Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vier voornaamste opvoedstijlen (december 2013)

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vier voornaamste opvoedstijlen (december 2013)

  1. 1. Gesimplificeerd beeld van de 4 meest voorkomende opvoedstijlen autoritaire – autoratief - verwaarlozend - permissief eric.van.t.Hoff@xs4all.nl Nigtevecht, December 2013
  2. 2. De 4 meest voorkomende opvoedingsstijlen Het kind wordt door ouders gecontroleerd Autoritaire stijl -Opvoeden d.m.v. belonen en straffen -Liefdelozen opvoedingstijl -Kind heeft weinig vrijheid, moet zich houden aan strikte regels, verzet maakt het erger -Wordt gestimuleerd om te doen wat ouders eisen, mening van kind telt niet Het kind wordt niet bij het gezin betrokken Autoritatieve stijl -Stuurt kind in opvoeding door toelichting en uitleg te geven, door actief te luisteren -Kind wordt gestimuleerd, zijn mening telt -Het kind is vrij binnen afgesproken grenzen -Creëert veilig en warme omgeving KIND LATER = ANGSTIG/VOLGZAAN OF JUIST OPSTANDIG /AGRESSIEF. ONZEKER, KAN NIET VOOR ZICH ZELF BESLISSEN + KIND LATER = SOCIAAL, VOL ZELFVERTROUWEN MAAR WEL MONDIG EN EIGENWIJS Verwaarlozende stijl Permissieve stijl -Geen opvoeding -Kind wordt afgewezen en vrijgelaten -Ouders hebben weinig tijd en aandacht voor hun kind -Laisser faire houding, ingrijpen niet nodig, uit kinderen komt wat er in zit -Ouders zijn liefdevol maar bieden geen structuur, geven geen leiding -ouders en kind zijn gelijk, conflicten worden vermeid - KIND LATER = ONZEKER, EENZAAM,GESLOTEN, KENT GEEN NORMEN, BEHOEFTE AAN AANDACHT, KANS OP CRIMINEEL GEDRAG KIND LATER =“VERWEND KIND”, GEOORGZAAMT NIET, GEMAKZUCHTIG, HOUD GEEN REKENING MET ANDERE, SLECHT IN BEHEERSE VAN EMOTIES, ZOEKEND EN ROMELIG Het kind krijgt van ouders alle vrijheid Het kind wordt bij het gezin betrokken
  3. 3. EINDE eric.van.t.Hoff@xs4all.nl Nigtevecht, December 2013

×