Successfully reported this slideshow.
DLSU-Manila CWTS
Pagbabago sa isip, puso at
buhay ng mga Lasalyano at
    Pamayanan
RA 9163
●  quot;Non-military optionquot; sa pagsasabuhay ng
  mga sibikong gawain at patriotismo sa
  mga kabataan.
●...
Balangkas

Paglalakbay tungo sa pagbabago

  Ka-agapay sa pagbabago

 Mga pagbabagong nasaksihan

    Salik at Hamon
...
Layunin ng Programa
●  Sa mga Lasalyano: Pagsasabuhay ng
  panlipuang pagkilos at pakikibahagi sa
  mga gawaing pang-...
Balangkas sa Curriculum
   Integration
Paglalakbay sa CWTS
C1-Session 1
                         WHAT IS ACTUALLY HAPPENING?
 General Or...
Ka-agapay sa paglalakbay
“Output”
●  10,873 nakapagtapos
●  Mga proyektong naisagawa sa mahigit 40
  pamayanan
  –  education, health and sa...
Mga pagbabagong nasaksihan
●  Mag-aaral
  –  82.22% ng mga nagdaan sa programa ay
    sumasang-ayong epektibo ito ...
Mga pagbabagong nasaksihan
●  Mag-aaral
  –  Kung may pagkakataon ay muling
    maglilingkod para sa pamayanan
  ...
Mga pagbabagong nasaksihan
●  Pamayanan
  –  Pag-oorganisa at pagpapalakas ng mga
    samahan
     ●  paglaho...
Salik sa mga pagbabagong
       nasaksihan
●  quot;Facilitatorsquot; na bihasa at may karanasan
  sa pampamayanan...
ASPECTS       TRADITIONAL             PARTICIPATORY
Focus       Content             L...
Salik sa mga pagbabagong
       nasaksihan
●  Tutok sa mga pamayanan sa paligid ng
  DLSU
●  Serbisyo hindi lama...
Salik sa mga pagbabagong
       nasaksihan
●  Balanseng pag-unawa sa
  pangangailangan ng pamayanan at
  kakaya...
Hamon
●  Pagpapalakas ng kakayanan ng mga
  quot;Host Familiesquot; bilang quot;co-formatorquot;
●  Pagtukoy ng mga pa...
Maiikling kwento
“Animals born alive have greater chances of
 growing into adulthood. Some animals
   produce many eggs or young,
   ...
Katulad ng mga
 tubig na yan ... sa
kanila galing ang pa-
umpisang tulong ... “

  - Tata Banong
quot;Ka Noli,quot; wika niya, quot;nakaka-miss
 talaga ang mga taga-De La Sallequot;
- Mula sa Pamayanan, sulat ni Ka Noli
“Alam mo hindi na lang basta tutorial
project ito! Yung mga AC namin talagang sa
  formation ng mga taga-Lasalle minsan
 ...
“I was used to my comfort zone but  this project 
helped me to come out of my shell.  It made me 
share what I have with o...
“I learned to appreciate what I have and give 
   something back to the community.”

    “Giving entails sacrificing...
“I learned how the less fortunate live and cope 
with their condition. I have learned the realities 
of life. It has made ...
“A lot of things have changed because of NSTP – 
 my perspective in life, my character. I feel that I 
  have grown and ...
“We, the youth, have the 
capacity to change lives.”
Maraming Salamat!
Kwentuhang CWTS -o-20050227
Creative Commons Attribution
Share-Alike Non-Commercial 2.5 License

You are free:
 - to Share — to copy, distribute and t...
DLSU CWTS: teaching minds, touching hearts, transforming lives
DLSU CWTS: teaching minds, touching hearts, transforming lives
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

DLSU CWTS: teaching minds, touching hearts, transforming lives

3,544 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DLSU CWTS: teaching minds, touching hearts, transforming lives

 1. 1. DLSU-Manila CWTS Pagbabago sa isip, puso at buhay ng mga Lasalyano at Pamayanan
 2. 2. RA 9163 ● quot;Non-military optionquot; sa pagsasabuhay ng mga sibikong gawain at patriotismo sa mga kabataan. ● Pakikilahok ng kababaihan sa mga katulad na gawain ● Malaking opurtunidad upang makapaglingkod sa mga naisasantabing pamayanan/sektor
 3. 3. Balangkas Paglalakbay tungo sa pagbabago Ka-agapay sa pagbabago Mga pagbabagong nasaksihan Salik at Hamon Maiikling kwento
 4. 4. Layunin ng Programa ● Sa mga Lasalyano: Pagsasabuhay ng panlipuang pagkilos at pakikibahagi sa mga gawaing pang-pamayanan ● Kabalikat na Samahan: Pag-ibayuhin ang kanilang kakayanang tumugon sa pangangailangan sa pamayanan
 5. 5. Balangkas sa Curriculum Integration
 6. 6. Paglalakbay sa CWTS C1-Session 1 WHAT IS ACTUALLY HAPPENING? General Orientation C1-Session 2: Partner’s Orientation GAP WHAT IS THE IDEAL? C1-Session 3: Community Exposure Pagpapakatao C1-Session 4: National and Global Situation WHY IS THIS HAPPENING? WHO ARE THE PEOPLE AFFECTED? Problem Analysis Faces of the Marginalized WHAT HAVE WE HOW DO WE DO IT? WHAT CAN WE DO? LEARNED Term-End Session C1-Session 7 Lasallian Social Orientation Culling Lessons From Community Project Planning C1-Session 6 CWTS Introduction to Community C1-Session 8 Development Project Validation C2- Sessions 1 and 2 Skills Development C2 PROJECT IMPLEMENTATION
 7. 7. Ka-agapay sa paglalakbay
 8. 8. “Output” ● 10,873 nakapagtapos ● Mga proyektong naisagawa sa mahigit 40 pamayanan – education, health and sanitation, infrastructure, training, research, livelihood, resource mobilization ● Humigit-kumulang 1,554 katao kada termino – karamihan ay bata/kabataan – ang nakikibahagi sa proyekto
 9. 9. Mga pagbabagong nasaksihan ● Mag-aaral – 82.22% ng mga nagdaan sa programa ay sumasang-ayong epektibo ito sa pagpapamalas ng panlipunang pagkilos sa kanilang buhay – Higit na pang-unawa sa kahalagahan ng paglilingkod sa mga pamayanan – Naniniwalang ang kanilang proyekto ay sulit ng kanilang oras, pera at pagpupursige
 10. 10. Mga pagbabagong nasaksihan ● Mag-aaral – Kung may pagkakataon ay muling maglilingkod para sa pamayanan – Ang gawaing CWTS ay makabuluhan – Kahit mag-aaral pa lamang ay may kakayanan din sa quot;empowermentquot; ng mga maralita – Nagiging bolunitr na COSCA
 11. 11. Mga pagbabagong nasaksihan ● Pamayanan – Pag-oorganisa at pagpapalakas ng mga samahan ● paglahok sa pulitikang pagbabago ● pag-giit sa mga karapatan ● pag-papaunlad sa pamayanan ● pag-kuha ng mga batayang serbisyo – Pagtataguyod ng iba't-ibang programa ● pangkabuhayan, pabahay, edukasyon, pangkalusugan, pananaliksik, adbokasiya
 12. 12. Salik sa mga pagbabagong nasaksihan ● quot;Facilitatorsquot; na bihasa at may karanasan sa pampamayanang kaunlaran (CD) ● quot;Participatory learner-centered approachquot;
 13. 13. ASPECTS TRADITIONAL PARTICIPATORY Focus Content Learner Main Learners’ main problem is Learners have stock knowledge Assumption lack of knowledge and or opinions on a topic based on skills previous learning experiences that they can share with and learn from other learners Role of Trainor Instructor Facilitator Role of Learner Sit and listen quietly and Actively discuss their experiences, passively (“not to make share ideas, analyze and plan (the noise”) trainor is also a learner) Process Lecture. Pass information Group processes that communicate in one direction from the to the emotions, mind, and spirit of outside expert to the the participants (quot;triple level communicationquot;) learner Main Objective Transferring technical content Enable the learners to have a from the instructor’s mind to synergy of knowledge, skills, and the learners’ mind attitudes
 14. 14. Salik sa mga pagbabagong nasaksihan ● Tutok sa mga pamayanan sa paligid ng DLSU ● Serbisyo hindi lamang proyekto ● Pagkilala sa mahalagang bahagi ng mga quot;Host Familiesquot; sa paghubog ng mga mag-aaral
 15. 15. Salik sa mga pagbabagong nasaksihan ● Balanseng pag-unawa sa pangangailangan ng pamayanan at kakayahan ng mga mag-aaral ● Ang mga nakaraang proyekto ay tuntungan ng mga susunod pa ● Malinaw na proseso ng konsultasyon sa lahat ng mga kaagapay ng Programa
 16. 16. Hamon ● Pagpapalakas ng kakayanan ng mga quot;Host Familiesquot; bilang quot;co-formatorquot; ● Pagtukoy ng mga pangmatagalang plano at proyekto sa bawat pamayanan ● Mahigpit na pagpapatupad ng mga polisya at alituntunin ng programa ● Pagpapatuloy ng mga naumpisahang tagumpay
 17. 17. Maiikling kwento
 18. 18. “Animals born alive have greater chances of growing into adulthood. Some animals produce many eggs or young, while others do not ... “ - Mollie
 19. 19. Katulad ng mga tubig na yan ... sa kanila galing ang pa- umpisang tulong ... “ - Tata Banong
 20. 20. quot;Ka Noli,quot; wika niya, quot;nakaka-miss talaga ang mga taga-De La Sallequot; - Mula sa Pamayanan, sulat ni Ka Noli
 21. 21. “Alam mo hindi na lang basta tutorial project ito! Yung mga AC namin talagang sa formation ng mga taga-Lasalle minsan nakatutok!” - Ka Freddie
 22. 22. “I was used to my comfort zone but  this project  helped me to come out of my shell.  It made me  share what I have with others without expecting  anything in return.” “Sharing what you have with the less fortunate is  the greatest and most fulfilling thing that a  person can do.”
 23. 23. “I learned to appreciate what I have and give  something back to the community.” “Giving entails sacrificing.” “I am part of a bigger community.”
 24. 24. “I learned how the less fortunate live and cope  with their condition. I have learned the realities  of life. It has made me appreciate simplicity and  value my education. “Serve the people not by giving them money but  by living with them.”
 25. 25. “A lot of things have changed because of NSTP –  my perspective in life, my character. I feel that I  have grown and become a better person.”
 26. 26. “We, the youth, have the  capacity to change lives.”
 27. 27. Maraming Salamat! Kwentuhang CWTS -o-20050227
 28. 28. Creative Commons Attribution Share-Alike Non-Commercial 2.5 License You are free: - to Share — to copy, distribute and transmit the work - to Remix — to adapt the work Under the following conditions: - Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). - Noncommercial. You may not use this work for commercial purposes. - Share Alike. If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. - For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page. - Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. - Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

×