Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

dr. Frederik Smit (2008). Inspraak en school. Inspraak in het primair en voortgezet onderwijs. Editie 2008-2009

569 views

Published on

Samenvatting
Werken aan verhoging van onderwijsresultaten vergt een professioneel klimaat. Gemotiveerde, deskundige leraren, werken goed samen in een team dat hoge verwachtingen heeft van de leerlingen en ouders.
Het is belangrijk een beleid te ontwikkelen op basis van een eigen inspirerende visie op professionele communicatie tussen school en ouders.

Medezeggenschap kan zoveel meer zijn dan een wettelijke verplichting. Voor een goede samenwerking tussen directie/bestuur en (G)MR is het een essentieel punt om het eens te worden over de rol van de medezeggenschap. Is de directie of het bestuur bereid de raad serieus te betrekken bij de beleidsvorming in verband met draagvlak voor uitvoering van besluiten? Hoe kijken directie/bestuur en (G)MR aan tegen de medezeggenschap? Heeft de (G)MR voor directie/bestuur een meerwaarde? Is er bereidheid tot verandering aanwezig?

'Inspraak en school' geeft inzicht in de voorwaarden voor het optimaal functioneren van de (G)MR en biedt leden van inspraakorganen suggesties om vanuit eigen kracht een bijdrage te leveren aan het beleid van onderwijsinstellingen.

Het is daarmee een onmisbaar handboek voor ieder die met medezeggenschap in het onderwijs te maken heeft. In de eerste plaats natuurlijk (G)MR-leden zelf, maar ook directieleden en bestuurders zullen hier veel van hun gading vinden.

Inhoudsopgave
Begrippenlijst
Lijst van afkortingen
Inleiding

1. Noodzaak van de nieuwe medezeggenschapswet en de belangrijkste veranderingen
2. Centrale uitgangspunten WMS en ankerpunten medezeggenschapsstructuur
3. Voorwaarden optimaal functioneren medezeggenschap
4. Basisstructuur medezeggenschap
5. Opsplitsen overleg met geledingen
6. Variaties basisstructuur medezeggenschap
7. Verbeteren van de medezeggenschap

Literatuur
Bijlage: Wettekst Wet medezeggenschap op scholen
Register

https://www.managementboek.nl/boek/9789012129473/inspraak-en-school-editie-2008-2009-frederik-smit

Editie 2011 en vorige edities zijn uitverkocht!

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

dr. Frederik Smit (2008). Inspraak en school. Inspraak in het primair en voortgezet onderwijs. Editie 2008-2009

  1. 1. dr. Frederik Smit. Inspraak en school. Inspraak in het primair en voortgezet onderwijs. Editie 2008-2009 Samenvatting Werken aan verhoging van onderwijsresultaten vergt een professioneel klimaat. Gemotiveerde, deskundige leraren, werken goed samen in een team dat hoge verwachtingen heeft van de leerlingen en ouders. Het is belangrijk een beleid te ontwikkelen op basis van een eigen inspirerende visie op professionele communicatie tussen school en ouders. Medezeggenschap kan zoveel meer zijn dan een wettelijke verplichting. Voor een goede samenwerking tussen directie/bestuur en (G)MR is het een essentieel punt om het eens te worden over de rol van de medezeggenschap. Is de directie of het bestuur bereid de raad serieus te betrekken bij de beleidsvorming in verband met draagvlak voor uitvoering van besluiten? Hoe kijken directie/bestuur en (G)MR aan
  2. 2. tegen de medezeggenschap? Heeft de (G)MR voor directie/bestuur een meerwaarde? Is er bereidheid tot verandering aanwezig? 'Inspraak en school' geeft inzicht in de voorwaarden voor het optimaal functioneren van de (G)MR en biedt leden van inspraakorganen suggesties om vanuit eigen kracht een bijdrage te leveren aan het beleid van onderwijsinstellingen. Het is daarmee een onmisbaar handboek voor ieder die met medezeggenschap in het onderwijs te maken heeft. In de eerste plaats natuurlijk (G)MR-leden zelf, maar ook directieleden en bestuurders zullen hier veel van hun gading vinden. Inhoudsopgave Begrippenlijst Lijst van afkortingen Inleiding 1. Noodzaak van de nieuwe medezeggenschapswet en de belangrijkste veranderingen 2. Centrale uitgangspunten WMS en ankerpunten medezeggenschapsstructuur 3. Voorwaarden optimaal functioneren medezeggenschap 4. Basisstructuur medezeggenschap 5. Opsplitsen overleg met geledingen 6. Variaties basisstructuur medezeggenschap 7. Verbeteren van de medezeggenschap Literatuur Bijlage: Wettekst Wet medezeggenschap op scholen Register https://www.managementboek.nl/boek/9789012129473/inspraak-en-school- editie-2008-2009-frederik-smit Editie 2011 en vorige edities zijn uitverkocht!

×