Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PJ PAT 2016 TAHUN 1

363 views

Published on

kertas soalan

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PJ PAT 2016 TAHUN 1

  1. 1. 1 SK BANDAR TEKNOLOGI KAJANG, 43500 SEMENYIH, SELANGOR. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 MASA: 1 JAM 15 MINIT Nama: _________________________ Kelas: ___________ Bahagian A: Bulatkan jawapan yang betul. 1. Yang manakah di bawah ini merupakan pergerakan perlahan? A. Berlari. B. Merangkak C. Berjalan. 2. Yang manakah di bawah ini merupakan pergerakan lokomotor? A. Bermain batu seremban B. Bermain congkak C. Melompat katak 3. Berikut adalah pergerakan bukan lokomotor, kecuali _________ . A. Berdiri tegak B. Ketinting C. Merangkakke hadapan 4. Menendangbola merupakan pergerakan ___________________. A. Lokomotor. B. Bukan lokomotor. C. Manipulasi alatan.
  2. 2. 2 A. Menolak B. Mengilas C. Mengimbang A. Menolak B. Meregang C. Menarik 5. Apakah faedah yang diperolehi daripadaaktiviti kesenggangan? A. Menyebabkan perasaan jemu B. Melapangkan fikiran C. Menyebabkan kesedihan 6. Mematuhi peraturan dalampermainan akan dapat mengelakkan? A. Penyakit B. Kecederaan C. Persahabatan Soalan 7 hingga 10 : Bulatkan jawapan berdasarkan gambar 7. 8. 9. A. Meregang B. Menolak C. Menarik
  3. 3. 3 A. Tekan tubi B. Bangkit tubi C. Turun naik bangku 10. (10 markah) Bahagian B: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang diberi. menendang bolamelambung bola melantun bolamengelecek bolamenahan bola
  4. 4. 4 (10 markah) Bahagian C: Kenal pasti dan tulis pergerakan “ laju ” atau “ perlahan ” berdasarkan gambar. 2. 3. 4.
  5. 5. 5 (10 markah) Bahagian D : Isikan tempat kosong dengan jawapan yang diberi. merangkakberlari ketintingberjalanmelompat 5.
  6. 6. 6 Disediakan oleh, Disahkan oleh, ........................................................... ...................................................................... (SITI FATIMAH BINTI AHMAD SIRAJ) (PUAN NUR SYAHIDAH AISYAH SOMCHIT) Guru Mata Pelajaran PJ Tahun 1. GPK Kurikulum, SK Bandar Teknologi. 3.1. 2. 4. 5. (10 markah)

×