDD ● rozdíl vs. SSD+SSD ~ rychlost sekvenčního zápisu (HDD má jen 70 MB/s, SSD má 130 MB/s) ● s rychlejším HDD diskem (RAID) => asi ideál :-)
 • 30. TPC-H benchmark / load příprava dat (load, apod.) [počet vteřin, nižší hodnoty jsou lepší] 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -2 -1 1 2 1 -1 - - - sd sd dd dd sd dd =s =s =s =h =h =h AL AL AL AL AL AL W W W W W W -2 -2 2 2 2 -2 - - - sd sd dd dd dd sd =s =s =h =s =h =h TA TA TA TA TA TA DA DA DA DA DA DA load primary keys foreign keys index analyze
 • 31. TPC-H benchmark / load (80:20) příprava dat (load, apod.) [výkon/$, vyšší hodnoty jsou lepší] 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -1 1 -2 -1 2 1 - - - dd sd sd dd dd sd =s =s =s =h =h =h AL AL AL AL AL AL W W W W W W -2 -2 2 -2 2 2 - - - sd dd sd sd dd dd =s =s =h =s =h =h TA TA TA TA TA TA DA DA DA DA DA DA load primary keys foreign keys index analyze
 • 32. data vs. WAL / TPC-H setup ● WAL nijak neovlivňuje dotazy ● výkon/$ - pevné disky bezpečně vedou ● nižší výkon <=> nižší sekvenční rychlost ● rychlejší HDD => výkon srovnatelný se SSD
 • 34. pg_test_fsync ● srovnání chování různých metod fsyncu ● fsync / open_sync ● fdatasync / open_datasync ● podpora závisí na ● souborovém systému, verzi kernelu, … ● vztah na „direct I/O“ ● standardně „write + write + … + fsync“ (fs cache) ● obcházení page cache (ne vždy užitečná - řadiče)
 • 35. pg_test_fsync / HDD a SSD 8kB page writes 140 14000 120 12000 100 10000 80 8000 60 6000 40 4000 20 2000 0 0 fdatasync open_datasync fsync open_sync HDD SSD
 • 36. pg_test_fsync / HDD a SSD 8kB page writes 140 14000 7% 120 12000 7% 100 10000 80 8000 60 6000 40 4000 20 2000 0 0 fdatasync open_datasync fsync open_sync HDD SSD
 • 38. SSD vs. HDD / read-write pgbench počet transakcí za vteřinu [vyšší hodnoty jsou lepší] 60 1400 50 1200 1000 40 800 30 600 20 400 10 200 0 0 fdatasync open_datasync fsync open_sync hdd ssd
 • 40. TPC-H set-up / load dat různé fsync metody / wal_level [počet vteřin, nižší hodnoty jsou lepší] 700 600 500 400 300 200 100 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 dd dd dd dd sd sd sd sd /s /s /s /s /h /h /h /h c c c c c c c c yn yn yn yn yn yn yn yn as as fs _s as as fs _s at at en at at en fd _d _d fd op op en en op op archive minimal
 • 41. fd at as yn 0 100 200 300 400 500 600 700 op c en /h _d dd at -2 as yn c /h dd -2 fs yn c /h op dd en -2 _s yn c /h fd dd at -2 as yn op c en /s _d sd at -2 as yn c /s TPC-H set-up / load dat sd -2 fs yn c /s op sd en -2 _s yn c různé fsync metody / wal_level [počet vteřin, nižší hodnoty jsou lepší] /s sd -2
 • 43. fsync metody ● značný rozdíl mezi sync a datasync ~ 20% ● open_* - žádný měřitelný efekt ● wal_level = minimal ● cca 30% zrychlení při loadu dat ● pokud nepotřebujete „archive“
 • 45. There’s a rumor that Stewart Smith and I might do a Q&A about databases in the cloud. If it happens, it will involve lots of pessimism and swearing. Selena Deckelmann http://chesnok.com
 • 47. Závěrem ... ● přínos SSD závisí na workloadu (OLTP) ● pgbench je extrém (zápis:čtení ~ 1:1) ● SSD výrazně více zatěžují CPU než HDD ● spolehlivost SSD je otázka ● HDD i SSD se skládají z „bloků“ ● HDD mají plotny, SSD mají moduly (např. 40 GB) ● více „bloků“ => vyšší sekvenční výkon ● rychlejší disky (15k SAS) – horší cena/výkon
 • 48. Každý systém má bottleneck ...