Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energetikaugradjevinarstvu 6 razred

999 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energetikaugradjevinarstvu 6 razred

 1. 1. Грејање просторија Мере за рационално коришћење топлотне енергије у домаћинству Kоришћење Сунчеве енергије Драгана Чакареић
 2. 2.  Да би се одређена температура што дуже одржавала у објекту, користе се термоизолациони материјали. Они спречавају да топлота зими „побегне”, а лети улази у објекат.  За добијање топлотне енергије којом се зими греју стамбене просторије користе се необновљиви (угаљ, нафта, гас) и обновљиви извори енергије (вода, ветар, биомаса, Сунце, геотермална енергија итд.). Драгана Чакареић
 3. 3.  Грејање је процес подизања температуре у неком простору ради стварања услова за пријатан боравак људи у њему.  Сматра се да је оптимална температура у просторијама она између 18˚С и 22˚С. Све што је изнад и испод тих граница негативно утиче на расположење и радну способност људи.  Топлотна енергија (топлота) увек прелази с топлијег тела на хладније, никада обрнуто, све док постоји разлика између њихових температура. РаРаззмена топлотемена топлоте конвекцијомконвекцијом Драгана Чакареић
 4. 4.  локално грејање,  централно грејање и  грејање на даљину. Драгана Чакареић
 5. 5. Локално грејање подразумева да у свакој просторији која се загрева постоји извор топлоте. Извори топлоте могу бити пећи на чврсто гориво (угаљ и дрва), на гас и нафту, термоакумулационе пећи, радијатори на струју, грејалице и др. Драгана Чакареић
 6. 6. Централно грејање, за разлику од локалног, има само један извор топлоте која се преноси до сваке просторије у објекту. Пећи (котлови) за такву врсту грејања најчешће се налазе у подрумима, а топлота која се у њима ствара преноси се водом кроз цеви до радијатора. Драгана Чакареић
 7. 7. Пример централног (етажног) грејања Циркулациона пумпа за централно грејање Драгана Чакареић
 8. 8. Драгана Чакареић
 9. 9. Посебан облик централног грејања јесте подно грејање. Уместо радијатора, постоје бакарне или пластичне цеви које се постављају испод подне облоге. Топла вода пролази кроз цеви и загрева подну плочу која емитује топлоту и на тај начин загрева просторију. Постављање цеви за подно грејањеПостављање цеви за подно грејањеДрагана Чакареић
 10. 10. Грејање на даљину најчешће се користи у градовима. Слично је централном грејању, с том разликом што се извор топлоте не налази у објекту, већ на мањој или већој удаљености од њега. Извор топлоте је топлана, која греје више објеката, а као гориво користи нафту, гас или мазут. Топлана Драгана Чакареић
 11. 11. Део топловодне инсталације у постројењу за производњу топле воде за централно грејање станова. Цеви изоловане термо- изолацијом за транспорт топле воде до грејних тела у становима и другим установама. Драгана Чакареић
 12. 12. Драгана Чакареић
 13. 13. Драгана Чакареић
 14. 14. 1. Бетонска плоча, 2. Тврдо пресовани стиропор, 3. ПВЦ фолија, 4. Цементна кошуљица и 5. Подна облога Драгана Чакареић
 15. 15.  Спољашњи зидови су површине на којима су губици топлотне енергије највећи, па је веома битно да се добро топлотно (термички) изолују.  У току изградње изолација се поставља тако што се зидају „сендвич зидови”, тј. тако што се између опеке или керамичког блока и фасадне опеке поставља термоизолациони материјал (стиропор, минерална или стаклена вуна...) После изградње објекта изолација се поставља тако што се зидови облажу термоизолационим материјалима с унутрашње или спољашње стране. Драгана Чакареић
 16. 16. Изолација тавана изводи се тако што се с горње стране таванске плоче поставља слој топлотног изолатора, најчешће стиропора или минералне вуне. Драгана Чакареић
 17. 17. Изолација крова изводи се тако што се између рогова поставља термоизолациони материјал (стиропор, стаклена или минерална вуна), који се и с горње и с доње стране заштити ПВЦ фолијом. С доње стране, испод фолије, постављају се гипсане плоче или ламперија, а с горње (на рогове) даске, лепенка, летве и кровни покривач. Драгана Чакареић
 18. 18. Прозори се могу изоловати на следеће начине: постављањем заптивних трака између оквира прозора и прозорског крила, коришћењем вакуумираног изопар стакла при застакљивању и заптивањем простора између стакла и прозорског крила силиконским гитом или дрвеним летвицама. Драгана Чакареић
 19. 19. Драгана Чакареић
 20. 20. У грађевини је чешћи пасиван начин коришћења соларне енергије, који подразумева да се положај објекта одређује према странама света. Објекат се пројектује тако да просторије у којима се проводи већи део дана, као што су дневни боравак и собе, буду окренуте према југу. Драгана Чакареић
 21. 21. Активан начин заснива се на употреби соларних колектора за прикупљање Сунчеве енергије. Овакав начин грејања просторија обично се комбинује с пећима за централно грејање. Уколико има сунца, вода се у систему централног грејања греје помоћу соларног колектора, али ако сунца нема, као извор топлоте користе се разне врсте пећи. Драгана Чакареић
 22. 22. Комбиновано етаКомбиновано етажжно грејањено грејање нана природни гас и сунчеву енергијуприродни гас и сунчеву енергију Драгана Чакареић
 23. 23. Драгана Чакареић
 24. 24. Соларни вакуум цевни колекторСоларни вакуум цевни колектор има већи степен искоришћеностиима већи степен искоришћености соларне енергијесоларне енергије Драгана Чакареић
 25. 25. Сунчани колектор са бојлером Систем сунчаних колектора на крову куће може уштедети доста енергије потреб- не за грејање стамбе- них и других објеката Драгана Чакареић
 26. 26. Драгана Чакареић
 27. 27. Драгана Чакареић

×