Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
2.3 ВРСТЕ ЛИНИЈА
2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.3 ВРСТЕ ЛИНИЈА 
• ТТееххннииччккии ццррттеежж је цртеж нацртан применом 
правила тeхничког црта...
2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.3 ВРСТЕ ЛИНИЈА 
• ООккввиирр или рам одре- 
ђује простор у коме 
ће се израдити тех- 
нички црт...
2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.3 ВРСТЕ ЛИНИЈА 
• Примена одговарајуће ввррссттее ллиинниијјаа на тех- 
ничком цртежу је основн...
2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.3 ВРСТЕ ЛИНИЈА 
Примена 
врста 
линија 
пример 1 
ПОСТУПАК ПРЕДСТАВЉАЊА ТЕХНИЧКОГ СРЕДСТВА
2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.3 ВРСТЕ ЛИНИЈА 
Примена 
врста 
линија 
пример 2 
ЦЕВ СА ПРЕКИДОМ
2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.3 ВРСТЕ ЛИНИЈА 
Примена 
врста 
линија 
пример 2 
ЦЕВ СА ПРЕКИДОМ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

врсте линија и цртање оквира

1,468 views

Published on

ВРСТЕ ЛИНИЈА ЗАГЛАВЉЕ И ОКВИР

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

врсте линија и цртање оквира

  1. 1. 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.3 ВРСТЕ ЛИНИЈА
  2. 2. 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.3 ВРСТЕ ЛИНИЈА • ТТееххннииччккии ццррттеежж је цртеж нацртан применом правила тeхничког цртања. • ЗЗааггллааввљљее је обавезан део сваког техничког цртежа и ради се на целој ширини унутар рама за формате папира А5 и А4. За веће формате, ради се у доњем десном углу рама.
  3. 3. 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.3 ВРСТЕ ЛИНИЈА • ООккввиирр или рам одре- ђује простор у коме ће се израдити тех- нички цртеж. ОКВИР ОКВИР ЗАГЛАВЉЕ ОКВИР
  4. 4. 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.3 ВРСТЕ ЛИНИЈА • Примена одговарајуће ввррссттее ллиинниијјаа на тех- ничком цртежу је основно правило техничког цртања.
  5. 5. 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.3 ВРСТЕ ЛИНИЈА Примена врста линија пример 1 ПОСТУПАК ПРЕДСТАВЉАЊА ТЕХНИЧКОГ СРЕДСТВА
  6. 6. 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.3 ВРСТЕ ЛИНИЈА Примена врста линија пример 2 ЦЕВ СА ПРЕКИДОМ
  7. 7. 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.3 ВРСТЕ ЛИНИЈА Примена врста линија пример 2 ЦЕВ СА ПРЕКИДОМ

×