Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.8 РАЗМЕРА 
• РРааззммеерраа јјее оодднноосс ииссттиихх ввееллииччииннаа ннаа ццррттее-- 
жжуу и...
2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ РАЗМЕРА 
КВАДРАТ У РАЗМЕРИ
2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ РАЗМЕРА 
КВАДАР У РАЗМЕРИ
размера или мерило
размера или мерило
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

размера или мерило

1,625 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

размера или мерило

  1. 1. 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
  2. 2. 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2.8 РАЗМЕРА • РРааззммеерраа јјее оодднноосс ииссттиихх ввееллииччииннаа ннаа ццррттее-- жжуу ии ппррееддммееттуу.. 1:1 - размера техничког средства у природној величини 1:2, 1:5, 1:10... - размере великих техничких средстава 2:1, 5:1, 10:1... - размере мањих техничких средстава На котној линији испи- сује се бројна вредност коју техничко средство има у природној вели- чини, без обзира на размеру. ДУЖ У РАЗМЕРИ ПРАВИЛНО УНЕТЕ ДИМЕНЗИЈЕ
  3. 3. 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ РАЗМЕРА КВАДРАТ У РАЗМЕРИ
  4. 4. 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ РАЗМЕРА КВАДАР У РАЗМЕРИ

×