Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

котирање

1,458 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

котирање

  1. 1. 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
  2. 2. ОЗНАЧАВАЊЕ 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ МЕРА НА ТЕХ. ЦРТЕЖУ • Димензије (мере) се налазе на приказаном изгледу техничког средства и говоре о њего- вој величини. • Углавном се уносе у милиметрима (без оз- наке mm). ПРАВИЛНО УНОШЕЊЕ НЕОПХОДНОГ БРОЈА ДИМЕНЗИЈА
  3. 3. ОЗНАЧАВАЊЕ 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ МЕРА НА ТЕХ. ЦРТЕЖУ ЕЛЕМЕНТИ КОТИРАЊА: ПОМОЋНА КОТНА ЛИНИЈА КОТНА ЛИНИЈА КОТНИ БРОЈ КОТНА СТРЕЛИЦА ДИМЕНЗИЈЕ НА ЦРТЕЖУ СУ ВЕЛИЧИНЕ ТЕХНИЧКОГ СРЕДСТВА БЕЗ ОБЗИРА НА РАЗМЕРУ
  4. 4. ОЗНАЧАВАЊЕ 2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ МЕРА НА ТЕХ. ЦРТЕЖУ ППААРРААЛЛЕЕЛЛННОО ККООТТИИРРААЊЊЕЕ

×